Készült: 2021.06.20.09:49:39 Dinamikus lap

Felszólalás adatai

265. ülésnap (2017.12.11.), 256. felszólalás
Felszólaló Dunai Mónika (Fidesz)
Beosztás  
Bizottsági előadó Törvényalkotási bizottság
Felszólalás oka Ismerteti a bizottság véleményét
Videó/Felszólalás ideje 1:40


Felszólalások:  Előző  256  Következő    Ülésnap adatai

A felszólalás szövege:

DUNAI MÓNIKA, a Törvényalkotási bizottság előadója: Tisztelt Elnök Úr! Köszönöm szépen a szót. Tisztelt Államtitkár Asszony! Tisztelt Képviselőtársaim! Tájékoztatom önöket, hogy a Törvényalkotási bizottság a házszabályi rendelkezések 53. §-a alapján megtárgyalta a fiatalok életkezdési támogatásának kiterjesztésével kapcsolatos törvénymódosításokról szóló T/17997. számú törvényjavaslatot.

A bizottság a zárószavazás előtti jelentést és a zárószavazás előtti módosító javaslatot az egyes házszabályi rendelkezésekről szóló 10/2014. országgyűlési határozat 53. §-a alapján 26 igen szavazattal, 3 tartózkodás mellett elfogadta. A zárószavazás előtti módosító javaslat érdemi változtatást nem tartalmaz, kizárólag kodifikációs természetű módosításokat ír elő.

Tisztelt Ház! A jelen törvénymódosítás célja a gyermekvállalást ösztönző akcióterv részeként az életkezdési támogatás és a Start-számla-nyitás lehetőségének a nem Magyarországon élő magyar gyermekekre való kiterjesztése, amely hozzájárul a határon túli magyarság megmaradásához és gyarapodásához.

Tisztelt Képviselőtársaim! Ennek a nemzetmegtartó törekvésnek az érdekében kérem tisztelt képviselőtársaimat, hogy szíveskedjenek a holnapi nap folyamán a javaslatot támogatni. Köszönöm figyelmüket. (Taps a kormánypárti padsorokban.)
Felszólalások:  Előző  256  Következő    Ülésnap adatai