Készült: 2021.06.20.05:26:31 Dinamikus lap

Felszólalás adatai

265. ülésnap (2017.12.11.), 314. felszólalás
Felszólaló Dr. Galambos Dénes (Fidesz)
Beosztás  
Bizottsági előadó Törvényalkotási bizottság
Felszólalás oka Ismerteti a bizottság véleményét
Videó/Felszólalás ideje 3:05


Felszólalások:  Előző  314  Következő    Ülésnap adatai

A felszólalás szövege:

DR. GALAMBOS DÉNES, a Törvényalkotási bizottság előadója: Köszönöm a szót. Tisztelt Elnök Úr! Tisztelt Államtitkár Úr! Tisztelt Képviselőtársaim! Ezúton tájékoztatom az Országgyűlést, hogy a Törvényalkotási bizottság 2017. december 7-én megtárgyalta a T/18567. számon benyújtott, az egyes agrárszabályozási tárgyú törvényeknek az általános közigazgatási rendtartásról szóló törvénnyel összefüggő és más célú módosításáról szóló törvényjavaslatot, és ahhoz a bizottság 21 igen szavazattal, 5 nem ellenében, valamint 3 tartózkodó szavazat mellett összegző módosító javaslatot és összegző jelentést nyújtott be. Az összegző módosító javaslat tartalmazza a Mezőgazdasági bizottság és a Törvényalkotási bizottság javaslatát.

Felhívom képviselőtársaim figyelmét, hogy a Törvényalkotási bizottság által elfogadott módosító javaslat azzal a céllal egészíti ki az illetéktörvény rendelkezéseit, hogy a földszerzés esetén érvényesíthető vagyonátruházási illetékmentesség gazdálkodási formától függetlenül minden mezőgazdasági tevékenység végzését vállaló új tulajdonosra vonatkozzon. A bizottság továbbá kiegészítette a hegyközségi tanács összetételére vonatkozó javaslatokat is annak érdekében, hogy a tanácsban egyenlő súlyú képviselete legyen a szőlészeti és a borászati ágazatnak.

Tisztelt Képviselőtársaim! A kormány által beterjesztett törvényjavaslat 17 törvény leginkább technikai jellegű módosítására irányul, amelynek közös nevezője, hogy az általános közigazgatási rendtartásról szóló törvény január 1-jei hatálybalépésével összefüggésben szükséges változtatásokat tartalmazza. A törvényjavaslatban szereplő törvények módosítását egyrészt a szakmai tapasztalatok, valamint az időközben bekövetkezett jogszabályi változások és az említett Ákr., az általános közigazgatási rendtartásról szóló CL. törvény hatálybalépésével való összhang biztosítása tette szükségessé.

Egyetértek azzal a véleménnyel, amelyet a törvényjavaslat általános vitájában, az általános vita zár­szavában dr. Nagy István államtitkár úr mondott, hogy az agrártámogatások eddigi tapasztalatait figyelembe véve olyan egyedi eljárásrend kialakítása is szükségessé vált az Ákr.-rel összefüggésben, amely az eddigi tapasztalatokkal mindenképpen korszerűbb szellemben az ügyfélbarát bánásmódot mint szükséges elvárást fogalmazza meg, és ez, azt gondolom, hogy a gazdatársadalom érdekeivel is összhangban áll. Így a módosításokat, mindazokat, amelyeket a Törvényalkotási bizottság ülésén elfogadtunk, és mindazokat, amelyeket a Mezőgazdasági bizottság is elfogadott, támogatólag terjesztjük az Országgyűlés elé, és kérem, hogy a holnapi szavazatukkal a törvényjavaslat elfogadását támogassák. Köszönöm. (Taps a kormánypárti sorokból.)
Felszólalások:  Előző  314  Következő    Ülésnap adatai