Készült: 2021.05.18.22:04:25 Dinamikus lap

Felszólalás adatai

177. ülésnap, 31. felszólalás
Felszólaló Lezsák Sándor (Fidesz)
Felszólalás oka egyéb szavazás
Beosztás  
Bizottsági előadó  
Felszólalás ideje 51:21

Felszólalások:  <<  31  >>    Ülésnap adatai

A felszólalás szövege:

ELNÖK: Köszönöm, jegyző úr. Tisztelt Országgyűlés! Felhívom tisztelt képviselőtársaim figyelmét, hogy aki eddig nem vette át a vagyonnyilatkozat megtételéhez szükséges csomagot, az az ülésterem elnöki bejáratánál található recepciós pultnál még megteheti.Tisztelt Országgyűlés! Soron következik mai… (Moraj.  Az elnök csenget.) Foglaljanak helyet, képviselőtársaim! (Dr. Keresztes László Lórántnak: ) Frakcióvezető úr, foglaljon helyet! Soron következik mai rendkívüli ülésünk napirendjének megállapítása. A napirendre, az ülés időtartamára az elnöki jogkörben előterjesztett javaslat alatt döntünk.

Tisztelt Országgyűlés! Most a napirend módosítására tett javaslatról kell döntenünk. Arra figyelemmel, hogy a december 14-ei ülésnapon az Országgyűlés elfogadta a Menekültügyi és Migrációs Paktumot alkotó öt európai parlamenti és tanácsi rendelettervezet vonatkozásában az indokolt vélemény elfogadása feltételeinek fennállásáról szóló jelentés elfogadásáról szóló H/14335. számú előterjesztés kivételes eljárásban történő tárgyalását, a kormány kezdeményezte, hogy az Országgyűlés mai rendkívüli ülésének napirendi javaslata egészüljön ki a H/14335. számú határozati javaslatról való döntéssel akként, hogy arra a határozathozatalok sorában utolsó napirendi pontként kerüljön sor.

(10.20)

Aki mindezt megértette, és ezzel egyetért (Derültség.), kézfelemeléssel szavazzon! (Szavazás.) Köszönöm szépen.

Megállapítom, hogy az Országgyűlés látható többsége a javaslatot elfogadta.

Tisztelt Országgyűlés! Most az elnöki jogkörben előterjesztett napirendi javaslatról döntünk. Kérdezem a tisztelt Országgyűlést, hogy elfogadjae a napirendi ajánlást az előbbiekben elfogadott módosítással. Kérem, kézfelemeléssel szavazzanak! (Szavazás.) Köszönöm szépen.

Megállapítom, hogy az Országgyűlés látható többsége a napirendet elfogadta.

Tisztelt Országgyűlés! Most határozathozatalokkal folytatjuk munkánkat. Mielőtt megkezdjük a szavazási eljárást, a szavazógépek működőképességének ellenőrzése érdekében jelenlét-ellenőrzést tartunk. Kérem, nyomják meg a szavazógépük valamelyik gombját, és jelezzék, hogy jelen vannak! (Jelenlét-ellenőrzés.) Köszönöm szépen.

Jelen van 160 képviselő, távol van 39 képviselő.

Tisztelt Országgyűlés! Soron következik az egyes törvényeknek a mozgóképipar versenyképességének növelésével összefüggő módosításáról szóló T/13663. számú törvényjavaslathoz benyújtott összegző módosító javaslatról történő döntés és a zárószavazás. A Törvényalkotási bizottság összegző módosító javaslatát T/13663/4. számon, összegző jelentését pedig T/13663/5. számon terjesztette elő.

Most az összegző módosító javaslatról döntünk. Kérdezem a tisztelt Országgyűlést, elfogadjae a Törvényalkotási bizottság T/13663/4. számú összegző módosító javaslatát. Kérem, most szavazzanak! (Szavazás.)

Megállapítom, hogy az Országgyűlés az összegző módosító javaslatot 132 igen szavazattal, 1 nem ellenében, 32 tartózkodás mellett elfogadta.

Most a zárószavazás következik. Kérdezem a tisztelt Országgyűlést, elfogadjae a T/13663/6. számú egységes javaslatot. Kérem, most szavazzanak! (Szavazás.)

Megállapítom, hogy az Országgyűlés az egységes javaslatot 129 igen szavazattal, 1 nem ellenében, 32 tartózkodás mellett elfogadta.

Soron következik a vízgazdálkodásról szóló 1995. évi LVII. törvény módosításáról szóló T/13659. számú törvényjavaslathoz benyújtott összegző módosító javaslatról történő döntés és a zárószavazás. A Törvényalkotási bizottság összegző módosító javaslatát T/13659/7. számon, összegző jelentését pedig T/13659/8. számon terjesztette elő.

Most az összegző módosító javaslatról döntünk. Kérdezem tehát a tisztelt Országgyűlést, elfogadjae a Törvényalkotási bizottság T/13659/7. számú összegző módosító javaslatát. Kérem, most szavazzanak! (Szavazás.)

Megállapítom, hogy az Országgyűlés az összegző módosító javaslatot 143 igen szavazattal, 1 nem ellenében, 21 tartózkodás mellett elfogadta.

Most a zárószavazás következik. Kérdezem a tisztelt Országgyűlést, elfogadjae a T/13659/9. számú egységes javaslatot. Kérem, most szavazzanak! (Szavazás.)

Megállapítom, hogy az Országgyűlés az egységes javaslatot 143 igen szavazattal… (A kijelzőn 148 igen szavazat jelenik meg.  Jelzésre: ) 148 igen szavazattal, 9 nem ellenében, 9 tartózkodás mellett elfogadta. (Az MSZP soraiban többen jeleznek.) Igen? Hiller alelnök úr? (Dr. Hiller István felállva: Nem tudok szavazni, elnök úr, nem működik a gépem!) Nem működik a gépe. S hogyan szavazott? (Dr. Hiller István: Igennel!) Igennel szavazott Hiller István. Akkor jól mondtam, hogy 149. (Derültség.) Köszönöm szépen. (Dr. Hiller István felé: ) Működik? (Dr. Hiller István nemet int.) Nem működik. Akkor kérem, majd alelnök úr külön jelezze! Köszönöm szépen.

Soron következik a szőlészetről és borászatról szóló T/13955. számú törvényjavaslathoz benyújtott összegző módosító javaslatról történő döntés és a zárószavazás. (Folyamatos zaj.  Az elnök csenget.) A Törvényalkotási bizottság összegző módosító javaslatát T/13955/15. számon, összegző jelentését pedig T/13955/16. számon terjesztette elő.

Tájékoztatom önöket, hogy a házszabály 48. § (4) bekezdése alapján a Jobbik képviselőcsoportja a 8. számú módosító javaslat fenntartását indítványozta. Először erről határozunk.

A 8. számú módosító javaslat Steinmetz Ádám képviselő indítványa. Kérdezem a tisztelt Országgyűlést, fenntartjae a javaslatot. Kérem, most szavazzanak! (Szavazás.)

Kimondom a határozatot: az Országgyűlés a módosító javaslatot 54 igen szavazattal, 111 nem ellenében, 2 tartózkodás mellett…  Hiller úrnak működik a gépe? (Dr. Hiller István bólint.), működik  nem tartotta fenn az Országgyűlés a módosító javaslatot.

Mivel az Országgyűlés módosító javaslatot nem tartott fenn, most az összegző módosító javaslatról döntünk. Kérdezem a tisztelt Országgyűlést, elfogadjae a Törvényalkotási bizottság T/13955/15. számú összegző módosító javaslatát. Kérem, most szavazzanak! (Szavazás.)

Kimondom a határozatot: az Országgyűlés az összegző módosító javaslatot 133 igen szavazattal, 2 nem ellenében, 30 tartózkodás mellett elfogadta.

Most a zárószavazás következik. Kérdezem a tisztelt Országgyűlést, elfogadjae a T/13955/18. számú egységes javaslatot. Kérem, most szavazzanak! (Szavazás.)

Kimondom a határozatot: az Országgyűlés az egységes javaslatot 134 igen szavazattal, 1 nem ellenében, 30 tartózkodás mellett elfogadta.

Soron következik a börtönzsúfoltság miatti kártalanítási eljárással összefüggő visszaélések megszüntetése érdekében szükséges egyes törvények módosításáról szóló T/13954. számú törvényjavaslathoz benyújtott összegző módosító javaslatról történő döntés és a zárószavazás. A Törvényalkotási bizottság összegző módosító javaslatát T/13954/6. számon, összegző jelentését pedig T/13954/7. számon terjesztette elő.

Most az összegző módosító javaslatról döntünk. Kérdezem a tisztelt Országgyűlést, elfogadjae a Törvényalkotási bizottság T/13954/6. számú összegző módosító javaslatát. Kérem, most szavazzanak! (Szavazás.)

Kimondom a határozatot: az Országgyűlés az összegző módosító javaslatot 154 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül, 13 tartózkodás mellett elfogadta.

(10.30)

Most a zárószavazás következik. Kérdezem a tisztelt Országgyűlést, elfogadjae a T/13954/8. számú egységes javaslatot. Kérem, most szavazzanak! (Szavazás.)

Kimondom a határozatot: az Országgyűlés az egységes javaslatot 153 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül, 13 tartózkodás mellett elfogadta.

Soron következik a megváltozott munkaképességű személyek ellátásairól és egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXCI. törvény foglalkoztatás bővítését célzó, a Gazdaságvédelmi Akciótervvel összhangban megvalósuló módosításáról szóló T/13662. számú törvényjavaslathoz benyújtott összegző módosító javaslatról történő döntés és a zárószavazás. A Törvényalkotási bizottság összegző módosító javaslatát T/13662/6. számon, összegző jelentését pedig T/13662/7. számon terjesztette elő.

Most az összegző módosító javaslatról döntünk. Kérdezem a tisztelt Országgyűlést, elfogadjae a Törvényalkotási bizottság T/13662/6. számú összegző módosító javaslatát. Kérem, most szavazzanak! (Szavazás.)

Kimondom a határozatot: az Országgyűlés az összegző módosító javaslatot 166 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadta.

Most a zárószavazás következik. Kérdezem a tisztelt Országgyűlést, elfogadjae a T/13662/8. számú egységes javaslatot. Kérem, most szavazzanak! (Szavazás.)

Kimondom a határozatot: az Országgyűlés az egységes javaslatot 166 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadta.

Soron következik az egyes gyermekvédelmi és szociális tárgyú törvények módosításáról szóló T/13644. számú törvényjavaslathoz benyújtott összegző módosító javaslatról történő döntés és a zárószavazás. A Törvényalkotási bizottság összegző módosító javaslatát T/13644/5. számon, összegző jelentését pedig T/13644/6. számon terjesztette elő.

Most az összegző módosító javaslatról döntünk. Kérdezem a tisztelt Országgyűlést, elfogadjae a Törvényalkotási bizottság T/13644/5. számú összegző módosító javaslatát. Kérem, most szavazzanak! (Szavazás.)

Kimondom a határozatot: az Országgyűlés az összegző módosító javaslatot 150 igen szavazattal, 6 nem ellenében, 10 tartózkodás mellett elfogadta.

Most a zárószavazás következik. Kérdezem a tisztelt Országgyűlést, elfogadjae a T/13644/7. számú egységes javaslatot. Kérem, most szavazzanak! (Szavazás.)

Kimondom a határozatot: az Országgyűlés az egységes javaslatot 150 igen szavazattal, 6 nem ellenében, 10 tartózkodás mellett elfogadta.

Tisztelt Országgyűlés! Soron következik a külképviseletekről és a tartós külszolgálatról szóló 2016. évi LXXIII. törvény módosításáról szóló T/13661. számú törvényjavaslathoz benyújtott összegző módosító javaslatról történő döntés és a zárószavazás. A Törvényalkotási bizottság összegző módosító javaslatát T/13661/5. számon, összegző jelentését pedig T/13661/6. számon terjesztette elő.

Most az összegző módosító javaslatról döntünk. Kérdezem a tisztelt Országgyűlést, elfogadjae a Törvényalkotási bizottság T/13661/5. számú összegző módosító javaslatát. Kérem, most szavazzanak! (Szavazás.)

Kimondom a határozatot: az Országgyűlés az összegző módosító javaslatot 115 igen szavazattal, 36 nem ellenében, 17 tartózkodás mellett elfogadta.

Most a zárószavazás következik. Kérdezem a tisztelt Országgyűlést, elfogadjae a T/13661/7. számú egységes javaslatot. Kérem, most szavazzanak! (Szavazás.)

Kimondom a határozatot: az Országgyűlés az egységes javaslatot 116 igen szavazattal, 37 nem ellenében, 16 tartózkodás mellett elfogadta.

Tisztelt Országgyűlés! Soron következik az egyrészről az Európai Közösségek és tagállamaik, másrészről a Tunéziai Köztársaság közötti társulást létrehozó Euromediterrán Megállapodáshoz a Horvát Köztársaság Európai Unióhoz történő csatlakozásának figyelembevétele céljából készült jegyzőkönyv kihirdetéséről szóló T/13640. számú törvényjavaslathoz benyújtott összegző módosító javaslatról történő döntés és a zárószavazás. A Törvényalkotási bizottság összegző módosító javaslatát T/13640/5. számon, összegző jelentését pedig T/13640/6. számon terjesztette elő.

Most az összegző módosító javaslatról döntünk. Kérdezem a tisztelt Országgyűlést, elfogadjae a Törvényalkotási bizottság T/13640/5. számú összegző módosító javaslatát. Kérem, most szavazzanak! (Szavazás.)

Kimondom a határozatot: az Országgyűlés az összegző módosító javaslatot 168 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadta.

Most a zárószavazás következik. Kérdezem a tisztelt Országgyűlést, elfogadjae a T/13640/7. számú egységes javaslatot. Kérem, most szavazzanak! (Szavazás.)

Kimondom a határozatot: az Országgyűlés az egységes javaslatot 164 igen szavazattal, 1 nem ellenében, tartózkodás nélkül elfogadta.

Soron következik Nagy-Britannia és Észak-Írország Egyesült Királysága Európai Unióból történő kilépésére tekintettel az Egyesült Királyság állampolgárai valamint családtagjaik tartózkodási jogáról szóló T/13652. számú törvényjavaslathoz benyújtott összegző módosító javaslatról történő döntés és a zárószavazás. A Törvényalkotási bizottság összegző módosító javaslatát T/13652/5. számon, összegző jelentését pedig T/13652/6. számon terjesztette elő.

(10.40)

Most az összegző módosító javaslatról döntünk. Kérdezem a tisztelt Országgyűlést, elfogadjae a Törvényalkotási bizottság T/13652/5. számú összegző módosító javaslatát. Kérem, most szavazzanak! (Szavazás.)

Kimondom a határozatot: az Országgyűlés az összegző módosító javaslatot 167 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadta.

Most a zárószavazás következik. Kérdezem a tisztelt Országgyűlést, elfogadjae a 13652/7. számú egységes javaslatot. Kérem, most szavazzanak! (Szavazás.)

Kimondom a határozatot: az Országgyűlés az egységes javaslatot 168 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadta.

Soron következik az egyes vagyongazdálkodást érintő rendelkezésekről, valamint egyes vagyongazdálkodási és pénzügyi tárgyú törvények módosításáról szóló T/13672. számú törvényjavaslathoz benyújtott összegző módosító javaslatról történő döntés és a zárószavazás. A Törvényalkotási bizottság összegző módosító javaslatát T/13672/6. számon, összegző jelentését pedig T/13672/7. számon terjesztette elő.

Tájékoztatom a Tisztelt Országgyűlést, hogy a házszabály 48. § (2) bekezdése alapján a Párbeszéd képviselőcsoportja az összegző módosító javaslat tartalmilag összefüggő 17. és 18. pontjáról, valamint a 19. pontjáról külön szavazást kezdeményezett. Először a külön szavazásra kért pontokról döntünk, majd ezt követően határozunk az összegző módosító javaslat további pontjairól.

Most tehát az összegző módosító javaslat külön szavazásra kért, tartalmilag összefüggő 17. és 18. pontjának elfogadásáról határozunk. Kérdezem tehát a tisztelt Országgyűlést, elfogadjae a T/13672/6. számú összegző módosító javaslat tartalmilag összefüggő 17. és 18. pontjait. Kérem, most szavazzanak! (Szavazás.)

Kimondom a határozatot: az Országgyűlés az összegző módosító javaslat külön szavazásra kért pontjait 112 igen szavazattal, 41 nem ellenében, 14 tartózkodás mellett elfogadta.

Most az összegző módosító javaslat külön szavazásra kért 19. pontjának elfogadásáról határozunk. Kérdezem a tisztelt Országgyűlést, elfogadjae a T/13672/6. számú összegző módosító javaslat 19. pontját. Kérem, most szavazzanak! (Szavazás.)

Kimondom a határozatot: az Országgyűlés az összegző módosító javaslat külön szavazásra kért pontját 116 igen szavazattal, 39 nem ellenében, 14 tartózkodás mellett elfogadta.

Most az összegző módosító javaslat további pontjairól döntünk. Kérdezem a tisztelt Országgyűlést, elfogadjae a Törvényalkotási bizottság T/13672/6. számú összegző módosító javaslatának további pontjait. Kérem, most szavazzanak! (Szavazás.)

Kimondom a határozatot: az Országgyűlés az összegző módosító javaslat további pontjait 116 igen szavazattal, 33 nem ellenében, 20 tartózkodás mellett elfogadta.

Most a zárószavazás következik. Kérdezem a tisztelt Országgyűlést, elfogadjae a T/13672/9. számú egységes javaslatot. Kérem, most szavazzanak! (Szavazás.)

Kimondom a határozatot: az Országgyűlés az egységes javaslatot 114 igen szavazattal, 47 nem ellenében, 6 tartózkodás mellett elfogadta.

Soron következik a pilóta nélküli légijárművek üzemelésével összefüggő egyes törvények módosításáról szóló T/13666. számú törvényjavaslathoz benyújtott összegző módosító javaslatról történő döntés és a zárószavazás. A Törvényalkotási bizottság összegző módosító javaslatát T/13666/11. számon, összegző jelentését pedig T/13666/12. számon terjesztette elő. Tájékoztatom Önöket, hogy a Házszabály 48. § (4) bekezdése alapján a Jobbik képviselőcsoportja az 5. és a 6. számú módosító javaslatok fenntartását indítványozta. Először ezekről határozunk.

Az 5. számú módosító javaslat Dudás Róbert képviselő úr indítványa. Kérdezem a tisztelt Országgyűlést, fenntartjae a javaslatot. Kérem, most szavazzanak! (Szavazás.)

Kimondom a határozatot: az Országgyűlés a módosító javaslatot 55 igen szavazattal, 111 nem ellenében, 1 tartózkodás mellett nem tartotta fenn.

A 6. számú módosító javaslat is Dudás Róbert képviselő úr indítványa. Kérdezem a tisztelt Országgyűlést, fenntartjae a javaslatot. Kérem, most szavazzanak! (Szavazás.)

Kimondom a határozatot: az Országgyűlés a módosító javaslatot 50 igen szavazattal, 114 nem ellenében, 1 tartózkodás mellett nem tartotta fenn.

Mivel az Országgyűlés módosító javaslatot nem tartott fenn, most az összegző módosító javaslatról döntünk. Kérdezem a tisztelt Országgyűlést, elfogadjae a Törvényalkotási bizottság T/13666/11. számú összegző módosító javaslatát. Kérem, most szavazzanak! (Szavazás.)

Kimondom a határozatot: az Országgyűlés az összegző módosító javaslatot 116 igen szavazattal, 46 nem ellenében, 7 tartózkodás mellett elfogadta.

Most a zárószavazás következik. Kérdezem a tisztelt Országgyűlést, elfogadjae a T/13666/14. számú egységes javaslatot. Kérem, most szavazzanak! (Szavazás.)

Kimondom a határozatot: az Országgyűlés az egységes javaslatot 116 igen szavazattal, 52 nem ellenében, 1 tartózkodás mellett elfogadta.

Soron következik az egyes energiahatékonysági tárgyú törvények módosításáról szóló (Folyamatos zaj.  Az elnök megkocogtatja a csengőt.) T/13667. számú törvényjavaslathoz benyújtott összegző módosító javaslatról történő döntés és a zárószavazás. A Törvényalkotási bizottság összegző módosító javaslatát T/13667/7. számon, összegző jelentését pedig T/13667/8. számon terjesztette elő.

Most az összegző módosító javaslatról döntünk. Kérdezem a tisztelt Országgyűlést, elfogadjae a Törvényalkotási bizottság T/13667/7. számú összegző módosító javaslatát. Kérem, most szavazzanak! (Szavazás.)

Kimondom a határozatot: az Országgyűlés az összegző módosító javaslatot 141 igen szavazattal, 15 nem ellenében, 10 tartózkodás mellett elfogadta.

Most a zárószavazás következik. Kérdezem a tisztelt Országgyűlést, elfogadjae a T/13667/9. számú egységes javaslatot. Kérem, most szavazzanak! (Szavazás.)

Kimondom a határozatot: az Országgyűlés az egységes javaslatot 137 igen szavazattal, 16 nem ellenében, 16 tartózkodás mellett elfogadta.

(10.50)

Soron következik a kiégett üzemanyag és a radioaktív hulladék kezelésének nemzeti politikájáról szóló 21/2015. (V. 4.) OGY határozat módosításáról szóló H/13642. számú határozati javaslathoz benyújtott összegző módosító javaslatról történő döntés és a zárószavazás. A Törvényalkotási bizottság összegző módosító javaslatát H/13642/7. számon, összegző jelentését pedig H/13642/8. számon terjesztette elő.

Most az összegző módosító javaslatról döntünk. Kérdezem a tisztelt Országgyűlést, elfogadjae a Törvényalkotási bizottság H/13642/7. számú összegző módosító javaslatát. Kérem, most szavazzanak! (Szavazás.)

Kimondom a határozatot: az Országgyűlés az összegző módosító javaslatot 116 igen szavazattal, 26 nem ellenében, 27 tartózkodás mellett elfogadta.

Most a zárószavazás következik. Kérdezem a tisztelt Országgyűlést, elfogadjae a H/13642/9. számú egységes javaslatot. Kérem, most szavazzanak! (Szavazás.)

Kimondom a határozatot: az Országgyűlés az egységes javaslatot 93 igen szavazattal, 52 nem ellenében, 22 tartózkodás mellett elfogadta.

Soron következik a bányászatról szóló 1993. évi XLVIII. törvény módosításáról szóló T/13646. számú törvényjavaslathoz benyújtott összegző módosító javaslatról történő döntés és a zárószavazás. A Törvényalkotási bizottság összegző módosító javaslatát T/13646/6. számon, összegző jelentését pedig T/13646/7. számon terjesztette elő. Tájékoztatom önöket, hogy a házszabály 48. § (4) bekezdése alapján a Jobbik képviselőcsoportja a 2. számú módosító javaslat fenntartását indítványozta.

Először erről határozunk. A 2. számú módosító javaslat Nunkovics Tibor képviselő úr indítványa. Kérdezem a tisztelt Országgyűlést, fenntartjae a javaslatot. Kérem, most szavazzanak! (Szavazás.)

Kimondom a határozatot: az Országgyűlés a módosító javaslatot 53 igen szavazattal, 114 nem ellenében, 1 tartózkodás mellett nem tartotta fenn.

Mivel az Országgyűlés módosító javaslatot nem tartott fenn, most az összegző módosító javaslatról döntünk. Kérdezem a tisztelt Országgyűlést, elfogadjae a Törvényalkotási bizottság T/13646/6. számú összegző módosító javaslatát. Kérem, most szavazzanak! (Szavazás.)

Kimondom a határozatot: az Országgyűlés az összegző módosító javaslatot 116 igen szavazattal, 33 nem ellenében, 19 tartózkodás mellett elfogadta.

Most a zárószavazás következik. Kérdezem a tisztelt Országgyűlést, elfogadjae a T/13646/8. számú egységes javaslatot. Kérem, most szavazzanak! (Szavazás.)

Kimondom a határozatot: az Országgyűlés az egységes javaslatot 115 igen szavazattal, 33 nem ellenében, 21 tartózkodás mellett elfogadta.

Soron következik a villamos energiáról szóló 2007. évi LXXXVI. törvény módosításáról szóló T/13678. számú törvényjavaslathoz benyújtott összegző módosító javaslatról történő döntés és a zárószavazás. A Törvényalkotási bizottság összegző módosító javaslatát T/13678/6. számon, összegző jelentését pedig T/13678/7. számon terjesztette elő.

Most az összegző módosító javaslatról döntünk. Kérdezem a tisztelt Országgyűlést, elfogadjae a Törvényalkotási bizottság T/13678/6. számú összegző módosító javaslatát. Kérem, most szavazzanak! (Szavazás.)

Kimondom a határozatot: az Országgyűlés az összegző módosító javaslatot 121 igen szavazattal, 16 nem ellenében, 30 tartózkodás mellett elfogadta.

Most a zárószavazás következik. Kérdezem a tisztelt Országgyűlést, elfogadjae a T/13678/8. számú egységes javaslatot. Kérem, most szavazzanak! (Szavazás.)

Kimondom a határozatot: az Országgyűlés az egységes javaslatot 136 igen szavazattal, 16 nem ellenében, 16 tartózkodás mellett elfogadta.

Soron következik a rákosmezei Királydomb nemzeti emlékhellyé nyilvánításáról szóló T/13658. számú törvényjavaslathoz benyújtott összegző módosító javaslatról történő döntés és a zárószavazás. A Törvényalkotási bizottság összegző módosító javaslatát T/13658/6. számon, összegző jelentését pedig T/13658/7. számon terjesztette elő.

Most az összegző módosító javaslatról döntünk. Kérdezem a tisztelt Országgyűlést, elfogadjae a Törvényalkotási bizottság T/13658/6. számú összegző módosító javaslatát. Kérem, most szavazzanak! (Szavazás.)

Kimondom a határozatot: az Országgyűlés az összegző módosító javaslatot 168 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadta.

Most a zárószavazás következik. Kérdezem a tisztelt Országgyűlést, elfogadjae a T/13658/8. számú egységes javaslatot. Kérem, most szavazzanak! (Szavazás.)

Kimondom a határozatot: az Országgyűlés az egységes javaslatot 169 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadta.

Soron következik az ügyfelek számára adminisztratív terheket tartalmazó egyes törvények módosításáról szóló T/13674. számú törvényjavaslathoz benyújtott összegző módosító javaslatról történő döntés és a zárószavazás. A Törvényalkotási bizottság összegző módosító javaslatát T/13674/4. számon, összegző jelentését pedig T/13674/5. számon terjesztette elő.

Most az összegző módosító javaslatról döntünk. Kérdezem a tisztelt Országgyűlést, elfogadjae a Törvényalkotási bizottság T/13674/4. számú összegző módosító javaslatát. Kérem, most szavazzanak! (Szavazás.)

Kimondom a határozatot: az Országgyűlés az összegző módosító javaslatot 124 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül, 42 tartózkodás mellett elfogadta.

(11.00)

Most a zárószavazás következik. Kérdezem a tisztelt Országgyűlést, elfogadjae a T/13674/6. számú egységes javaslatot. Kérem, most szavazzanak! (Szavazás.)

Kimondom a határozatot: az Országgyűlés az egységes javaslatot 129 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül, 40 tartózkodás mellett elfogadta.

Soron következik az anyakönyvi eljárások egyszerűsítéséről és elektronizálásáról, valamint egyes kapcsolódó törvények módosításáról szóló T/13670. számú törvényjavaslathoz benyújtott összegző módosító javaslatról történő döntés és a zárószavazás. A Törvényalkotási bizottság összegző módosító javaslatát T/13670/7. számon, összegző jelentését pedig T/13670/8. számon terjesztette elő. Most az összegző módosító javaslatról döntünk.

Kérdezem a tisztelt Országgyűlést, elfogadjae a Törvényalkotási bizottság T/13670/7. számú összegző módosító javaslatát. Kérem, most szavazzanak! (Szavazás.)

Kimondom a határozatot: az Országgyűlés az összegző módosító javaslatot 143 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül, 24 tartózkodás mellett elfogadta.

Most a zárószavazás következik. Kérdezem a tisztelt Országgyűlést, elfogadjae a T/13670/9. számú egységes javaslatot. Kérem, most szavazzanak! (Szavazás.)

Kimondom a határozatot: az Országgyűlés az egységes javaslatot 143 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül, 24 tartózkodás mellett elfogadta.

Soron következik az Országos Kereskedelmi Nyilvántartási Rendszer működéséhez szükséges egyes törvények módosításáról szóló T/13671. számú törvényjavaslathoz benyújtott összegző módosító javaslatról történő döntés és a zárószavazás. A Törvényalkotási bizottság összegző módosító javaslatát T/13671/4. számon, összegző jelentését pedig T/13671/5. számon terjesztette elő. Most az összegző módosító javaslatról döntünk.

Kérdezem a tisztelt Országgyűlést, elfogadjae a Törvényalkotási bizottság T/13671/4. számú összegző módosító javaslatát. Kérem, most szavazzanak! (Szavazás.)

Kimondom a határozatot: az Országgyűlés az összegző módosító javaslatot 141 igen szavazattal, 9 nem ellenében, 16 tartózkodás mellett elfogadta.

Most a zárószavazás következik. Kérdezem a tisztelt Országgyűlést, elfogadjae a T/13671/6. számú egységes javaslatot. Kérem, most szavazzanak! (Szavazás.)

Kimondom a határozatot: az Országgyűlés az egységes javaslatot 142 igen szavazattal, 8 nem ellenében, 16 tartózkodás mellett elfogadta.

Soron következik az egyes elkobzott dolgok közérdekű felhasználásáról szóló 2000. évi XIII. törvény módosításáról szóló T/13664. számú törvényjavaslathoz benyújtott összegző módosító javaslatról történő döntés és a zárószavazás. A Törvényalkotási bizottság összegző módosító javaslatát T/13664/5. számon, összegző jelentését pedig T/13664/6. számon terjesztette elő. Most az összegző módosító javaslatról döntünk.

Kérdezem a tisztelt Országgyűlést, elfogadjae a Törvényalkotási bizottság T/13664/5. számú összegző módosító javaslatát. Kérem, most szavazzanak! (Szavazás.)

Kimondom a határozatot: az Országgyűlés az összegző módosító javaslatot 167 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadta.

Most a zárószavazás következik. Kérdezem a tisztelt Országgyűlést, elfogadjae a T/13664/7. számú egységes javaslatot. Kérem, most szavazzanak! (Szavazás.)

Kimondom a határozatot: az Országgyűlés az egységes javaslatot 166 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadta.

Tisztelt Országgyűlés! Soron következik az országgyűlési képviselőcsoport által nyújtható támogatásról szóló 2020. évi XXVII. törvény módosításáról szóló T/13928. számú törvényjavaslat zárószavazása. Mivel az előterjesztéshez összegző módosító javaslat nem érkezett, most a törvényjavaslat benyújtott szövegéről határozunk.

Kérdezem a tisztelt Országgyűlést, elfogadjae a T/13928. számú törvényjavaslatot. Kérem, most szavazzanak! (Szavazás.)

Kimondom a határozatot: az Országgyűlés a törvényjavaslatot 135 igen szavazattal, 3 nem ellenében, 6 tartózkodás mellett elfogadta.

Tisztelt Országgyűlés! Mielőtt az utolsó szavazásra sor kerülne, s utána kétperces szünet lesz és felbomlik a rend, hadd kívánjak mindenkinek boldog karácsonyt! (Taps.)

Soron következik a Menekültügyi és Migrációs Paktumot alkotó öt európai parlamenti és tanácsi rendelettervezet vonatkozásában az indokolt vélemény elfogadása feltételeinek fennállásáról szóló jelentés elfogadásáról szóló H/14335. számú határozati javaslat zárószavazása. Emlékeztetem önöket, hogy hétfői döntésünknek megfelelően a határozati javaslatot kivételes eljárásban tárgyalja az Országgyűlés. Mivel az előterjesztéshez összegző módosító javaslat nem érkezett, most a határozati javaslat benyújtott szövegéről határozunk.

Kérdezem a tisztelt Országgyűlést, elfogadjae a H/14335. számú határozati javaslatot. Kérem, most szavazzanak! (Szavazás.)

Kimondom a határozatot: az Országgyűlés a határozati javaslatot 142 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadta.

Tisztelt Országgyűlés! Határozathozatalunk végére értünk. Kétperces technikai szünet után Latorcai János alelnök úr folytatja az ülésvezetést. (Számos képviselő távozik az ülésteremből.)

(Szünet: 11.10  11.14

Az elnöki széket dr. Latorcai János, az Országgyűlés alelnöke foglalja el.)

Felszólalások:  <<  31  >>    Ülésnap adatai