Készült: 2020.12.04.02:08:55 Dinamikus lap

Felszólalás adatai

203. ülésnap, 284. felszólalás
Felszólaló Lezsák Sándor (Fidesz)
Felszólalás oka általános vita lezárva
Beosztás  
Bizottsági előadó  
Felszólalás ideje 6:50

Felszólalások:  <<  284  >>    Ülésnap adatai

A felszólalás szövege:

ELNÖK: Köszönöm szépen. Az általános vitát lezárom, és mivel az előterjesztéshez nem érkezett módosító javaslat, most a törvényjavaslat elfogadásáról döntünk. Szavazásra, kérem szépen, készüljenek.

Kérdezem a tisztelt Országgyűlést, elfogadja-e a T/7412. sorszámú törvényjavaslatot. Kérem, szavazzanak! (Szavazás.)

Kimondom a határozatot: az Országgyűlés 207 igen szavazattal, 24 nem ellenében, 4 tartózkodás mellett a törvényjavaslatot elfogadta.

Tisztelt Országgyűlés! Most bizottsági tagcserére tett javaslatról döntünk. Az Országgyűlés elnöke személyi javaslatot terjesztett elő H/7707. sorszámon. Ebben azt kezdeményezi, hogy az Országgyűlés a kulturális és sajtóbizottságba L. Simon László helyett dr. Cser-Palkovics Andrást, a sport- és turizmusbizottságba Bánki Erik helyett Szalay Ferencet a bizottság elnökévé; az alkotmányügyi, igazságügyi és ügyrendi bizottságba dr. Cser-Palkovics András helyett dr. Papcsák Ferencet, a sport- és turizmusbizottságba Szalay Ferenc helyett Lasztovicza Jenőt, a számvevőszéki és költségvetési bizottságba Szijjártó Péter helyett dr. Puskás Imrét a bizottság alelnökévé; az alkotmányügyi, igazságügyi és ügyrendi bizottságba dr. Papcsák Ferenc helyett Gulyás Gergelyt, a gazdasági és informatikai bizottságba Sági István helyett dr. György Istvánt, dr. Papcsák Ferenc helyett dr. Mengyi Rolandot, a kulturális és sajtóbizottságba dr. Puskás Imre helyett dr. Kupper Andrást, a sport- és turizmusbizottságba Bánki Erik helyett Horváth Zoltánt a bizottság tagjává megválassza.

Kérdezem önöket, elfogadják-e ezt a javaslatot. Kérem, szavazzanak! (Szavazás.)

Az Országgyűlés a személyi javaslatot 239 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadta.

Az Országgyűlés és a magam nevében az új bizottsági tisztségviselőknek és tagoknak munkájukhoz sok sikert kívánok.

Tisztelt Országgyűlés! Határozathozatalunk végére értünk. Munkánk folytatása előtt két perc technikai szünetet rendelek el, és köszönöm a türelmüket. (Rövid szünet. - Számos képviselő távozik az ülésteremből.)

Tisztelt Országgyűlés! Folytatjuk munkánkat.

Soron következik a Nemzeti Kulturális Alapról szóló 1993. évi XXIII. törvény és a központi államigazgatási szervekről, valamint a kormány tagjai és az államtitkárok jogállásáról szóló 2010. évi XLIII. törvény módosításáról szóló törvényjavaslat általános vitája a lezárásig. L. Simon László, Puskás Imre fideszes képviselők önálló indítványát T/7653. sorszámon megismerhették.

Most az előterjesztői expozé következik. Megadom a szót Puskás Imre képviselő úrnak, a napirendi pont előadójának, 20 perces időkeretben.

Felszólalások:  <<  284  >>    Ülésnap adatai