Készült: 2020.04.05.00:03:49 Dinamikus lap

Felszólalás adatai

260. ülésnap (2005.11.03.), 248. felszólalás
Felszólaló Molnár Albert (MSZP)
Beosztás pénzügyminisztériumi politikai államtitkár
Bizottsági előadó  
Felszólalás oka felszólalás
Videó/Felszólalás ideje 6:53


Felszólalások:  Előző  248  Következő    Ülésnap adatai

A felszólalás szövege:

MOLNÁR ALBERT pénzügyminisztériumi államtitkár: Köszönöm a szót, elnök úr. Tisztelt Országgyűlés! Akkor néhány gondolatot magunkról, már hogy az állam hogy takarékoskodik, mert ezt több képviselő úr számon kérte, és azt gondolom, teljesen jogosan. Nézzük végig, hogy néz ez ki!

A minisztériumok igazgatási kiadásai négy év alatt több mint 30 milliárd forinttal, 32 százalékkal csökkennek. A minisztériumi kiadások reálértéke jövőre csupán a 2002-es összeg 57 százalékát teszi ki; még egyszer mondom: a 2002-es reálérték 52 százalékát teszi ki.

Most mondanék néhány minisztériumot, hogy milyen intézkedések történnek. Ifjúsági és Családügyi Minisztérium: csökken a fogyasztóvédelem központi irodai létszáma, közben az ellenőrök száma nem fog változni. A Belügyminisztériumban létrejön egy back office, amely a tárca valamennyi háttérintézményének az üzemeltetésére alkalmas.

Az Oktatási Minisztériumnál 245 millió forinttal csökkentik az igazgatási költségeket. A Külügyminisztériumban lesz néhány képviselet-bezárás, ami sajnálatos, de meg kellett nézni, hogy az az érték, az a ráfordítás és az a haszon, amit hozott néhány külképviselet működése, arányban állt-e azzal a költéssel, azzal a költséggel, amibe került. A Foglalkoztatáspolitikai és Munkaügyi Minisztériumnál a központi irodai állomány csökkentésére kerül sor. Az ellenőri létszám nem csökkenhet.

(18.10)

A Honvédelmi Minisztériumnál lezajlott a minisztérium és a Honvéd Vezérkar integrációja, több száz főtiszti és tábornoki hely, beosztás szűnt meg. Az Informatikai Minisztériumban az Űrkutatási Iroda és a Nemzeti Hírközlési Tanács beolvasztásra kerül a minisztériumba. A Földművelésügyi Minisztériumnál a megyei agrárhivatalok fokozatosan összevonásra kerültek és kerülnek. Az Egészségügyi Minisztériumnál az igazgatási kiadások csökkentése; például a minisztérium épületének a renoválására, felújítására szánt pénzt átadják az Országos Mentőszolgálatnak. A Nemzeti Kulturális Örökség Minisztériumánál a tárca 10 százalékkal csökkenti a működési költségeit, csökkenti a reprezentációs és utazási költségeket. És tulajdonképpen folytathatnám az összes minisztériummal.

Tehát ha most valaki azt kérdezi, hogy teszünk-e valamit azért, hogy kevesebbe kerüljön az állam működése, akkor erre az a válasz, hogy igenis, teszünk, méghozzá súlyos lépéseket. De hogy a Pénzügyminisztérium háza táját se kerüljem el, kérem, hallgassanak meg néhány racionalizáló lépést, amit a Pénzügyminisztérium vonatkozásában tettünk és teszünk meg.

A Pénzügyminisztérium fejezete 2006-ban 138 milliárd forint, ebből a támogatási előirányzat 113 milliárd forint; a fejezet összlétszáma 23 736 fő; az elmúlt két évben 3336 fővel csökkentettük a minisztérium és a minisztériumhoz tartozó intézmények létszámát.

A Pénzügyminisztérium igazgatási létszáma 727 főről 594 főre csökkent, vagyis 18,3 százalékkal; az APEH létszáma 13 221-ről 11 962-re csökkent, ez 9,5 százalékos csökkentés; a Vám- és Pénzügyőrségnél egy 14,2 százalékos csökkentés volt; a KVI létszáma 357 főről 321 főre csökkent, 10 százalékkal; a Magyar Államkincstár létszáma pedig 4720 főről 4009 főre, vagyis 15,1 százalékkal. Tehát ha önök azt kérdezik, hogy mi csak mondjuk, de nem tesszük, akkor az tévedés. Tesszük és mondjuk is természetesen.

Amellett, hogy ezek a racionalizálási intézkedések megtörténnek, az Adó- és Pénzügyi Ellenőrzési Hivatal támogatási előirányzata 3 milliárd forinttal csökken a 2006. évben, vagyis 5,3 százalékkal csökkentjük; a vám- és pénzügyőrség előirányzatát 9,9 százalékkal szabtuk lejjebb, mint az előző évben volt; a Kincstári Vagyoni Igazgatóságra sem várt jobb sors, hisz 6,7 százalékkal csökkentettük a támogatási előirányzatát.

Ahhoz, hogy többet tudjunk költeni olyan dolgokra, amelyet Babák képviselő úr egészen más színben tüntetett fel, én csak a pontosság kedvéért hadd mondjak néhány adatot.

Oktatási tevékenységekre és szolgáltatásokra folyó áron 105,3 százalékot fogunk fordítani az előző évhez képest. Ha 2 százalékos inflációval számolunk, akkor ez reálértéken az oktatás és oktatási szolgáltatásnál több mint 3 százalékos költségnövekedést, költségelismerés-növekedést jelent. De folytathatnám az egészségügynél, ahol 103,8 ez a szám, ahol a 980 milliárd forinttal szemben 1018 milliárd forint lesz a 2006-os költségvetési előirányzat.

Nagyon jó, nagyon magas számok jönnek ki a táppénz-, anyasági, ideiglenes rokkantsági juttatásoknál: 14,7 százalékos a növekedés, ez 370 milliárdról 424 milliárdra növeli a valóban rászorultaknak a támogatását. Ha a társadalombiztosítási és jóléti szolgáltatásokat összességében vesszük, akkor az 7,8 százalékkal fog bővülni.

De mondhatok erre negatív példát is: mint említettem volt az előbb, a pénzügyi és költségvetési tevékenységek és szolgáltatások vonatkozásában, összefüggésében 7,5 százalékkal fogunk kevesebbet költeni, mint az elmúlt évben, ugyanígy a külügyek vonatkozásában, ami majdnem 9 százalékkal fog kevesebb forráshoz jutni, mint az elmúlt évben. De alapkutatásra például 18,5 százalékkal többet fogunk fordítani, vagyis az 53 milliárddal szemben mintegy 63 milliárdot.

Tehát, képviselő urak, hogyha önök úgy gondolják, hogy mi nem teszünk azért, hogy olcsóbb és jobban működő állam legyen, akkor tévednek. Nézzék meg, olvassák el a költségvetést, és tegyenek konkrét javaslatokat!

Köszönöm a figyelmet.
Felszólalások:  Előző  248  Következő    Ülésnap adatai