Készült: 2020.04.04.23:55:32 Dinamikus lap

Felszólalás adatai

260. ülésnap (2005.11.03.), 92. felszólalás
Felszólaló Dr. Gál Zoltán (MSZP)
Beosztás  
Bizottsági előadó  
Felszólalás oka felszólalás
Videó/Felszólalás ideje 9:28


Felszólalások:  Előző  92  Következő    Ülésnap adatai

A felszólalás szövege:

DR. GÁL ZOLTÁN (MSZP): Köszönöm a szót. Tisztelt Elnök Asszony! Tisztelt Országgyűlés! A közrend és a közbiztonság, a bűnüldözés néhány kérdéséről szeretnék szólni a költségvetési törvény tükrében. Elöljáróban engedjék meg, hogy megítélésem szerint négy, a téma szempontjából fontos, ha úgy tetszik, elvi alapvetést tegyek.

Az egyik az, hogy emlékeztetni szeretném a tisztelt Országgyűlést - közeledvén a választások -, hogy 1998 tavaszán a szervezett bűnözés és az alvilág képes volt befolyásolni a politikai közhangulatot, és ebben az értelemben beleszólni a választás végeredményébe. Ennek káros és megengedhetetlen voltáról, azt hiszem, minden demokratikus parlamenti párt meg van győződve, és kifejezem reményemet, hogy mindent meg fogunk tenni, hogy ez ne ismétlődjék meg.

A másik, amit kiemelnék, hogy a bűnüldözés és a közbiztonság területén - és ezt hangsúlyoznám - kimutatható a kormányzati ciklusokon átívelő folyamatosság.

A harmadik ennek némileg ellentmondó, hogy ugyanakkor 2002 óta végbement egy hangsúlyváltás is, ami - úgy is fogalmazhatok - egy bizonyos politikai és bűnüldözési filozófiát takar, amit Ferge Zsuzsa szavait idézve úgy fogalmazhatnék meg, hogy abból indultunk ki 2002-ben, hogy kényszerekkel és fenyegetésekkel körülvett rend rossz rend, gyöngíti a szabadságot és a demokráciát.

A negyedik pedig, hogy úgy tűnik - most már több év tapasztalata alapján -, hogy a bűnözés nagyságrendje és struktúrája stabilizálódott, mennyiségét tekintve lassú csökkenés mutatható ki, és struktúrája annyiban nem változott, hogy változatlanul a vagyon elleni bűncselekmények vannak túlnyomó nagy többségben.

Mindezek alapján az elmúlt években a következőket tartottuk szem előtt és valósítottuk meg. Az egyik az, hogy a bűnözést mint társadalmi jelenséget fogtuk fel. Tisztában vagyunk azzal, hogy a bűnözésnek társadalmi okai vannak, ebből következően ellene eredményesen fellépni csak társadalmi eszközökkel lehet. Ennek látványos - ha szabad ezt a kifejezést használni - megnyilvánulása volt a bűnmegelőzési nemzeti stratégia elfogadása, és szeretném tájékoztatni a tisztelt Országgyűlést, hogy ennek a folyamatos végrehajtása a 2006-os költségvetésben is biztosítva van. Külön kiemelném ebben az összefüggésben a polgárőrség szerepét és a polgárőrségnek szánt költségvetési támogatásokat.

A következő jellemző az, hogy a szervezett bűnözés és a terrorizmus elleni harc nem feledtetheti el, hogy a mindennapi bűnözés ellen a lakosság közérzetét közvetlenül befolyásoló mindennapi biztonságot is szavatolni tudjuk, és erre tett erőfeszítéseket a kormányzat akkor, amikor megnövelte a végrehajtó állomány létszámát, javított a struktúráján, és bérintézkedéseket is hozott éppen annak érdekében, hogy eredményesebb legyen azoknak a bűncselekményeknek az üldözése, amelyek - mint ahogy említettem - közvetlenül befolyásolják a lakosság hangulatát, mindennapi tevékenységét. Ennek volt megnyilvánulása a látható rendőrség, a lakótelepi rendőrség megteremtése.

Jelentős változás továbbá az, hogy nemcsak a látható rendőrségről, hanem lassan látható rendészetről is beszélhetünk, hiszen a határőrség lassan elvonul a határokról, a vám- és pénzügyőrség, a munkaügyi felügyelőség közös koordinációs irányítási központok létrehozása révén ma már együttesen lép fel bizonyos szabálysértések ellen.

Végezetül, nem lényegtelen talán az sem, hogy sikerült olyan hangulatot kialakítani, amikor a rendőrség és a bűnüldöző szervek tevékenységének megítélése nem pusztán a statisztikán alapul, hanem elsősorban azon, hogy a lakosság hogyan ítéli meg a tevékenységüket, és a lakosság hogyan, milyen mértékben érzi magát biztonságban. Azt hiszem, ez kedvező feltételeket teremtett a bűnüldöző szervek munkájához, és ennek következtében is mondhatjuk azt, hogy sikerült elérnünk, hogy ma Magyarországon a bűnözés valamelyest rizikósabbá vált, mint a korábbi években.

Mindezek alapján a 2006-os költségvetést nézve azt a véleményemet tudom megfogalmazni, hogy mint ahogy minden más állami szervre nézve a bűnüldöző szervek finanszírozása is - ahogy ezt mondani szokták - feszített, de elegendő ahhoz, hogy azokat a folyamatokat, amelyekről az előbb említést tettem, a következő évben is folytatni tudjuk, és fenn tudjuk tartani azt a kedvező bűnüldözési helyzetet és azt a kedvező közhangulatot, ami ma a közbiztonságunkat jellemzi és ami bátran összevethető Európa bármely országával.

(13.20)

Ezen belül külön kiemelném, hogy a költségvetés biztosítja a schengeni csatlakozáshoz való előkészítő munkákhoz szükséges forrásokat. Ezt prioritásnak tekintjük, hogy a jövő évben meginduló monitoringnak eleget téve a 2007-es őszi csatlakozásunk feltételeit biztosítani tudjuk.

Lényeges továbbá az, hogy a költségvetés biztosítja azt, hogy nem pusztán egy látható rendőrség, hanem egy reagáló és mozgékony rendőrség alakuljon ki, amelynek egyik példája éppen a gépkocsiállomány megújítása és az ehhez szükséges források biztosítása. Még ebben az évben a rendőrség körülbelül ezer új gépkocsit kap.

A határőrség szervezeti önállóságának megtartása mellett - mint ahogy említettem - biztosítva van a határrendészet határon végzett és a határon belüli tevékenységének ellátása is.

A leglényegesebb talán a 2006-os költségvetésben, hogy mintegy 15,3 milliárd forintot tartalmaz a rendőrség és a határőrség állományának béremelésére. Hamarosan az Országgyűlés elé fog kerülni a Hszt. módosítási javaslata, amelyben ez a béremelés megfogalmazódik, és ennek iránya továbbra is az lesz, hogy elsősorban a végrehajtó állomány részesedjék arányosan nagyobb mértékben a béremelésből, biztosítva legyen mindenki számára a túlóra kifizetése, és egyben ösztönözzön a rendszer arra, hogy a tapasztalt rendőrök az állományban maradjanak, és ezért bevezetni javasoljuk a szolgálatiidő-pótlékot.

Ez a törvényjavaslat tartalmazni fogja azt a régi problémát, ami a tűzoltóság munkaidejének az EU szabályaihoz való igazítását jelenti. Az erőforrások arra lesznek elegendők, hogy ezt bizonyos fokozatos lépések révén valósítsuk meg.

Tisztelt Országgyűlés! Összességében tehát azt tudom mondani, hogy nem könnyű helyzetben, de biztosítva van a 2006-os költségvetésben Magyarország közbiztonsága, és hogy az ezért felelős szervek feladataikat továbbra is azoknak az elveknek a jegyében és azzal a hatékonysággal lássák el, ami eddig is jellemezte a tevékenységüket.

Köszönöm szépen. (Taps az MSZP soraiból.)
Felszólalások:  Előző  92  Következő    Ülésnap adatai