Készült: 2021.05.08.05:57:55 Dinamikus lap

Felszólalás adatai

69. ülésnap (2007.05.09.), 132. felszólalás
Felszólaló Teleki László (MSZP)
Beosztás  
Bizottsági előadó  
Felszólalás oka Expozé
Videó/Felszólalás ideje 3:10


Felszólalások:  Előző  132  Következő    Ülésnap adatai

A felszólalás szövege:

TELEKI LÁSZLÓ, az emberi jogi, kisebbségi, civil- és vallásügyi bizottság előadója, a napirendi pont előadója: Köszönöm szépen. Tisztelt Elnök Úr! Tisztelt Ház! Tisztelt Biztos Urak! Képviselőtársaim! Az Országgyűlés emberi jogi, kisebbségi, civil- és vallásügyi bizottsága, mint az első helyen kijelölt bizottság, április 17-ei ülésén a nemzeti és etnikai kisebbségi jogok országgyűlési biztosának 2006. évi tevékenységéről szóló beszámolóját megvitatta, és azt szóbeli kiegészítésekkel együtt egyhangúlag, 18 igen szavazattal elfogadta.

(15.40)

A bizottság megállapította, hogy a beszámoló megfelel az alkotmányban és az országgyűlési biztosokról szóló törvényben meghatározott kötelezettségeknek. A bizottság örömmel nyugtázta, hogy a kisebbségi biztos beszámolója ez évben is határidőre elkészült, a dokumentum a korábbi évekhez hasonlóan színvonalasan számolt be a biztos tevékenységéről, kihasználva azt a jogfolytonosságból származó előnyt, hogy kezdetektől fogva, vagyis 12 éve ugyanaz a személy tölti be ezt a felelősségteljes és nélkülözhetetlen tisztséget.

A benyújtott írásbeli és szóbeli kiegészítés, valamint a bizottsági vitában felmerült kérdésekre adott válaszok alapján egyértelműen megállapítható, hogy a kisebbségi biztos ismételten kiválóan eleget tett feladatának, és a bizottság megítélése szerint minden bizottsághoz külön is képes szólni a speciális szakterületekre vonatkozóan, hiszen ez évben is hat bizottság hallgatta meg. A törvényhozás szempontjából különösen jelentős, hogy az országgyűlési biztos ajánlásai is megvitatásra kerüljenek az érintett bizottságban, illetve, hogy az Országgyűlés, illetve a minisztériumok fokozottan vegyék figyelembe törvény-előkészítő tevékenységük során a kisebbségi ombudsmannak a jogalkotásra vonatkozó észrevételeit.

Ügyfélforgalmát tekintve elmondhatjuk, hogy majd' 20 százalékos a panaszszámcsökkenés. Összesen 545 panasz érkezett a hivatalhoz, ebből az egyéni beadványok száma 276 volt. A beadványozók jelentősebb része roma kisebbséghez tartozott. A panaszosok szociális háttere is hasonló volt, többnyire társadalmi kirekesztettségben élő, szegény emberek kértek segítséget problémáik megoldásához.

Az Országgyűlés szempontjából különösen fontosnak tartjuk a biztos úr különböző törvényjavaslatokkal kapcsolatos jogi szakvéleményeit, illetve az úgynevezett országos nyilvánosságot kapott nagy ügyekkel összefüggő ajánlásait, amelyek a beszámoló függelékében kaptak helyet.

Mint ahogyan az elmúlt időszakban is, lehet érzékelni, Kaltenbach Jenő beszámolói, illetve különböző ajánlásai, amelyeket megfogalmazott akár intézményeknek, akár pedig magánszemélyeknek, többnyire olyan ügyet képviseltek, amelyben reálisan és tárgyilagosan próbálták meg képviselni az adott ügyfelet vagy az adott kisebbséget. Itt természetesen a cigány kisebbségre gondolok elsősorban.

A beszámolóban felvázolt problémák bemutatását, valamint a még előttünk álló problémákat, megoldásra váró feladatokat is jól szemléltető, a nemzeti etnikai kisebbségi jogok országgyűlési biztosának 2006. évi tevékenységéről szóló beszámolót és a beszámoló elfogadásáról szóló országgyűlési határozati javaslatot bizottságunk egyhangúlag támogatja, és az Országgyűlésnek elfogadásra ajánlja.

Köszönöm. (Taps az MSZP soraiból.)
Felszólalások:  Előző  132  Következő    Ülésnap adatai