Készült: 2020.12.04.05:16:57 Dinamikus lap

Felszólalás adatai

206. ülésnap, 178. felszólalás
Felszólaló Balczó Zoltán (Jobbik)
Felszólalás oka A záróvita megnyitása
Beosztás  
Bizottsági előadó  
Felszólalás ideje 19:53

Felszólalások:  <<  178  >>    Ülésnap adatai

A felszólalás szövege:

ELNÖK: Tisztelt Képviselőtársaim! Kérem, foglalják el helyüket, ellenőrizzék, hogy a kártyájukat elhelyezték-e a szavazógépben.

Tisztelt Országgyűlés! Most részletes vitára bocsátások következnek. (Moraj. - Csenget.)

Indítványozom, hogy az Országgyűlés bocsássa részletes vitára a Nemzeti Kulturális Alapról szóló 1993. évi XXIII. törvény és a központi államigazgatási szervekről, valamint a Kormány tagjai és az államtitkárok jogállásáról szóló 2010. évi XLIII. törvény módosításáról szóló T/7653. számú törvényjavaslatot. Kérem, szavazzanak! (Szavazás.)

Az Országgyűlés az előterjesztést 201 igen szavazattal, 73 nem ellenében, 1 tartózkodás mellett részletes vitára bocsátotta.

Indítványozom, hogy az Országgyűlés bocsássa részletes vitára a vízgazdálkodásról szóló 1995. évi... (Moraj.)

Tisztelt Képviselőtársaim! Arra kérem önöket, hogy a részletes vitát ne most folytassák le, egyelőre csak a részletes vitára bocsátásról van szó, és nehezen hallom, amit mondok. Köszönöm. Elölről kezdem.

Indítványozom, hogy az Országgyűlés bocsássa részletes vitára a vízgazdálkodásról szóló 1995. évi LVII. törvény módosításáról szóló T/7672. számú törvényjavaslatot. Kérem, szavazzanak! (Szavazás.)

Az Országgyűlés az előterjesztést 295 igen szavazattal, 12 nem ellenében, tartózkodás nélkül részletes vitára bocsátotta.

Indítványozom, hogy az Országgyűlés bocsássa részletes vitára a szőlőtermesztésről és a borgazdálkodásról szóló 2004. évi XVIII. törvény módosításáról szóló T/7673. számú törvényjavaslatot.

Kérem, szavazzanak! (Szavazás.)

Az Országgyűlés az előterjesztést 309 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül, 4 tartózkodás mellett részletes vitára bocsátotta.

Indítványozom, hogy az Országgyűlés bocsássa részletes vitára a szakmaközi szervezetekről és az agrárpiaci szabályozás egyes kérdéseiről szóló T/7674. számú törvényjavaslatot. Kérem, szavazzanak! (Szavazás.)

Az Országgyűlés az előterjesztést 287 igen szavazattal, 32 nem ellenében, tartózkodás nélkül részletes vitára bocsátotta.

Indítványozom, hogy az Országgyűlés bocsássa részletes vitára az egyes szociális tárgyú és egyéb kapcsolódó törvények módosításáról szóló T/7678. számú törvényjavaslatot. Kérem, szavazzanak! (Szavazás.)

Az Országgyűlés az előterjesztést 238 igen szavazattal, 84 nem ellenében, tartózkodás nélkül részletes vitára bocsátotta.

Indítványozom, hogy az Országgyűlés bocsássa részletes vitára az igazságügyi és közigazgatási tárgyú törvények módosításáról szóló T/7676. számú törvényjavaslatot. Kérem, szavazzanak! (Szavazás.)

Az Országgyűlés az előterjesztést 277 igen szavazattal, 46 nem ellenében, tartózkodás nélkül részletes vitára bocsátotta.

Tisztelt Országgyűlés! Soron következik a Szlovák Köztársaság és Magyarország között a minősített adatok cseréjéről és kölcsönös védelméről szóló egyezmény kihirdetéséről szóló törvényjavaslat határozathozatala. Az előterjesztés T/7468. számon a hálózaton elérhető. Az előterjesztéshez a határozati Házszabály rendelkezései alapján T/7468/1. számon olyan módosító javaslat érkezett, amely az egyezmény magyar nyelvű fordításához kapcsolódik, így erről külön nem kell szavaznunk. Mivel az előterjesztéshez módosító javaslat nem érkezett, részletes vitára nem kerül sor, most a határozathozatal következik.

Kérdezem a tisztelt Országgyűlést, elfogadja-e a T/7468. számú törvényjavaslatot a pontosítással együtt. Kérem, szavazzanak! (Szavazás.)

Kimondom a határozatot: az Országgyűlés 288 igen szavazattal, 1 nem ellenében, 39 tartózkodás mellett a törvényjavaslatot elfogadta.

Tisztelt Országgyűlés! Soron következik a Délkelet-európai Rendőri Együttműködési Egyezmény kihirdetéséről szóló törvényjavaslat határozathozatala. Az előterjesztés T/7470. számon a hálózaton elérhető. Az előterjesztéshez a határozati Házszabály 123. §-ának rendelkezései alapján T/7470/1. számon olyan módosító javaslat érkezett, amely az egyezmény magyar nyelvű fordítását érinti, így erről nem kell szavaznunk. Most a határozathozatal következik.

Kérdezem a tisztelt Országgyűlést, elfogadja-e a T/7470. számú törvényjavaslatot.

Kérem, szavazzanak! (Szavazás.)

Kimondom a határozatot: az Országgyűlés 328 igen szavazattal, egyhangúlag elfogadta a törvényjavaslatot.

Tisztelt Országgyűlés! Soron következik a kölcsönzött kulturális javak különleges védelméről szóló törvényjavaslat határozathozatala. Az előterjesztés T/7671. számon a hálózaton elérhető. Mivel az előterjesztéshez módosító javaslat nem érkezett, részletes vitára nem kerül sor, most a határozathozatal következik.

Kérdezem a tisztelt Országgyűlést, elfogadja-e a T/7671. számú törvényjavaslatot. Kérem, szavazzanak! (Szavazás.)

Kimondom a határozatot: az Országgyűlés 330 igen szavazattal, egyhangúlag elfogadta a törvényjavaslatot.

(17.10)

Tisztelt Országgyűlés! Soron következik az Európai Unió tisztviselőinek és más alkalmazottainak nyugdíj-biztosítási átutalásáról és visszautalásáról, valamint egyes nyugdíj-biztosítási tárgyú és más kapcsolódó törvények módosításáról szóló törvényjavaslat módosító javaslatainak határozathozatala. Az előterjesztést T/7414. számon, az ifjúsági, szociális, családügyi és lakhatási bizottság ajánlását pedig T/7414/8. és 10. számon kapták kézhez. Az előterjesztői zárszó már elhangzott, most a határozathozatalok következnek.

Az ajánlás 12. és 13. pontjai, valamint a kiegészítő ajánlás 1. pontja nem kapta meg a szükséges bizottsági támogatást, de az MSZP és az LMP kérte ezekről a szavazást. Tájékoztatom önöket, hogy az előterjesztő az ajánlás 1., 2., 3., 4., 5., 6., 7., 8., 9., 10. és 11. pontjait támogatja. Ezek közül az MSZP a 11. pontról külön szavazást kért.

Kérdezem a tisztelt Országgyűlést, elfogadja-e a támogatott módosító javaslatokat a 11. pont kivételével. Kérem, szavazzanak! (Szavazás.)

Kimondom a határozatot: az Országgyűlés 297 igen szavazattal, 35 nem szavazattal, tartózkodás nélkül a támogatott módosító javaslatokat elfogadta.

Most a külön szavazásra kért javaslatról döntünk. A 11. pontban Sós Tamás és Mesterházy Attila a 30. § (2) bekezdés kiegészítését kezdeményezik szövegcserés módosítással a nyugdíjtörvény 79. § (2) bekezdésében. Az előterjesztő támogatja, de az MSZP kérésére külön szavazunk. Kérem, szavazzanak! (Szavazás.)

Kimondom a határozatot: az Országgyűlés 331, egyhangú igen szavazattal a módosító javaslatot elfogadta.

Frakciókérésre figyelemmel még további javaslatról is döntenünk kell.

A kiegészítő ajánlás 1. pontjában Kiss Péter és mások a törvényjavaslat 31. §-ában a korhatár előtti nyugdíjakra vonatkozó keresetkorlátozás hatályon kívül helyezését kezdeményezik. Az MSZP kérésére szavazunk. Kérem, szavazzanak! (Szavazás.)

Kimondom a határozatot: az Országgyűlés 96 igen szavazattal, 236 nem szavazattal, tartózkodás nélkül a módosító javaslatot elutasította.

Az ajánlás 12. pontjában Scheiring Gábor a törvényjavaslat 33. §-ában a magánnyugdíjról szóló törvény 83. § (7) bekezdés új mondatainak módosítását javasolja a visszalépő tagi kifizetésekkel kapcsolatban. A javaslat összefügg a 13. ponttal, így ezekről együttesen, az LMP kérésére döntünk.

Kérem, szavazzanak! (Szavazás.)

Kimondom a határozatot: az Országgyűlés 92 igen szavazattal, 239 nem szavazattal, tartózkodás nélkül a módosító javaslatot elutasította.

Határozathozatalunk végére értünk, a zárószavazásra jövő heti ülésünkön kerül sor.

Tisztelt Országgyűlés! Soron következik az Emberi Jogok Európai Bíróságának a Fratanoló kontra Magyarország ügyben hozott ítélete végrehajtásával kapcsolatos kérdésekről szóló jelentés elfogadásáról szóló országgyűlési határozati javaslat módosító javaslatainak határozathozatala. Az előterjesztést H/6854. számon, a bizottságok együttes ajánlásait pedig H/6854/3. és 6. számon kapták kézhez.

Az előterjesztői zárszó már elhangzott, most a határozathozatalok következnek. Tájékoztatom önöket, hogy az előterjesztő az ajánlás 1. pontját támogatja. Ennek elfogadása kizárja az ajánlás 2., valamint a kiegészítő ajánlás 1. pontját. Ez utóbbiról az LMP kérte a szavazást, de a kizárásra figyelemmel a javaslatról nem dönt az Országgyűlés.

Kérdezem a tisztelt Országgyűlést, elfogadja-e a támogatott módosító javaslatot.

Kérem, szavazzanak! (Szavazás.)

Kimondom a határozatot: az Országgyűlés 238 igen szavazattal, 48 nem szavazattal, 44 tartózkodás mellett a támogatott módosító javaslatot elfogadta.

Tisztelt Országgyűlés! A zárószavazásra jövő heti ülésünkön kerül sor.

Soron következik a cégnyilvánosságról, a bírósági cégeljárásról és a végelszámolásról szóló 2006. évi V. törvény és egyéb törvények módosításáról szóló törvényjavaslat módosító javaslatainak határozathozatala. Vas Imre, Fidesz, képviselő önálló indítványát T/6842. számon, az alkotmányügyi, igazságügyi és ügyrendi bizottság ajánlását pedig T/6842/5. számon kapták kézhez.

Az előterjesztői zárszó már elhangzott, most a határozathozatalok következnek. Az ajánlás 5., 11., 12., 19. és 20. pontjai nem kapták meg a szükséges bizottsági támogatást, de a 11., 19. és 20. pontokról az MSZP kérte a szavazást. A frakció kérése ellenére azonban a 19. pontról nem dönthetünk, mert azt a támogatott indítványok elfogadása kizárja.

Tájékoztatom önöket, hogy az előterjesztő az ajánlás 1., 2., 3., 4., 6., 7., 8., 9., 10., 13., 14., 15., 16., 17., 18. pontjait támogatja. Ezek közül az MSZP külön szavazást kért a 4. és 6. pontokról.

Kérdezem a tisztelt Országgyűlést, elfogadja-e a támogatott módosító javaslatokat a 4. és 6. pont kivételével. Kérem, szavazzanak! (Szavazás.)

Kimondom a határozatot: az Országgyűlés 300 igen szavazattal, 34 nem szavazattal, tartózkodás nélkül a támogatott módosító javaslatokat elfogadta.

Most a külön szavazásra kért indítványokról döntünk. Az ajánlás 4. pontjában az alkotmányügyi bizottság az 5. § kiegészítését kezdeményezi. Ebben a cégtörvény 128. §-át egészíti ki a miniszteri rendeletalkotási felhatalmazást tartalmazó rendelkezéssel. Az előterjesztő támogatja, de az MSZP kérésére külön szavazunk. Kérem, szavazzanak! (Szavazás.)

Kimondom a határozatot: az Országgyűlés 252 igen szavazattal, 40 nem szavazattal, 42 tartózkodás mellett a módosító javaslatot elfogadta.

Az ajánlás 6. pontjában az alkotmányügyi bizottság új rendelkezéssel egészíti ki a törvényjavaslatot. Ebben a cégtörvény 131/A. §-a helyébe új szabályokat léptet, amelyek a végelszámoló kötelezettségeit tartalmazzák, továbbá adatkezelési szabályokat módosítanak. Az előterjesztő támogatja, de az MSZP kérésére külön szavazunk. Kérem, szavazzanak! (Szavazás.)

Kimondom a határozatot: az Országgyűlés 258 igen szavazattal, 37 nem szavazattal, 41 tartózkodás mellett a módosító javaslatot elfogadta.

Frakciókérésre figyelemmel még további javaslatról is döntenünk kell. A 11. pontban Szekeres Imre és Göndör István a hatályát vesztő rendelkezések körét egészítik ki. Az MSZP kérésére döntünk.

Kérem, szavazzanak! (Szavazás.)

Kimondom a határozatot: az Országgyűlés 46 igen szavazattal, 286 nem szavazattal, tartózkodás nélkül a módosító javaslatot elutasította.

Az ajánlás 20. pontjában Szekeres Imre és Göndör István új rendelkezésekkel egészíti ki a törvényjavaslatot, amelyekben azt kezdeményezik, hogy egyes pénzbírságokat ne kelljen megfizetni. Az MSZP kérésére szavazunk. Kérem, szavazzanak! (Szavazás.)

Kimondom a határozatot: az Országgyűlés 88 igen szavazattal, 247 nem szavazattal, tartózkodás nélkül a módosító javaslatot elutasította.

Tisztelt Országgyűlés! Határozathozatalunk végére értünk. A zárószavazásra jövő heti ülésünkön kerül sor.

(17.20)

Tisztelt Országgyűlés! Soron következik a járások kialakításáról, valamint egyes, ezzel összefüggő törvények módosításáról szóló, az Országgyűlés 2012. június 4-ei ülésnapján elfogadott, de ki nem hirdetett törvény záróvitája és zárószavazása.

Áder János köztársasági elnök úr az alaptörvény 6. cikk (5) bekezdésében biztosított jogköre alapján a törvényt megfontolásra visszaküldte az Országgyűlés részére. A köztársasági elnök átirata T/6590/68. számon a hálózaton elérhető.

A határozati Házszabály 110. § (2) bekezdése értelmében az Országgyűlés által elfogadott, de ki nem hirdetett törvény tárgyalása során a záróvita és a zárószavazás szabályait kell alkalmazni. A köztársasági elnök úr átiratát az Országgyűlés elnöke kiadta a kijelölt bizottságoknak és az alkotmányügyi bizottságnak. Az előterjesztéshez módosító javaslatok érkeztek, amelyeket az alkotmányügyi bizottság megtárgyalt, és ezekről ajánlást készített, ez T/6590/70. számon a hálózaton elérhető.

Tisztelt Országgyűlés! Kezdeményezem, hogy a záróvitában benyújtott módosító javaslatokat összevontan tárgyalja meg az Országgyűlés. Aki a javaslattal egyetért, kérem, kézfelemeléssel szavazzon! (Szavazás.)

Megállapítom, hogy az Országgyűlés látható többsége a záróvita szerkezetére tett javaslatomat elfogadta.

Megnyitom a záróvitát. Megadom a szót Navracsics Tibor közigazgatási és igazságügyi miniszter úrnak.

Felszólalások:  <<  178  >>    Ülésnap adatai