Készült: 2020.08.08.23:32:25 Dinamikus lap

Felszólalás adatai

40. ülésnap (1998.12.08.), 224. felszólalás
Felszólaló Dr. Gál Zoltán (MSZP)
Beosztás  
Bizottsági előadó  
Felszólalás oka felszólalás
Videó/Felszólalás ideje 5:45


Felszólalások:  Előző  224  Következő    Ülésnap adatai

A felszólalás szövege:

DR. GÁL ZOLTÁN (MSZP): Tisztelt Elnök Úr! Tisztelt Országgyűlés! Tekintve, hogy elfogadta az Országgyűlés a részletes vita ilyen módon történő szakaszolását, végső soron a vita mostani szakaszában lényegében az egész törvényjavaslat vitáját folytathatjuk. Ezért kértem csak szót tulajdonképpen, mert ez módot ad arra, hogy ismételten kifejezzük abbéli aggályainkat, hogy ez a törvényjavaslat, amely a szervezett bűnözés ellen kíván fellépni, megítélésünk szerint nem szolgálja azokat a célokat, amelyeket maga elé tűzött.

Sajnáljuk, hogy nem támogatják azon módosító indítványainkat, amelyek megpróbálták arányossá tenni azt, hogy egyik részről növelni kell a rendőrségnek az állampolgári magánszférába való beavatkozási lehetőségét, jogkörét, hogy feltételezhetően eredményesebben lépjen fel a bűnözés ellen, emellé azonban a törvényjavaslat nem teszi oda azokat a korlátokat, amelyek arányossá és elviselhetőbbé tennék azokat a beavatkozási pluszjogosultságokat, amiket ez a törvényjavaslat mind a rendőrségi törvény módosítása kapcsán, mind az idegenrendészeti törvény módosítása kapcsán tartalmaz.

 

 

(17.50)

 

Megpróbáltuk néhány módosító javaslattal ezt az arányosítást elvégezni, vagy legalábbis feltételezzük, hogy javaslataink ezt az arányosítást tartalmazzák. Sajnálatos, hogy a kormány ezeket a javaslatokat nem támogatta. Ezért félő, hogy ez a szervezett bűnözés ellen szóló, úgynevezett törvénycsomag korlátozódni fog a prostitúció elleni fellépés néhány szabályára.

Tisztelettel javasolnám a tisztelt Országgyűlésnek és a kormánynak, hogy az előbb elmondottak alapján esetleges pontosításokkal mérlegelje azokat a módosító javaslatokat, amelyek többek között a bűnmegelőzéssel összefüggésben megfogalmazódtak részünkről, amelyek megfogalmazódtak a rendőrség adatkezelésére vonatkozólag, amelyek megfogalmazódtak arra, hogy a rendőrség csak ügyészi jóváhagyással és felügyelettel kérhessen más nyilvántartásokból adatokat, és nem akarom a javaslatok hosszú sorát itt most elismételni. Úgy hiszem, hogy ezek a javaslatok, hangsúlyozom még egyszer, ezt az arányosítást megpróbálják megvalósítani, és ezt nagyon szeretném hangsúlyozni, ez mindnyájunknak az érdeke.

Nem szabad ezt a kérdést, kérem szépen, úgy tekinteni, hogy ez egy adott kormány ügye. Mert hogyha az állami hatóságok, fegyveres testületek, és én nem akarok senkit se megbántani közülük, de ha egyszer öntörvényűen kezdenek működni és nincs meg a megfelelő kontroll, ez a mindenkori kormány számára kellemetlenné válhat - márpedig ennek a veszélye ebben a javaslatban fennáll.

Tisztában vagyunk mi azzal is, hogy a világ is ezzel a problémával küszködik, minden országban születnek ma olyan szabályok, amelyek a szervezett bűnözés elleni harc jegyében átlépik a jogállamiság eddig ismert és elfogadott kereteit. Csak szeretném hangsúlyozni, hogy amikor az előterjesztők többek között ezekre a nemzetközi példákra hivatkoznak, akkor hivatkozniuk kellene arra is, hogy minden országban ugyanakkor kemény viták vannak ezekben a kérdésekben, mégpedig olyan módon is viták vannak, hogy időnként visszacsinálják ezeket a korlátozó szabályokat, mert rájönnek, hogy nincs arányban a bűnüldözés terén szerzett "haszon" azzal a terheléssel, amit ezek a szabályok a társadalom számára jelentenek: jelentenek a magánszférában és jelentenek a gazdasági és üzleti életben is.

Ehhez képest ezt a szervezett bűnözés elleni harc jegyében született, elég kaotikus, sok-sok törvényt módosító javaslatot nem hordtuk ki itt a parlamentben sem, és azt hiszem, a társadalom sem hordta ki. Ebből következően valóban fennáll annak a veszélye, hogy hatása és hatékonysága kevés lesz, és talán több lesz a kára.

Tehát ezekre tekintettel fogalmaztunk meg mi módosító javaslatokat, amelyeket, mondom, sajnálatunkra - néhány apró-cseprő pontosító, mondhatni, inkább nyelvtani javaslat kivételével - az előterjesztő nem támogatott, ezért nem tudjuk mi sem elfogadni ezt a törvényjavaslatot; és tisztelettel itt a részletes vita alkalmát is megragadván javasolnám, hogy ezt az álláspontját a kormány gondolja végig, anélkül, hogy én most itt ezen a sok konkrét javaslaton végigmennék.

Köszönöm a figyelmüket. (Taps az MSZP és az SZDSZ padsoraiban.)

 
Felszólalások:  Előző  224  Következő    Ülésnap adatai