Készült: 2020.08.08.08:25:04 Dinamikus lap

Felszólalás adatai

208. ülésnap (2009.05.05.), 44. felszólalás
Felszólaló Dr. Hankó Faragó Miklós (SZDSZ)
Beosztás  
Bizottsági előadó  
Felszólalás oka vezérszónoki felszólalás
Videó/Felszólalás ideje 5:23


Felszólalások:  Előző  44  Következő    Ülésnap adatai

A felszólalás szövege:

DR. HANKÓ FARAGÓ MIKLÓS, az SZDSZ pviselőcsoportja részéről: Köszönöm szépen a szót, elnök úr. Tisztelt Országgyűlés! E törvényjavaslatról én is csak nagyon röviden szeretnék szólni; egyrészt, mert részletes ismertetést hallhattunk magáról a tartalmáról, másrészt meg láthatóan a Házban egyetértés mutatkozik, hogy e törvényjavaslatot minden parlamenti frakció támogatni fogja, esetleg kisebb módosításokkal.

Való igaz, hogy a javaslat gerincét, lényegét annak a belső piaci szolgáltatási irányelvnek a hazai átültetése jelenti, amely az Európai Unió négy alapszabadságának: az áruk, személyek, szolgáltatások és a tőke szabad áramlásának a szolgáltatásokra vonatkozó rendelkezéseit tartalmazza. Ez egy nagyon-nagyon nagy jelentőségű irányelv, nem véletlenül került hosszú éveken át kialakításra a végleges tartalma, és a Magyar Köztársaság számára még néhány hónap áll rendelkezésre arra, hogy 2009. december 28-áig az irányelv hazai jogszabályi rendelkezéseit hatályba léptesse.

Örvendetesnek tartjuk, hogy az, ami részben megjelent a Ket. módosítása legutóbbi novellája kapcsán, megjelenik most már ezekben a különböző ágazati jogszabályokban is. Én részletesen ezekre nem szeretnék kitérni, hat-hét jelentős törvényt módosít maga a törvényjavaslat: az igazságügyi szakértői tevékenységet, a szakértői kamarákról szóló törvényt, az ügyvédségről szóló törvényt, a jogi segítségnyújtásról szóló törvényt és másokat. Ami üdvözlendő, az igazából mindegyik módosítani kívánt törvényre vonatkozóan megjelenik a javaslatban. Például az, hogy engedélyezés helyett alapvetően bejelentési lehetőséget ad, úgy gondolom, ez nagyon lényeges előrelépés. Magunk is, korábban is sokszor szorgalmaztuk ennek az elvnek minél következetesebb, lehetőség szerinti bevezetését a különböző hatósági eljárásokban.

Itt is egyre inkább uralkodóvá válik - reméljük, lassan meghatározóvá - az elektronikus ügyintézés, amely mindenkinek időt, fáradságot és egyéb költségeket takaríthat meg. Gyorsabb, hatékonyabb, személyes megjelenés nélküli ügyintézés válik jellemzővé mindegyik területen, ezt támogatni tudjuk. Egyértelműen kivehető a törvényjavaslatból az a szemléletváltás, hogy ügyfélcentrikussá kíván válni mindegyik érintett törvény, illetve jogszabály.

Csak nagyon csendben szeretném megjegyezni, hogy számomra nem teljesen világos, hogy a törvényjavaslat 22. §-ában az ügyvédi és országgyűlési képviselői tevékenység eddig meglévő összhangját miért kellett összeférhetetlenné tenni, ami majd jövő év július 1-jétől lépne hatályba. Egyrészt erről eddig semmilyen módon semmilyen utalást nem kaptunk, másrészt, amikor nem olyan régen egy általam benyújtott összeférhetetlenséggel összefüggő törvényjavaslat a Ház előtt volt, akkor határozottan azt az álláspontot képviselte a kormány képviselője, hogy a kormány nem tartja időszerűnek ilyen típusú összeférhetetlenségi szabályokra vonatkozó változtatás megnyitását. Ez itt szép csendben egy kicsit mégis ezt jelenti. Erre vonatkozóan, ha szükséges, mi mindenképpen módosító javaslatot nyújtunk be, de ha esetleg csak értelmezési probléma van, és az tisztázódik, akkor maradhat így is a szöveg, a lényeg az, hogy a jelenlegi helyzet ne változzon.

(11.20)

Nemrégen hallhattunk egy olyan felmérésről, amely szerint az Európai Unió tagállamai közül a legnagyobb szkepszissel talán - az utolsók egyike vagyunk - Magyarország viszonyul az Európai Unióhoz. Csak arra szeretném a figyelmet fölhívni, hogy talán aki ilyen szkeptikusan áll az Európai Unióhoz, érdemes átgondolnia álláspontjának megváltoztatását, mert ha semmi mást nem, de ilyen szabályoknak, az állam működésével kapcsolatos ilyen jellegű államigazgatási, közigazgatási szabályoknak a megváltoztatását képes elérni az Európai Unió, ha egy adott tagállam állampolgárai az államot nem tudják erre rávenni, de az uniós tagság mégis kikényszeríti az államtól azt, hogy ilyen típusú változtatásokat hajtson végre eljárási és más jogszabályokban, akkor már önmagában megéri az, hogy uniós tagok vagyunk, mert mindaz, ami most itt például előttünk fekszik, az alapvetően az állampolgárok érdekeit szolgálja.

Ez részben most egy uniós kötelezettségünk, hogy ezt az irányelvet átültessük a hazai jogba, és ha ilyen nincs, akkor talán nehezebb lenne rávenni az államot saját bürokratikus rendjének a megváltoztatására. Egy ilyen külső kényszerítő erő sokat segíthet annak érdekében, hogy az állampolgárok mindegyike által kívánt változtatás ennek révén is megtörténhessen. Tehát azt hiszem, ez is egy jó példa arra, hogy az Unió hasznos és jó mindannyiunk számára.

A törvényjavaslattal egyetértünk, apróbb módosításoktól eltekintve támogatni tudjuk azt. Köszönöm szépen a figyelmet. (Taps az MSZP padsoraiban.)
Felszólalások:  Előző  44  Következő    Ülésnap adatai