Készült: 2020.04.02.12:47:56 Dinamikus lap

Felszólalás adatai

260. ülésnap (2005.11.03.), 14. felszólalás
Felszólaló Vass Lajos
Beosztás a Nemzeti Kulturális Örökség Minisztériumának politikai államtitkára
Bizottsági előadó  
Felszólalás oka napirend előttihez hozzászólás
Videó/Felszólalás ideje 3:08


Felszólalások:  Előző  14  Következő    Ülésnap adatai

A felszólalás szövege:

DR. VASS LAJOS, a Nemzeti Kulturális Örökség Minisztériumának államtitkára: Tisztelt Elnök Úr! Tisztelt Képviselő Úr! Egyetértek önnel, a törvényeket be kell tartani. A kormány a vatikáni megállapodásban foglaltakat maradéktalanul betartja. Néhány konkrét dolgot szeretnék elmondani a felvetéseire.

A bejáró normatíva - a hatályos költségvetési törvény szerint - a nem állami és a nem önkormányzati fenntartású iskoláknak nem jár. Ennek oka, hogy a bejáró normatíva az olyan iskolát fenntartó önkormányzat többletköltségeit hivatott kiváltani, amelyek által fenntartott közoktatási intézménybe más, szomszédos településről jár be tanuló. Így az ő ellátásuk költségei egy olyan önkormányzatot terhelnek, amelynek nem polgárai, amelynek bevételét a helyben lakás hiánya miatt az említett gyermek családja adófizetőként nem növeli. Az egyházi fenntartású közoktatási intézmények működését azonban a központi költségvetés teljes egészében finanszírozza, így az említett sajátosan önkormányzati támogatás ebben az intézményi körben indokolatlan és nem is értelmezhető. Tájékoztatásul közlöm, hogy az egyházi fenntartású közoktatási intézmények számára a központi költségvetésben sosem volt beruházási keret, így azt elvonni sem lehetett. Ezzel szemben tavaly csaknem húsz olyan országos pályázat futott, amelyen az egyházi fenntartók és intézményeik is pályázhattak és nyerhettek el beruházási és egyéb támogatásokat.

Ami az egyházi kiegészítő támogatás összegét illeti: az 1996. évi CXXIV., az egyházak hitéleti és közcélú tevékenységének anyagi feltételeiről szóló törvény 6. §-ának 3. pontja meghatározza a kiegészítő támogatás kiszámításának algoritmusát, így az egyházi kiegészítő támogatás összege mindenkor az önkormányzatok ráfordításainak függvénye.

A kormány a volt egyházi ingatlanok tulajdoni rendezéséről és a kapcsolódó pénzügyi kártalanítás felgyorsításáról hozott határozatot, melynek száma 1096/2005. (IX. 22.).

(8.40)

Ennek a kormányhatározatnak az értelmében a vonatkozó törvény szerinti 2011-es határidőt jóval megelőzve, 2006. március 31-éig az ezt igénylő egyházak ingatlanügyeit az egyeztető bizottságok megtárgyalják, és a kormány az egyedi ügyekben döntést hoz.

Az elmúlt négy tanév folyamán az egyházi fenntartású közoktatási intézmények száma 10 százalékot meghaladó mértékben nőtt. Ez a növekedés olyan időszakban történt, amikor a gyermeklétszám és az intézményszám országosan csökkent.

Köszönöm szépen a figyelmet. (Taps az MSZP padsoraiban.)
Felszólalások:  Előző  14  Következő    Ülésnap adatai