Készült: 2020.07.13.04:02:29 Dinamikus lap

Felszólalások

Paraméterek:
Felszólaló(k): Dr. Bárándy Gergely
Szerep csoport: Kérdés/azonnali kérdés, Interpelláció, Napirenden kívül, Napirendi pont, Ügyrendi kérdésben felszólaló


Összes felszólalás szövege
1 - 100 101 - 200 201 - 300 301 - 386
Felszólalások
Ülésnap Felsz. Napirendi pont Önálló indítvány Szerep Videó/Felszólalási idő
2015.12.15.(126)   26 Vita kivételes eljárásban T/8196 Egyes törvényeknek a gazdasági növekedéssel összefüggésben történő módosításáról Bizottság kisebbségi véleményének ismertetése 7:02
2015.12.14.(125)   48 Tárgysorozatba vétel T/7825 A Büntető Törvénykönyvről szóló 2012. évi C. törvény módosításáról felszólalás 2:15
 237 Bizottsági jelentések és az összegző módosító javaslat vitája T/7396 A pénzügyi közvetítőrendszer egyes szereplőit érintő törvények jogharmonizációs célú módosításáról Bizottság kisebbségi véleményének ismertetése 6:13
 243 Bizottsági jelentések és az összegző módosító javaslat vitája T/7396 A pénzügyi közvetítőrendszer egyes szereplőit érintő törvények jogharmonizációs célú módosításáról felszólalás 2:05
2015.12.02.(123)    8 Általános vita lefolytatása T/7834 Egyes közjogi jogi személyekkel összefüggő törvények módosításáról vezérszónoki felszólalás 5:43
2015.12.01.(122)   26 Vita kivételes eljárásban T/7918 Egyes törvényeknek a Nemzeti Adó- és Vámhivatal átalakításával, valamint a költségvetési tervezéssel és gazdálkodással kapcsolatos módosításáról Bizottság kisebbségi véleményének ismertetése 7:02
2015.11.30.(121)  234 Tárgysorozatba vétel T/7471 Magyarország Alaptörvényének hatodik módosításáról felszólalás 2:06
 298 Bizottsági jelentések és az összegző módosító javaslat vitája T/7406 A csődeljárásról és a felszámolási eljárásról szóló 1991. évi XLIX. törvény, valamint a bírósági végrehajtásról szóló 1994. évi LIII. törvény módosításáról felszólalás 3:50
2015.11.23.(120)  197 politikai vita lefolytatása V/7011 A növekvő mértékű korrupció visszaszorításáról és a korrumpálódott politikusok elszámoltatásáról. vezérszónoki felszólalás 7:46
 227 politikai vita lefolytatása V/7011 A növekvő mértékű korrupció visszaszorításáról és a korrumpálódott politikusok elszámoltatásáról. kétperces felszólalás 1:57
 363 politikai vita lefolytatása V/7011 A növekvő mértékű korrupció visszaszorításáról és a korrumpálódott politikusok elszámoltatásáról. felszólalás 3:59
2015.11.17.(117)   25 Általános vita megkezdése T/7409 A lelkiismereti és vallásszabadság jogáról, valamint az egyházak, vallásfelekezetek és vallási közösségek jogállásáról szóló 2011. évi CCVI. törvény és egyes kapcsolódó törvények módosításáról vezérszónoki felszólalás 15:24
2015.11.16.(116)  256 Összevont vita T/7332 Az Európai Unió Tanácsa által a nemzetközi védelmet kérők kötelező kvóták szerinti elosztásáról elfogadott határozattal összefüggésben indítandó bírósági eljárásról Bizottság kisebbségi véleményének ismertetése 7:20
 310 Bizottsági jelentések és az összegző módosító javaslat vitája T/6980 A polgári perrendtartásról szóló 1952. évi III. törvény, valamint egyéb eljárásjogi és igazságügyi törvények módosításáról Bizottság kisebbségi véleményének ismertetése 3:31
 387 Bizottsági jelentések és az összegző módosító javaslat vitája T/6623 Az arcképelemzési nyilvántartásról és az arcképelemző rendszerről felszólalás 6:42
<<  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26 >>
Összesen: 386