Készült: 2020.07.05.16:31:53 Dinamikus lap

Felszólalás adatai

225. ülésnap (2001.09.25.), 435. felszólalás
Felszólaló Steinerné Vasvári Éva (Fidesz)
Beosztás  
Bizottsági előadó  
Felszólalás oka felszólalás
Videó/Felszólalás ideje 6:15


Felszólalások:  Előző  435  Következő    Ülésnap adatai

A felszólalás szövege:

STEINERNÉ VASVÁRI ÉVA (Fidesz): Köszönöm, elnök úr. Tisztelt Képviselőtársaim! E késői órán először három módosító javaslatról szeretnék beszélni.

A szociális törvény leglényegesebb fejezete, leglényegesebb egyik paragrafusa az adósságkezeléssel kapcsolatos csomag.

Az elmúlt években már volt arra törekvés, hogy az önkormányzatok ezt a rendszert bevezessék. Nagyon sok önkormányzat, így a mi településünk, Tiszaújváros akkor nem élt ezzel a lehetőséggel.

 

(22.30)

 

Úgy érzem, hogy a szociális törvényben most jó megfogalmazás, jó javaslat született, és bízom abban, hogy az adósságkezeléssel több önkormányzat fog élni, mert talán az önkormányzati szociálpolitika tekintetében ez az egyik leglényegesebb része a szociális törvény módosításának. Annak ellenére, hogy az önkormányzatok területén nagyon sok olyan támogatási forma van, amely az adósság kialakulását ha nem is megakadályozza, de mérsékelheti - ilyen a lakásfenntartási támogatás, a fűtési támogatás, sőt a rendkívüli élethelyzetekben nyújtható segélyezés is -, ennek ellenére ezzel a problémával, az adósságkezeléssel mégis foglalkozni kell, mert mindezek nem tudják megakadályozni teljes mértékben.

A lakhatási költségek körében egy olyan módosítással éltem, amelyet más képviselő is észrevett, hogy a leglényegesebb tételek közül, a legnagyobb költséget jelentő tételek közül kimaradt az előterjesztésből a csatornahasználat. Ugyanakkor ugyanezen ajánlásban, a 13. pontban én még javasoltam azt is, hogy kössük ki, hogy azon tételeket lehet beszámítani a lakhatási költségekbe, amelyek valóban a lakhatást szolgálják, tehát ne lehessen elismertetni egy vállalkozásnak a villanyszámláját, vízhasználatát, mert mi ebben a törvényben az otthonfenntartás költségeit és az ezzel kapcsolatos adósságkezelést szeretnénk megvalósítani.

A törvényjavaslat meghatározza, hogy hány hónap alatt kialakult adósság, illetőleg mekkora adósságérték esetén lehet ezzel a lehetőséggel élni. Szerintem mindkettő, a 6 hónap és az 50 ezer forint elfogadható és jó kritérium. Ennél rövidebb idő vagy ennél kisebb összeg esetén nem azt kell tekinteni, hogy az adóssággal rendelkező családok nem kapnak támogatást, hanem a szociális törvénynek más támogatási formája vonatkozik rájuk, mert körülbelül ekkora mérték az, ami már az eddigi gyakorlattal, tehát a rendkívüli élethelyzetben adható segéllyel, avagy a legtöbb önkormányzatnál az önkormányzati tulajdonú közüzemi vállalatok gyakorlatával sem védhető ki. A legtöbb közüzemi vállalatnál él az a lehetőség, hogy adósságátütemezéssel lehetővé teszik az adósnak díjai kifizetését.

Ennél rövidebb idő vagy ennél kisebb összeg esetén azzal, hogy az adósságkezelésnél tanácsadásban is részt kell venni, akkora terhet rónánk az önkormányzatokra, illetőleg az egyénre is egy olyan igénybe veendő szolgáltatást vagy tanácsadást terhelnénk, ami biztos, hogy nem a kellő hatást érné el, mert egy kisebb összegű adósságnál nem biztos, hogy életvezetési probléma, hanem egy rendkívüli élethelyzet okozhatja a 10-20 ezer forintos vagy egy-két hónapos tartozást. Ehhez nem szükséges adósságkezelési tanácsadásra járni. Ezért az eredeti 6 hónapos és 50 ezres határt támogatjuk.

A következő módosításom a családokat segítő szolgáltatásokra vonatkozik. Miután nagyon fontos, hogy a családok erősítését, a családokon belül kapcsolat erősítését szolgálják ezek a speciális szolgáltatások, ezért én javasoltam, hogy ezt a módosító javaslatban is konkrétan fogalmazzuk meg, ne általában a kapcsolaterősítés szerepeljen, hanem igenis ezek a tanácsadások, szolgáltatások a családokon belüli kapcsolaterősítést, kapcsolatépítést szolgálják.

A harmadik javaslat - ezt már érintette Vojnik Mária képviselőtársam, vagy talán Szabó Sándorné - a támogató szolgálatoknak az együttműködése más szakszolgálatokkal. Valóban, az eredeti törvényjavaslat eléggé szűken fogalmazta meg a szolgálatok együttműködését, majdhogynem az egészségügy területével befejezőleg határozta meg. Módosítónkban a gyógypedagógiai és nevelési szolgálatokkal, illetőleg egy olyan tág területtel egészítettük ki, mint a fogyatékos személyek segítő és szolgáltató szervezete. Ez egy nagyon-nagyon tág lehetőséget biztosít ahhoz, hogy mindazon szervezet, amely szolgáltat és segíti a fogyatékosokat, beleértendő, és ez a módosítás ezt tartalmazza.

Egyelőre ennyit szerettem volna elmondani. (Taps a kormánypárti padsorokban.)

 
Felszólalások:  Előző  435  Következő    Ülésnap adatai