Készült: 2021.06.20.09:29:16 Dinamikus lap

Felszólalás adatai

265. ülésnap (2017.12.11.), 320. felszólalás
Felszólaló Dr. Vas Imre (Fidesz)
Beosztás  
Bizottsági előadó Törvényalkotási bizottság
Felszólalás oka Ismerteti a bizottság véleményét
Videó/Felszólalás ideje 1:57


Felszólalások:  Előző  320  Következő    Ülésnap adatai

A felszólalás szövege:

DR. VAS IMRE, a Törvényalkotási bizottság előadója: Köszönöm a szót, elnök úr. Tisztelt Ház! Tisztelt Képviselőtársaim! Tájékoztatom önöket, hogy a Törvényalkotási bizottság 2017. december 7-én megtárgyalta a váltójogi szabályokról szóló T/18310. számú törvényjavaslatot. Az összegző módosító javaslatot és az összegző jelentést a bizottság 27 igen szavazattal, 3 tartózkodás mellett fogadta el.

(18.10)

A részletes vitát lezáró bizottsági módosító javaslat alapvetően nyelvhelyességi és szerkesztési, valamint jogtechnikai módosításokat tartalmaz, amelyek mellett érdemi változás is történt. Az érdemi változás az, hogy a megtérítési igény esetén követelhető váltódíj maximum értéke eltörlésre került a TAB-módosítás során.

A hatályos váltójogi szabályozást az 1930. évi genfi nemzetközi váltójogi egyezményt kihirdető 1965. évi 1. törvényerejű rendelet és az annak felhatalmazása alapján megalkotott váltójogi szabályok szövegének közzétételéről szóló 1/1965. igazságügy-miniszteri rendelet tartalmazza.

A kihirdetést követő több mint 50 év után itt volt az ideje, hogy a megváltozott viszonyokra tekintettel a genfi egyezmény keretei között új, egységes, a modern kor követelményeinek megfelelő váltójogi szabályozás kerüljön elfogadásra.

Tisztelt Képviselőtársaim! Kérem önöket, hogy a váltó használatát a gyakorlathoz és a piaci igényekhez igazító törvényjavaslatot szíveskedjenek támogatni.

Köszönöm, hogy meghallgattak. (Taps a kormánypárti padsorokban.)
Felszólalások:  Előző  320  Következő    Ülésnap adatai