Készült: 2020.08.05.02:00:57 Dinamikus lap

Felszólalás adatai

128. ülésnap (2011.11.03.), 156. felszólalás
Felszólaló Dr. Budai Gyula (Fidesz)
Beosztás  
Bizottsági előadó  
Felszólalás oka felszólalás
Videó/Felszólalás ideje 10:06


Felszólalások:  Előző  156  Következő    Ülésnap adatai

A felszólalás szövege:

DR. BUDAI GYULA (Fidesz): Köszönöm szépen. Tisztelt Elnök Úr! Tisztelt Képviselőtársaim! Azért ma örömmel hallgattam az ellenzéki vezérszónokok közül Ipkovich képviselőtársamat, aki azért a tegnapi bizottsági ülésen sokkal élesebben fogalmazott a legfőbb ügyész pártpolitikai elkötelezettsége vonatkozásában. Úgy látom, hogy eltelt egy éjszaka, és képviselőtársam az ott elmondott érveknek megfelelően azért ezt átgondolta. Sajnálom egyébként, és örülök neki, hogy Bárándy képviselőtársam ilyen jól mosolyog ezen a dolgon, sajnálom, hogy nem volt ott, mert akkor legalább ő is meghallhatta volna, hogy valóban ez a szervezet mennyire volt átpolitizált a rendszerváltást megelőzően. (Dr. Bárándy Gergely: Most meghallgatom.) Köszönöm szépen. Én azért önt végighallgattam, és nem szóltam bele, amikor ön beszélt.

Én azért úgy gondolom, hogy akik abból a közegből jöttek, és ez egyébként igaz Ipkovich képviselőtársamra is, elég jól tudják, hogy a rendszerváltást megelőzően kötelező volt a párttagság az ügyészségen, és valóban velem személyesen fordult elő, hogy mindennap megpróbáltak rávenni arra, hogy belépjek a pártba. Sajnos, a rendszerváltást megelőzően (sic!) az ügyészi apparátusban még mindig nagyon sokan vannak ott azon személyekből, akik az akkori pártállam tagjaként az ügyészi apparátusnak voltak a tagjai. Mégsem támadja őket a szocialista képviselőcsoport olyan hevesen, mint ahogy a volt legfőbb ügyészt, Kovács Tamást sem támadta olyan hevesen. És mit ad isten? A jelenlegi legfőbb ügyészre próbálják ráragasztani azt a politikai tényezőt, amelyet a tegnapi bizottsági ülésen többször megismételtek.

Úgy gondolom, szakmai alapon kellene ezt a vitát lefolytatni. Persze, szakmai alapon azok tudják ezt a vitát lefolytatni, akik belelátnak valójában is, hogy hogyan is működött vagy működik ez az apparátus, és van valami gyakorlati érzékük, és ebbe az irányba próbálják ezt az egész vitát terelni.

Úgy gondolom, hogy az a tervezet, amely a parlament előtt fekszik, valóban olyan szakmai elveket rögzít, amely a korábban véleményem szerint kissé megcsontosodott ügyészi szervezetet, ügyészi apparátust próbálja más irányba vinni. Egy dolgot azonban ne felejtsünk el, képviselőtársaim, azért ez az apparátus valóban - ahogy Ipkovich képviselőtársam mondta - egy katonai apparátushoz hasonlít, alá-fölérendeltségi viszony van, utasításadása van a felettes ügyésznek, mert ez az apparátus csak így tud működni, és így lehet mozgásban tartani, és ezt el kell fogadni. Ha az európai uniós ügyészi szervezetekre kitekintünk, akkor szerintem mindenki elfogadja, hogy azokban az országokban, ahol a demokráciát korábban kezdték el gyakorolni, ott is ugyanúgy működik ez a szervezet, sőt még lehet, hogy inkább utasítási alapon működik az ügyészi szervezet.

Azt gondolom, hogy sokkal inkább érdemes lenne arról beszélni, hogy a már meglévő ügyészi apparátust, szervezetet miként lehetne megerősíteni, miként lehetne azokra a feladatokra jobban sarkallni, illetve jobb lehetőséget adni számukra, amely kifejezetten a korrupcióellenes küzdelem vonatkozásában jelentene lehetőséget az ügyészi apparátus számára, illetőleg a büntetőeljárásban való részvételre. Úgy gondolom, hogy adott egy ügyészi szervezet, és ez az ügyészi szervezet kell hogy jelen pillanatban a hatályos jogszabályok alapján felvegye a küzdelmet a bűnözőkkel, illetve azzal a korrupcióval, amely ma Magyarországot jellemzi.

Azt gondolom, hogy ennek a szervezetnek pénzt, paripát, fegyvert kell adni, meg kell erősíteni. Olyan irányba kell vinni ezt az apparátust, amely hatékonnyá teszi mind a bűnüldözés, mind pedig a vádképviselet vonatkozásában. Nem véletlen, hogy ennek az apparátusnak titkosszolgálati eszközök biztosítását tette lehetővé a parlament döntése, mert valóban ennek a szervezetnek szüksége van azokra a titkos információkra vagy titkos adatok gyűjtésére, amelyet eddig ez a szervezet nem tudott végrehajtani az elmúlt időszakban.

Tehát úgy gondolom, a vitának erről kellene szólni, hogy hogyan tudnánk megerősíteni, hogyan tudnánk hatékonyabbá tenni ennek a szervezetnek a működését, és nem arról kellene szólni, hogy miért 9 évre választotta a parlament a legfőbb ügyészt, és hogy a legfőbb ügyész sorsa miért nem követi a parlament sorsát, vagyis az adott ciklus sorsát. Szerintem inkább arról vitázzunk, hogy miként tudunk ezen a szervezeten segíteni, mert valóban rengeteg olyan probléma van, ami szerintem ide nem is jut el a Parlament termébe. Nagyon sok volt kollégámmal szoktam ebben a kérdéskörben eszmét váltani, és igen, panaszkodnak, és ebben nincs semmi probléma, hogy azok a dologi, illetve személyi feltételek, ami esetlegesen a munkájuk jobbá tétele érdekében szükséges volna, nem mindig áll rendelkezésre.

Úgy gondolom, hogy ebben kellene támogatnunk az ügyészséget, ebbe az irányba kellene elvinnünk a vitát. Ha ezekben a dolgokban végre nem feszülnének egymásnak a pártok, hanem megpróbálnánk egy olyan konszenzust, egy olyan közös gondolkodást megvalósítani, ami ebben az irányban segítene, akkor szerintem ez az apparátus még sokkal jobban tudna működni. Itt kifejezetten azokra a döntésekre gondolok, mint hogy a Központi Nyomozó Főügyészség mellett vagy azon belül fölállt egy korrupcióellenes osztály, aminek a működési feltételeit a kormány jelentős mértékben segíti, mind személyi, mind anyagi feltételben, és szerintem ez egy követendő példa.

Ha egy ilyen szervezeti formát országosan létre tudnánk hozni az ügyészségen belül, és ehhez biztosítanánk az adott tárgyi és személyi feltételeket, akkor úgy gondolom, hogy sokkal inkább pozitív színben ítélnének meg bennünket a választópolgárok, akik nézik a parlamentben folyó vitát, és azt látják, hogy a vita nem arról szól, hogy az ügyészség munkáját miképp tudnánk hatékonyabbá tenni, hanem arról szól, hogy a pártok megint egymásnak feszülnek, és hogy miért az a legfőbb ügyész, aki a legfőbb ügyész, hogy a legfőbb ügyész előbb volt képviselő, mint Ipkovich képviselőtársam, aki ügyészként szerepelt. Egyébként én is előbb voltam ügyész, mint országgyűlési képviselő.

Szerintem ezek a dolgok nem a Parlament falai közé valók, úgy gondolom, ezek személyeskedő jellegűek, nem segítik az ügyészség munkáját, rombolják az ügyészség tekintélyét, és még egyszer mondom: a választópolgárok, akik nézik a parlamenti közvetítéseket, megint azt látják, hogy a pártok acsarognak az ügyészi apparátus vonatkozásában, ahelyett, hogy felsorakoznának egy koncepció mellett, és szakmai javaslatokat tennének le. Persze, lehet szakmai javaslatokat módosító indítványként benyújtani, ami, úgy gondolom, hogy az ügyészi apparátus működésével kapcsolatban fogalmazhat meg kritikákat, amelyet természetesen majd megint meg tudunk vitatni.

Ezt szeretném kérni képviselőtársaimtól, hogy próbáljunk már egy ilyen javaslat vagy ilyen törvénytervezet mellett szakmai érveket letenni. Én nagyon szívesen nem csak a folyosón, ahogy Varga István képviselőtársam mondta, vitatom ezt meg, én nagyon szívesen megvitatom a Parlament falai között ezt a problémát. Én ott éltem közöttük közel hét évig, láttam az apparátust belülről. Ügyészségi fogalmazóként kezdtem, majd ügyészként folytattam ezt a munkát, speciálisan katonai ügyészként nemcsak vádképviseletben, hanem nyomozó szerepben is, mert a katonai ügyészségnek volt egy speciális szerepe, nyomozást is folytatott a vádképviselet mellett. Tehát én látom ennek az egész dolognak a működését, a mechanizmusát.

Arra kérem képviselőtársaimat, hogy szakmai alapon vitassuk meg ezt a dolgot.

(16.10)

A legfőbb ügyész úr nem azért van itt, hogy mindenféle személyeskedő jellegű kritikákat fogalmazzunk meg vele szemben, amit már egyébként az ő meghallgatásán a bizottsági ülésen a szocialista képviselők megfogalmaztak. Úgy látom, azóta se tudták ezt a gombócot lenyelni, de javasolom, hogy inkább még egyszer, szakmai alapon próbáljuk ezt megközelíteni.

Nem is értem Bárándy képviselőtársamat, ő is gyakorló ügyvéd, tehát ő is nap mint nap a tárgyalótermekben ott van, úgy gondolom, az ügyész kollégákkal a tárgyalás szünetében ugyanúgy elbeszélget, mint ahogy én gyakorló ügyvédként elbeszélgettem, ismeri a problémákat. Akkor ezekre a problémákra keressünk már megoldást, és ne mindig azt nézzük, hogy a legfőbb ügyész pártpolitikai utasításokat hajt végre, és sorolhatnám azokat az általam nemtelennek vélt kritikákat, amelyeket itt a parlament termében a legfőbb ügyész vonatkozásában megfogalmaztak. Nekem nem tisztem megvédeni a legfőbb ügyészt, én csak azt szeretném önöktől kérni, tisztelt ellenzéki képviselőtársaim, hogy próbáljuk már meg ilyen irányba elvinni ezt a vitát.

Köszönöm szépen. (Taps a kormánypártok soraiban.)
Felszólalások:  Előző  156  Következő    Ülésnap adatai