Készült: 2020.04.05.00:14:50 Dinamikus lap

Felszólalás adatai

260. ülésnap (2005.11.03.), 60. felszólalás
Felszólaló Szűcs Erika (MSZP)
Beosztás  
Bizottsági előadó  
Felszólalás oka felszólalás
Videó/Felszólalás ideje 9:06


Felszólalások:  Előző  60  Következő    Ülésnap adatai

A felszólalás szövege:

SZŰCS ERIKA (MSZP): Köszönöm a szót, elnök úr. Tisztelt Ház! A 2006. évi költségvetés egy fejlődő és átalakuló ország költségvetése. Az ellenvélemények és a támogató vélemények egyaránt bizonyítják az átalakulást, és van, aki egyetért az átalakulás irányával, részleteivel, mértékével, és van, aki kifogásolja azt. De hogy ez az ország megpróbál a huszonegyedik század kihívásainak megfelelni, válaszokat adni rá, az nem kétséges.

Szociális szempontból ennek a költségvetésnek a középpontjában a családok nagyobb biztonsága és növekvő jóléte áll. Magyarországon már minden ötödik forintot, az összes kiadás 18 százalékát a gyermekek támogatására és a rászorulókról való gondoskodásra fordít az állam. A társadalombiztosítási és jóléti szolgáltatások kiadási összege 2002-höz képest 2006-ban 68,8 százalékkal, 2005-höz képest pedig 7,8 százalékkal lesz magasabb. Nem minden szociális kiadási tétel egyenletes 7,8 százalékos növeléséről van szó, hiszen a kiadások növelése előtt meg kell nézni, hogy a kiadások növelésével az elérni kívánt célt szolgáljuk-e. Ha nem, akkor változtatni kell, ahogy azt az ÁSZ vezetője a 2006-os költségvetés értékelésekor elmondta. Ő azt mondta, hogy “növekvő kiadások mellett is stagnáló vagy romló színvonalú ellátást tudunk biztosítani, ha a szükséges változtatásokat nem tesszük meg.ö

Az ÁSZ vezetője változásokat, reformokat sürgetett. Az ellátások átalakítása azt igényli, hogy az éves költségvetésben súlypontokat képezzünk. Nem kizárólag a 2006-os költségvetés kiadási tételeiben, hanem a ciklus egészében, a közel 70 százalékos kiadásnövekedésben mutatkozik meg, hogy a szocialista-szabad demokrata kormány komolyan gondolta ígéreteit, többek között a kormányprogram azon céljait, hogy megteremti a szociális támogatás átfogó rendszerét, jelentősen emeli a családi pótlékot, hogy átfogó támogatással segíti a fiatalokat a lakáshoz jutásban, hogy kiszámítható és számon kérhető biztonságot ad az időskorú embereknek.

2002 óta számtalan lépés szolgálta e célok teljesítését, és ez a folyamat a száz lépés programjával újabb lendületet kapott. Nemcsak azért, mert az emberek biztonságát jelentő jövedelmek nőnek 2006-ban - például az adórendszer, a családi támogatási rendszer átalakításával -, hanem azért is, mert többéves programok születtek a további változtatásokra, ami kalkulálhatóvá teszi a holnapot, így a szükséges változások és a biztonság igénye együtt teljesíthető.

Fontos változás, hogy a szociális ellátások szabályozását is átalakítjuk, mégpedig úgy, hogy az ösztönözze és segítse a munkavállalást, ne fal legyen a szociális ellátások és a foglalkoztatás között, azaz a munkaerőpiacon helyet kapó, illetve azon kívül rekedő családok között, hanem minél több lehetőség és támogatás legyen az aktív élet megteremtéséhez.

(11.40)

Ez az igazságosság és az esélyegyenlőség konkrét, gyakorlati programja. Ahhoz azonban, hogy a családok pénzbeli támogatását 2005-höz képest közel 10 százalékkal növelni tudjuk, kellett egy bátor lépés, amely szembenézett az eddigi családtámogatási rendszer igazságtalanságaival. Az adókedvezményeken keresztüli támogatást alkalmazó rendszer, annak ellenére, hogy a családi pótlékot ez a kormány indulásként 20 százalékkal, majd évente az infláció mértékével növelte, az adatok szerint nem mérsékelte a gyermekszegénységet, és a minimálbér adómentessé tételével csökkent az elért családok száma.

Az új családtámogatási rendszer tehát mindenekelőtt egy értékrendet tesz a helyére. Mi úgy gondoljuk, egy gyermek támogatása nem függhet attól, hogy milyen aktuális pozíciója van a szüleinek: munkavállalók vagy munkanélküliek, sokat keresnek vagy keveset; pláne nem lehet annál magasabb a támogatás, minél jobb az anyagi helyzete a szülőnek. Egy baloldali számára a gyermek a fontos, és minden gyermek egyforma, minden gyermek egyformán esélyre jogosult.

A családi pótlék közel kétszeresére nő. Egy kétgyermekes családhoz havi 24 ezer forint fog eljutni, alanyi jogon, kérvényezés nélkül. A három- és többgyermekesek adókedvezménye korlátozott mértékben, havi félmilliós fizetésig megmarad. Nem igaz az, hogy a családtámogatási rendszerben csak újraosztottuk a meglévő forrásokat. Hiszen a havi félmillió forintos fizetés fölött keresőkön kívül senkinek a helyzete nem romlik. Több felelősség fent, több lehetőség lent. Ez így igazságos.

Vannak olyan családok, ahol a szükség nagy. Mi, baloldali emberek nem tudunk addig tiszta szívvel beszélni a biztonságról, amíg tudjuk, hogy élnek ebben az országban olyan gyerekek, akik éhesen mennek bölcsődébe, óvodába vagy iskolába. Hozzáfogtunk ahhoz a programhoz, amelynek keretében ingyenes étkezést biztosítunk a bölcsődében, az óvodában és az általános iskola alsó tagozatában. Ezek a természetbeni kedvezmények az új családtámogatási rendszerben is fennmaradnak, és közel 200 ezer gyereket érnek el. Az étkeztetésnél is bővebb körben vált ingyenessé a tankönyvellátás, amely már a középiskolára is kiterjed.

2006. július 1-jétől a biztonság erősítése érdekében átalakul a rendszeres szociális segély, mégpedig úgynevezett családi segélyezéssé. Ahogy az államtitkár úr elmondta, ez nem fix összeg lesz, hanem az öregségi nyugdíjminimum 90 százalékáig kiegészítjük a családok egy főre eső jövedelmét. Ez körülbelül 80-100 ezer családot és 200 ezer gyermeket ér el, mégpedig a legszegényebbeket.

A segélyezési és családtámogatási rendszer is munkára ösztönöz. Ahogy az már elhangzott, a mama a gyermek egyéves kora után a gyes teljes folyósítása mellett vállalhat teljes munkaidőben munkát, illetve a segélyezettek alkalmi munkavállalás esetén a segély teljes összegét, tartós munkavállalás esetén pedig fokozatosan csökkenő összegben a segély 50, illetve 25 százalékát kapják még egy ideig. A szociális jövedelmeken belül nő a lakásfenntartáshoz nyújtott támogatások összege és aránya. A lakásfenntartási támogatás 200 ezer családot érint havonta átlagosan 5 ezer forinttal. Az adósságkezelési támogatás 80-100 ezer családot ér el, havi átlag 15 ezer forintos támogatással.

2006 júliusától minden olyan településen, ahol működik az adósságkezelési szolgáltatás, a rászoruló családok kérhetik a kártyás fogyasztásmérő óra felszerelését. Speciális csoportok támogatását jelenti az ápolási díj ez év szeptember 1-jétől történő felemelése, illetve az egyedülálló idősek járadékának januártól esedékes emelése.

Valamennyi család jövedelmi pozícióját pozitívan befolyásolja az adórendszer változtatása. Az áfakulcs 25-ről 20 százalékra történő mérséklése a legfontosabb fogyasztási cikkek esetében jelentős megtakarítást tesz majd lehetővé a családok kiadásaiban. Mint ahogy az szja felső kulcsának csökkentése béremelés nélkül is a nettó jövedelem növekedését eredményezi.

Az adórendszer változásának pozitív hatásait élvezni fogják a nyugdíjasok is, akik jövedelmi helyzetét az elmúlt négy év és 2006 intézkedései pozitívan befolyásolták, de újabb ötéves, a nyugdíjrendszer igazságtalanságait mérséklő programra számíthatnak.

A felsoroltak, amelyek a kormány intézkedéseit teljeskörűen nem fogják át, bizonyítják, hogy a 2006. évi költségvetés jóléti célját, a családok biztonságának, jólétének növekedését a társadalom valamennyi csoportjában - foglalkoztatottak és inaktívak, fiatalok és idősek - számtalan konkrét intézkedés szolgálja. Mindezek alapján javaslom a 2006-os költségvetés elfogadását.

Köszönöm figyelmüket. (Taps az MSZP padsoraiban.)
Felszólalások:  Előző  60  Következő    Ülésnap adatai