Készült: 2021.06.20.07:53:32 Dinamikus lap

Felszólalás adatai

265. ülésnap (2017.12.11.), 324. felszólalás
Felszólaló Varga Szimeon (bolgár nemzetiségi szószóló)
Beosztás  
Bizottsági előadó  
Felszólalás oka felszólalás
Videó/Felszólalás ideje 2:22


Felszólalások:  Előző  324  Következő    Ülésnap adatai

A felszólalás szövege:

VARGA SZIMEON, a Magyarországi nemzetiségek bizottságának előadója: Köszönöm a szót, elnök úr. Уважаеми господин Председател, Уважаеми Народно Събрание!

Tisztelt Elnök Úr! Tisztelt Országgyűlés! A Magyarországi nemzetiségek bizottsága a házszabály 44-45. §-a alapján lefolytatta a T/18316. számú, a büntetőeljárásról szóló, 2017. évi XC. törvény hatálybalépésével összefüggő egyes törvények módosításáról szóló törvényjavaslat részletes vitáját. A törvényjavaslatban abüntetőügyekben alkalmazható közvetítői tevékenységről szóló 2016. évi CXXIII. törvény, valamint a büntetések, az intézkedések, egyes kényszerintézkedések és a szabálysértési elzárás végrehajtásáról szóló 2013. évi CCXL. törvény módosítása érinti a nemzetiségi nyelvhasználatot.

A Magyarországi nemzetiségek bizottságának álláspontja szerint a büntetőeljárásról szóló 2017. évi XC. törvény hatálybalépésével összefüggő egyes törvények módosításáról szóló T/18316. számú törvényjavaslat összhangban áll az alaptörvény XXIX. cikkével, a nemzetiségek jogairól szóló, 2011. évi CLXXIX. törvény 5. § (1) bekezdésében rögzítettekkel, valamint a regionális vagy kisebbségi nyelvek európai chartájában vállalt kötelezettségekkel.

A Magyarországi nemzetiségek bizottsága a törvényjavaslatnak a házszabály 32. § (2) bekezdés szerinti bejelentésében megjelölt rendelkezéseit megvizsgálta, és megállapította, hogy azok megfelelnek a házszabály 44. § (1) bekezdésében foglaltaknak. A bizottság a benyújtott módosító javaslatokról nem foglalt állást, és további módosításra irányuló szándékot sem fogalmazott meg. A bizottság a részletes vitát lezáró módosító javaslatot nem nyújt be, a törvényjavaslat részletes vitáját 2017. november 21-én lefolytatta, 12 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül, 1 tartózkodás mellett támogatta.

Tisztelt Országgyűlés! A Magyarországi nemzetiségek bizottsága a törvényjavaslatot elfogadásra javasolja. Köszönöm a figyelmüket. Благодаря за вашето внимание! (Taps a kormánypárti padsorokban.)
Felszólalások:  Előző  324  Következő    Ülésnap adatai