Készült: 2020.08.13.19:27:48 Dinamikus lap

Felszólalás adatai

218. ülésnap, 189. felszólalás
Felszólaló Lezsák Sándor (Fidesz)
Felszólalás oka A záróvita megnyitása
Beosztás  
Bizottsági előadó  
Felszólalás ideje 7:11

Felszólalások:  <<  189  >>    Ülésnap adatai

A felszólalás szövege:

ELNÖK: Köszönöm, államtitkár úr. Az időelmaradást már behoztuk.

Most az egyes képviselői felszólalások következnek, 15-15 perces időkeretben. Megkérdezem, kíván-e valaki felszólalni. (Nincs jelzés.) Jelentkezőt nem látok; gondolom, államtitkár úr sem akar élni a szólás lehetőségével. Az általános vitát lezárom.

Tisztelt Országgyűlés! Mivel a törvényjavaslathoz nem érkezett módosító javaslat, részletes vitára nem kerül sor, most a határozathozatal következik. Megkérdezem, hogy van-e ezzel kapcsolatban valakinek észrevétele. (Nincs jelzés.) Jelentkezőt nem látok.

Kérdezem a tisztelt Országgyűlést, elfogadja-e a T/9900. sorszámú törvényjavaslatot.

Kérem, szavazzanak! (Szavazás.)

Megállapítom, hogy Balla Mihály igen szavazatával az Országgyűlés 349 igen szavazattal, nem szavazat és tartózkodás nélkül a törvényjavaslatot elfogadta.

Tisztelt Országgyűlés! Soron következik a Magyar Televízió Közalapítvány létrehozásáról szóló 18/1996. (III. 8.) országgyűlési határozat módosításáról szóló országgyűlési határozati javaslat határozathozatala. A kulturális és sajtóbizottság önálló indítványát H/9770. sorszámon kapták kézhez a képviselők.

Az előterjesztéshez benyújtott módosító javaslatról az alkotmányügyi bizottság 2009. június 15-ei ülésén megállapította, hogy az házszabályellenes. Az Országgyűlés múlt heti ülésén a levezető elnök bejelentette, hogy a Házszabály rendelkezései alapján az általános és a részletes vita együtt lefolytatottnak tekintendő. Most a határozati javaslat elfogadásáról kell döntenünk.

A médiatörvény 53. § (3) bekezdése alapján az 1. pont elfogadásához a jelen lévő országgyűlési képviselők kétharmadának igen szavazata szükséges. Erre figyelemmel a határozathozatalra két részletben kerül sor.

Kérdezem a tisztelt Országgyűlést, elfogadja-e a H/9770. sorszámú országgyűlési határozati javaslat 1. pontját. Kérem, szavazzanak! (Szavazás.)

Kimondom a határozatot: Balla Mihály képviselő úr nem szavazatával az Országgyűlés 208 igen szavazattal, 147 nem ellenében, 1 tartózkodás mellett a határozati javaslat 1. pontját nem fogadta el.

(17.40)

Kérdezem a tisztelt Országgyűlést, elfogadja-e a H/9770. számú országgyűlési határozati javaslat egyszerű többséget igénylő rendelkezéseit. Kérem, szavazzanak! (Szavazás.)

Kimondom a határozatot: Balla Mihály képviselő úr nem szavazatával az Országgyűlés 25 igen szavazattal, 334 nem ellenében, 1 tartózkodás mellett a határozati javaslat egyszerű többséget igénylő rendelkezéseit nem fogadta el.

Tisztelt Országgyűlés! Soron következik a mozgásában korlátozott személy parkolási igazolványára vonatkozó szabályozás szigorításáról szóló országgyűlési határozati javaslat zárószavazása. Hagyó Miklós, MSZP-képviselő önálló indítványát H/9386. számon, az egységes javaslatot pedig H/9386/10. számon kapták kézhez a képviselők. Mivel az egységes javaslathoz módosító javaslat nem érkezett, a határozathozatal következik. A döntéshozatal előtt megkérdezem, a kormány álláspontját ki kívánja ismertetni. (Nincs jelentkező.) Jelentkezőt nem látok.

Kérdezem a tisztelt Országgyűlést, elfogadja-e a H/9386. számú országgyűlési határozati javaslatot az egységes javaslat szerint.

Kérem, szavazzanak! (Szavazás.)

Kimondom a határozatot: az Országgyűlés Balla Mihály képviselő úr nem szavazatával, 211 igen szavazattal, 148 nem ellenében, 1 tartózkodás mellett az országgyűlési határozati javaslatot elfogadta.

Tisztelt Országgyűlés! Soron következik az építési beruházások megvalósulásának elősegítése érdekében egyes törvények módosításáról szóló törvényjavaslat záróvitája és zárószavazása. Az előterjesztést T/9637. számon, az egységes javaslatot pedig T/9637/69. számon kapták kézhez a képviselők. Mivel az egységes javaslathoz módosító javaslatok érkeztek, záróvitára is sor kerül. Az ezekről készült bizottsági ajánlást T/9637/71. számon megkapták.

Kezdeményezem, hogy a benyújtott indítványokat egy vitaszakaszban tárgyalja meg az Országgyűlés. Aki ezzel egyetért, kérem, kézfelemeléssel szavazzon! (Szavazás.) Köszönöm.

Megállapítom, hogy az Országgyűlés látható többsége a javaslatot elfogadta.

Megnyitom a záróvitát az ajánlás 1-11. pontjaira. Kérdezem, kíván-e valaki felszólalni. Igen, megadom a szót Bencsik János képviselő úrnak, Fidesz.

Felszólalások:  <<  189  >>    Ülésnap adatai