Készült: 2020.04.05.00:44:33 Dinamikus lap

Felszólalás adatai

260. ülésnap (2005.11.03.), 142. felszólalás
Felszólaló Farkas Sándor (Fidesz)
Beosztás  
Bizottsági előadó  
Felszólalás oka felszólalás
Videó/Felszólalás ideje 8:09


Felszólalások:  Előző  142  Következő    Ülésnap adatai

A felszólalás szövege:

FARKAS SÁNDOR (Fidesz): Köszönöm szépen. Tisztelt Elnök Asszony! Tisztelt Országgyűlés! Ha igaz az állítás, hogy szárnyal és dübörög a gazdaság, akkor van alapja az adócsökkentésnek, amelyet önök is terveznek, mert a gazdasági növekedésből származó többletforrás megteremti a gazdasági fejlesztés, növekedés lehetőségeit. Ha a fejlesztési lehetőség elmarad - márpedig az agrárköltségvetés számai ezt mutatják -, akkor nem igaz, nem valós a benyújtott 2006. évi költségvetés.

 

(15.10)

És ami ezután már történik, az nem más, mint annak a kártyavárnak az összeomlása, amelyet itt az asztalon is majd látni fogunk. Tehát az agrárágazat ismételten leértékelődött. Miért mondom mindezt? Mert az agrárköltségvetés legfontosabb, nemzeti hozzájárulás által nyújtott támogatásai mind, kivétel nélkül csökkennek. Kivétel ez alól természetesen az az EU-s támogatás, amelyről ma már több szó is esett. A nemzeti támogatások csökkenése miatt, azt hiszem, mindannyian aggódhatunk ebben a parlamentben. Miért is? Mert bizonytalan helyzetet teremt. A mezőgazdasági szakigazgatási intézmények tervezhetetlensége, összevonása, működési feltételeinek ingatagsága miatt bizonytalan helyzetben van ma az összes mezőgazdasági szakigazgatási szervezet, gondolok az FVM-hivatalokra, a növény-egészségügyi állomások dolgozóira, az állattenyésztés, állategészségügy dolgozóira, az NVH-t nem is említem már.

Nézzük az előbbi gondolatnak a legfontosabb számait, amelyek, úgy gondolom, mondandómat alátámasztják. Ezt nem máshonnan vettem, mint az agrárköltségvetés fejezetei számából. Erdészeti feladatok támogatására mínusz 500 millió, tehát 500 millió forinttal kevesebb jut az elkövetkezendő évben, mint 2005-ben jutott. Termőföldvédelmi feladatokra mínusz 210 millió forint. Állattenyésztési támogatásokra 150 millió forinttal kevesebb. Halgazdálkodási támogatásra 28 millió forinttal kevesebb. Vadgazdálkodási támogatásokra 73 millió forinttal kevesebb. Azt már nem is mondom, hogy a nemzeti lovas program 5 millió forinttal kevesebb.

Tisztelt Képviselőtársaim! Az agrárgazdaság legfontosabb kitörési pontja - ezt már elmondtuk jó pár évvel ezelőtt, és ebben meg is egyeztünk, és meg is békéltünk egymással - nem lehet más, mint a fejlesztési lehetőségek támogatása, az EU-s hátrányok minél gyorsabb leküzdése, a magyar gazdák felzárkóztatása, az azonos feltételek biztosítása, hogy hasonló ellenfelek legyünk majd a piacon. De ebből a költségvetésből mit tapasztalunk? Azt, hogy a nemzeti fejlesztési típusú támogatások sorában míg 2005-ben 18,8 milliárd forint volt fejlesztési támogatás, addig a 2006-os évben összesen 10,1 milliárd forint. Úgy gondolom, ez a szám ismételten önmagáért beszélt. Tehát megállapíthatjuk, hogy ez a kormányzat érzéketlen arra, hogy a mezőgazdaság fejlődésében, fejlesztésében, kiemelt beruházásaiban részt vegyen.

Meg lehetne talán kérdezni - elhangzott ma már több alkalommal is -: egyáltalán azok a fejlesztések, amelyekkel 2005-ben mint raktárkapacitás-fejlesztést elindított az agrárkormányzat, hova vezetnek? Meg szeretném kérdezni a kormánypárti képviselőket, hogy azok a raktárfejlesztési kapacitások, amelyekre ebben az évben komoly milliárdok kerültek, és még az a plusz 40 milliárd is hozzá lett adva, milyen célt szolgálnak? Kinek, melyik lobbiérdekkörnek az érdekeit képviselik? Mert tudjuk azt, hogy mire a 2005-ös gabonabetakarítás megtörtént, ezek a gabonaraktárak nem kerültek felépítésre, ezekbe a gabonaraktárakba semmiféle elmúlt évi többlet-gabonatermés nem került be. (Gőgös Zoltán: Ne mondjál már ilyet!) Ez tény, szeretném mondani tisztelt képviselőtársaimnak. Miért épülnek? Azért, mert valakinek az a szükségessége, valakinek az a lobbiérdeke, hogy ezek minél hamarabb megépüljenek. Kidobott pénz, szeretném mondani (Közbeszólások az MSZP soraiban.), mert amennyiben az agrárágazat normálisan működne, tisztelt képviselőtársaim, megfelelő állattenyésztési színvonallal bírnánk és gazdálkodnánk, ezekre a raktárakra nem lenne szükség, mert minden magángazdának megvan otthon a raktára, csak azért nem raktározza be, mert egyszerűen nincs meg az a lehetősége, hogy állatot tartson, és megfelelően értékesítse a piacon. Ez a raktárbázis megvan az országban, szeretném még egyszer mondani. (Taps az ellenzéki pártok soraiban.)

Tisztelt Képviselőtársaim! Akkor, amikor belelapozunk tovább az agrárköltségvetésbe, látjuk azt, hogy a fejezeti kezelésű előirányzatok további komoly kétségeket vetnek fel. Miért mondom ezt? Agrárkutatásra, tanüzemekre, felsőoktatás támogatására 2005-höz képest mintegy 265 millió forinttal kevesebbet fizetünk, vagy fizet majd a következő évben az agrárköltségvetés. Tanüzemek, tangazdaságok támogatást nem fognak kapni, agrár-felsőoktatásra, K+F tevékenységre egy fillért sem fog kapni. Hova vezet ez? Szeretném kérdezni a tisztelt kormánypárti képviselőket: hova vezet az, amikor nem tudjuk megteremteni a következő éveknek, évtizedeknek, azoknak a generációknak az oktatását, amelyek majd ezekből az agrártevékenységekből fognak vagy kellene megfelelő szakmai színvonalon gazdálkodni?

A vízügyi feladatok támogatását és a víztársulatok csatornahálózat-fejlesztését már nem is említem, mert ezekre is olyan minimális összeg kerül, ami gyakorlatilag a belvízhelyzetet, a gazdálkodási feltételeket tovább rontja. Az osztatlan földtulajdon kimérésének költségeire, úgy gondolom, sokkal több pénzt kellene félrerakni, mert ez még nagymértékben befolyásolná és megteremtené azt a ma kialakulatlan, önök által is elodázott intézkedéseket, amit nem tettek meg, hogy ez a földtulajdonrendszer Magyarországon normálisan működjön.

Az állattenyésztés támogatásáról néhány gondolatot. Tudjuk azt, hogy milyen mértékben csökkent a szarvasmarha-állomány, tudjuk, hogy milyen mértékben csökkent a sertésállomány, most pedig ez a drasztikus baromfiállomány-csökkenés, úgy érzem, egy rendkívül rossz, torz szerkezetet fog kialakítani a magyar mezőgazdaság termelési struktúrájában. Nem hiszem, hogy ezt kormányzati szinten nem kellene kezelni, és nem kellene megoldást keresni rá.

Logikailag nem tartozik ide ez a gondolat, de az agrárolló nyílásáról - erről ma még nem hangzott el egy szó sem - el szeretném mondani, hogy ilyen mértében ez a nyílás az elmúlt 3-4 évben, vagy talán mondatnék több évet is, nem történt meg. Ez is figyelmeztető jel kellene hogy legyen önöknek.

Szeretnék még egy gondolatot mondani, és aztán befejezem. A miniszter úr, az államtitkár úr számtalan helyen elmondta, hogy a kertészetnek kiemelt támogatása kell hogy szerepeljen. Szeretném látni, tisztelt képviselőtársaim, hogy az agrárköltségvetésben ez hol van benne. Hol van az, hogy megduplázzuk a fűtött és fűtetlen termesztőberendezések felületét? Tudják, mennyi pénzbe kerül ez? Kiszámolta ezt valaki, vagy csak blöfföl? Nagyon szeretném, tisztelt képviselőtársaim, ha erre majd választ adnának.

Végül, de nem utolsósorban el szeretném mondani azt, hogy ez a költségvetés mindenről szól, csak nem agrárfejlesztésről. Mindenféle koncepciót nélkülöz, nincs benne semmiféle olyan előremutató, jövőképformáló terv, gondolat, ami egy biztonságos magyar mezőgazdaságot jelentene.

Köszönöm szépen. (Közbeszólás a Fidesz soraiból: Úgy van! - Taps az ellenzéki pártok soraiban. - Közbeszólások az MSZP soraiból.)
Felszólalások:  Előző  142  Következő    Ülésnap adatai