Készült: 2021.05.08.23:33:42 Dinamikus lap

A felszólalás szövege:

Ülésnap Felszólalás Felszólalás dátuma Felsz./videó idő Napirendi pont
12 290 2010.06.07. 7:40  281-337

KOVÁCS TIBOR (MSZP): Köszönöm a szót, elnök úr. Tisztelt Országgyűlés! Az új képviselőtársaink nem tudják, hogy az én képviselőtársaim engem örökös ÁSZ-alelnököket és -elnököket jelölő bizottsági elnöknek neveznek, és ez amiatt is van, ami itt elhangzott, hogy 2001 ősze óta először két alelnöke nincs az Állami Számvevőszéknek, és aztán a tavalyi évtől kezdődően pedig elnöke nincs. Elképedve hallgattam kormánypárti képviselőtársaimnak azokat a magyarázatait, amiket itt az alkotmányosságról, az alkotmányosság fontosságáról, az ÁSZ ellenőrző feladatairól elmondtak. Végigéltem azt a folyamatot a jelölőbizottság elnökeként, amiben sokan nem vettek részt. Ha megengedik, néhány momentumot felidéznék ebből a nyolc évből, hogy hogyan is telt ez a nyolc év anélkül, hogy jelölteket lettünk volna képesek állítani.

Elhangzott, hogy utólag mondhatják - persze mondják is - fideszes képviselők, hogy ez a paritásos bizottság működésképtelen volt. De miért volt működésképtelen? Azért, mert az akkori ellenzéki képviselők egyszerűen nem voltak hajlandóak részt venni ennek a bizottságnak a munkájában, nem voltak hajlandók jelöltet állítani, tisztelt képviselőtársaim. 2001 után két és fél év úgy telt el, hogy a Fidesz képviselőcsoportja nem volt hajlandó jelöltet állítani. Azt mondták, hogy számukra ez a kérdés nem fontos, az ÁSZ-nak van elnöke, működőképes, demokratikusan tud működni, ellátja feladatát, nincs szükség arra, hogy alelnököket állítsunk. Ez két és fél évig volt.

2001-ben, még a Fidesz-kormány idején azt mondták, hogy erre a kis időre már nem kezdenek bele ebbe a jelölési folyamatba, majd a választások után, bízva abban, hogy megnyeri a Fidesz ismételten a választásokat, ami 2002-ben nem következett be. Ebbéli dologban érzett dühükben két évig hajlandóak sem voltak leülni erről a kérdésről beszélni. Ezt követően pedig arról tudok beszámolni, hogy a paritásos bizottság jellegéből - amire egyszer olyan megjegyzést tettek, bocsánat, elnök úr, de el kell mondjam, hogy elég hülyék voltatok, ha ezt fogadtátok el - látszik, hogy mennyire komolyan gondolják egyébként a nemzeti együttműködést. Most már ez is példa arra, hogy mennyire vette komolyan a Fidesz A nemzeti együttműködés programját, amikor így vélekedtek. Már akkor is így vélekedtek, ezt mi tudtuk egyébként, de hogy most ezt be is bizonyítják ezen országgyűlési határozati javaslat benyújtásával, teljesen nyilvánvaló.

(21.00)

Így teltek az évek, hol ez nem tetszett, hol az nem tetszett. Utána eltelt még két év, aztán megint nem tudott róla a Fidesz képviselőcsoportja nyilatkozni, mondván, nem volt fölhatalmazásuk a frakcióvezetéstől, hogy most akkor kit támogathatnak vagy kit nem támogathatnak. Az Országgyűlés elnöke legalább hatszor szólította fel a bizottságot, hogy legyen szíves és tegye meg javaslatát. De teljesen nyilvánvaló volt, különösen a második ciklus vége felé, amikor az elnök mandátuma is lejárt, akkor azt mondtuk mi, kormánypárti képviselők, hogy ez a helyzet tán mégiscsak elfogadhatatlan, hogy már elnöke sem lesz az ÁSZ-nak. Ha nem tudunk megegyezni új elnök személyében, akkor javasoljuk a volt elnököt. És akkor ebből a javaslatból is a mostani kormánypártok képviselői kifaroltak.

Dancsó képviselő úr, egészen olcsó hivatkozás, hogy úgymond az SZDSZ képviselőcsoportja hol ide számított, hol oda, mert ez teljesen lényegtelen volt, hiszen paritásos volt a bizottság. Tehát a Fidesz képviselőinek támogatása nélkül egyszerűen a bizottság nem tudott jelöltet állítani. Ha a Fidesz képviselői nem mondták egyetlenegy jelöltre sem azt, hogy igen, mi szeretnénk támogatni, akkor nem tudott a bizottság jelölteket állítani. Ezek után persze mondhatják, még egyszer, elég hülyék voltatok, hogy ezt alkalmaztátok. De mi nemcsak akkor, amikor az alkotmányról beszéltek itt az előbb órákon keresztül a képviselők, fontosnak tartottuk, komolyan vettük azt, hogy az ellenzéknek is legyen egy ilyen dologba beleszólása. Ez is egy másik példa, amikor komolyan vettük az ellenzéket, hiszen Állami Számvevőszék az Országgyűlés ellenőrző testülete, fontos alkotmányos intézmény, próbáljunk meg konszenzussal jelöltet állítani.

Hiszen ez nem kormányzati kérdés, mint ahogy Dancsó képviselő úr utalt a dologra. Ennek semmi köze a kormányzáshoz. Az Állami Számvevőszék a költségvetésen túl az állami intézményrendszer ellenőrzését végzi, a kormányzásnak éppen hogy opponense, nem pedig támogatója. Rendkívül sajnálatos, hogy ilyen magyarázatokat hallunk, és szemrebbenés nélkül beterjesztik elénk a javaslatot 8 év után, amikor opponálták, hogy legyen elnöke és alelnöke az ÁSZ-nak. Most ezt tartják demokratikus megoldásnak, hogy majd a Fidesz egyedül eldönti, hogy ki legyen az Állami Számvevőszék elnöke és alelnökei, és nem számít az, hogy az ellenzéknek ebben a kérdéskörben mi az álláspontja.

Tisztelt Képviselőtársaim! Ez olyan messze van a nemzeti együttműködéstől, mint, szoktuk mondani, Makó Jeruzsálemtől. Ez szemfényvesztés, amit önök csinálnak, és egyáltalán elfogadhatatlan a parlamentáris demokrácia idején. Azzal a javaslattal természetesen, amit Nyikos úr elővezetett, teljes mértékben egyet lehet érteni. Hiszen akkor is az volt, 8 tagú volt a bizottság, és a jelöléséhez 6 szavazatra volt szükség. (Dr. Hargitai János: Nem mindegy.) És ez a 6 szavazat sohasem tudott összejönni, mert hiszen 4 ellenzéki és 4 kormánypárti képviselője volt annak idején ennek a bizottságnak. (Dr. Hargitai János: Öt sem.)

Tisztelt Képviselőtársaim! Ez nem demokratikus megoldás, amit önök javasolnak, ez a teljes letámadás, amikor úgy gondolják, hogy mindenki húzzon el, és majd mi megmondjuk, hogy a különböző intézményeket kik és hogyan, milyen feltétellel vezethetik a következő időszakban. Gondolják ezt meg, és térjenek vissza a demokratikus politizálás terepére.

Köszönöm szépen, hogy meghallgattak. (Taps az MSZP és a Jobbik soraiban.)

Ülésnap Felszólalás Felszólalás dátuma Felsz./videó idő Napirendi pont
12 296 2010.06.07. 2:11  281-337

KOVÁCS TIBOR (MSZP): Tisztelt Országgyűlés! Tisztelt Képviselőtársaim! Ez alatt a 8 év alatt számos más intézmény tagjai közé tudott az Országgyűlés tagokat jelölni. Az Alkotmánybíróság ez alatt a 8 év alatt majdhogynem teljesen kicserélődött. Tudott a parlament egyezségre jutni abban a kérdésben, hogy a jelölteket, egyik oldal, másik oldal jelöltjeit itt az Országgyűlésben majdnem minden esetben egyhangúlag elfogadtuk, vagy nagy többségében támogatni tudtuk.

(21.10)

Egyszerűen megmagyarázhatatlan a külvilág számára, hogy az Állami Számvevőszék vezetői ügyében miért nem volt képes a parlament valamilyen döntésre jutni. Azt tudom mondani önöknek, hogy a mi részünkről számos alkalommal volt kompromisszumos javaslat.

Az első feltétele az ellenzéknek akkoriban az volt, hogy nem hajlandó az Állami Számvevőszéken belülről jelölteket állítani, szóba sem jöhetnek ilyen jelöltek. Azt mondtuk, hogy jó, rendben van, megkérdeztük a szakmai szervezetek véleményét, álláspontját. Ők küldtek nekünk egy listát, hogy kiket tartanak erre alkalmasnak, és mi azt mondtuk, hogy jó, rendben van, válogassunk, és nézzük meg, hogy ebből a listából kit tudna a kormány és az ellenzék is támogatni.

Ekkor azt mondták, hogy bocsánat, de mi mégiscsak úgy gondoljuk, hogy belülről kéne jelölteket állítani. Amikor aztán eljutottunk odáig, hogy belülről állítsunk jelölteket, akkor kiderült, hogy nem, mert a Fidesz frakcióvezetése elhatárolódott attól, hogy belülről jelöljünk jelölteket. Aztán lehetne folytatni. Sajnos a két percem letelt, de majd folytatom, mert úgy látszik, hogy érthetetlen egy kívülálló számára (Az elnök a csengő megkocogtatásával jelzi az időkeret leteltét.), hogy miért tartunk itt, ahol most tartunk.

Ülésnap Felszólalás Felszólalás dátuma Felsz./videó idő Napirendi pont
12 300 2010.06.07. 1:12  281-337

KOVÁCS TIBOR (MSZP): Több kétpercest, megígérem, hogy nem kérek ebben a kérdéskörben.

Babák Képviselő Úr! Az alkotmánybírákat nem a köztársasági elnök jelöli, azt a parlament jelöli, ebben meg tudtunk egyezni. A kisebbségi biztosokat, az ombudsmanokat jelöli a köztársasági elnök, ebben volt vita néhány esetben. (Zaj.)

Ez is mutatja, hogy a képviselő úr sok mindenre nem jól emlékszik ebből az időszakból, és szeretném csak emlékeztetni arra, hogy a legutóbbi fejleménye a dolognak már az volt, amikor azt mondtuk, hogy mégse maradjon vezető nélkül az Állami Számvevőszék. Korábban a Fidesz képviselőcsoportja nyilatkozott arról, hogy Kovács Árpádot tudnák támogatni ezen a poszton. Amikor azt mondtuk, hogy rendben van, akkor közösen jelöljük Kovács Árpádot további 12 évre az Állami Számvevőszék élére, akkor a Fidesz képviselőcsoportja ebből a javaslatból is kifarolt, és aztán jutottunk el idáig a mai napig, amikor nem tudtunk jelölteket állítani.

Köszönöm szépen. (Dr. Veres János tapsol. - Közbeszólások.)

Ülésnap Felszólalás Felszólalás dátuma Felsz./videó idő Napirendi pont
13 81 2010.06.08. 5:40  76,78-86

KOVÁCS TIBOR (MSZP): Köszönöm a szót. Tisztelt Elnök Úr! Tisztelt Országgyűlés! Ha jól látom, akkor most is az az eset fordul elő, hogy nincs előterjesztő a teremben. A költségvetési bizottság nyújtotta be a javaslatot, a bizottság nevében Hargitai képviselő úr vett részt a tegnapi napon az általános vitában. Most nincs előterjesztő. Kérdezem, hogy ilyen alapon hogyan folyhat a vita a parlamentben ismételten.

Ez azért elképesztő, tisztelt elnök úr, mert van egy olyan párt vagy pártszövetség a parlamentben, amelynek annyi képviselője van, hogy szinte alig férnek el itt a teremben, és annyi fáradságot nem vesznek, hogy előterjesztőként itt üljenek, és megvédjék a saját egyébként elképesztő előterjesztésüket. Mert ha itt az előzőekben a felirat arról szólt, hogy az önkormányzatiság 20 évet élt, akkor azt tudom mondani, hogy a nemzeti együttműködés még két hetet se élt. (Taps az MSZP és a Jobbik soraiban.)

Merthogy az előzőekben az alkotmánymódosítás kapcsán azt láthattuk és tapasztalhattuk, hogy hogyan viselkedik ez a többség a parlamentben, aki lehetne más is, másképpen is, hiszen azt szavaznak meg, amit egyébként akarnak. És akkor itt van előttünk ez az előterjesztés, az Állami Számvevőszék vezetőinek a megválasztásáról. A tegnapi nap hosszan beszéltem arról, hogy nyolc éven keresztül hogyan akadályozta meg a legnagyobb kormánypárt, az akkori ellenzék, hogy legyenek vezetői az Országgyűlés ellenőrző testületének, és milyen fontos testület ez. Egyszerűen nem voltak hajlandóak! És az akkori parlamenti többség, ami összehasonlíthatatlanul kisebb többség volt, megtette a gesztust, hogy egy olyan jelölőbizottságot hozott létre, amely paritásos bizottság volt. Tehát megvolt az ellenzéknek a lehetősége arra, hogy találjunk olyan alkalmas személyeket az Állami Számvevőszék élére, akiket nyugodtan 12 évre megbízhattunk volna ezzel a feladattal.

Azt kell mondjam önöknek, hogy az akkori ellenzék, a Fidesz két éven keresztül mindenféle indok nélkül egyszerűen nem is volt hajlandó leülni erről az ügyről tárgyalni. Aztán pedig - ismerik az anekdotát -, ha volt kalapja, akkor azért, ha nem volt kalapja, akkor azért, a végén már semmilyen módon nem voltak hajlandók erről tárgyalásokat folytatni. (Dr. Hargitai János megérkezik az ülésterembe.)

A bizottság lehetetlen helyzetben volt, mert közösen azt fogadtuk el, hogy a 8 tagú bizottság legalább 6 szavazata szükséges ahhoz, hogy jelöltet tudjon állítani. Most is a módosító indítványunkkal tulajdonképpen azt kezdeményezzük, és néhány pontosító módosító indítványt is benyújtottunk képviselőtársainkkal kapcsolódó módosító indítványként azért, hogy ez a helyzet most is visszaálljon ahhoz hasonló módon, mint ahogy az előző ciklusban történt; tehát hogy az ellenzéknek, amely most összehasonlíthatatlanul kisebb arányban van jelen a parlamentben, mint az előző ciklusban, most is legyen lehetősége kifejteni az álláspontját, megnevezhessen olyan alkalmas személyeket, akiket megbízhatunk az Állami Számvevőszék vezetésével.

Azt kértük, hogy ha 5 tagot ad a kormánypárt, és 3 tagot ad az ellenzék, akkor azt biztosítsák, hogy legalább 6 szavazat kelljen ahhoz, hogy jelöltet lehessen állítani. Itt elhangzott valamennyi ellenzéki párt részéről az, hogy egyik ellenzéki párt sem akarja megakadályozni, ugyanúgy, mint ahogy az elmúlt nyolc évben az akkori ellenzék megakadályozta, hogy vezetőket nevezzünk ki, azt szeretnénk, ha mielőbb betöltenénk ezeket a posztokat, de kérjük azt a lehetőséget, azt a gesztust a kormánypártok részéről, hogy a jelölési folyamatban az ellenzék is megnevezhesse saját jelöltjeit, elmondhassa erről a fontos dologról, hogy mi a véleménye. Egyébként pedig titkos szavazással választunk, tehát a kormánypártok ezek után is azt választanak meg számvevőszéki elnöknek és alelnököknek, akiket csak akarnak, de legalább ezt a gesztust meg kellene tenniük, ha igazán komolyan gondolják a nemzeti együttműködést.

A tegnapi nap is, ma is azt láthattuk, hogy egy nagy lózung az egész, amit mondanak, a külvilág számára harsogják ezt, és ennek semmilyen tartalma nincs, tisztelt képviselőtársaim. Kérjük önöket, hogy bizonyítsák be azt nekünk, hogy komolyan gondolták a nemzeti együttműködést ezen a területen is. Köszönöm szépen. És kérem természetesen, hogy az ellenzéki pártok által beadott módosító indítványokat ehhez a javaslathoz támogassák.

Köszönöm szépen. (Taps az MSZP soraiban. - Szórványos taps a Jobbik soraiban.)

Ülésnap Felszólalás Felszólalás dátuma Felsz./videó idő Napirendi pont
14 175 2010.06.14. 2:11  168-194

KOVÁCS TIBOR (MSZP): Köszönöm a szót, elnök úr. Tisztelt Országgyűlés! Tisztelt Képviselőtársaim! Szinte hihetetlen, de egy tizenöt éves folyamat végére tesz most pontot minden valószínűség szerint az Országgyűlés. 1995-ben egy határ menti kormánytalálkozón ajánlotta fel az akkori magyar kormány, hogy az energetikai rendszereket szükségszerűség szempontjából célszerű lenne összekötni, és ekkor indult el az a folyamat, amely sajnálatos módon ilyen hosszú ideig tartott. Úgy gondolom, hogy azok az indokok, amelyek itt elhangzottak, hogy egyrészt a gázvezetékrendszerek, másrészt a villamosenergia-, illetve a távközlési rendszer - mert hiszen erről is szó van ezen beruházás kapcsán - összekötésre kerüljenek, ezt az elmúlt évek energetikai válsághelyzetei mindenképpen igazolták és indokolttá tették. Ez a nagynyomású gázvezeték, amelynek a létesítéséről most szó van, ma még egyirányú, Magyarországról Románia felé teszi lehetővé a gázkereskedelmet, de kiépül egy viszontirányú lehetőség is, ezáltal Magyarország gázellátási biztonsága is növekszik.

(17.00)

Arról is beszélni kell természetszerűleg, hogy előkészítő tárgyalások vannak Szlovákiával, Szlovéniával, Horvátországgal hasonló megállapodások létrejöttéről, és azért szeretnénk felhívni a kormányzat figyelmét, hogy próbálja meg ezeket a tárgyalásokat minél hamarabb befejezni, hogy ezek már ne tartsanak 15 évig, és az az energetikai biztonsági rendszer, amely ezen összekötések kapcsán itt Közép-Európában létrejönne, szolgálná valamennyi nép, valamennyi nemzet energetikai ellátási biztonságát.

Ennek alapján - miután az előző kormány jelentős erőfeszítéseket tett, hogy a megállapodás létrejöjjön - az MSZP-frakció támogatja a törvényjavaslatot.

Köszönöm szépen. (Taps az MSZP soraiban.)

Ülésnap Felszólalás Felszólalás dátuma Felsz./videó idő Napirendi pont
14 285 2010.06.14. 2:20  266-292

KOVÁCS TIBOR (MSZP): Köszönöm a szót, elnök úr. Tisztelt Országgyűlés! Az elénk került javaslat azt sugallja tulajdonképpen a társadalomnak, hogy a Fidesznek van egy jobb árszabályozási koncepciója. Legyen így, bízunk benne, hogy ez valóban egyébként így van, hogy van egy jobb elképzelésük az árszabályozásra, és nem arról szól a történet, hogy az önkormányzati választások előtt azt kívánják sugallni a fogyasztóknak, hogy itt Magyarországon mostantól kezdve a Fidesz-kormány megakadályoz mindenféle áremelkedést.

Úgy gondolom, nem kellene félrevezetni a fogyasztókat több tételben is. Rogán képviselő úr állításai tételesen nem igazak. A legkisebb költség elvére épült most is a szabályozás. Azt kell mondjam, hogy a versenypiacon most is 15-20 százalékkal olcsóbbak a gázárak, mint az egyetemes szolgáltatók piacán. Tehát azt az állítását, hogy megbukott ez a szabályozás, már csak ez a tétel sem igazolja. Nyilvánvalóan lehet javítani a szabályozáson.

Ennek a szabályozásnak van egy súlyosabb problémája, mégpedig az, hogy a távhőszolgáltatókat, a távhőtermelőket, a távhőt igénybe vevőket semmilyen módon nem védi meg ez a javaslat. A távhőtermelők 95 százaléka most is a szabadpiacról szerzi be a gázt, ezáltal az a tétel, ami benne van, hogy az egyetemes szolgáltatás keretébe visszatérhetnek - hát majd bolondok lennének visszatérni, ha 20-25 százalékkal drágábban vehetik meg egyébként az árát.

Egyébként pedig nyomás van a távhőtermelőkön az áremelésre a távhőszolgáltatásban, mert egyrészt a forint árfolyama a dollárhoz képest úgy alakult, ahogy alakult, ez áremelési igényt jelent, illetve a világgazdaságban az energiaárak jelentősen emelkedtek, tehát (Az elnök a csengő megkocogtatásával jelzi az idő leteltét.) sajnálatos módon, bár a javaslat azt sugallja, mintha megvédené a fogyasztókat, de van 800-900 ezer olyan távfűtött lakás, amelyet ez a javaslat (Az elnök ismét csenget.) semmilyen értelemben nem véd meg. Ők ki lesznek szolgáltatva az energiaár emelésének, ezért vannak fenntartásaink a javaslattal kapcsolatban.

Köszönöm szépen. (Taps az MSZP soraiból.)

Ülésnap Felszólalás Felszólalás dátuma Felsz./videó idő Napirendi pont
15 40 2010.06.15. 4:52  19-137

KOVÁCS TIBOR, a gazdasági és informatikai bizottság kisebbségi véleményének ismertetője: Köszönöm a szót, elnök úr. Tisztelt Országgyűlés! Tisztelt Font Képviselő Úr! Én is szerettem volna önt emlékeztetni erre, és különösen az új fideszes képviselőknek elmondani azt, hogy az előző ciklusban több százszor fordult az elő, hogy a fideszes képviselők jelen sem voltak a bizottsági ülésen, ennek ellenére a plenáris ülésen itt minden alkalommal elmondhatták kisebbségi álláspontjukat, és ezt senki sem kérdőjelezte meg akkor.

Egy másik anomáliára is szeretném fölhívni a figyelmet, szerintem anomália. Már régen megalakult az új Orbán-kormány, ennek ellenére egy ilyen jelentős törvénymódosítási javaslatot két képviselő önálló indítvány formájában nyújtott be. Természetesen nem gondolom, hogy ők maguk dolgozták ki, hanem valószínűleg a tárca apparátusa jelentősen közreműködött a javaslat kidolgozásában. A kormány képviseletében megszólaló Czomba képviselő úr sem mondta azt, hogy egyébként a kormány megvitatta ezt a javaslatot, és támogatja az előterjesztést. Erről nem nyilatkozott itt a Házban. Ez is egy olyan furcsa dolog, ami nem szokásos. Lehet addig hivatkozni a sürgősségre, amíg meg nem alakul a kormány, de mégiscsak a felelős kormánynak kell a javaslatokat benyújtania a Házhoz, és a kormány nevében legalább nyilatkozni kell arról, hogy támogatják-e a javaslatot vagy nem.

Arra is szeretnék emlékeztetni, hogy ezek a jogszabályok mindenkor a feketegazdaság és a feketefoglalkoztatás visszaszorítása érdekében születtek. A korábbi, első jogalkotások gyakorlatilag egyszerű szabályozások voltak, és azért volt évről évre mindig pontosítva és adott esetben szigorítva, mert a legjobb szándék ellenére is sokan betartották az előírásokat, és még többen visszaéltek a lehetőséggel. Szeretnék arra utalni, hogy már fő tevékenységi körben is alkalmi foglalkoztatási könyvvel foglalkoztattak tömegesen munkavállalókat. Tudjuk, hogy ez tulajdonképpen a munkavállalók kiszolgáltatottságát eredményezte sok tekintetben. Az előterjesztők ebből a szempontból nem értékelték a jogszabályt, hogy valóban megfelel-e annak a követelménynek, hogy ne csak a munkaadók oldaláról tegye egyszerűbbé a jogszabály alkalmazását, ami valóban fontos követelmény, de a munkavállalók védelme is legalább ugyanolyan fontos. A munkavállalók jogainak érvényesíthetősége is legalább ugyanolyan fontos. Ebből a szempontból önök nem értékelték, és nem beszéltek arról, hogy ez a jogszabály valóban megfelel-e ennek a követelménynek.

Szeretnék egy-két anomáliára is rámutatni, amire már az előttem szólók is fölhívták a figyelmet, és ezt emeltük ki a gazdasági bizottságban, hogy a 120 napos foglalkoztatás megfelel-e még az alkalmi foglalkoztatás követelményének. Az tulajdonképpen négy hónapos foglalkoztatás, és szerintem ez már nem tekinthető alkalmi foglalkoztatásnak. Vagy az, hogy a köztisztviselői jogviszonyban foglalkoztathatóak, de a kiemelten közhasznú szervezetek esetében már nem alkalmazható ez a foglalkoztatási forma. Tehát úgy gondolom, hogy egy ilyen jelentős jogszabály esetében nem ilyen kutyafuttából kellene a problémát megoldani, hivatkozva arra, hogy teljesen elfogadhatatlan az előző jogszabály. Hiszen ha megnézik, a legfontosabb elemeit ennek a jogszabálynak az önök törvényjavaslata is megtartotta. A legfontosabb részeit megtartotta. Úgyhogy az ilyen hivatkozás egy propagandisztikus fogás, hogy itt a televízió nyilvánossága előtt elmondhatják, hogy önök micsoda nagyszerű szabályozást alkotnak, holott a korábban elfogadott szabályozás legfőbb elemeit is tartalmazza.

Úgy gondoljuk, hogy az egyszerűsítésre szükség van, ezért is támogatták a képviselőink más bizottságokban, a gazdasági bizottságban pedig azért szavaztunk nemmel, mert számos olyan eleme van és pontatlanságot tartalmaz a jogszabály, ami a munkavállalók védelme szempontjából nem elfogadható.

Köszönöm szépen. (Szórványos taps az MSZP és az LMP soraiban.)

Ülésnap Felszólalás Felszólalás dátuma Felsz./videó idő Napirendi pont
18 10 2010.06.28. 4:57  9-12

KOVÁCS TIBOR (MSZP): Köszönöm a szót, elnök úr. Tisztelt Országgyűlés! Tisztelt Képviselőtársaim! Most már egyre nyilvánvalóbb, hogy sokba került Magyarországnak, a magyar gazdaságnak, a magyar embereknek az a másfél hónap, ami a Fidesz kormányzásával telt el. (Moraj a kormánypártok soraiban.) Sajnos, ennek ellenére elég nehezen és elég lassan haladunk a felismeréstől a beismerés felé. Szeretném önöknek néhány állomását felidézni ennek az útnak, különösen az új fideszes kormánypárti képviselőknek.

2009 novemberében 29 nevesnek mondott közgazdász nyílt levelet írt az Országgyűlésnek, hogy az Országgyűlés ne hagyja jóvá a költségvetést, mert az hasonlatos a korábbi költségvetésekhez. Képzeljük el, tisztelt képviselőtársaim, hogy hol tartana ma Magyarország - valószínűleg Görögország és Románia szintjén -, ha ezt a tanácsát ennek a 29 neves közgazdásznak megfogadtuk volna. Mára kiderült, hogy ezek a közgazdászok tévedtek, vagy nem is értettek a költségvetéshez, vagy egyszerűen csak megrendelését teljesítették a Fidesz-frakciónak.

Ráadásul 2009 novemberében Orbán Viktor elnök úr is azt tanácsolta nekünk, szocialista képviselőknek, hogy ne nagyon erőlködjünk a költségvetés elfogadásával, mert ha a Fidesz-kormány kormányra kerül, akkor azonnal visszavonják ezt a költségvetést - ami önmagában is egy abszurdum, hogy visszavonják a költségvetést -, és egy újat, egy jobbat, egy működőképesebbet nyújtanak be helyette. Látjuk, hogy ebből nyilvánvalóan nem lesz semmi, merthogy az elfogadott költségvetés teljesíti a vele szemben támasztott legfontosabb követelményeket.

A válságkezelő kormány összes lépéséről a Fidesz azt mondta a választási kampányban, hogy ez téves út, van jobb út, van jobb megoldás, kevesebb erőfeszítéssel is lehet nagyobb eredményeket elérni. Ennek nem látjuk most az eredményét, önök még ebből nem mutattak meg nekünk semmit.

Kósa Lajos azt találta mondani, hogy kétes dicsőség az IMF-támogatás igénybevétele, ugyanis ilyet harmadik világbeli országok szoktak kapni. Ma már tudjuk, hogy nemcsak harmadik világbeli országok, hanem mások is.

Kövér László választmányi elnök úr azt találta mondani, hogy az IMF főigazgatója, Strauss-Kahn és Gyurcsány Ferenc nyugodtan szólíthatnák egymást elvtársnak. Kérdezem tisztelettel, hogy Orbán Viktor is elvtársnak szólítja-e most Strauss-Kahnt, merthogy ismerjük az álláspontjukat. (Taps az MSZP soraiban.)

Kósa Lajos mondta néhány héttel ezelőtt, hogy szűk esélyünk van arra, hogy elkerüljük Görögország helyzetét, úgy tűnik az átadás-átvétel alapján, hogy jelenleg a közvetlen államcsőd elkerülése a cél. Láttuk, mi lett a következménye: a magyar forint helyzete, ennek következtében az adósok milyen nehéz helyzetbe kerültek Magyarországon. Másfél hónap kellett ahhoz, hogy a Fidesz vezető politikusai és kormányának tagjai felismerjék, illetve kezdjék elismerni, hogy teljesíthetetlen ígéretekkel csapták be a választókat a választási kampány idején. Azok az ígéreteik, amelyek arról szóltak, hogy akár 7 százalékos költségvetési hiányig is el lehet jutni, teljes mértékben megalapozatlanok voltak. És hazug volt az az állításuk, hogy jut pénz mindenre, csak akarni kell. Azt állították, hogy Magyarország nem függ az Uniótól, nem függ a világgazdasági környezettől, csak saját erőfeszítéseitől függ.

Tisztelt Képviselőtársaim! Itt lenne az ideje, hogy a Fidesz beismerje, hogy félrevezette a választókat a választási kampány idején (Derültség a kormánypártok soraiban.), azok az ígéretei, amelyeket a választási kampányban megfogalmaztak, teljesíthetetlenek. (Koncz Ferenc: Mire gondolsz? - Közbeszólás a Fidesz soraiból: Konkrétan! - Közbeszólás a kormánypártok soraiból: Azt hiszi, Őszödön van!) Nem tettek semmit a devizaadósok megsegítése érdekében, a magyar forint ismét olyan helyzetben van, ami lehetetlen helyzetbe hozza az adósokat.

(13.30)

Az euró árfolyama a mai napon ismét 285 forint fölött volt, nem beszélve a svájci frank árfolyamáról.

Tisztelt képviselőtársaim és kormánypárti képviselők, ideje lenne, ha az ígéretek helyett elkezdenének reális gazdaságpolitikai lépéseket tenni, és segíteni a magyar gazdaság helyzetét a jelenlegi helyzetben.

Köszönöm szépen, hogy meghallgattak. (Taps az MSZP soraiban.)

Ülésnap Felszólalás Felszólalás dátuma Felsz./videó idő Napirendi pont
23 28 2010.07.07. 2:06  1-152

KOVÁCS TIBOR (MSZP): Köszönöm a szót, elnök úr. Tisztelt Országgyűlés! Tisztelt Képviselő Úr! Ön jól emlékszik, valóban ez volt a gyakorlat a Fidesz-kormány idején, amikor az akkori kormány döntése értelmében a leköszönő Járai jegybankelnök például százmilliós nagyságrendű... (Józsa István: 121 millió forintos!) - 121 millió forintos végkielégítésben részesült. De ugyanez elmondható a Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyeletének vezetőjéről is.

Most nem ez van a törvényjavaslatban, amiről a képviselő úr beszélt, hanem a jogszabály rögzítené. De ha a képviselő úr arra utalt, hogy ezt mégiscsak úgy kellene módosítani, hogy a kormány kezébe adni ezt a jogosítványt, akkor nyilvánvalóan a képviselő úr arra gondolt, hogy ez a jogszabály most addig lenne érvényben, amíg a jelenlegi bankelnököt sikerülne az útból eltakarítani, és aztán majd a kormány az új jegybankelnöknek a saját tetszése szerinti megfelelő nagyságrendű pénzjuttatást juttatna.

Képviselő úr, fontolja meg, hogy mit mond itt el a plenáris ülésteremben, mert eddig az ön képviselőcsoportja teljesen másról beszélt, arról beszélt, amiről egyébként az előző kormány időszakában már az előző parlament is döntött, hogy az állami szférában korlátoztuk a fizetéseket. De önök megint elindultak egy rossz úton, hiszen a közalkalmazotti, köztisztviselői szférában bevezetik a jövedelemkorlátot, ugyanakkor érdekes módon eltörölték a jövedelemkorlátot azoknál a cégeknél, amelyek a Fejlesztési Bank hatásköre alá tartoznak. Ez aztán meg teljesen érthetetlen, teljesen megmagyarázhatatlan, hogy gondolják ezt, hogy korábban az előző kormány ezen a területen is fogadott el korlátokat, önök most ezt feloldják, és ellentétes szabályozást hoznak.

Köszönöm szépen. (Taps az MSZP soraiból.)

Ülésnap Felszólalás Felszólalás dátuma Felsz./videó idő Napirendi pont
23 74 2010.07.07. 2:04  1-152

KOVÁCS TIBOR (MSZP): Köszönöm a szót, elnök úr. Tisztelt Országgyűlés! A Szatmáry Kristóf által emlegetett 87. pontra szeretnék visszatérni. Ő azt sugallta, mintha tényleg módosító indítványokat fogadtak volna el az ellenzéki oldalról, holott arról van szó, hogy oly trehány és kapkodó módon van benyújtva ez a törvényjavaslat a parlament elé, hogy helyesírási hibák tömkelegét javították ki a mi képviselőink, és nagy kegyesen a kormánypárti képviselők, illetve a bizottsági tagok ezeket a módosító indítványokat támogatták, és most világgá kürtölik, hogy micsoda derék nemzeti együttműködő ez a kormány, mert néhány ilyen helyesírási hiba kijavítását támogatták.

A tegnapi napon államtitkár úr is zárszavában utalt arra, mintha itt a világgazdasági válságot Magyarországon is meg az egész világon az MSZP-SZDSZ-kormány okozta volna. Folyamatosan ezt emlegetik és ezt sugallják, és nyilvánvalóan azok a problémák, amelyek Görögországban, Romániában, Spanyolországban, Portugáliában, Németországban, és lehetne sorolni az összes országot - ahol a magyarországinál sokkal drákóibb intézkedéseket kellett tenni annak érdekében, hogy a költségvetési egyensúlyt megteremtsék -; nyilvánvalóan ezekben az országokban is az előző szocialista-SZDSZ-es kormány tevékenysége okozta ezeket a problémákat.

Nyilvánvalóan erre államtitkár úr rá fog erősíteni, mert minden baj okozója az előző kormány, és amit az előző kormány csinált, az semmi nem jó. Ellenben most ez a zseniális törvényjavaslat, amit benyújtottak - ami persze megint csak egy illúzió és illúziókeltés a társadalomban -, a problémák jelentős részére semmiféle megoldást nem ad.

Köszönöm szépen. (Taps az MSZP soraiban.)

Ülésnap Felszólalás Felszólalás dátuma Felsz./videó idő Napirendi pont
23 149 2010.07.07. 1:54  1-152

KOVÁCS TIBOR (MSZP): Köszönöm a szót, elnök úr. Tisztelt Országgyűlés! Tisztelt Képviselőtársaim! Faramuci helyzetben is vagyunk, mert sajnálatos módon itt van előttünk egy ajánlás, ami tartalmaz 222 ajánlási pontot, de tudomásunk van néhány olyan módosító indítványról, amelyeket ez az ajánlás még nem tudott tartalmazni, viszont lényeges módosításokat tartalmaznak. Például van készülőben egy olyan módosító indítvány, amely érdekes módon bizonyos, a Fideszhez közel álló biztosítóegyesületeknek, biztosítóknak mentességet adna a bankadó-fizetési kötelezettségük alól.

Tisztelt Képviselőtársaim! Hát ez skandalum! Ilyen módosító indítványokat egy jogállamban nem lehet a határidő legvégén benyújtani a javaslathoz, ami az egyes politikai szervezetekhez közel álló biztosítóknak mentességet ad fizetési kötelezettségek alól.

Kérem a tisztelt kormánypárti képviselőtársaimat, hogy önök ne vegyék magukra ezeknek az indítványoknak az elfogadását, mert senki nem fogja az önök magyarázatát elfogadni, hogy ezt a módosító indítványt megszavazva hozzájárultak önök is egy olyan gyakorlathoz, ami jogállami keretek között elfogadhatatlan Magyarországon.

Köszönöm szépen. (Taps az MSZP soraiban.)

Ülésnap Felszólalás Felszólalás dátuma Felsz./videó idő Napirendi pont
24 95 2010.07.12. 2:38  94-100

KOVÁCS TIBOR (MSZP): Köszönöm a szót, elnök úr. Tisztelt Országgyűlés! Tisztelt Államtitkár Úr! A Fidesz kormányprogramjának célkitűzései között szerepelt, hogy erőteljesen fel fognak lépni a magánmonopóliumokkal szemben, a hazai kis- és középvállalkozások védelme érdekében. Ezek között említi a Fidesz kormányprogramja az erősebb szabályozást, és ha ez nem vezet eredményre, akkor a tulajdonviszonyok esetleges átrendezését is ígéri.

Napjainkban a hazai üzemanyagárak képzése alapvetően piaci alapon történik, de azt tudhatjuk, hogy egyes erőteljes gazdasági társaságok vagy akár a kormány is befolyásolhatja ezeket az árakat. Az elmúlt hónapok üzemanyagárai rendkívül magasak, és ennek emelkedése rendkívül hátrányosan érintette a magyar kis- és középvállalkozókat, a fuvarozó vállalkozásokat. Az erről megjelent tudósítások is erről adnak tájékoztatást, illetve arról, hogy jelentősen, mintegy 10-15 százalékkal csökkent az üzemanyag-felhasználás.

A Fidesz-kormány bejelentett intézkedési terve konkrétumokat ezekről a kérdésekről nem tartalmaz, ezért szeretném kérdezni az államtitkár urat a következőkről. Hogyan értékeli a hazai üzemanyagárak tartós, magas színvonalának a hazai fuvarozó vállalkozások versenyképességére gyakorolt hatását, tekintettel arra is, tisztelt államtitkár úr, hogy a környező országokban hogyan alakul az üzemanyagok ára? Tervez-e beavatkozást a hazai végfelhasználói üzemanyagárakban a kormány, és ezt milyen módon képzeli el? Ha igen, akkor milyen konkrét intézkedéseket terveznek?

Szükség lehet esetleg szabályozási tervek módosítására is. Erről sem tudunk semmit. Ha az államtitkár úr tudja tájékoztatni az Országgyűlést, akkor most ezt tegye meg. Tervezi-e, mint ahogy ez már az elmúlt években, de a kormány programjában is szerepel, hogy a jövedéki adót csökkenteni tartják szükségesnek, kívánják-e csökkenteni a jövedéki adót pontosan annak érdekében, hogy csökkenjenek az üzemanyagárak? Ha terveznek a tulajdonviszonyokban valamiféle változtatást, akkor kérem, tájékoztassa az Országgyűlést, hogy ezt kezdeményezik-e, és hogyan kívánják végrehajtani. Várom megtisztelő válaszát. Köszönöm szépen. (Taps az MSZP soraiban.)

Ülésnap Felszólalás Felszólalás dátuma Felsz./videó idő Napirendi pont
24 99 2010.07.12. 1:03  94-100

KOVÁCS TIBOR (MSZP): Köszönöm a szót, elnök úr. Tisztelt Államtitkár Úr! Ha a Fidesz képviselőcsoportja egy vagy két évvel ezelőtt ugyanilyen konstruktív és szakmai módon viszonyult volna ehhez a dologhoz, akkor még el is lehetne fogadni az ön válaszát. Csak hát tudja, ön nem ült itt, de mi meg itt ültünk, amikor 300 forint volt egy liter gázolaj ára Magyarországon, és a Fidesz képviselői itt tomboltak az Országgyűlésben, hogy a kormány azonnali hatállyal csökkentse a jövedéki adót, merthogy tönkreteszi a magyar vállalkozásokat. Akkor egy 340 vagy 335 forintos üzemanyagár mellett megkérdezni az ellenzéki képviselők részéről azt, hogy szándékszik-e tenni valami komolyabb és érzékelhető lépést a magyar kis- és középvállalkozások terheinek csökkentése érdekében, akkor, tisztelt államtitkár úr, ez a semmitmondónak is mondható válasz nem fogadható el a részünkről.

Köszönöm szépen. (Taps az MSZP soraiban.)

Ülésnap Felszólalás Felszólalás dátuma Felsz./videó idő Napirendi pont
29 222 2010.09.13. 4:56  217-245

KOVÁCS TIBOR (MSZP): Köszönöm a szót, elnök úr. Tisztelt Országgyűlés! Tisztelt Képviselőtársaim! Az MSZP frakciója támogatja a törvényjavaslat elfogadását. Azok az indokok nyilvánvalóan igazak, amelyeket az államtitkár úr itt felsorolt és elmondott, a térség energiaellátásának biztonsága szempontjából egy ilyen kapcsolatra nyilvánvalóan szüksége van mindkét országnak.

Talán annyi pontosítás elmondható az államtitkár úr expozéjához, hogy egyelőre egyirányú a vezeték, mert a technikai feltételei nem adottak annak, hogy déli irányból is gázt szállítsanak ezen a vezetéken, ehhez Horvátországban további fejlesztésekre van szükség. De nyilvánvalóan ez egy analóg megállapodás, mint amit néhány hónappal ezelőtt, még a tavaszi ülésszakban a román kormánnyal kötött az előző kormányzat, és hasonló feltételeket teremt nyilvánvalóan. Ezt a megállapodást is még az előző kormány egy hosszú évekig tartó előkészítő szakasz után készítette elő, és úgy, ahogy az államtitkár úr mondta, már a Fidesz-kormány írta alá.

De ha megengedik, akkor ez a törvényjavaslat alkalmat teremt arra, hogy szóljunk néhány szót arról a becsapott országról, amit Lázár frakcióvezető úr itt a napirend előtt emlegetett. Talán még önök is valamennyien emlékeznek arra, hogy három évvel ezelőtt, amikor Ukrajna és Oroszország között bizonyos viták robbantak ki a gázszállítás ügyében, milyen ellátási problémák keletkeztek Európában. Ekkor került a politika homlokterébe a Nabucco-vezeték és a Déli Áramlat nevű vezeték megvalósítása. Ennek kapcsán a Gyurcsány-kormány aláírt egy megállapodást az orosz kormánnyal, és nem tudom, hogy mennyire emlékeznek rá, de a Fidesz frakciója akkor hatalmas politikai és médiakampányt indított ez ellen a szerződés ellen. A hazaárulás volt a legkisebb jelző, amit ezzel kapcsolatban a Fidesz képviselői elmondtak. Németh Zsolt volt ennek az egyik vezérszónoka a Fidesz-frakció részéről.

És lássanak csodát, eltelik néhány hónap, néhány év, a Fidesz kormányra kerül, és a kormányra kerülését követően két-három hét múlva immár a Déli Áramlat nevű vezeték legnagyobb barátjává válik és legnagyobb támogatójává válik a Fidesz-kormány. Itt kérdezném meg Lázár frakcióvezető urat, hogy a becsapott országot ki csapta be ezzel a kérdéssel is például, és ki beszélt mást, mint amit az ország érdeke szolgált volna. Mi akkor is hangsúlyoztuk, hogy mindkét vezeték megvalósítását, mind a Nabucco-vezeték, mind a Déli Áramlat vezeték megvalósítását támogatja a kormány, mert hiszen fontos az ellátás biztonsága szempontjából.

És azért, hogy ne legyen ilyen egyszerű a helyzet, néhány héttel ezelőtt a Fidesz miniszterelnöke, Orbán Viktor Romániában járt, ahol Băsescu államfő megkérte, hogy Magyarország csatlakozzon egy új vezetékhez, a Grúziát, Romániát, Azerbajdzsánt összekötő Interconnector-vezetékhez. És ekkor mindenféle előzetes vizsgálat és tájékoztatás nélkül az önök kormányfője áldását adta erre a projektre, amire első ránézésre mondhatnánk, hogy miért ne legyen három vezeték, merthogy az biztosítja Magyarország energiaellátását. Csak, tisztelt képviselőtársaim, a probléma az, hogy mindhárom vezetékbe majdnem ugyanazt a gázt akarják az eladók beletenni, és az egyébként is finanszírozási problémákkal küzdő Nabucco-projektet tovább bizonytalanítja ez a nyilatkozat. Nemhogy elősegítené, hogy ezek a vezetékek mielőbb megvalósuljanak, hanem még nagyobb bizonytalanságot visz a rendszerbe.

(19.30)

Tehát ennek kapcsán mindenképpen engedjék meg, hogy elmondjam azt, hogy szerencsésebb lenne Magyarország érdekében, ha a Fidesz-kormány is egyértelmű nyilatkozatot tenne, hogy most mik a szándékai, és nem okozna kommunikációs és egyéb gazdasági problémát külföldön Magyarországnak azáltal, hogy nem lehet tudni, hogy mi a valós szándéka a Fidesz-kormánynak a vezetékek megvalósításával kapcsolatban. Úgy gondolom, hogy ezt ezen napirend kapcsán mindenképpen indokolt volt elmondani. Egyébként pedig - mint ahogy jeleztem - az MSZP-frakció a benyújtott javaslatot támogatja.

Köszönöm szépen. (Taps az MSZP soraiban.)

Ülésnap Felszólalás Felszólalás dátuma Felsz./videó idő Napirendi pont
29 236 2010.09.13. 2:10  217-245

KOVÁCS TIBOR (MSZP): Köszönöm szépen, elnök úr. Tisztelt Országgyűlés! Arra szerettem volna felhívni az Országgyűlés figyelmét, hogy az előző kormány is annak érdekében dolgozott és tevékenykedett, hogy az energiaellátás biztonsága Magyarországon növekedjen, és azok a problémák, amelyek az energiaellátás szempontjából megvoltak, lehetőség szerint valamilyen módon megoldódjanak. Ezért kötött megállapodást a Gyurcsány-kormány az orosz kormánnyal a Déli Áramlat nevű gázvezeték megépítéséről. Ennek kapcsán emlékeztettem a tisztelt kormánypárti képviselőket, hogy milyen nagyon-nagyon tiltakoztak annak idején ez ellen a vezeték ellen, és milyen dolgokat fogalmaztak meg a Gyurcsány-kormánnyal kapcsolatban ennek apropóján is. Azt emlegettem, hogy a hazaárulás volt a legfinomabb kifejezés, amit önök ezzel kapcsolatban használtak, és most eljutottak odáig, hogy néhány hónappal a kormány megalakulása után már a legfőbb támogatói lettek a Déli Áramlat gázvezeték megépítésének.

Azt is elmondtam, ez a gázvezeték egyelőre azt teremti meg, hogy Magyarországról szállíthassanak földgázt Horvátországba, az ottani ellátás biztonságát növeljék.

(19.50)

Ha a technológiai fejlesztések Horvátországban megtörténnek, akkor arra is lehetőség lesz, hogy az Adria kikötőben megvalósuló cseppfolyósított földgázlefejtő rendszeren keresztül abból az irányból is érkezzen földgáz Magyarországra. Ami elhangzott a különböző vezetékekkel kapcsolatban, a legnagyobb probléma az, hogy egyik vezeték forrása sem biztosított, tehát magyarul az, hogy honnan fognak gázt is belerakni a csőbe, mert nem elég a csővezetéket megépíteni, abba gázt is kell tenni. A bizonytalanságok elkerülésére szerettem volna fölhívni az önök figyelmét.

Köszönöm szépen. (Taps az MSZP soraiban.)

Ülésnap Felszólalás Felszólalás dátuma Felsz./videó idő Napirendi pont
30 62 2010.09.14. 2:05  21-167

KOVÁCS TIBOR (MSZP): Köszönöm a szót, elnök úr. Tisztelt Országgyűlés! Tisztelt kormánypárti Államtitkár Urak és Képviselő Urak! Szeretném az önök figyelmét felhívni arra, hogy ma már a közvélemény nemcsak az alapján tájékozódik, amit itt hall, amit itt önök mondanak a Parlament üléstermében, hanem ha a sajtó hitelesen tájékoztat, akkor nyilván azok alapján az írásos dokumentumok alapján, amelyeket a kormány benyújtott a parlamentnek, és ez alapján vonnak le következtetéseket azok a pénzügyi befektetők is, akik Magyarországot hitelezik a legkülönbözőbb fórumokon.

Ha ezzel szemben önök mindenféle zagyvaságot itt összehordanak, különösen, ha a kormány képviselőjének (Babák Mihály: Miről beszélsz? Ne sértegesd a képviselőket!) expozéja szöges ellentétben áll azzal, ami le van írva és amit benyújtanak a parlamentbe (Babák Mihály: Honnan veszed ezt?), akkor valószínűleg az fog következni, mint ami néhány héttel ezelőtt már egyszer bekövetkezett, hogy a befektetők elbizonytalanodnak, és nem fogják tudni beárazni azt, hogy a következő hetekben, hónapokban a kormánytól mire számíthatnak, és hova fog fejlődni a magyar gazdaság és magyar pénzpiac.

Ha önök folytatják ezt a kommunikációs politikájukat, amit ma itt elkezdtek, és itt az államtitkár urak is ezt folytatták, akkor könnyen előfordulhat, hogy a svájci frank nem áll meg 225-nél, hanem 230-ig is elmehet (Babák: Ne beszélj!), vagy akár az euró is elmehet. Az önök felelőssége, tisztelt képviselő urak (Babák Mihály: Nem szakad rád a csillár?), önök, kormánypárti képviselők, önök felelősek a gazdaságért, ezért jó lenne, hogyha amit itt elmondanak, az valamennyire is hasonlítana ahhoz, amit a kormány egyébként benyújtott a parlamentnek, és bárki olvashatja az interneten keresztül, akár a sajtón keresztül is, és összehasonlíthatja azzal, amit önök (Az elnök csenget.) összehordanak itt a Parlament üléstermében.

Köszönöm szépen. (Taps az MSZP padsoraiból.)

Ülésnap Felszólalás Felszólalás dátuma Felsz./videó idő Napirendi pont
30 82 2010.09.14. 1:57  21-167

KOVÁCS TIBOR (MSZP): Köszönöm a szót, elnök úr. Cséfalvay államtitkár úr figyelmébe szeretném ajánlani azt, ha ő arra szólít fel itt többször bennünket, hogy beszéljünk a zárszámadásról, akkor tisztelettel kérdezem őt, hogy ő akkor az expozéjában miért nem arról beszélt, miért teljesen másról beszélt. Olyan kifejezéseket használt, ami a leírt dokumentumban véletlenül sem jelenik meg, egyetlenegy sem belőle, csak ilyen politikai lózungokat durrogtatott itt, olyanokat, ami egyébként a beszámolóban nem jelenik meg.

Pelczné képviselőtársam figyelmébe szeretném ajánlani azt a tényt, bár lehet, hogy ő sem tudta elolvasni az előterjesztést, de csak emlékeztetném arra, hogy 2009-et megelőzően, a válság kellős közepén a Fidesz-frakció több mint ezer módosító indítványt nyújtott be a 2009-es költségvetésbe, több száz milliárd forintos túlköltekezést ajánlott az akkori kormánynak. (Babák Mihály: Egyet se fogadtatok el! Csend! Stop!) Most azt kérik rajtunk számon, hogy van az egyébként, hogy a költségvetési számok nem teljesültek, meg többször kellett módosítani a válság kezdetén a benyújtott költségvetést, azért, hogy ma ott tarthasson az ország, ahol most tart. Ehhez képest a fideszes képviselők szívbaj nélkül, a haza iránti felelősségtől áthatva annak idején benyújtottak vagy ezer módosító indítványt, túlköltekezve próbálták rászorítani az akkori kormányt. Megnézhetnénk magunkat, ha az akkori felelős kormánypárti többség ezen indítványoknak csak a töredékét elfogadta volna, akkor most, a zárszámadás kapcsán miről beszéltünk volna.

Köszönöm szépen. (Taps az MSZP soraiból.)

Ülésnap Felszólalás Felszólalás dátuma Felsz./videó idő Napirendi pont
33 95 2010.10.11. 2:01  94-101

KOVÁCS TIBOR (MSZP): Köszönöm a szót, elnök úr. Tisztelt Országgyűlés! Tisztelt Államtitkár Úr! A Fidesz vezető politikusai a választási kampányban 2010 júliusától radikális adócsökkentést ígértek. Ezt megelőzően, közel egy évvel ezelőtt a költségvetési vitában itt, a parlamentben Varga Mihály is és Orbán Viktor is azt mondta, hogy ne sokat bajlódjunk a költségvetés elfogadásával, mert hiszen, ha a Fidesz kormányra kerül, akkor azonnal visszavonja a költségvetést, ami a maga módján is abszurd dolog. De természetesen egyik ígéretét sem teljesítette a Fidesz.

Mi történt ezzel szemben? Az eddigi adómódosításokkal a jobbmódúaknak kedvező módon változtatták a szabályokat, illetve még a feketegazdaságot erősítő szabályokat is elfogadtak. Képviselőtársam éppen előttem szólt arról, hogy a közszolgálatban dolgozókat megbüntették egy 98 százalékos különadóval, ugyanakkor ez az adó nem vonatkozik azokra a gazdasági társasági vezetőkre, akiket éppen a Fidesz nevezett ki.

Eltelt október 8-a, a törvényben rögzített határidő, és a mai napig nem nyújtotta be a kormány a jövő évi adótörvényeket, tehát továbbra is csak lózungok hangzanak el a kormány képviselői szájából. Így elérkezett az idő, hogy megkérdezzük, hogy valójában mivel múlatta az időt a pénzügyi kormányzat, hogy nem volt ideje előkészíteni az adótörvényeket, és időben benyújtani a parlamentnek, hogy az érintettek időben megismerkedhessenek ezzel, és fölkészülhessenek rá, nemcsak a magánemberek, hanem az önkormányzatok is. Mennyi időre van még szüksége a kormányzatnak, hogy elkészítse és benyújtsa az adótörvényeket és a költségvetési törvényjavaslatot? Van-e egyáltalán a nemzetgazdasági miniszternek elképzelése arról, hogy mit tartalmaznak majd az adótörvények?

Köszönöm szépen. (Taps az MSZP soraiban.)

Ülésnap Felszólalás Felszólalás dátuma Felsz./videó idő Napirendi pont
33 99 2010.10.11. 1:14  94-101

KOVÁCS TIBOR (MSZP): Köszönöm a szót, elnök úr. Államtitkár úr, ön is nagyon jól tudja, hogy a kormány 29 pontos javaslata az államháztartás tekintetében semmit nem hozott, e tekintetben csak a bankadó, a külön banki bevételek számítottak pluszbevételnek.

Az előző kormány megfogalmazta azt, hogy az éves folyamatok alapján sor kerülhet bizonyos korrekcióra a költségvetés tekintetében, de önök nem erről beszéltek a választást megelőzően, hanem radikálisan új és a kormány által benyújtott új költségvetésről. Most se hallhattunk öntől egyetlenegy szót sem arról, hogy mit terveznek az új adótörvényben.

Gondolom, hogy tisztában vannak azzal, hogy van az Országgyűlésnek a jövő évre elfogadott, érvényes adótörvénye, és ehhez képest mintegy 1 százalékkal kívánja a kormány csökkenteni a személyi jövedelemadó tételét. Ez nem nevezhető éppen radikális változtatásnak. Kíváncsiak vagyunk rá, hogy mi az oka annak, hogy a kormány továbbra sem kívánja benyújtani, egy bizonytalan időre tolja ki a törvényjavaslatnak, az adótörvénynek, illetve a költségvetési törvénynek a benyújtását.

Köszönöm szépen. (Taps az MSZP soraiban.)

Ülésnap Felszólalás Felszólalás dátuma Felsz./videó idő Napirendi pont
33 226 2010.10.11. 2:11  215-269

KOVÁCS TIBOR (MSZP): Köszönöm a szót, elnök úr. Tisztelt Országgyűlés! Szeretném a fideszes képviselők figyelmét felhívni arra, hogy mi alapvetően egyetértünk ezzel a törvényjavaslattal, de hogyha azzal fog eltelni itt az idő, hogy valótlanságok tömkelegét próbálják meg felsorolni a fideszes képviselők, akkor még holnap reggel is itt fogunk ülni, mert a dolog lényege nem erről szól.

Tisztelt Németh Szilárd Képviselő Úr! Ha a Fidesz lakástámogatási rendszerét annak idején, 2002-ben fenntartotta volna a kormány, az évről évre olyan exponenciális kiadásnövekedést eredményezett volna a költségvetésben, amit a költségvetés egyszerűen nem bír finanszírozni.

(19.50)

A másik tévedése, amit itt elmondott, hogy a devizahitelezés már az államilag kamattámogatott hitelrendszer elindulásakor is megindult, mert hiszen akkor a világban és a magyar bankrendszerben is olyan pénzkínálat volt, hogy a bankok az állami lakástámogatotti rendszer mellett is keresték azokat a lehetőségeket, hogy hogyan lehet további keresletet generálni, hogyan lehet további hiteleket kihelyezni a magyar pénzpiacon. Ezt követően pedig nyilvánvalóan le sem lehetett beszélni az állampolgárokat arról, hogy devizahiteleket vegyenek fel. Tett erre kísérletet a Nemzeti Bank is, meg a kormányzat is, de olyan volt a különbség a forinthitelek és a devizahitelek között, hogy az a boom, amit egyébként pontosan a Fidesz lakásépítési programja indított el, anélkül, hogy ennek lett volna gazdasági háttere és megalapozottsága - ez hasonlítható az Egyesült Államok ingatlanpiaci összeomlásához, ami odavezethetett volna -, ez indította el a folyamatot. Jó lenne, ha erre emlékeznének, és ez alapján alakítanák ki az álláspontjukat.

Köszönöm szépen. (Taps az MSZP soraiban.)

Ülésnap Felszólalás Felszólalás dátuma Felsz./videó idő Napirendi pont
34 86 2010.10.12. 4:15  83-141

KOVÁCS TIBOR, a gazdasági és informatikai bizottság kisebbségi véleményének ismertetője: Köszönöm a szót, elnök úr. Tisztelt Országgyűlés! Tisztelt Képviselőtársaim! Ha a kormánypárti képviselő urak nem tiltakoznak ellene, akkor kisebbségi előadóként elmondhatom a többség álláspontját is, mert hiszen a bizottságban egyetértés alakult ki a tekintetben, hogy erre a törvényjavaslatra szükség van, még akkor is, ha kisebbségi álláspontként azt mi megfogalmaztuk: lehet, hogy nem teljesen pontos a címe a jogszabálynak. Mert hiszen ez a jogszabály önmaga nem teszi lehetővé a bioüzemanyag-felhasználás növelését, illetve a szén-dioxid-kibocsátás csökkentését, inkább azt mondhatnánk el, hogy miután megváltozott az európai uniós szabályozás, szigorúbbá vált, fenntarthatósági szabályokat kell Magyarországon is betartani. Inkább azt mondhatnánk el, hogy ha elfogadjuk ezt a jogszabályt, akkor azt teremtjük meg a magyarországi termelőknek, felhasználóknak, hogy továbbra is forgalmazhassanak és értékesíthessenek ilyen bioüzemanyagokat oly módon, ahogyan ez történt, és természetesen a jogszabály megteremti annak a feltételeit, hogy a kormány a következő időszakban a jogszabályalkotással kormányrendeletek formájában elősegítse ezen bioüzemanyagok termelését és forgalmazását.

Ami miatt kisebbségi vélemény elmondására kértünk lehetőséget, az többek között kapcsolódik az eddig elmondottakhoz. Ugyanis véleményünk szerint, ha ezt a jogszabályt ily módon elfogadjuk, akkor az fog történni, hogy felhatalmazást kap a kormány, hogy rendkívül sok és viszonylag bonyolult kormányrendelettel szabályozza a termeléstől egészen a fogyasztásig a folyamatot. Mert hiszen ahhoz, hogy ezek a bioüzemanyagok a későbbiekben forgalmazhatóak legyenek, minden esetben, minden fázis után dokumentálni kell azt, hogy a termelés és a gyártás megfelelő módon történt, mert ha ezt nem tesszük meg, akkor egyrészt a folyamat támogatása, másrészt az értékesítés nem történhet meg.

Szintén fölvetettük azt, és talán a kormánynak át kellene tekinteni mindazokat a jogszabályokat, amelyek ehhez a területhez kapcsolódnak, például a jövedéki törvényeket, például a szabványokat, és megnézni, hogy minden definíció, ami ezen jogszabályokhoz kapcsolódik, pontosan megfelel-e egymásnak, nem történik-e az... - véleményünk szerint ilyen előfordul, hogy egy-egy definíció mást mond az egyik jogszabályban, és mást mond a másik jogszabályban. Tehát véleményem szerint át kellene tekinteni ezeket a jogszabályokat és egységesíteni.

A harmadik, ami aggályként megfogalmazódott, hogy időben elkészülnek-e, tisztelt államtitkár úr, ezek a kormányrendeletek. Egész ágazatokat érintő, tehát a mezőgazdaságtól elkezdve az ipar területére vonatkozó jogszabályokról van szó; elkészülnek-e időben ahhoz, hogy mindenki fölkészülhessen arra, hogy január 1-jétől ezek a jogszabályok életbe lépnek, és alkalmazni kell őket.

Tehát arra szerettük volna biztatni a kormányzatot, hogy tegyenek meg mindent, mert a bizottsági ülésen erre nem kaptunk egyértelmű ígéretet; igyekszenek nyilvánvalóan a jogszabályokat időben elkészíteni, de kérem önt is, államtitkár úr, hogy figyeljenek oda, hogy a magyarországi termelők, magyarországi forgalmazók ne szenvedjenek hátrányt amiatt, mert esetleg a jogalkotás késésben van. (Dr. Fónagy János bólint.)

Mindezek figyelembevételével természetesen mi is támogatjuk a jogszabály elfogadását, de szerettük volna itt, a plenáris teremben is fölhívni ezekre a problémákra a figyelmet.

Köszönöm szépen. (Taps.)

Ülésnap Felszólalás Felszólalás dátuma Felsz./videó idő Napirendi pont
34 108 2010.10.12. 7:49  83-141

KOVÁCS TIBOR (MSZP): Köszönöm a szót, elnök úr. Tisztelt Országgyűlés! Az elmúlt percek is igazolták azt, tisztelt államtitkár úr, hogy ezen a területen bizony jelentős vita van az egyes szakmai grémiumok és az egyes szakmai vélemények között. Ha ezt a vitát kiterjesztjük a mezőgazdaság egész területére, sőt egyéb más társadalmi és adózási problémákra is, akkor meg egy olyan széles problémakörről kellene itt most beszélni ezen törvényjavaslat kapcsán, ami szerintem túlterjeszkedik ennek a törvényjavaslatnak a hatáskörén.

A bioüzemanyagok használata mégiscsak úgy indult el jó néhány évtizeddel ezelőtt, hogy olyan mértékű, olyan robbanásszerű volt a gépjárművek, illetve a közlekedés üzemanyag-szükséglete, hogy felmérve a készleteket nyilvánvalóvá vált, hogy el kell gondolkodni világméretű szinten, hogy hogyan lehet a kifogyófélben lévő fosszilis tüzelőanyagokat helyettesíteni, kiváltani, részben kiváltani, vagy valamilyen más megoldást keresni. Hosszú szakmai és társadalmi vitát követően alakult ki az az egyelőre többségi vélemény, hogy a bioüzemanyagok lehetnek azok, amelyek sok szempontot figyelembe véve ilyen jellegű üzemanyagként használatosak lennének. Magyarországon is hosszú évtizedes vita bontakozott ki arról, hogy ezt hogyan valósíthatjuk meg, és tetszik, nem tetszik, nyilván érdekek és ellenérdekek jelentek meg egyik vagy másik oldalon.

Az olajipar kezdetben nyilvánvalóan nem nagyon lelkesedett a bioüzemanyagok használatáért, mert akkor úgy gondolták, úgy értékelték, hogy ez az ő lehetőségeiket korlátozza. A másik oldalon viszont megjelent az a vélemény, amit itt hallhattunk képviselőtársainktól is, hogy ez a mezőgazdasági termékek árát úgymond felhajtja, és gyakorlatilag megfizethetetlenné tesz egyes termékeket. A harmadik vélemény az volt, hogy itt az energiamérleg nem is biztos, hogy e tekintetben pozitív. Az elsődleges szempont nem is az volt, hogy az energiamérleg pozitív legyen, hanem az volt, hogy egyáltalán legyen olyan üzemanyag, amivel biztosítani lehet a közlekedés szükségleteit és igényeit.

Még egyszer utalni szeretnék rá, hogy több évtizeddel ezelőttről szól a történet. S amikor Magyarországon megszületett az első jogszabály arról, hogy kötelező bioüzemanyagokat - alkoholt, illetve biodízelt - a Magyarországon forgalmazott termékekbe bekeverni, ez is már közel nyolc-tíz évvel ezelőtt történt, amikor a parlament elfogadta azokat a szabályokat, amelyek kötelezővé tették a jelenlegi közel 5 százalékos mértékű etilalkohol, illetve biodízel bekeverését.

(15.30)

Gőgös képviselőtársam, aki sokkal jobban ért a mezőgazdaság problémáihoz, mint én, erről a területről részletesen fog önöknek beszélni, hogy ez milyen problémákat jelent az egyik vagy a másik oldalon. De visszatérve a probléma eredeti lényegére, mégiscsak az a dolog lényege, hogy amennyiben elfogadjuk ezt a szabályozást, akkor, amikor csatlakoztunk az Európai Unióhoz, elfogadtuk azokat a normákat, amelyeket az Unióban elfogadnak, és ha mi ehhez nem alkalmazkodunk - megtehetjük, hogy nem alkalmazkodunk -, akkor nemcsak ezeket a termékeket nem tudjuk értékesíteni, hanem nem tudja értékesíteni például az olajipar sem azokat az üzemanyagféléket, amelyeket jelenleg gyárt és értékesít, amelyekben biokomponensek vannak, mert nem fogja tudni dokumentálni, hogy azokat a komponenseket, amelyeket bekevert a saját üzemanyagába, fenntartható módon termelte meg.

Itt jelentkezik ez a probléma, ami persze felvet sokféle szabályozási kérdést, amiről már a kisebbségi vélemény elmondásakor is részletesen beszéltem, de nyilvánvalóan itt is el kell indulni azon az úton, amit a jövedéki kereskedelemben ma már automatikusan használ mindenki. Szeretnék emlékeztetni arra, hogy néhány évvel, öt-hat évvel ezelőtt mennyien idegenkedtek attól, amikor a parlament elfogadta azokat a szabályokat, amelyek mindenki részére kötelezővé tették az elektronika használatát a jövedéki kereskedelemben. Előbb-utóbb itt is rövid úton be fog következni, hogy a tevékenységet nyilvánvalóan elektronikusan kell dokumentálni és rendelkezésre bocsátani, de ma még ennek a feltételei nem adottak, de nemhogy ennek a feltételeit, hanem ahogyan már beszéltem róla, azokat a kormányrendeleteket sem láttuk még, nem ismerkedhettünk meg velük, amelyek az egyes területeket szabályozzák, pedig a jogalkotási törvény szerint elvileg a jogszabály benyújtásával együtt itt ezt is meg kellett volna ismernünk.

Úgy gondolom - még egyszer -, hogy ez a jogszabály nem szól másról, mint arról, hogy a magyarországi termelők, gyártók és forgalmazók január 1-je után is ugyanúgy bent tudjanak maradni a piacon, és tudják értékesíteni azokat a termékeket, amelyeket eddig is gyártottak és termeltek. Ha ezt nem tesszük lehetővé, akkor a gyártók egyik pillanatról a másikra elveszíthetik a piacaikat, elveszíthetik azokat a lehetőségeket, amelyekkel eddig rendelkeztek, és ezeket visszaszerezni, tudjuk, nem lehetséges egyik napról a másikra, tehát igen sokat kockáztatunk, ha ezt megkérdőjelezzük.

Az egy más kérdés, hogy ezeket a területeket lehetne egyszerűbben szabályozni. Nekem ezzel kapcsolatban vannak fenntartásaim, hogyan lesz képes mindenki ilyen rövid idő alatt alkalmazni ezeket a szabályokat az egész termelési folyamatban, kezdve az olajos magvak megtermelésétől a préselésen, észterezésen és a felhasználáson keresztül, de úgy gondolom, ez a jogszabály mégiscsak szükségeltetik hozzá. Azokkal a kérdésekkel, amelyeket itt képviselőtársaim korábban felvetettek, nyilvánvalóan más szakterületekről, a későbbiekben úgyis találkozni fogunk itt a parlamentben, és beszélni fogunk azokról a kérdésekről.

Úgy gondolom, mindezeket figyelembe véve támogatnunk kellene, és mi a magunk részéről támogatni is fogjuk a jogszabály elfogadását, és erre kérem képviselőtársaimat is, mindamellett, hogyha megfogalmazzák bizonyos szakterületekről a fenntartásaikat.

Köszönöm szépen, hogy meghallgattak. (Taps az MSZP soraiban.)

Ülésnap Felszólalás Felszólalás dátuma Felsz./videó idő Napirendi pont
34 118 2010.10.12. 2:01  83-141

KOVÁCS TIBOR (MSZP): Köszönöm a szót, elnök úr. Tisztelt Országgyűlés! Néhány gondolattal szeretnék utalni arra, amit az LMP képviselője itt elmondott. Tisztelt Képviselő Asszony! Az a probléma, hogy amit önök javasolnak, hogy talán nem kellene ezt a rendszert fenntartani, nem tudnak javaslatot tenni arra, hogy milyen más, kipróbált és működőképes és hatékonyabb rendszer létezik ettől, amit jelenleg most használunk. Tehát ez a problémája annak, amit ön elmondott.

Illetve az igazsághoz az is hozzátartozik, hogy a bioüzemanyagok termelése közvetlenül nem támogatott, indirekt módon, oly módon, hogy jogszabály rendelkezik arról, hogy mennyit kell bekeverni a forgalomba hozott üzemanyagokba, és ha valaki olyat hoz forgalomba, ami nem tartalmazza ezeket a komponenseket, akkor magasabb jövedéki adót kell fizetni utána. Jövedéki adót nem kell fizetni az E85-ös üzemanyag után. És amit a jobbikos képviselők itt elmondtak, hogy talán a direkt módon történő bioüzemanyag-felhasználás, a repceolaj-felhasználás kedvezőbb lenne a jelenlegi megoldásnál, jelentem, nem kedvezőbb, mert hektáronként 95 liter után visszaigényelheti a termelő a jövedéki adót. Ez, ha kiszámítja a kettőt együtt, a direkt felhasználás egyéb költségeit, az átalakítás egyéb költségeit, az többe kerül, mint a jelenlegi megoldás, amikor jövedéki adót igényelhet vissza.

Tehát az igazsághoz ezek az elemek is hozzátartoznak, és ennek figyelembevételével mondják el azokat, amit itt elmondanak a televízió nyilvánossága előtt.

Köszönöm szépen. (Taps az MSZP soraiból.)

Ülésnap Felszólalás Felszólalás dátuma Felsz./videó idő Napirendi pont
37 6 2010.10.20. 5:10  5-8

KOVÁCS TIBOR (MSZP): Köszönöm szépen, elnök úr. Tisztelt Országgyűlés! Tisztelt Képviselőtársaim! Ilyenkor, október táján megindul egy össznépi találgatás arról, hogy a kormány adószándékaival ki jár jól, és ki jár rosszul. Szakértői körökben, a társadalom széles rétegeiben folyik ez a vita, vagy inkább találgatásnak nevezném.

Nézzük, mit ígért a Fidesz a választási kampányban, és mit tett az elmúlt időszakban, igaz-e az az állítás, amit itt kormánypárti képviselők többször hangsúlyoztak, hogy senki nem jár rosszul a benyújtott törvényjavaslattal. Elsőként mondhatjuk azt, hogy a választási kampányban ígértek azonnali és nagyarányú adócsökkentést. Ez természetesen - mondhatnám - nem következett be. Megszüntettek tíz kisadót, csökkentettek viszonylag kevés gazdasági társaságot érintő társasági adót, ezzel szemben behoztak öt nagyadót, ami az egész társadalmat és minden tagját a társadalomnak érinti.

A bankadó már néhány hete működik, a közvetlen hatásait majd a következő hetekben, hónapokban fogja mind a magánember, mind a gazdasági társaságok érezni. Mi nem jó javaslatnak tartottuk ezt. A devizahitelesek megsegítése a mai napig nem történt meg, csak elképzelések vannak és ennek a hangoztatása. Ezt rendkívül sajnálatosnak tartjuk. Két napja van három szektort érintő különadó is. A szakértők ma már arról beszélnek a gazdasági sajtóban, hogy legalább a 60 százalékát ennek az adónak át fogják hárítani a fogyasztókra.

De azt is érdemes megnézni, hogy mit mondott a Fidesz hasonló jellegű adókról, amikor a gazdasági válság időszakában az előző kormány hasonlókat kezdeményezett. "Az internetadó érint minden netező polgárt, nem fér össze elveinkkel semmilyen típusú áremelés." - mondta akkor a Fidesz. A Robin Hood-adó, amit bevezetett az előző kormány, és arra használtuk, hogy a távfűtött lakásoknál lakástámogatást valósítsunk meg belőle, akkor erre azt mondta a Fidesz, hogy "az adó tovább növeli a családok terheit, az energiaszolgáltatók úgyis belekalkulálják az áremelésbe". A banki különadóról, ami szintén volt az előző ciklusban is: "Szó sincs igazságosságról meg egyensúlyteremtésről, elsősorban adóbevételi szándékkal tették." Mondták ezt néhány héttel vagy néhány hónappal ezelőtt, a választásokat megelőzően. Ajánlom a társadalom figyelmébe, hogy most hogyan cselekszik a Fidesz.

Harmadiknak pedig itt van a magán-nyugdíjpénztári befizetések ellopása, és a tegnapi nap óta Selmeczi Gabriellától tudjuk, hogy mi a kormány igazi szándéka, el kívánja lehetetleníteni ezeket a magánbiztosítókat, és tulajdonképpen be akarja zsebelni, rá akarja tenni a kezét ezekre a biztosítótársaságokra. Miért is tette ezt a Fidesz? Néhány napja tudjuk, mert benyújtották az adótörvényeket. Ezeknek az adótörvényeknek az a lényege, hogy van egy olyan eleme, ami a társadalom 5-10 százalékában, a leggazdagabb rétegeknek nyújt hihetetlen módon támogatást, mintegy 300 milliárd forintot kíván költeni a kormány erre. Itt nemcsak a személyi jövedelemadó, hanem az osztalékadó tételeit is változtatta a kormány. Ez is érdekes módon a gazdagoknak, a jómódúaknak kedvez.

Föl kell tenni a kérdést, hogy igaz-e az az állítás, amit a Fidesz elmondott, hogy mindenki jól jár ezzel az adócsomaggal. Azt tudom mondani, hogy az alacsony jövedelműek bizonyosan rosszul járnak, hacsak további lépéseket nem tesz a kormány. Mire gondolok? A minimálbér emelése szükséges ahhoz, hogy a minimálbér környékén élők ne járjanak rosszul ezzel az adócsomaggal. Ez teljesen nyilvánvaló, minden adószakértő leírta. Továbbá szerencséje van ennek a családnak, ha van legalább két gyereke, mert ez is feltétele annak, hogy ne járjon rosszul, néhány száz forinttal ebben az esetben már jobban jár, mint a jelenleg hatályos törvényekkel.

Tehát mindezek figyelembevételével arra tudom fölhívni mindannyiuk figyelmét, hogy sokkal többen járnak rosszul ezzel az adócsomaggal, mint amennyien jól járnak, és azokat a célokat, amiket korábban megfogalmazott a Fidesz (Az elnök csenget.), ezzel az adócsomaggal biztos, hogy nem lehet elérni.

Köszönöm szépen. (Taps az MSZP padsoraiból.)

Ülésnap Felszólalás Felszólalás dátuma Felsz./videó idő Napirendi pont
37 38 2010.10.20. 5:01  23-79

KOVÁCS TIBOR, a gazdasági bizottság kisebbségi véleményének ismertetője: Köszönöm a szót, elnök úr. Tisztelt Országgyűlés! A gazdasági bizottság ülésén számos kérdés fogalmazódott meg a törvényjavaslattal kapcsolatban. De mielőtt erről számot adnék, azért szeretném korrigálni Szatmáry Kristóf képviselőtársamat, aki azt mondta, hogy még az ellenzők is azt mondták, hogy a magánbiztosítók eddigi működése kudarcos lenne. Mi ilyet nem állítottunk, sőt ennek az ellenkezőjét fogalmaztuk meg. Ezért kérem képviselő urat, hogy itt a plenáris ülésen olyat ne mondjon, ami a bizottsági ülésen nem hangzott el.

Az első kérdés az volt, hogy miért éppen most kerül sor erre a törvényjavaslatra, különösen a tekintetben, hogy eddig a Fidesz-frakció és a kormány részéről semmiféle kritika nem fogalmazódott meg, és semmiféle kinyilatkoztatás és szándéknyilatkozat arról, hogy a magánbiztosítók működésével kapcsolatban bármiféle fenntartásaik lennének.

Ezek, amit hallunk most már egy-két napja, hajánál előrángatott vélemények, és semmiféle alapjuk nincs ezeknek a véleményeknek, majd erre vonatkozóan is visszatérek.

Természetesen már megszoktuk, hogy a Fidesz ilyen súlyú, 400 milliárd forintot érintő törvényjavaslat kapcsán sem egyeztetett az érintettekkel, nem egyeztetett senkivel, akivel egyeztetnie kellene. Nem volt ismert sem az Állami Számvevőszék, sem a Költségvetési Tanács véleménye a javaslattal kapcsolatban. De úgy gondolom, hogy az azóta eltelt időben kiderült, hogy miért nem egyeztet a Fidesz. Azért, mert azok az állítások, amelyeket megfogalmaztak, nem állják meg a helyüket, hiszen a Biztosítók Szövetsége ezt követően nyilatkozatot tett, és elmondta, hogy például az az állítás, hogy hatékonytalanabbul működtek volna a magánbiztosítók, mint az állami biztosítórendszer, nem állja meg a helyét, nem igaz ez az állítás.

Nem igaz az sem, amit itt megfogalmaztak, hogy a tagok túlnyomó többsége kötelezően, a törvény erejénél fogva lenne tagja ezeknek a biztosítóknak. A többség önkéntesen lépett be, és olyan érdekek mentén is, hogy például ezt a nyugdíjat lehet örökölni, míg az állami nyugdíjat nem lehet örökölni. Tehát számos előnye van ennek a nyugdíjrendszernek, és tudjuk, hogy három pillérből áll ez az egész nyugdíjrendszer. Most ezt akarja ellehetetleníteni és felborítani a Fidesz.

Amikor megkérdeztük, hogy egyébként ezeket a forrásokat mire kívánja felhasználni a kormányzat, elmondta, hogy a nyugdíjkasszába akarja beletenni. De akkor megfogalmazódik a kérdés, tisztelt képviselőtársaim, tisztelt államtitkár úr, ami a költségvetésben benne volt, hogy a költségvetés kiegészíti a társadalombiztosítási alapok hiányát, hogy akkor ezek szerint nem akarják kiegészíteni. Ebből a pénzből akarják kiegészíteni, és a költségvetés azon forrásait, amit erre kellett volna használni, azt valami másra fogják felhasználni. Tehát nyilvánvaló, hogy más szándéka van a kormányzatnak, mint amiről beszélt.

Nem jelöli meg a törvényjavaslat, hogy hogyan akarja kárpótolni azokat az embereket, akiknek az egyéni számlájáról... - mert itt egyéni számláról szól a történet, itt mindenféle handabandázás történt a tekintetben, hogy ellopták a betétesek pénzét, mindenkinek a saját számláján tartják nyilván a pénzét. Tehát messze nem igaz az az állítás, amit megfogalmaztak, de egy szó nem hangzik el arról, hogy hogyan akarják kárpótolni.

Én már elég idős vagyok ahhoz, kedves képviselőtársaim, hogy emlékeztessem önöket, hogy az '50-es években volt egy ehhez hasonló kormányzati akció, amit békekölcsönnek neveztek annak idején. Akkor is beszedte az állam a pénzt, és teljesen bizonytalan volt, hogy mikor és hogyan fogják a tulajdonosoknak visszaadni. Na most, ez a javaslat nagyon-nagyon hajaz az akkorira, a rossz emlékű békekölcsönre, amire valószínűleg már sokkal kevesebben emlékeznek ebben a Házban.

Tisztelt Képviselőtársaim! Az MSZP képviselőcsoportja, illetve a kisebbségi véleményt megfogalmazók a javaslatot alapvetően alkotmányellenesnek tartják, ezért nem tudtuk támogatni, és kérem önöket, hogy fontolják meg, hiszen nagyon-nagyon sok magyar állampolgárnak, közel 3 millió magyar állampolgárnak okoznak kárt ezzel a javaslattal, és többek között az Európai Bizottság véleményét sem kérdezték meg ezzel kapcsolatban. Úgy gondolom, hogy e tekintetben is lehetnek még problémáik.

Köszönöm szépen, hogy meghallgattak. (Taps az MSZP soraiban.)

Ülésnap Felszólalás Felszólalás dátuma Felsz./videó idő Napirendi pont
38 32 2010.10.25. 2:19  29-33

KOVÁCS TIBOR (MSZP): Köszönöm a szót, elnök úr. Tisztelt Országgyűlés! Tisztelt Államtitkár Úr! Az egyes ágazatokat terhelő különadóról szóló törvény három új adó három évre történő kivetését tartalmazza. A kormányzati kommunikációban ez gazdasági akciótervként szerepel, holott egyszerű adóbehajtásról van szó, a Fidesz korábbi adócsökkentő ígéretei ellenére adóemelésről tehát.

Látszólag az adóemelés csak azokat a nagyvállalatokat, energia- és telefontársaságokat, áruházláncokat érinti, amelyek komoly nyereséget realizáltak. Ne legyen senkinek illúziója: a törvényi garanciák hiányában ezek a vállalatok továbbhárítják a fogyasztókra ezeket az adóterheket, miután semmilyen jogszabályi akadálya a dolognak nincs.

A különadó végső soron nagyságrendileg azonos, minthogyha ezekben az ágazatokban az áfát 25-ről 27 százalékra emelték volna, tehát ténylegesen, a hatást tekintve egy mindenki által fizetett adónak kell tekinteni a befizetett adót.

A korábbi nyilatkozatokban az áthárítás veszélyét a távközlési szektorban például, de az áruházláncok esetében is a gyilkos árversenyre hivatkozva tették lehetetlenné vagy mondják lehetetlennek a kormányzat képviselői. Persze, akkor megfogalmazódik a kérdés, hogy azokban a szektorokban, ahol gyilkos árverseny van, hogyan keletkezik extraprofit, amit most a kormányzat meg kíván adóztatni, vagy ha nincs gyilkos árverseny, akkor miből gondolják, hogy a korábbiaknak megfelelően ezek a társaságok ne háríthatnák át ezeket a terheket a fogyasztókra.

Mindezekre tekintettel kérdezem tisztelt államtitkár urat: rendelkeznek-e egyáltalában bármilyen konkrét elképzeléssel az adóteher továbbhárításának megakadályozására? Kérem, mutassa be azokat a konkrét intézkedéseket, amelyekkel meg kívánják akadályozni, hogy a fogyasztók és a beszállítók viseljék ezeket az adóterheket.

Várom megnyugtató válaszát. (Taps az MSZP soraiban.)

Ülésnap Felszólalás Felszólalás dátuma Felsz./videó idő Napirendi pont
38 36 2010.10.25. 1:11  34-37

KOVÁCS TIBOR (MSZP): Köszönöm szépen, elnök úr. A feltett kérdések egyikére sem válaszolt, államtitkár úr, de ez már nem szokatlan, ezt már megszoktuk az utóbbi időben (Zaj a Fidesz padsoraiból.), hogy folyamatosan ilyen válaszokat kapunk.

De szeretnék néhány gondolattal reagálni az államtitkár úr megjegyzésére. A költségvetési lyuk jelentős részét, tisztelt államtitkár úr, a Fidesz-kormány és Fidesz-politikusok felelőtlen nyilatkozatai okozták és eredményezték, és ennek (Moraj a Fidesz padsoraiból.) kompenzálására kénytelenek önök ezeket az intézkedéseket megtenni.

Egyik állításukkal cáfolják a másikat. A versenyre hivatkoznak, mert azt mondják, hogy a verseny következtében nem emelkedhetnek az árak, ugyanakkor azt mondják, hogy ennek ellenére ezek a társaságok extraprofitot termelnek, amit el kell vonni tőlük. Mi nem ezeket a társaságokat féltjük (Balla György: De!), tisztelt államtitkár úr, hanem a fogyasztókat, akikre ezek a társaságok tovább fogják hárítani a terheiket, merthogy semmilyen (Az elnök a csengő megkocogtatásával jelzi az időkeret lejártát.) jogszabály nincs, amelyik megvédené őket.

Ezért a válaszát nem tudom elfogadni. Köszönöm. (Taps az MSZP padsoraiból.)

Ülésnap Felszólalás Felszólalás dátuma Felsz./videó idő Napirendi pont
38 183 2010.10.25. 5:00  178-228

KOVÁCS TIBOR, a gazdasági és informatikai bizottság kisebbségi véleményének ismertetője: Köszönöm a szót, elnök úr. Tisztelt Országgyűlés! Tisztelt Képviselőtársaim! Ismét Szatmáry Kristóf korrigálásával kell kezdenem, ugyanis azok a képviselők, akik nem támogatták a javaslat általános vitáját, azt fogalmazták meg, hogy a jelenlegi pénztártörvénnyel kapcsolatban vannak olyan elemek, amelyek módosításra szorulnak, de nyilvánvalóan egy 10-12 éve működő rendszer működési tapasztalatai alapján van mit korrigálni. Tehát nem azt mondtuk, hogy elutasítanánk vagy elfogadhatatlannak tartanánk a jelenlegi rendszert, sőt ennek az ellenkezőjét állítottuk.

Ismét az történt, tisztelt képviselőtársaim, hogy egy nagyon fontos, több száz milliárd forintot érintő törvényjavaslat úgy kerül a Ház elé, hogy a kormány, hogy kikerülje az egyeztetési kötelezettségét, ezért képviselői önálló indítvány formájában nyújtja azt be a Háznak.

Másodsorban el kell mondani, hogy minden nyugdíjrendszer - függetlenül attól, hogy a világban hogyan működik - a bizalom elvére épül. Ha egy kormány és a kormánypárti képviselők túlnyomó többsége az elmúlt hetekben mást sem tett, mint ezt a bizalmat próbálta aláásni és a bizalmat próbálta rombolni, akkor nyilvánvaló, hogy ez a nyugdíjrendszer így nem lesz fönntartható, és ezek a képviselők, akik most azt mondják, hogy ez a rendszer nem működik megfelelőképpen, azok egy-két évvel ezelőtt alapvetően mást mondtak. De a választási kampányban sem mondták ezt, hogy van egy ilyen célja egyébként a kormányzatnak, hogy ezt a rendszert meg kívánja változtatni.

A képviselő asszony a bizottságban azt kérte rajtunk számon, hogy nem arról beszélünk, ami a törvényjavaslatban le van írva. Tisztelt képviselő asszony, ön sem arról beszélt itt a Házban, ami a törvényjavaslatban le van írva, sokkal inkább különböző véleményekről, leginkább megalapozatlan véleményekről, azzal a szándékkal, hogy a bizalmat tovább ringassák ezzel a rendszerrel kapcsolatban. Példaként említeném azt az állítást, amit önök folyamatosan megfogalmaznak, minthogyha az állami nyugdíjrendszer megbízhatóbb és stabilabb lenne, mint ez a több lábon álló, hárompilléres nyugdíjrendszer.

Tisztelt Képviselő Asszony! Szeretném emlékeztetni önt a Fidesz kormányzásának kezdetére - mármint az előző kormányzásra -, hogy mivel tetszettek kezdeni a kormányzást. Megvontak 19 ezer forintot a nyugdíjasoktól (Felzúdulás, közbeszólások a kormánypártok soraiban. - Taps az MSZP soraiban.), ami egyébként járt volna nekik. Ez az állami nyugdíjrendszer stabilitása.

Az az állításuk sem áll meg, hogy reálhozamot produkált ez a nyugdíjrendszer, a biztosítótársaság nyugdíjrendszere. Nyilvánvalóan a válság időszakában az állami nyugdíjrendszer is szenvedett el veszteségeket, nem csak ez a magán-nyugdíjpénztári rendszer. Tehát erre hivatkozni, hogy volt egy olyan év, amikor nem produkált reálhozamot... - ami egyébként az államira nem mondható el, mert ott nem produkál reálhozamot a rendszer. Nem beszélnek arról sem - azt nem tudom, hogy miért nem beszélnek a kormánypártiak arról -, hogy egyébként ez örökölhető, az állami nyugdíjrendszerben, ha valaki visszalép, akkor ezt az örökségét elveszíti, és semmiféle garancia nincs arra, hogy a későbbiekben kárpótolják.

És ez az, amit vártunk ezzel a törvényjavaslattal, hiszen korábban azt ígérték, hogy majd a következő törvényjavaslatban, amit benyújtanak a Ház elé, abban az lesz leírva, hogy az a 400 milliárd forint, amit most elloptak a betétesektől, hogyan kerül vissza a betétesekhez. (Közbeszólás az MSZP soraiból: Úgy van!)

De ettől a helyzet sokkal rosszabb, tisztelt képviselőtársaim, mert Matolcsy miniszter úr ma bejelentette, hogy tulajdonképpen nemcsak erre a 420 milliárd forintra fáj a foguk, hanem az egész 3000 milliárdra (Felzúdulás, közbeszólások a kormánypárti padsorokban.). És amikor nekünk olyanokat mondanak a bizottságban, hogy mi úgymond a nyugdíjpénztárak érdekeit képviselnénk: nem, tisztelt kormánypárti képviselők, mi a pénztártagok, a magánemberek eddigi megtakarítását féltjük önöktől, mert önök el akarják lopni tőlük ezeket a megtakarításokat. (Taps az MSZP soraiban.)

Erről szól ez a jogszabály, és ezért nem beszélnek őszintén erről a jogszabályról. Mindenfélét előhoznak, meg mindenféle ígéreteket tesznek, aminek semmilyen törvényi alapja nincs. Nem támasztják alá semmivel azt az ígéretüket, hogy majd ezek a pénztártagok kárpótolva lesznek. Erről szól a történet, tisztelt képviselőtársaim, ezért nem tudjuk támogatni ezt a törvényjavaslatot sem, amit most benyújtottak utólag a Házhoz.

Köszönöm szépen. (Taps az MSZP soraiban.)

Ülésnap Felszólalás Felszólalás dátuma Felsz./videó idő Napirendi pont
39 32 2010.10.26. 5:00  17-187

KOVÁCS TIBOR, a gazdasági és informatikai bizottság kisebbségi véleményének ismertetője: Köszönöm a szót, elnök úr. Tisztelt Országgyűlés! Én azon 5 képviselő nevében szeretném elmondani az ott elhangzottakat, akikre az előttem szóló hivatkozott.

A gazdasági bizottság ülésén is hallhattuk mind a kormány képviseletében, mint a kormánypárti képviselők részéről azokat az állításokat, amelyeknek jelentős száma egyszerűen nem felel meg a valóságnak; nem felel meg a valóságnak a miniszter expozéjában elhangzott az a kijelentés sem, hogy mindenki jól jár ezzel a törvényjavaslattal.

Tisztelt Képviselőtársaim! Minden, ami az adózás környékén az elmúlt hetekben történt, a különadók tekintetében, akár a társadalombiztosítási járulékok tekintetében, akár a személyi jövedelemadó környékén történik, mind annak érdekében történik, hogy a társadalom adófizetőinek 30-35 százaléka, azok, akik a legtöbbet keresik, hatalmas állami támogatásban, hatalmas állami adókedvezményben részesülhessenek. Tehát azt a fideszes szlogent, amit hetek, hónapok óta hallhatunk, hogy radikális adócsökkentést, meg kell toldani mindenképpen: igen, radikális adócsökkentés - a magyar társadalom legmagasabb jövedelemmel rendelkezői részére. (Közbeszólások a Fidesz soraiból.) Mindenki más, aki nem tartozik ebbe a kategóriába, vagy többet fog adózni a jövő évben, vagy reálértéken marad a keresete az idei jövedelmekhez képest. De még ez is csak fenntartással fogadható el, mert a miniszter úr az expozéjában utalt rá, hogy ez a feltétel is akkor teljesül, ha megvalósul a minimálbér 4-4,5 százalék vagy 5 százalék körüli emelése (Közbeszólás a Fidesz soraiból: Megvalósul!), ami, megjegyzem, nem tárgya az adótörvényeknek , tehát nem beszélhetünk az adótörvények kapcsán arról, hogy majd a jövőben mi a szándéka a kormánynak, hogy mit fog tenni ezen a területen. Tehát mindenképpen elmondhatjuk azt, hogy az az állítás, amit megfogalmaztak az adótörvények kapcsán, semmiképpen sem igaz. (Dr. Hargitai János közbeszólása.)

Ugyanez elmondható a gyerekkedvezmények kérdéskörében is, ugyanis ha a számadatokat nézzük, akkor a gyerekes családok és jövedelemmel rendelkező családok mintegy 40 százaléka tudja két gyerek esetében a teljes adókedvezményt igénybe venni, a háromgyerekesek esetében pedig csak mintegy 8-10 százaléka jó esetben az, aki teljes mértékben igénybe tudja venni a családi adókedvezményeket, az összes többi részlegesen tudja ezeket a kedvezményeket igénybe venni, tehát messze vagyunk azoktól az állításoktól, amelyeket eddig hallhattunk.

A munkahelyteremtés tekintetében ez a javaslat semmit sem tartalmaz. Nem igaz az az állítás, amit a többségi vélemény megfogalmazója elmondott, hogy ez ösztönözné a munkahelyteremtést. Tessék szíves lenni mondani, hogy milyen előnyöket nyújt ez a törvényjavaslat a munkaadóknak, amiből aztán több munkahelyet fognak teremteni. E tekintetben a járulékcsökkentés lenne a járható út. Szeretném jelezni önöknek és emlékeztetni önöket arra, hogy ezen a területen egyedül az MSZP kormánya lépett (Közbeszólás az MSZP soraiból: Ez igaz! - Közbeszólások a Fidesz soraiból.), aki 5 százalékos járulékcsökkentést hajtott végre; ez érzékenyen érinti a munkaadókat. Szeretnék utalni arra, hogy a Fidesz a választási kampányban és az előző években ilyen adóvita kapcsán mindig (Dr. Hargitai János felé:), Hargitai képviselő úr is, aki bólogat, ő is vagy százszor elmondta innen a pulpitusról, hogy mennyire fontos lenne a járulékok csökkentése - most miért nem tetszettek elmondani, miért nem tetszettek meglépni? Kormányon vannak, azokat az ígéreteket, amelyeket annak idején szajkóztak itt a parlamentben, miért nem lépik meg? Ez egy hatásos lépés lehetne egyébként.

Szűkül az adójóváírás is, erről se beszélnek, mert nyilvánvalóan leginkább az alacsony jövedelműeket érinti. Arról pedig már nem beszélek, hogy itt emlegették a kafetéria nagyszerű módosításait - ennek is van egy olyan eleme, hogy például a munkába járást biztosan nem segíti az, hogy megadóztatják a bérleteket, ami eddig adómentesen volt igénybe vehető.

Tehát mindezekre tekintettel, tisztelt képviselőtársaim, arról számolhatok be, hogy a bizottság kisebbsége nem tartotta általános vitára alkalmasnak ezt a törvényjavaslatot. Köszönöm szépen. (Taps az MSZP soraiban.)

Ülésnap Felszólalás Felszólalás dátuma Felsz./videó idő Napirendi pont
44 28 2010.11.09. 3:38  15-39

KOVÁCS TIBOR, a gazdasági és informatikai bizottság kisebbségi véleményének ismertetője: Köszönöm a szót, elnök úr. Tisztelt Országgyűlés! Bár a többségi vélemény hangzott el az előző percekben, a bizottságban a kormánypárti képviselőknek egy jó szavuk sem volt egyébként a törvényjavaslathoz, az ellenzéki képviselők fogalmaztak meg aggályokat.

Azzal kapcsolatban rögtön, amit államtitkár úr itt az expozéja legelején mondott, hogy a gazdasági válság volt az, ami szükségszerűvé tette, hogy a PSZÁF jogosítványait megerősítse a kormány: 2009-ben erre vonatkozóan a Bajnai-kormány nyújtott is be törvényjavaslatot. Számos elemében természetesen az akkori kormánypártok ezt támogatták, és mondhatnám, természetesen a Fidesz frakciója ezt nem támogatta akkor, mint ahogy gyakorlatilag semmit sem támogatott az előző ciklusban, amit a kormány kezdeményezett. Nem beszélve arról, hogy kétharmados jogszabályokat természetszerűen alapállásból elutasítottak.

Ami a számunkra is elfogadhatatlan ebben a törvényjavaslatban, az, amit emlegetett államtitkár úr is, hogy jogszabály-alkotási jogosítványt kap a PSZÁF. Ez még csak-csak elfogadható lenne, ha egyébként a törvényjavaslat pontosan kodifikálná azt, hogy milyen hatáskörrel, milyen tartalommal hozhat jogszabályokat a PSZÁF vezetése, mert a legfőbb aggályunk az, hogy gyakorlatilag korlátlan hatalommal bír ezen a területen a PSZÁF, és ha a korábbi gyakorlatnak megfelelően egy köztisztviselőnek nem határozzák meg, hogy milyen határokon belül alkothat szabályokat, akkor ő ezt megfelelően szabadon értelmezi, és bizony fennáll annak a veszélye, hogy a piaci viszonyokba indokolatlanul avatkozhat be a rendeletalkotási jogával a PSZÁF.

Ezt nem tartjuk elfogadhatónak, még akkor sem, hogyha a közvéleményben megfogalmazódik az igény, hogy a pénzügyi szektort megfelelő korlátok közé kell szorítani. Ezzel természetesen mi is egyetértünk, hogyha ezek a szabályok mindenki számára áttekinthetőek és mindenki számára egyértelműek. Ez a bajunk ezzel a törvényjavaslattal, hogy ezeket a szabályokat nem tartalmazza. Ekkor mondhatnánk el azt, hogy ez a jogszabály ilyen értelemben illeszkedik a Fidesz politikai gyakorlatához, az utóbbi időben tapasztalt politikai gyakorlatához, hogy mindent centralizálni, minden hatalmat úgymond a Fidesz kormányának és a Fidesz politikusainak, és lehetőség szerint semmiféle kontrollt nem megengedni a civil társadalomnak, illetve az ellenzéki oldalnak.

Mindezek figyelembevételével, még akkor is, hogyha vannak elfogadható és támogatható elemei is a jogszabálynak, mint ahogy képviselőtársaim beszéltek már róla, illetve a gazdasági bizottságban is elhangzott, mindezekre tekintettel az MSZP képviselőcsoportja nem tudja támogatni ezt a törvényjavaslatot.

Köszönöm szépen. (Taps az MSZP soraiban.)

Ülésnap Felszólalás Felszólalás dátuma Felsz./videó idő Napirendi pont
46 52 2010.11.15. 2:39  51-57

KOVÁCS TIBOR (MSZP): Köszönöm a szót, elnök úr. Tisztelt Országgyűlés! Tisztelt Államtitkár Úr! Mint bizonyára ön előtt is ismert, az önkormányzati és területfejlesztési miniszter még 2008-ban pályázatot hirdetett az úgynevezett iparosított technológiával készült, magyarul panelépületek korszerűsítésére és felújítására. A pályázat benyújtására 2008. február 1-jétől szeptember 30-áig volt lehetőség. Pályázatot nyújthattak be a társasházak, a lakásszövetkezetek a saját tulajdonú épületeik, valamint a helyi önkormányzat saját tulajdonú bérházainak felújítására.

Támogatás volt igényelhető a nyílászárók energiamegtakarítást eredményező felújítására vagy cseréjére, a homlokzatok és födémek hőszigetelésére, az épületgépészeti rendszerek korszerűsítésére, felújítására, a megújuló energiafelhasználás növelésére. A pályázat lehetett úgynevezett kétlépcsős, ha azt az önkormányzat is támogatta, illetve egylépcsős, ha a pályázó maga vállalta az állami támogatáson felüli rész saját finanszírozását.

Az igényelt állami támogatás a beruházás összköltségének egyharmada lehetett, de maximum 500 ezer forint, lakásonként értve természetesen.

(13.40)

A támogatói döntések megszületését követően sok száz lakás korszerűsítését elvégezték, az önkormányzatok a vállalt kötelezettségeiket teljesítették, kifizették a saját részüket. A lakók és a kivitelező cégek is egyre türelmetlenebbül várják az állami támogatások megérkezését.

Jelezni szeretném, hogy korábbi választókörzetemben, illetve Tiszaújváros környékén is több mint 400 családot érint a dolog, nem beszélve a megyei városokról, ahol több ezer lakás korszerűsítéséről van szó.

Mindezekre tekintettel kérdezem tisztelt államtitkár urat, hogy mikor kapják meg a panelprogram nyertesei és pályázói a megítélt támogatást, illetve miután a 2011. évi költségvetés is ismertté vált, és az ez évi 11 milliárd forinttal szemben a jövő évben 3 milliárd forintra csökkenti a kormány a panelprogram folytatásának támogatását, mire számíthatnak azok az önkormányzatok, amelyek később nyújtották be a pályázatukat, illetve mire számíthatnak azok, akik még egyáltalán nem pályáztak ilyen programra.

Várom megtisztelő válaszát. Köszönöm szépen. (Taps az MSZP soraiban.)

Ülésnap Felszólalás Felszólalás dátuma Felsz./videó idő Napirendi pont
46 56 2010.11.15. 1:04  51-57

KOVÁCS TIBOR (MSZP): Köszönöm szépen, elnök úr. Tisztelt Államtitkár Úr! Valószínűsítem, hogy az ön munkatársai önt pontatlanul tájékoztatták, mert a korábban meghirdetett panelprogramok finanszírozása benne volt az ez évi költségvetésben is többek között, és már a következő évekre vonatkozóan is az úgynevezett CO2-kvótaértékesítésből származó bevételekből kívánta a kormány finanszírozni ezeket a fejlesztéseket, ezeket a beruházásokat.

Rendkívüli módon sajnálom, hogy bár korábban a választási kampányban, azt követően is ígérték, hogy önök a korábbi kormányvállalásokat teljesíteni fogják, és hatékonyabban fognak ezen a területen működni, mint az előző kormányzat, ennek jeleit sem látjuk, és sajnálatos módon nem válaszolt arra a kérdésre, hogy mire számíthatnak a jövő évben pályázni szándékozó, panelépületben lakó állampolgárok.

Mindezekért a válaszát nem tudom elfogadni. Köszönöm szépen. (Taps az MSZP soraiban.)

(Az elnöki széket Lezsák Sándor, az Országgyűlés
alelnöke foglalja el.)

Ülésnap Felszólalás Felszólalás dátuma Felsz./videó idő Napirendi pont
47 152 2010.11.16. 1:52  119-335

KOVÁCS TIBOR (MSZP): Köszönöm a szót, elnök úr. Tisztelt Képviselő Úr! Ön itt ült az előző ciklusban is, és emlékszik arra, hogy amikor az előző kormány benyújtotta az ez évi költségvetést, az önök frakciója azt harsogta, élén vezető politikusaikkal, hogy ezt a költségvetést azonnal vissza kell vonni, mert ez tarthatatlan, működésképtelen. Egyébként pedig ezt követően beadtak hozzá vagy 1200 darab módosító indítványt, olyan módosító indítványokat, amelyek korlátlanul növelték volna a kiadásokat. Ha komolyan gondolták, akkor nyilvánvalóan azt feltételezték, hogy a költségvetésben benne vannak azok az összegek, amit erre lehetne költeni.

(Az elnöki széket dr. Ujhelyi István, az Országgyűlés alelnöke foglalja el.)

Ezt követően a mostani felszólalásában meg türelmet kér az önkormányzatoktól, ahelyett, hogy önök most benyújtanák azt az 1200 módosító indítványt, amit egy évvel ezelőtt benyújtottak, zömében kiadást növelő indítványokat: fejlesztések, útfelújítás és egyéb más, számtalan ilyen módosító indítványt. Ahelyett, hogy most ezt újra benyújtanák, és bemutatnák, hogy mennyire hiteles volt az, amit akkoriban mondtak, újra türelmet kér az önkormányzatoktól, ahelyett, hogy megmutatnák ebben a kormányzati szituációban, hogy ezt hogyan is kell csinálni.

Képviselő Úr! Az nem megy a végtelenségig, hogy mindig minden problémát az előző kormányra hárítanak, holott egy évvel ezelőtt meg azt szajkózták, hogy önök micsoda hatalmas szellemi tudás birtokában vannak, és minden problémát egy csapásra és rajtaütésszerűen meg tudnak oldani. Hát egyre inkább ellentmondásba kerülnek egymással. Én megértem, hogy nehezen tudják ezt a helyzetet magyarázni, de mégiscsak erről szól a történet.

Köszönöm szépen. (Szórványos taps az MSZP soraiban.)

Ülésnap Felszólalás Felszólalás dátuma Felsz./videó idő Napirendi pont
47 228 2010.11.16. 6:31  119-335

KOVÁCS TIBOR (MSZP): Köszönöm a szót, elnök úr. Tisztelt Országgyűlés! Röviden szeretnék reagálni a Fidesz frakcióvezetője által, illetve az államtitkár urak, képviselők által a tegnapi, illetve a mai napon elmondottakra. Önök, tisztelt képviselőtársaim, százszor elmondták, hogy két dolog miatt nyújtották be ezt a költségvetést. Egy az, hogy választási ígéreteiket próbálják meg teljesíteni, másrészt pedig minden bajnak az okozója az előző kormányzat. Azt kell mondjam önöknek, hogy egyik állítás sem igaz. Ez a legfinomabb jelző, amit ezzel kapcsolatban mondhatnék, de ha kicsit durvábban fogalmaznék, mindkét állításról azt mondhatnám el, hogy hazug állítások. (Közbeszólásra:) Azért, mert szeretném röviden megindokolni. Ugyanis, tisztelt képviselőtársaim, önök a választási kampányban, de a kormányprogram sem ejtettek egyetlen szót sem arról, hogy milyen különadót akarnak bevezetni, nem beszéltek arról egyetlen szót sem, hogy el akarják lopni a magán-nyugdíjpénztári megtakarításokat. (Tállai András: Ti meg arról, hogy 500 milliárddal eltoltátok a költségvetést.)

De mondanék önöknek még egy-két dolgot, amit például a mai napon szavaztak meg. Nem tudom, tudják-e, hogy járulékkal megterhelik a mezőgazdasági őstermelőket. Nem tudom, tudják-e, hogy megadóztatták az egyetemistákat. Nem tudom, tudják-e, hogy adót fizettetnek majd az életbiztosítást kötőkkel. Erről a választási kampányban egyáltalán nem beszéltek korábban, de úgy látom döbbent arcukon, hogy nem is tudják, hogy ezt szavazták meg a mai költségvetési módosító indítványok elfogadásával. (Babák Mihály: Miről beszélsz? Nem is voltak még módosító javaslatok!) Aztán szeretnék utalni arra is, hogy mindenért az előző kormányzat tehet. Tállai képviselő úr utalt arra, hogy milyen többletkötvény-kibocsátásokat csináltak az egyes önkormányzatok.

Tisztelt Államtitkár Úr! Az önkormányzatok túlnyomó többsége fideszes önkormányzat, a megyei önkormányzatok különösen. És önök kifejezetten biztatták ezeket az önkormányzatokat, hogy nyugodtan bocsássanak ki kötvényeket, nyugodtan adósítsák csak el saját magukat, mert úgyis a kormánynak kell majd valamikor, vagy a szocialista kormánynak, vagy a fideszes kormánynak jótállni ezért a kötvénykibocsátásért. Tehát ez egy egészen felelőtlen állítás, amit ezzel kapcsolatban megfogalmazott. Érdemes lenne egyébként egy vizsgálatot lefolytatni, hogy ezen kötvénykibocsátásokból ezek az önkormányzatok mire költötték a pénzt. (Babák Mihály: Az ÁSZ-nál van.) Mert tudok egy olyan önkormányzatot például, amely éves szinten 100 millió forintot arra költött, négy év alatt 400 millió forintot arra költött, hogy egy helyi kampánykiadványt adjon ki havi rendszerességgel. Úgy gondolom, hogy ez nem az a tétel, ami feltétlenül az önkormányzat működéséhez szükségeltetik.

De amiről még szeretnék beszélni: a Fidesz is megfogalmazta, mi is egyetértünk azzal, hogy az ország legnagyobb problémája a munkahelyteremtés. Önök azt mondták, hogy mindazt, amit csinálnak, a különadót is, az einstandolást is a magánnyugdíjpénztárakból azért csinálják, hogy adókedvezményekkel munkahelyeket teremtsenek. Önök között ülnek itt közgazdászok. Szeretném, ha fölállna valaki, és megmagyarázná közgazdasági tankönyvekkel, hogy hogyan járul hozzá a személyi jövedelemadó, a legmagasabb jövedelmű állampolgároknak adott hatalmas személyi jövedelemadó-kedvezmény a munkahelyteremtéshez. Vagy elmagyarázná azt, hogy a kis- és középvállalkozásoknál az a nyereségadó-kedvezmény, amit bevezettek, ami elég sok pénzbe kerül, hogyan járul hozzá a munkahelyteremtéshez közgazdaságilag. Legyenek szívesek, magyarázzák el, mert ezeknek a társaságoknak ahhoz, hogy munkahelyeket teremtsenek, nyilván elsősorban piacra, másodsorban fejlesztésre van szükségük, fejlesztési forrásokra van szükségük, a költségeiket kellene csökkenteni.

Hazug az az állítás is, hogy ez a legnagyobb adócsökkentés, amit önök a jövő évre javasolnak, mert hiszen ebben az évben sokkal nagyobb hatású adócsökkentést hajtott végre még a Bajnai-kormány, amikor a járulékcsökkentéssel és személyi jövedelemadó-csökkentéssel járult hozzá ahhoz, hogy könnyebb legyen ezeknek a vállalkozásoknak. Tehát semmilyen jele nincs annak, hogy ez a költségvetési törvény valamilyen módon is hozzájárul a következő évben a munkahelyteremtéshez.

De ha a versenyszférában nem számíthatunk erre a területre, akkor nézzük meg a költségvetés más szférájában, hogy mire számíthatunk. Itt a miniszter úr is bejelentette, hogy mintegy 30 ezer fővel csökken a foglalkoztatottak létszáma a közszférában. De van egy másik terület is, tisztelt képviselőtársaim, az a program, amit az előző kormányzat, a szocialista kormányzat indított el, az "Út a munkába" program. Ez körülbelül 100-120 ezer embernek adott munkát ebben az időszakban. (László Tamás: Milyen munkát?) Most önök ezt egy tollvonással meg kívánják szüntetni, január 1-jével megszűnik ez a program, ezek az emberek elveszítik a munkájukat, nem tudják folytatni. Sőt, az önkormányzatok nehéz helyzetbe kerülnek abból a szempontból, hogy a foglalkoztatásra hosszabb időre kötöttek szerződést ezekkel a munkavállalókkal. Önök ígérnek valami más programot, de semmilyen garancia nincs arra, hogy ez el tud indulni rövid idő alatt, és ezek a munkahelyek valamilyen szinten megmaradnak.

De ugyanez mondható el, tisztelt képviselőtársaim, a panelprogramról. Teljesen bizonytalan, a jövő évi költségvetésben csak 3 milliárd forint van erre elkülönítve, az ideiben 11 milliárd forint volt. De ez is a foglalkoztatást befolyásolja majd leginkább, különösen a hazai kis- és középvállalkozásokat, akik ezeket a programokat megvalósították a különböző városokban.

Tehát ezek a lépések sorra azt eredményezik, tisztelt képviselőtársaim, hogy az önök kommunikációs üzeneteivel szemben pontosan az ellenkezője fog megvalósulni., nem beszélve azokról a kockázatokról, amiről itt a Költségvetési Tanács elnöke is beszélt a parlament plenáris ülésén. Mindezek figyelembevételével ez a költségvetési javaslat nem támogatható, tisztelt képviselőtársaim.

Köszönöm szépen. (Szórványos taps az MSZP soraiban.)

Ülésnap Felszólalás Felszólalás dátuma Felsz./videó idő Napirendi pont
47 256 2010.11.16. 2:03  119-335

KOVÁCS TIBOR (MSZP): Köszönöm szépen, elnök úr. Tisztelt Kormánypárti Képviselőtársaim! A panaszáradat, amit hallhattunk önöktől, hogy milyen nehéz helyzetben vannak, nem állja meg a helyét.

Tisztelt Képviselő Urak! Önök fogadták el azt az adópolitikát, amelyben jóváhagyták, önök mindannyian megszavazták, hogy a legmagasabb jövedelmű magyarországi rétegeknek adnak hatalmas adókedvezményeket. Hogyha ezt nem tennék, akkor rendelkezésre állna például több mint 300 milliárd forint arra, hogy az önök által megfogalmazott problémákat, az önkormányzati problémákat, az egészségügy problémáit és számos más terület problémáit lehetne kezelni, lehetne másképpen finanszírozni, mint ahogyan ez történt.

De, tisztelt képviselőtársaim, önök fogadták el ezt az adópolitikát, önök hagyták jóvá, hogy fontosabb az, hogy a legmagasabb jövedelműek hatalmas adókedvezményt kapjanak önöktől, és ennek az az ára, hogy reálértékben kevesebb jut az önkormányzatoknak, nominálisan ugyanannyi, reálértékben az inflációval korrigálva nyilvánvalóan valamivel kevesebb, kevesebb jut az alacsonyabb jövedelmű társadalmi rétegeknek, és kevesebb jut, nagyon sokkal kevesebb az egészségügynek. És ráadásul még önökre vár az a feladat, hogy ezen nagy ellátórendszereket átalakítsák, hatékonyabbá tegyék, mert amikor az előző kormány megpróbálta ezt megtenni, akkor önök mindennek ellenálltak, mindent tagadtak, és semmit sem fogadtak el. Hát, most itt van a lehetőség önöknek, tessék szíves lenni megmutatni, hogyan kell ezt csinálni!

Köszönöm szépen. (Taps az MSZP soraiban.)

Ülésnap Felszólalás Felszólalás dátuma Felsz./videó idő Napirendi pont
48 120 2010.11.17. 1:30  1-251

KOVÁCS TIBOR (MSZP): Köszönöm a szót, elnök úr. Tisztelt Babák Képviselő Úr! Nincs nyugdíjalap, állami nyugdíjalap, ne vezesse félre az embereket! Miért mond ilyeneket? (Zaj a kormánypártok soraiban.) Nem a nyugdíjpénztárak érdekképviselői vagyunk, hanem a 3 millió ember érdekképviselői vagyunk, akiktől el akarják lopni a pénzüket! (Taps az MSZP soraiban. - Zaj a kormánypártok soraiban.) El akarják lopni 3 millió ember pénzét!

Ezen túl pedig szeretném a figyelmüket még egyszer felhívni, amit már tegnap is elmondtam: azok a problémák, amit az egészségügy, oktatásügy, önkormányzati szférában itt önök fölsorolnak, ez azért van, mert ez az önök politikai döntése. Önök fontosabbnak tartották, hogy a legmagasabb jövedelműeknek hatalmas adókedvezményt adjanak, ezzel eltékozolnak 300-400 milliárd forintot, ami nem egy szükségszerű lépés. Ebből a pénzből lehetett volna kezelni azokat a problémákat, akár az önkormányzati szférában, akár az egészségügyben. Éppen megérkezett az államtitkár úr, tudhatná ő is, ez a kormány politikai döntése, hogy ezt fontosabbnak tartja, hogy a gazdagoknak adókedvezményt adjon, mint hogy az egészségügy problémáit kezelje.

Még egyszer hangsúlyozom: az önök politikai döntése, és ne mutogassanak visszafelé! Köszönöm szépen. (Taps az MSZP soraiban.)

Ülésnap Felszólalás Felszólalás dátuma Felsz./videó idő Napirendi pont
50 229 2010.11.22. 4:41  218-342

KOVÁCS TIBOR, az egészségügyi bizottság kisebbségi véleményének ismertetője: Köszönöm a szót, elnök úr. Tisztelt Országgyűlés! Tisztelt Képviselőtársaim!

Mint ahogy több képviselő is emlékeztetett rá, 49 törvényt módosít ez a törvényjavaslat. Természetesen vitába szállok azzal az állítással, hogy ezek a módosítások egyrészt mindegyike szükséges a költségvetési törvény elfogadásához, majd még néhányat külön is szeretnék megemlíteni, illetve hogy az átláthatóság érdekében születtek ezek a törvényjavaslatok.

Mindjárt kezdeném azzal, amit képviselőtársam emlegetett, hogy korábban a feketegazdaság elleni küzdelem jegyében született olyan szabályozás, hogy olyan gazdasági társaságok vagy magánszemélyek nem kaphatnak állami támogatást, akik köztartozással bírnak. Nem igazán kapunk magyarázatot arra, hogy erre a módosításra miért van szükség, és hogyan lesz ettől a módosítástól átláthatóbb az egész rendszer.

(Az elnöki széket Balczó Zoltán, az Országgyűlés
alelnöke foglalja el.)

Ugyanebbe a kategóriába tartozik, hogy a Nemzeti Vagyonkezelő Igazgatóság ezentúl 10 millió forint erejéig mindenféle határozat nélkül - kormányhatározat kellett korábban ahhoz, hogy állami vagyont átadjanak önkormányzatok tulajdonába, most minden ilyen nélkül, és még csak közleményt sem kell kiadni róla - ezt megteheti.

Még egy furcsaság és nehezen magyarázható javaslat, ami itt van előttünk. Éppen kormánypárti képviselők ezen a nyáron nyújtottak be egy olyan javaslatot, amely a kis- és középvállalkozások számára jelentett könnyebbséget a tekintetben, hogy ha valamilyen szabálytalanság történt, akkor az első alkalommal nem rögtön megbüntette őket a hatóság, hanem értesítést és felszólítást kaptak úgymond a szabálytalanság megszüntetésére. Most ezt a szabályozást nem léptetik életbe, tehát gyakorlatilag visszavonják a szabályozást.

Ami az egészségügyi bizottság hatáskörébe leginkább tartozó kérdéskör, és ami számomra teljesen fölfoghatatlan és érthetetlen, hogy a bizottság számára miért lehet egy ilyen szabályozás elfogadható, az az, tisztelt képviselőtársam, amit ön is említett, a gyógyszergyárak kutatási tevékenységének támogatása.

(19.30)

A korábbi szabályozás szerint a K+F tevékenységre fordított gyógyszergyártói kiadásokat levonhatták az adóalapból, ezáltal támogatta Magyarország azt a nagyon fontos célt - mert hiszen Magyarországon nagyon nagy hagyományai vannak a gyógyszerkutatásnak, a gyógyszergyártásnak is -, hogy a nemzetközi társaságok itt kutassanak Magyarországon, itt költsék erre vonatkozó kiadásaikat, forrásaikat, és ezek a kutatások itt foglalkoztassanak magyar szakembereket.

Most ezt a kedvezményt kívánják megvonni egyébként a gyógyszergyáraktól. Így aztán az összes többi adózási kellemetlenség hatására semmilyen garancia nincs arra, hogy a gyógyszergyárak ezt a tevékenységüket továbbra is itt, Magyarországon fogják folytatni. Ez senkinek az érdekét egyébként nem szolgálja. Ez jól el van dugva egyébként a szabályozásban, olyan, mintha ennek nem lenne jelentősége. Szeretném képviselőtársaim figyelmét fölhívni arra, hogy az előző kormányzat nagyon-nagyon hosszú tárgyalásokat folytatott a gyógyszergyártókkal a tekintetben, hogy ezt a tevékenységüket itt végezzék Magyarországon. Ennek fejében született ez a szabályozás. Most ezt egy tollvonással megszüntetik, ennek lehet az a következménye, hogy megszűnik ez a kutatási tevékenység a gyógyszeriparban Magyarországon. Úgy gondolom, hogy ez nem lehet senkinek az érdeke, a kormány érdeke sem lehet, ezért nem is értem egyébként, hogy mi ennek a szabályozásnak a célja.

Ezért is többek között nem tudtuk támogatni az egész törvénycsomag elfogadását.

Köszönöm szépen. (Taps az MSZP soraiban.)

Ülésnap Felszólalás Felszólalás dátuma Felsz./videó idő Napirendi pont
52 68 2010.11.24. 17:50  57-139

KOVÁCS TIBOR, az MSZP képviselőcsoportja részéről: Köszönöm a szót, elnök úr.

Tisztelt Országgyűlés! Tisztelt Képviselőtársaim! Gondolom, nem okozok meglepetést azzal, hogyha az első mondatommal azt mondom, hogy az MSZP képviselőcsoportja számos kérdésben nem azonosul azzal, ami itt elhangzott a kormány, illetve a kormánypárti képviselők részéről. Nem vonatkozik ez természetesen arra, amit a bizottsági elnök úr itt elmondott, mert számos ügyben lehet szakmai vitát folytatni ezekben a kérdésekben, és mi is fontosnak tartjuk ezeket a kérdéseket rendezni, de sajnálatos módon, amiről beszélt, jelentős részében nem a törvényjavaslatban van, hanem majd egy jövőbeni elképzelés, amit mi is szívesen látnánk.

Összességében azt kell mondanom, és rendkívül sajnálatos, hogy ezt kell mondanom, tisztelt államtitkár úr is, ismerve ennek a törvényjavaslatnak a tartalmát, ismerve az adótörvényeket, a költségvetést, azt kell mondanunk, hogy az egészségügy megmentése 2011-ben elmarad. Ettől csúnyábbakat is lehetne mondani, mert mondhatnánk akár azt is, hogy 2011 az egészségügy fekete éve lesz. A dolgozói, akik egyébként rendkívül alacsony jövedelemmel bírnak, az elfogadott adótörvények kapcsán ráadásul még a jövedelmükben sem lépnek előre egy jottányit sem, és a különböző kedvezmények szűkítése sem segíti az ágazatban dolgozókat, márpedig tudjuk, egy ágazat nem tud szerencsésen, hatékonyan és jól működni megelégedett alkalmazottak nélkül. Ezen a területen gyakorlatilag nem történik semmi, sőt azt mondanám, bizonyos területen inkább visszalépés van.

Elismerem, hogy a tárca szakemberei nehéz helyzetben voltak, amikor megpróbáltak megfelelni azoknak az elvárásoknak vagy inkább várakozásoknak, amelyek a szakmában is, a közvéleményben is megfogalmazódtak a választási kampány során, mert hallhattuk kormánypárti képviselőktől, hogy azonnali ágazati beavatkozásra, az ágazat megmentésére van szükség. Sajnálatos, hogy ugyanezt hangoztatták egyébként az ágazat érdekképviseletei az előző ciklusban, nagyon nagy hangon, és érdekes módon ők most eltűntek a porondról, nem lehet hallani a hangjukat, nem lehet hallani azt a véleményt, amit korábban ezen a területen megfogalmaztak.

Kérem a kormánypárti képviselőket, ne arra hivatkozzanak, hogy korlátozottak a források, a lehetőségek meg minden egyebek. Ezt már a bizottsági ülésen is elmondtam, hogy a kormánypárti frakciók politikai döntése volt az, hogy a rendelkezésre álló jelentős forrásokat arra használják, hogy a magas jövedelműeknek rendkívül magas adókedvezményeket adtak, ezzel több száz milliárd forintot vettek ki a költségvetésből. Azt kell mondanom, születhetett volna olyan politikai döntés is, hogy ezt azért most nem lépjük meg, mert vannak sokkal fontosabb dolgaink, amelyeket meg kellene oldani, például az egészségügy problémáit. Ezeket a több száz milliárdos forrásokat lehetett volna ezekre a célokra, az egészségügy helyzetének a rendezésére is fordítani.

(12.50)

Tehát beszéljünk világosan: politikai döntés volt, önök hozták ezt a politikai döntést, és ennek a politikai döntésnek a következményeit kell megmagyarázniuk az ágazat dolgozóinak is, meg a magyar közvéleménynek is.

Azt kell mondjuk természetesen - nem természetesen, de sajnálatosan -, hogy a benyújtott törvényjavaslat olyan szempontból sem mutat még irányt sem, hogy milyen szándékai vannak a kormányzatnak. Néhány területen valóban olyan módosításokat nyújtottak be, amelyek szükségszerűek, ezt természetesen el kell ismerni, mert vannak a javaslatnak pozitív elemei is, és egy ellenzéki pártnak nem az a dolga, hogy egyébként a pozitív elemeket sorolja itt föl. Erre vannak a kormánypárti képviselők, és az ellenzéki képviselők szokás szerint azokkal a területekkel foglalkoznak, amelyeket egyébként ők másképpen gondolnak.

Ráadásul az is baj, tisztelt államtitkár úr, a benyújtott törvényjavaslat abból a szempontból sem nagyon könnyen áttekinthető és konzisztens, hogy az érintettek nemigen fogják nagyon érteni az egyes szabályozási területeket. Sőt ön is elismerte a bizottsági ülésen, hogy bizony könnyen előfordulhat az, hogy ha egy új törvénycsomag kerül a Ház elé, akkor bizony ezeket a definíciókat el is lehet talán felejteni, és teljesen más definíciókkal találkozunk. Azt kell mondjam, hogy úgy tűnik, az egészségügyi kormányzat vezetői már azzal is elégedettek, hogy nominálisan nem csökken az ágazat finanszírozása.

Bár azt kell mondani, hogy bizonyos területeken van némi csökkenés, más területeken meg van némi növekedés, de ismert az a félelem az ágazat vezetői részéről is, hogy ez a pénz, ami a költségvetésben van erre az ágazatban, az a túlélésre sem lesz nagyon elég, és nem nagyon látszik az, hogy ha ebben az évben több tíz milliárd forintos a hiány a kórházak működésére, akkor a jövő évben ez hogyan lesz biztosítható. Sajnos ez nem látszik sem ebben a törvényben, sem a költségvetési törvényben. Igazából az egészségügy legjelentősebb problémái közül - leszámítva azokat a részterületeket, amelyekről a miniszter úr is, de bizottsági elnök úr is beszélt - lényegében nem oldja meg az egészségügy egyetlenegy komolyabb problémáját sem.

Visszatérnék a törvényjavaslatra a tekintetben, az expozéban is elhangzott, hogy 5 törvény jelentősebb módosítását tartalmazza az előterjesztés: ilyen, mint a kötelező egészségbiztosítási ellátásról, az egészségügyről, az emberi alkalmazásra kerülő gyógyszerekről, egyéb, gyógyszerpiacot szabályozó törvények módosításáról, a biztonságos és gazdaságos gyógyszer- és gyógyászati segédeszköz-ellátásról és az egészségügyi ellátórendszer fejlesztéséről szóló törvények. Ezek azok, amelyekben több módosítás van, és 7 egyéb más törvényben pedig apróbb módosításokat tartalmaz ez a javaslat.

Nem vitatható, hogy az E-alap terhére igénybe vehető és nem igénybe vehető szolgáltatások körét kellett pontosítani, szabályozni, a méltányossági gyógyszer- és gyógyászati segédeszköz-támogatást szintén, a szakorvosi képzéshez kötött gyógyszer-, illetve gyógyászati segédeszköz-rendelést, a pro família szabályozást, a jogalap nélkül felvett pénzbeni ellátások visszatérítését, ezek olyan kérdések, amelyeket nyilvánvalóan szükséges volt szabályozni. Pozitívum az is, hogy lezárul az a vita, hogy finanszírozódik a szolgáltatóknak az a munkája, amit a védőoltások beadásával végeznek. Remélem, hogy egyébként mindenki számára elfogadható és azonosan értelmezhető lesz a szabályozás.

Még egyet mindenképpen meg kell említeni: jogos igénye volt az ágazat dolgozóinak, hogy ugyanúgy, mint a köztisztviselői nap, legyen egy szabad munkanap. A Semmelweis-nap munkanappá (sic!) tétele nyilvánvalóan pozitív fogadtatásra talál majd az ágazat dolgozói körében, és ezt teljesen indokoltnak tartjuk a mi részünkről is.

Most a problémákról beszélek, amit mi kicsit másképpen gondolunk, mint önök. Első kérdés az, hogy valóban olyan nagy adminisztrációs probléma volt-e, hogy most ezen változtatni kell, hogy az elszámolási nyilatkozatokat ki kellett adni az ellátott beteg számára. Most ezt a kötelezettséget nem írják elő, hogy ez kötelező, de ha a beteg kéri, akkor ki kell adnia az ellátónak. Van egy bibije a dolognak: nincs semmiféle szankciója annak, hogy ha a beteg kéri, és az intézet mégsem adja ki; akkor kérdés, hogy a beteg hova fordulhat panasszal, mert egyébként a szabályozás még az OEP-nek ezt a jogosítványát is kiveszi a rendszerből. Tehát valószínűleg ez lassan-lassan ki fog hullani a rendszerből, mert a szolgáltató azt fogja mondani, hogy ha nincs szankciója a dolognak, akkor bolond leszek ezt megtenni. Az a hivatkozás, hogy egyébként az ügyfélkapun keresztül ez elérhető, én kérdezném az itt ülő képviselőtársaimat, hogy ki nézte meg valaha egyszer is az ügyfélkapunk keresztül, hogy ő hogyan áll. (Jelzésre:) Egy jelentkezőt, a bizottság tagját látom e tekintetben. Szóval, ezzel kapcsolatban vannak aggályaink.

Elhangzott már itt a kisebbségi vélemény megfogalmazásakor is, hogy a 23/A. §-ban megfogalmazott rendelkezés valószínűleg nagy vitát fog kiváltani, mégpedig az a szabályozás, hogy térítés ellenében bizonyos szolgáltatásokat hol és milyen feltételekkel és hogyan lehet igénybe venni, és hogy ez lehetővé teszi-e esetleg a várólisták átlépését is. Ezt nagyon pontosan kellene szabályozni, tisztelt államtitkár úr, mert hogyha az intézmények ezt is egyéni módon fogják értékelni, és nem egységes értelmezése lesz ennek a szabályozásnak, ez visszaüthet, hacsak... Hacsak, és e tekintetben már nem vagyunk annyira biztosak, mert az ön szájából hallhattuk a bizottsági ülésen, hogy egyébként a kormányzatnak van szándéka ezt a kérdéskört társadalmi vitára bocsátani, hogy külön térítés ellenében bizonyos szolgáltatásokat hogyan nyújthat az egészségügy. Nem szeretnénk, ha az következne be, hogy akinek van pénze, akkor az megkerülhetné ezeket a listákat, a szegények meg várhatnának a sorukra, tehát ezt nagyon fontos kérdésnek tartjuk.

(Az elnöki széket Balczó Zoltán, az Országgyűlés
alelnöke foglalja el.)

Önök többször hangsúlyozták, hogy a korbácsrendeletet mindenképpen lazítani és szűkíteni kell. A mi olvasatunkban nem ez van a szabályozásban. A szabályozásban minthogyha éppen ennek az ellenkezője, kicsit szigorítása lenne, és a hatáskört is a kórházakra helyezné át a jogszabály. Nem biztos, hogy szerencsés ez a módosítás.

Aztán itt van egy következő, ugyanilyen kényes kérdés, hogy a kórházban csak az intézeti gyógyszertár által kiszolgált gyógyszer használható fel a mostani szabályozás szerint. Ezt most önök föloldják. Ennek lehet természetszerűleg az az azonnali következménye, hogy a kórház meg fogja követelni a betegtől, hogy legyen szíves behozni a gyógyszereket, amit jelenleg a jogszabály persze nem tesz lehetővé, de hát köztudott, hogy ez a gyakorlat, ez tulajdonképpen folyik a kórházakban. Most tulajdonképpen törvényi fölhatalmazást adnak arra, hogy akkor... (Dr. Szócska Miklós államtitkár nemet int a fejével.) Államtitkár úr ingatja a fejét; ha nem így van, akkor kérem, hogy válaszoljon rá, vagy nézze meg a kodifikált jogszabályt, hogy mi értelmezzük-e rosszul ezt a szabályt, vagy pedig rosszul lett kodifikálva.

Itt is elhangzott, hogy a törvényjavaslat legvitatottabb része a gyógyszerellátásra vonatkozó szabályozás, itt mindenféle érv és indok elhangzott, hogy erre miért van szükség.

(13.00)

Egy dolog, amit én a bizottsági ülésen kérdeztem, nem hangzott el ezzel kapcsolatban, mégpedig az, hogy a felhasználók, az állampolgárok részéről érkezett-e olyan panasz a gyógyszerellátással kapcsolatban, vagy olyan kritika, hogy az a szabályozás, amit a korábbi kormányzat elfogadott, annyira rossz, és olyan kiszolgáltatott helyzetbe teszi, vagy rosszabb helyzetbe teszi a fogyasztót, hogy emiatt van szükség a változtatásra. Ilyet nem hallottunk, sőt ennek az ellenkezőjét hallottuk, hogy tulajdonképpen rugalmasabbá vált olyan értelemben a rendszer, hogy főleg nagyobb városokban több lehetőséget kínált a fogyasztónak, hogy megvásárolhassa vagy beválthassa a gyógyszerét.

Az a hivatkozás, amit önök elmondanak, hogy a kistelepülési gyógyszerellátást nem segítette a korábbi szabályozás, ez valószínűleg így van, meg az adatok is ezt mutatják. Csak az a probléma, hogy ez, amit önök kínálnak most, ezen a területen semmiféle változtatást nem indukál és nem generál. Tehát nem lesz jobb a kistelepülési gyógyszerellátás ettől a javaslattól. Ráadásul vannak ellentmondásai is ennek a javaslatnak. Lehet ilyen politikai filozófia, amely azt mondja, hogy a gyógyszerláncokra nincs szükség Magyarországon, de akkor megkérdezzük, hogy miért pont négy gyógyszertár az, amivel egy tulajdonos rendelkezhet. Miért nem három, vagy miért nem kettő, vagy miért nem hat? Ezt igazából nem nagyon értem, remélem, hogy nem valamiféle lobbiérdek diktálta azt, hogy pont négy legyen az a gyógyszertárszám, amit egy tulajdonos még működtethet, és ez nem láncként működik.

Egészen vitatható a szabályozásnak az a része, hogy erőszakos tulajdonátruházásra kerüljön sor a következő években. Ennek a technikáját sem értem. Egyébként elolvastam a jegyzőkönyvet, a bizottsági jegyzőkönyvet: államtitkár úr is azt mondta, hogy hát bizony ez még nincsen kidolgozva, még ezen gondolkodunk, meg még majd megoldjuk ezt a problémát. Mert fölvetődött az a kérdés is, hogy hogyan hat majd ez a szabályozás azokra a fiatal gyógyszerészekre, akik be akarnak lépni a pályára. Honnan lesz nekik pénzük arra, hogy saját maguknak úgymond gyógyszertárat vásároljanak, vagy ha nem ez lesz, akkor egyáltalán milyen megoldások képzelhetők el?

Olyan jogszabályt elfogadni, aminek a végrehajtására vonatkozó elképzelések még nem állnak készen, elég érdekes. Persze, arról már nem beszélünk, mert sajnos e tekintetben az előző kormány sem volt különb, azt kell mondjuk, de a jogalkotási törvény mégiscsak úgy rendelkezik, hogy a törvényjavaslat benyújtásakor legalább a kormányrendeletek koncepcióját is be kellene nyújtani ahhoz, hogy igazán átlátható legyen a jogszabály működése és minden következménye. Mondom, e tekintetben az előző kormányok sem voltak különbek, de erről a területről nem tudunk sok mindent, nem tudunk igazán véleményt mondani.

Mindezekre tekintettel azt kell mondjam, tisztelt államtitkár úr, amit az elején is mondtam, hogy rendkívül sajnáljuk azt, hogy bár a lehetősége meglett volna, az egészségügy jelentősen a következő időszakban nemhogy előrelépni nem tud, a szinten tartást is kritikusnak tartjuk. Ez a jogszabály ezt a problémát nem igazán kezeli, még akkor is, ha bizonyos részterületeken ad megoldást. Mindezekre tekintettel nem tudjuk támogatni a törvényjavaslat elfogadását.

Köszönöm szépen, hogy meghallgattak. (Taps az MSZP soraiban.)

Ülésnap Felszólalás Felszólalás dátuma Felsz./videó idő Napirendi pont
52 80 2010.11.24. 2:05  57-139

KOVÁCS TIBOR (MSZP): Köszönöm a szót, elnök úr. Ha jól értettem, a képviselő úr nekem címezte a kritikáját. Én a vezérszónoklatomban is azt mondtam el, hogy a kistelepülési patikák kérdése egy nem egyszerűen megoldható és megválaszolható kérdés. Ugyanis teljesen nyilvánvaló, hogy a forgalom, illetve a bevételek alapján a kistelepüléseken nem lehet gazdaságosan patikát működtetni, hacsak nem vállalja az állam vagy a társadalombiztosítás, hogy valamiféle normatív módon ad többletfinanszírozást, ami a veszteségeket pótolja.

Lehet, hogy beszéltek arról, hogy hány patika zárt be a kistelepüléseken - de valaki készített erről elemzést, hogy miért zártak be ezek a patikák? Azért zártak be, mert más patikák nyíltak? Akkor gyakorlatilag a szolgáltatás, ahol nyíltak patikák, mégiscsak a betegeket szolgálja! Ha egy patika többféle és jobb szolgáltatást, ne adj' isten, kedvezményeket ad a fogyasztónak, azzal mégiscsak a fogyasztó jár jól, úgy gondolom, és a fogyasztó érdekében. Nehogy már elkezdjünk azon filozofálni, hogy be kellene zárni a nagy bevásárlóközpontokat, hogy a településekről ne oda menjenek az emberek bevásárolni, hanem helyben, a kisboltban próbáljanak mindent beszerezni. Ez azért mégiscsak nem a világ fejlődési irányába mutató kezdeményezés.

Ha egyébként ilyen az elképzelése vagy a kormánynak, vagy a kormánypártoknak, akkor tessék letenni azt, hogy miből és hogyan akarják finanszírozni és támogatni az ilyen jellegű patikák létrehozását.

Ülésnap Felszólalás Felszólalás dátuma Felsz./videó idő Napirendi pont
52 106 2010.11.24. 2:09  57-139

KOVÁCS TIBOR (MSZP): Köszönöm szépen, elnök úr. Azt a gondolatsort szeretném folytatni, amit Mikola képviselő úr elkezdett. Amennyiben érvényesül ez a jogszabály, amit most benyújtottak, akkor az fog történni, hogy megszűnnek úgymond ezek a patikaláncok valamilyen módon. Említettem a vezérszónoklatban is, hogy kétségeink vannak, hogyan fog ez a dolog működni. Sőt aggályaink vannak a tekintetben, hogy nem jön-e létre egy zsebszerződéses rendszer, és akkor gyakorlatilag ott vagyunk, ahol a part szakad, mert tulajdonképpen kötnek egy zsebszerződést a patikussal, hogy virtuálisan övé a patika 50 százaléka, valójában pedig nem. Tehát ezt a dolgot nem tudom, hogyan lehet ezzel a jogszabállyal megoldani, bár államtitkár úr mondta, hogy a részleteket nyilvánvalóan ki kell ehhez dolgozni.

De a gondolatsor folytatása volt, hogy hát ezek a patikák továbbra is a gyógyszer-nagykereskedőktől fogják beszerezni az áruikat, mint ahogy eddig is onnan szerezték be. Na most, ezt a gondolatot úgy kell folytatni, hogy a következő lépés a gyógyszer-nagykereskedő cégeknek is az államosítása, hogy ez a folyamat megszakítható legyen? Mert nem tudom, hát mondja meg, képviselő úr, hogy nem erre gondolt nyilvánvalóan, de hát a dolgok mégiscsak ezen az úton mennek majd tovább, hogy azok a gyógyszer-nagykereskedők, amelyek elvileg a saját láncaikat kedvezményesebben látták el most, mint más patikákat, ez elképzelhető, nem tagadom, hogy ilyen lehetséges, és valószínűleg elő is fordul - de a dolog hogyan fog megváltozni? Ennek a tartalmát nem látom, és ezért vannak kétségeink, hogy hogyan változtatható meg ez a gyakorlat, amiben kétségtelenül lehet, lehetséges fantázia, bár nem látom, hogy mitől lesz több kispatika.

Ülésnap Felszólalás Felszólalás dátuma Felsz./videó idő Napirendi pont
52 132 2010.11.24. 0:24  57-139

KOVÁCS TIBOR (MSZP): Köszönöm szépen, elnök úr. Tisztelt Elnök Úr! Azt szeretnénk kezdeményezni, miután egész nap itt ültünk a teremben, és nem volt lehetőségünk a módosító indítványok beadására, tegye lehetővé, hogy ne a napirend bezárásával, hanem a mai nap végéig lehessen a törvényjavaslathoz módosító indítványt benyújtani.

Köszönöm szépen.

Ülésnap Felszólalás Felszólalás dátuma Felsz./videó idő Napirendi pont
53 186 2010.11.26. 7:46  1-365

KOVÁCS TIBOR (MSZP): Köszönöm a szót, elnök úr. Tisztelt Országgyűlés! Tisztelt Képviselőtársaim! Ahogy lassan-lassan elfogynak a kormánypárti képviselők, azt tapasztaljuk korábban, hogy... (Örvendi László: Ti hányan vagytok?) Az észérvek sokkal hamarabb elfogytak, és amikor elfogytak az érvek azokkal szemben, amiket az ellenzéki oldalról megfogalmaztunk, akkor jött Babák képviselő úr, és hetet-havat összehordott, és leginkább minden felelősséget és minden problémát az előző kormányzatra terhelt. Azt mondta, hogy mindenért, a mohácsi csatától kezdődően, azóta, ami történt Magyarországon, azért mindenért az előző kormányzat a felelős.

Csak a tárgyszerűség kedvéért szeretném elmondani azoknak is, akik egyébként televízión követik a parlamenti közvetítést, hogy volt egy kormányzati átadás-átvétel. Emlékezhetnek rá, a híradók bemutatták, hogy mekkora stósz dokumentumot vett át annak idején a kormányzat, és akkor érdekes módon az akkori kormányzati képviselők nem mondták azt, hogy álljon meg a menet, mert hatalmas lyuk van a költségvetésben, és nem tényszerű az, amit a kormány átadott, és a Fidesz-kormány átvett - ez az egyik.

A másik: volt azóta egy 2009-es zárszámadási törvény, ahol szintén nem arról szólt a beszámoló, mint amiről önök itt beszélnek már órák óta. Aztán volt önöknek egy csontvázbrigádjuk is, ami ideig-óráig működött, aztán miután rájöttek, hogy ennek a hatékonysága bizony megkérdőjelezhető, és nem is igazán tudtak konkrét problémákat bemutatni, ezért azóta elfelejtődött a csontvázbrigád, ma már nem hallunk róla egy szót sem.

Tehát ennyire megalapozottak azok az általános észrevételek is, amiket Sebestyén képviselő úr itt emlegetett, hogy hát micsoda katasztrófahelyzetben vették át az országot. Voltak olyan állítások, amiket szintén cáfolnom kell. Mert azt mondtuk, soha nem kritizáltuk azt, hogy a költségvetési stabilitást meg kell őrizni. Még azt mondanám, hogy a különadókra is azt mondtuk, hogy ezzel kapcsolatban az a probléma, hogy az az állítás nem felel meg a valóságnak, hogy akikre kirótták a különadót, azok nem fogják továbbhárítani, tehát végül mégiscsak a lakosság fogja megfizetni a különadókat.

Amit kritizáltunk természetesen, és azt mondtuk, hogy ez aztán már abszolút elfogadhatatlan, az, amikor a kormány ellopja a magánbefektetők, a nyugdíjegyesületekbe berakott pénzeket és forrásokat. Azt mondtuk, hogy ez már mindennek a teteje, ez már a pofátlanság teteje - kétségtelenül így van -, és ráadásul a pofátlanság teteje az, hogy mire akarják elkölteni ezeket a forrásokat.

És itt térnék vissza arra, amit a kormánypárti képviselők itt folyamatosan hangoztatnak, hogy egyes ágazatokban azért lesz probléma a következő évben, mert nincsenek források. Már elmondtam többször, a bizottsági vitában is, itt a plenáris ülésen is, hogy tisztelt kormánypárti képviselők, az önök politikai döntése az, hogy több száz milliárd forintot arra költenek, hogy a magas jövedelmű embereknek adjanak hatalmas adókedvezményeket, a magas jövedelmű családoknak adjanak családi adókedvezményt, és a kis- és középvállalkozások egyharmadának adjanak adókedvezményeket, mert a háromnegyed részének nem jut ezekből az adókedvezményekből, mert nincs nyereségük a társaságoknak.

(13.30)

Azt mondtuk, hogy önök ezt a döntést hozták, és miután ezekre a célokra 500-600 milliárd forintot költenek el a költségvetésből, ezért nem jut például a közfoglalkoztatás problémáira. És itt szeretnék konkrét adatokról is beszélni. Tiszaújvárosban és 15 környező településen 450 embert foglalkoztattak a közfoglalkoztatási programokban a legkülönbözőbb területeken: hivatali munkától elkezdve egészségügy, a szociális munka és számos más területen foglalkoztattak. Most 450 ember retteg attól, hogy január 1-jétől nem lesz megélhetésük, nem lesz munkájuk, azért, mert a kormány ezt a rendszert át akarja alakítani, meg akarja szüntetni, de nem tudjuk, hogy miért, mert azok az érvek és indokok, amik itt elhangzottak, nem állják meg a helyüket, tisztelt képviselőtársaim.

Az sem igaz, amit mondanak, hogy ugyanannyi forrás áll rendelkezésre, mert pont fele annyi, mert utaltak arra, hogy 64 milliárd forint van elkülönítve a Foglalkoztatási Alapban, de az önkormányzatoknál tavaly is és az idén is volt 40 milliárd forint, amiből az önkormányzati hozzájárulást fizetniük kellett. Nem állja meg a helyét!

Önök tehetnek arról, hogy körülbelül 30-40 ezer ember retteg most attól, hogy január 1-jétől nem lesz munkája, és nemhogy 100 ezer új munkahelyet hoznának vagy létesítenének jövőre, hanem rögtön, január 1-jétől 30-40 ezer munkahelyet szüntetnek meg azonnali hatállyal, és nem lehet tudni, hogy mi lesz a folytatás. Ugyanez mondható el az egészségügyről. A következő év fekete év lesz az egészségügyben, tisztelt képviselőtársaim, mert még reálértéken sem tartják meg azt a finanszírozást: GDP-arányosan csökken az egészségügyre fordított finanszírozás az idei évhez képest. Tehát azok a dolgozók, akik sajnálatos módon az egészségügyben alacsony jövedelemszinten keresnek, azok jövedelme nem hogy növekedni fog a következő évben, hanem még csökkenhet is.

Ugyanez elmondható és itt már képviselőtársaim beszéltek róla: örvendetes módon - különösen az energiaárak tekintetében - beindult a panelprogram, és nagyon-nagyon sok házat sikerült energiatakarékossá tenni és felújítani. Ez is elbizonytalanodik. Nem tudunk róla semmit, hogy hogyan fog folytatódni. Mind tőlem kérdezik az emberek, hogy mit csináljanak, belevágjanak-e a folytatásba, pályázzanak-e, mert nem lehet tudni arról, hogy a kormánynak mi a szándéka ezen a területen, egyáltalán kívánnak-e erre további forrásokat költeni. (Tállai András: Tőled? Hozzád nem szólnak! Szégyellnek téged!) De ugyanezt mondhatnánk el az önkormányzati útfelújításokról vagy az országos útfelújításokról.

Babák képviselő úrnak mondanám, hogy ha Molnár László képviselő úr az előző ciklusban nem harcolt volna oroszlánként azért, hogy legyenek források az M44-es út előkészítésére, és nem folynának a régészeti feltárások és a tervezési munka, akkor sehol sem tartana az út folytatása. (Babák Mihály: Nyolc év kell hozzá?) Azért küzdjön, tisztelt képviselő úr, hogy ez a mostani kormány fordítson erre forrásokat, hogy ezek a programok folytatódhassanak. Meg folytatódhassanak azok a programok, amelyek útfelújítás területén elindultak az előző kormányzat idején, és önök most első intézkedésként ezeket leállították, és nem lehet tudni, hogy mi fog történni a következő időszakban.

Ezért érdemes közösen lobbizni. Ebben egyébként mi partnerek is vagyunk, csak azt szeretnénk kérni, hogy tényekről beszéljünk, tényszerű állításokat mondjunk el itt a parlamentben, és ne általános lózungokat, amiket sajnálatos módon az elmúlt 2 órában már az önök oldaláról hallhattunk.

Köszönöm szépen, hogy meghallgattak. (Taps az MSZP padsoraiban. - Tállai András: Nagy Kovács Tibor! Arra is mennek az emberek?)

Ülésnap Felszólalás Felszólalás dátuma Felsz./videó idő Napirendi pont
53 204 2010.11.26. 0:47  1-365

KOVÁCS TIBOR (MSZP): Köszönöm szépen, elnök úr. Azt a kérést szeretném megfogalmazni Babák képviselő úrnak, aki köztudottan Szarvas polgármestere, legyen szíves itt, a parlament nyilvánossága előtt számoljon be arról, hogy az ő települése az elmúlt 8 évben hány száz millió forintot költött fejlesztésre, hazai és európai uniós forrásból. Illetve kritizálta a közfoglalkoztatási programunkat. Az ön településén, illetve az ön kistérségében hány ilyen közfoglalkoztatottnak adtak munkát az elmúlt időszakban? Azért, hogy mindenki előtt nyilvános és mindenki számára elfogadható legyen az, amit ön itt mond és produkál itt, a plenáris ülésteremben.

Köszönöm szépen. (Taps az MSZP padsoraiban. - Göndör István: Hitelesség! - Közbeszólás az MSZP padsoraiból: Mondjad, Misi!)

Ülésnap Felszólalás Felszólalás dátuma Felsz./videó idő Napirendi pont
53 268 2010.11.26. 2:09  1-365

KOVÁCS TIBOR (MSZP): Köszönöm szépen. Tisztelt Elnök Úr! Tisztelt Képviselő Úr! A családi adókedvezményekre vonatkozó megjegyzései valóban nagyon szépek lennének, ha a teljes igazságot ezzel kapcsolatban elmondta volna, vagy a közvélemény elé tárta volna. Ugyanis az egész szabályozásnak az a legnagyobb problémája és legnagyobb bibije, hogy a kétgyermekes családok többsége például bizonyosan nem fogja tudni igénybe venni a teljes adókedvezményt. A háromgyermekes családok esetében, tisztelt képviselő úr, mindössze a családok 8 százaléka tudja majd igénybe venni a teljes adókedvezményt, és ezek a családok természetesen abba a kategóriába tartoznak, ahol egyébként is a legmagasabb egy főre jutó jövedelemmel rendelkeznek. Tehát ők azok, akik majd igénybe tudják venni, és azok, akiknek ettől alacsonyabb jövedelmük van, természetesen - vagy inkább azt mondanám, hogy sajnálatosan - az önök által elfogadott szabályozás miatt nem tudják ezt majd igénybe venni.

Amit az egyházi kiegészítő támogatásokról mondott a képviselő úr, azt valahol a mindennapi tapasztalatok nem igazán támasztják alá, mert az én környezetemben a polgármesterek mindig arra hivatkoznak, hogy tisztelt képviselő úr, hogyan van az, hogy az egyházi iskolák finanszírozása jelentősen jobb és magasabb színvonalú, mint az önkormányzati vagy az állami iskolák finanszírozása. Tehát éppen ellenkezője annak, amit ön ezzel kapcsolatban itt megfogalmazott. Egyébként az előző években is minden évben a parlament a zárszámadással együtt elfogadta az egyházak kiegészítő támogatását.

És még egy mondat arról, hogy tulajdonképpen mutatja a Fidesz kétarcú politizálását, hogy a tavalyi évben még elfogadhatónak és szükségesnek tartott 1400 módosító indítványt, ami mintegy 400 milliárddal módosította volna az előző évi költségvetést, ma már nem tartják olyan fontosnak.

Köszönöm szépen. (Taps az MSZP padsoraiban.)

Ülésnap Felszólalás Felszólalás dátuma Felsz./videó idő Napirendi pont
53 312 2010.11.26. 0:27  1-365

KOVÁCS TIBOR (MSZP): Köszönöm a szót, elnök úr. Tisztelt Országgyűlés! Szeretném jelezni, tisztelt elnök úr, hogy ilyen bejelentést a frakció nevében a frakció vezetője vagy frakcióvezető-helyettese tehet. Itt a teremben nem látok egyetlenegy frakcióvezetőt vagy frakcióvezető-helyettest sem. (Demeter Ervin jelentkezik. - Közbeszólások.)

Nem tartjuk elfogadhatónak ezt a bejelentést, ugyanis a Házszabály másképpen rendelkezik erről. (Taps a Jobbik padsoraiban. - Babák Mihály: Majd az elnök eldönti.)

Ülésnap Felszólalás Felszólalás dátuma Felsz./videó idő Napirendi pont
54 26 2010.11.29. 2:33  26-31

KOVÁCS TIBOR (MSZP): Köszönöm a szót, elnök úr. Tisztelt Országgyűlés! Tisztelt Miniszter Úr! Vagy államtitkár úr, nem tudom, hogy ki válaszol. (Sem a miniszter, sem államtitkár nem tartózkodik az ülésteremben. - Közbeszólások az MSZP soraiból: Egyik sincs bent.) A közfoglalkoztatás rendszere a hátrányos térségekben élők számára a mindennapi tisztességes megélhetés lehetőségét jelenti. (Dr. Czomba Sándor államtitkár megérkezik az ülésterembe.) Azzal, hogy a kormányzat jelentős mértékben csökkenti a közfoglalkoztatásra fordítható összegeket, közel 40 ezer munkavállaló és családjaik megélhetése kerül veszélybe. Ezek a munkavállalók már most rettegnek attól, hogy január 1-jétől elveszítik a megélhetésüket. Az elmúlt évben és az idén is, a kormányváltás előtt a közmunka, a közcélú és közhasznú foglalkoztatás, az "Út a munkához" és más programok finanszírozására 120-140 milliárd forintot fordított a munkaügyi kormányzat.

A gazdaságilag elmaradottabb térségekben a közfoglalkoztatás rendszere jelenti az egyetlen megélhetési lehetőséget sok-sok ezer család számára. Ezeken a településeken nincsenek jól menő vállalkozások, nincsenek olyan piaci szereplők, akik fel tudnának venni több tucat vagy száz munkavállalót, csak nem akarják. Egész egyszerűen a térségi és társadalmi adottságok nem teremtették meg mostanáig azt, hogy ezekre a településekre tömegével munkaerőt felvevő üzemek, gyárak, vállalkozások települjenek. Azzal, hogy megszűnik a közfoglalkoztatás lehetősége, a szegénység fog nőni, és a mostanáig leszakadóban lévő térségek még jobban elszegényednek. Nőni fog a gyermekszegénység, az elnincstelenedés. A családok nem fognak tudni tisztességes megélhetéshez jutni, nem lesz miből megéljenek. Ha beigazolódnak a félelmek a munkahelyteremtés ezen részéből, akkor egész falvak és kisebb települések maradnak munka és megélhetés nélkül.

Mindezekre tekintettel kérdezem államtitkár úrtól, hogy január 1-jétől hogyan kívánják megoldani közel 40 ezer ember és családjaik megélhetését azokban a térségekben, ahol jelenleg is az egyetlen tisztességes megélhetést a közfoglalkoztatás rendszere jelenti. Miért csökkentik a közfoglalkoztatásra jutó állami támogatások összegét? Milyen munkahelyeket kívánnak felkínálni azon munkaképes munkavállalóknak, akik dolgozni kívánnak, de nem találnak munkát a gazdasági szektorban?

Várom válaszát. (Taps az MSZP soraiban.)

Ülésnap Felszólalás Felszólalás dátuma Felsz./videó idő Napirendi pont
54 30 2010.11.29. 1:02  26-31

KOVÁCS TIBOR (MSZP): Köszönöm szépen, elnök úr. Úgy látszik, hogy a kormánypárti képviselők nincsenek tisztában azzal a rendszerrel, amit saját maguk fogadnak el a következő évre. Azért tapsoltak ilyen nagyon az államtitkár úrnak. Ugyanis, tisztelt képviselőtársaim, amit az államtitkár úr mondott, annak fele sem igaz. (Felzúdulás, pfújolás a kormánypárti padsorokban. - Közbeszólások az MSZP soraiban: Úgy van. - Az elnök csenget.) Egyrészt 88 milliárd forint, amiről beszél államtitkár úr, az ebben az évben is benne volt a költségvetésben, az az önkormányzati szférában van. A közfoglalkoztatásra fele annyit állított be a kormány, 64 milliárd forintot, és ráadásul még önök azt sem tudják ezek szerint, hogy az önkormányzatoknak ehhez eddig 5 százalékot kellett hozzátenniük, ezt önök most felemelik a hatszorosára, 30 százalékot várnak el az önkormányzatoktól, hogy ezt a rendszert működtetni tudják fele pénzből. Hát hogy gondolják, hogy ezt a választ el lehet fogadni?!

Köszönöm szépen. (Ütemes taps az MSZP soraiban.)

Ülésnap Felszólalás Felszólalás dátuma Felsz./videó idő Napirendi pont
54 221 2010.11.29. 5:05  212-242

KOVÁCS TIBOR, a gazdasági és informatikai bizottság kisebbségi véleményének ismertetője: Köszönöm szépen, elnök úr. Tisztelt Országgyűlés! Úgy gondolom, méltatlan az Országgyűléshez, hogy egy ilyen jelentőségű törvényjavaslatot ilyen körülmények között és ilyen módon tárgyal az Országgyűlés. Ugyanis, tisztelt képviselőtársaim, nem igaz az az állítás, amit az előterjesztő itt öt percben előadott, hogy itt az árszabályozásról szólna ez a törvényjavaslat.

Tisztelt Képviselőtársaim! Évtizedekre meghatározza ez a törvény a magyar gázpiac jövőjét és annak további működését.

Ha egyébként az a sugalmazás, amit az előterjesztő itt elmondott, hogy az előző kormány úgymond indokolatlanul emelte háromszorosára a gáz fogyasztói árát, akkor nagyon könnyű helyzetben lenne a Fidesz, mert most egy egyparagrafusos törvényjavaslatot kellene csak benyújtania, amiben bejelentik, hogy 50 százalékkal csökkentik a gáz árát. (Taps az MSZP padsoraiban.) De nem erre tettek javaslatot, mert hallhattunk róla, hogy 10 százalékkal kívánják növelni a gáz árát (Zaj az MSZP soraiban.), ráadásul ez azt is jelenti, hogy egyes embereknek kevesebbel fog emelkedni a gáz ára, de a 10 százalékos átlagár azt jelenti, hogy másoknak viszont sokkal többel. Nem beszélve arról, hogy egyébként ez az ármoratórium meg az árszabályozás nem oldja meg a távhőszolgáltatásban élő közel 800 ezer család problémáját, ugyanis ők nem ebbe a kategóriába tartoznak, tehát az ő fűtési költségeik jelentősen növekednek.

Néhány hónappal ezelőtt Orbán Viktor még azt mondta, pontosabban: közel egy évvel ezelőtt azt mondta, az a törekvése, hogy Magyarországnak az egyoldalú gázfüggőségét megszüntesse, oldja, és a több oldalról történő ellátást biztosítsa.

Tisztelt Képviselőtársaim! Ez a tervezet pontosan ellentétes ezzel a korábbi szándékkinyilatkoztatással. Ez a javaslat pontosan az ellentétét fogja eredményezni a magyar gázpiacon annak, mint amit korábban ezzel kapcsolatban hangoztattak.

A biztonsági készlet csökkentését nem is értjük, nem is tudjuk magyarázni, mert az ellátásbiztonságot jelentősen befolyásolja ez a kérdés, hogy ez miért olyan tétel. Ugyanis az az érv, hogy ez csökkenti a költségeket, ez nem állja meg a helyét, mert hiszen a tárolás általános költsége, beruházási költsége akkor is annyi egy adott gáztároló esetén, ha abban 600 millió vagy 1200 millió köbméter gázt tárolnak. (Dr. Orbán Viktor: Ez nem így van.)

Azt mondta a kormány, hogy a jelenlegi ármoratóriumot addig tartják fönn, amíg az új árszabályozást be nem vezetik. Az árszabályozás nincs itt előttünk, viszont van előttünk egy javaslat, ami kísértetiesen emlékeztet az 1990 előtti szocialista rendszer gyakorlatára, nem piacgazdasági viszonyok között, hanem egy miniszter saját hatáskörében kívánja szabályozni a gáz árát, semmilyen garanciát nem adva egyébként arra, hogy ez az árszabályozás megfelel mindenkinek, mind a gáz fogyasztóinak, mind a gáz szolgáltatóinak.

(18.50)

Ráadásul a javaslat azt is tartalmazza, hogy megszűnik az egységes gázárszabályozás országszerte, tehát előfordulhat az, hogy Budapesten sokkal kevesebbe fog kerülni a földgáz fogyasztói ára, mint a vidéki településeken.

Beszélnünk kell arról is, tisztelt képviselőtársaim, hogy ez a szabályozás jelentős mértékben kiszolgáltatja Magyarországot Oroszországnak és az oroszországi gázszolgáltató és gáztermelő cégeknek. (Zaj a kormánypártok soraiban.) Ez az a kérdés, tisztelt képviselőtársaim, amiről önök nem mernek beszélni itt a parlamentben, hogy mi az Orbán-kormány őszinte szándéka ezzel kapcsolatban, hogyan kíván beavatkozni a magyar energiaellátás rendszerébe, milyen rendszert akar létrehozni, ami csatlakozik az európai szándékokhoz, amit korábban az Országgyűlés is elfogadott, az energiapolitika hosszú távú fejlesztésére vonatkozó elképzelést, amit a Fidesz is megszavazott. Ez a javaslat pontosan ellentétes azzal az Országgyűlés által elfogadott nyilatkozattal.

Szeretném a kormánypárti képviselőket figyelmeztetni arra, hogy önök a felelősek Magyarország energetikai rendszeréért, Magyarország energiaellátásáért. A fülkeforradalmi hevületet talán el kellene felejteni, és visszatérni a szakmai megoldásokhoz. (Az elnök csengetéssel jelzi a hozzászólási idő leteltét.)

Mindezekre tekintettel mi nem tudjuk támogatni ezt a javaslatot. (Taps az MSZP soraiban.)

Ülésnap Felszólalás Felszólalás dátuma Felsz./videó idő Napirendi pont
54 231 2010.11.29. 2:09  212-242

KOVÁCS TIBOR (MSZP): Köszönöm szépen, elnök úr. Tisztelt Országgyűlés! Sajnálatos módon a Jobbik képviselőjének éleslátását elvakítja az a politikai gyűlölet, ami irányunkba hat. Egyébként láthatná meg tudhatná, hogy az elmúlt években az előző kormányzat milyen erőfeszítéseket tett annak érdekében, hogy az ellátásbiztonság Magyarországon növekedjen.

A gázrendszerek, amelyek a szomszédos országokkal összekötnek bennünket, ugyan még sok területen csak egyirányúak, tehát egyelőre Magyarország irányából tudunk szállítani földgázt ezekbe az országokba.

(19.10)

De nyilvánvalóan ezek a vezetékek kétirányúsíthatóak, és ezáltal is növelhető a gázellátás biztonsága. Ez egyébként az Európai Uniónak is egy programja, amelyet korábban meghirdetett, amely alapján akarja a tagállamok ellátását diverzifikálni és több irányból biztosítani. E tekintetben Magyarország kulcspozícióban van, hiszen Magyarországon vannak a legnagyobb föld alatti gáztárolók, a szomszéd országok legtöbbjében nem léteznek ezek a gáztárolók. Tehát Magyarország ilyen értelemben kulcsszerepet tud vállalni.

Ezért szeretnénk, hogyha hallanánk a kormány nyilatkozatát, mert sajnálatosan - ha megfigyelik - ez egy képviselői önálló indítvány formájában került elénk, és sem a bizottsági vitában, sem most nem volt egyértelmű kinyilatkoztatás a kormány részéről, hogy milyen politikai szándékai vannak a kormányfőnek például, hogy Európa irányába akar-e fordulni, vagy korábbi megnyilatkozásaiból arra is következtetnénk, hogy a keleti kapcsolatokat helyezi előtérbe. Erre utal egyébként az, hogy korábban teljes prioritást élvezett a Fidesz gazdaságpolitikájában a Nabucco-gázvezeték. Ma már nemigen hallunk a Nabucco-gázvezetékről, holott lenne ezzel kapcsolatban is jócskán teendő, a Déli Áramlatról, illetve új megállapodásokról.

Tehát mindezekre tekintettel nagy a bizonytalanság, és ezért sem tudjuk támogatni ezt a javaslatot. Köszönöm szépen. (Taps az MSZP soraiban.)

Ülésnap Felszólalás Felszólalás dátuma Felsz./videó idő Napirendi pont
59 106 2010.12.13. 2:05  105-112

KOVÁCS TIBOR (MSZP): Köszönöm a szót, elnök úr. Tisztelt Országgyűlés! Tisztelt Államtitkár Úr! Nem tudom, önt államminiszternek szólíthatom-e.

Naponta sajnálatos módon újabb negatív híreket hallunk a kormány háza tájáról: a forintárfolyam, illetve az állampapírok kockázati besorolása után most itt van az üzemanyagárak negatív rekordja. Az elmúlt héten a 95-ös benzin ára 8 forinttal, a gázolaj ára 6 forinttal emelkedett, de már hallom az újabb híreket, hogy szerdától további 4 forinttal emelkedik az üzemanyag ára.

Szeretném önt emlékeztetni arra, hogy 2008-ban, a válság kirobbanásakor, amikor a kőolaj hordónkénti ára 150 dollár volt, akkor elérte az üzemanyag ára a 300 forintot Magyarországon, de ha arra tekintünk, hogy ez év elején a 95-ös benzin ára 315 forint környékén járt, a gázolaj ára pedig 295 forint környékén, akkor még mindig nem tartunk ott a mostani 360 forint környéki benzináraknál.

Szeretném emlékeztetni államtitkár urat meg a fülkeforradalmárokat, hogy 2008-2009 környékén a Fidesz képviselőitől miket hallottunk akkor, amikor az üzemanyagok ára megközelítette a 300 forintot. Szijjártó Péter például azt találta mondani, hogy "a kőolaj világpiaci ára csak részben ok a benzin árának emelkedésére, ebben a forint árfolyamának mélyrepülése is szerepet játszik". Révész Máriusz sem hagyta szó nélkül ezt a kérdést: "a forintárfolyam gyengülését okozó kormányzati magatartás áll a rendkívül magas benzinár hátterében".

Kérdezem tehát az államtitkár urat: mit kíván tenni a kormány annak érdekében, hogy megfékezze az üzemanyagok ilyen mértékű áremelkedését? Várom megtisztelő válaszát. (Taps az MSZP soraiban.)

Ülésnap Felszólalás Felszólalás dátuma Felsz./videó idő Napirendi pont
59 110 2010.12.13. 1:01  105-112

KOVÁCS TIBOR (MSZP): Tisztelt Államtitkár Úr! Ön 2008. május 16-án, személy szerint ön a következőt mondta: "A kormány nem tesz semmit az elszabaduló benzinárak visszaszorításáért, holott egy felelős kormánynak meg kellene védenie az embereket és a vállalkozásokat egy ilyen mértékű áremelkedés következményeitől."

Tisztelt Államtitkár Úr! Akkor 300 forint volt az üzemanyag ára, most meg közelíti a 370 forintot! Azt nem tudom, hogy önök miért beszélnek mellé; vagy hogyha akkor komolyan gondolták azt, amit mondtak, és ezzel mérhetetlen módon félrevezették az embereket, akkor most miért mondanak mást? Miért nem azt csinálják, amit két évvel ezelőtt mondtak? Miért nem csökkentik az adókat? Miért nem tesznek valamilyen kormányzati intézkedést konkrétan annak érdekében, hogy ne sújtsa ilyen mértékben az embereket ez az áremelkedés?

Akkor ismerjék el, hogy tisztelt állampolgárok, két évvel ezelőtt hazudtunk önöknek, mert azt, amit mondtunk, nem lehet megcsinálni. (Közbeszólás az MSZP soraiból: Kifizettetik a különadót!)

Köszönöm szépen. (Taps az MSZP soraiban.)

(15.40)

Ülésnap Felszólalás Felszólalás dátuma Felsz./videó idő Napirendi pont
59 316 2010.12.13. 0:41  255-329

KOVÁCS TIBOR (MSZP): Köszönöm szépen. Szeretném felhívni Balczó képviselő úr figyelmét arra, hogy a nyugdíjasoknak nem mi írunk levelet. A miniszterelnök ír levelet 2,8 millió nyugdíjasnak, őket próbálja nyugtatni, holott őket nem is érinti ez a dolog, mert ők nem tagjai a magánnyugdíjpénztárnak. Azokat próbálja megnyugtatni, nyilvánvalóan politikai szándékkal, akiket az egész dolog nem érint. Ezért kétarcú az a politizálás, amit a Fidesz folytat. Ezért elfogadhatatlan az, amit tesznek. Úgyhogy nem bennünket kellene e tekintetben kioktatnia, hanem a másik oldalon ülőket.

Köszönöm szépen. (Taps az MSZP soraiban.)

Ülésnap Felszólalás Felszólalás dátuma Felsz./videó idő Napirendi pont
59 324 2010.12.13. 1:40  255-329

KOVÁCS TIBOR (MSZP): Képviselő úr, már százszor elmondtuk, de akkor még egyszer elmondjuk: az a probléma a javaslattal, hogy ezt a Fidesz a kommunikációja ellenére se nem a nyugdíjasokra, se nem az államadósság csökkentésére kívánja fordítani, amit így einstandolnak a megtakarítóktól, hanem a költségvetés lyukait akarják kitömködni vele. (Közbeszólás a Fidesz padsoraiból: Amit ti csináltatok.) Ebből akarják finanszírozni azt a hatalmas kiadást, ami lyukat az adókedvezmények formájában a költségvetésen ütöttek. Erről szól a történet. Tehát erről beszéljünk, ne arról, hogy ezt a pénzt arra akarják fordítani, hogy majd megtakarítják, és majd nyugdíjakat fognak belőle finanszírozni! Nem arról szól a történet, hogy egy új nyugdíjrendszert alakítanának ki, hanem arról szól, hogy ezt a következő három évben - a jövő évben több mint 900 milliárd forintot, azt követően pedig a maradék 2000 milliárd forintot - ez a kormány el akarja költeni.

Ezt követően aztán semmilyen garancia nincs arra, hogy a későbbiekben nyugdíjba menő emberek valóban meg fogják kapni a nyugdíjukat. Mert miből kapnák meg? Nincs az a többletbevétel, nincs az a gazdasági növekedés, ami termelné azokat a többletbevételeket, amiből ezeket a kifizetéseket meg tudná tenni a kormány. Hát ez a nagy probléma vele, hogy elköltik a megtakarításokat, és amely megtakarításokat elköltik, ott meg nem lehet hozamról beszélni. Hát milyen hozamról beszélnek, hogyha elköltik fillérre a megtakarítást?

Köszönöm szépen. (Taps az MSZP soraiban.)

Ülésnap Felszólalás Felszólalás dátuma Felsz./videó idő Napirendi pont
60 14 2010.12.14. 5:15  13-16

KOVÁCS TIBOR (MSZP): Köszönöm a szót, elnök úr. Tisztelt Országgyűlés! Tisztelt Államtitkár Úr! Valószínűleg ön is emlékszik még arra, hogy 2008-ban a szakértők túlnyomó többsége, de a politikai pártok is egyetértettek azokban az energiapolitikai prioritásokban, amelyeket itt közösen elfogadtunk a parlamentben. Melyek voltak ennek a legfontosabb elemei? Elsőként a hazai források részarányának fenntartása, és hogyha lehetséges, annak növelése. Az energiaimport szállítási útvonalainak, illetve a forrásoknak a diverzifikálása. Az energiahordozók szerkezetének, illetve a biztonsági készleteknek az optimális kialakítása vagy növelése, valamint a regionális energiapiacok kialakítását segítő vezetékhálózatok kiépítése, illetve Magyarország regionális elosztó szerepének és tranzitszerepének a növelése.

Azt tapasztaljuk, tisztelt államtitkár úr, mintha a Fidesz-kormány letérne erről a közösen elfogadott pályáról, és eléggé el nem ítélhető módon mintha ad hoc döntések születnének ebben a kérdésben. Szeretnék utalni arra, hogy éppen egy nappal Orbán Viktor Moszkvába utazása előtt fogadott el a magyar parlament egy olyan törvényjavaslatot, amely a meggyőződésünk szerint veszélyezteti az ellátás biztonságát, illetve megerősíti az orosz földgázfüggőséget.

Szeretnék itt emlékeztetni arra, örülök, hogy Németh Zsolt államtitkár úr is itt ül a teremben, hogy mit mondott ő 2008-ban egy hasonló szituációban. "A Fidesz felháborítónak tartja, hogy a Déli Áramlattal kapcsolatos lépéseket Gyurcsány Ferenc a parlament megkerülésével teszi, az azzal kapcsolatos megállapodásokat az Országgyűlés beavatása nélkül köti. Ez elfogadhatatlan. Ezért a Fidesz felszólítja a kormányt, hogy a megállapodást terjessze a parlament elé oly módon, hogy arról a Ház dönthessen, vagyis nem elég utólagos bizottsági tájékoztatás, hanem egy érdemi döntés születését várjuk."

Tisztelt Államtitkár Úr! Úgy tűnik, hogy a Fidesz mást cselekszik most, mint amit annak idején mondott.

Sajnálatosan azt tapasztaljuk, hogy minden erőfeszítés ellenére sem sikerült Moszkvában eredményt elérni, ezért időszerű lenne visszatérni az eredeti energiapolitikai koncepcióhoz, és annak az egyes elemeit megvalósítani. Természetesen mindenki tudja, hogy Magyarország gazdasági és politikai biztonsága is nagymértékben függ attól, hogy honnan és milyen áron tudunk beszerezni földgázt és energiahordozókat.

Aggodalomra ad okot, tisztelt államtitkár úr, és nem látjuk az okát és a szakmai véleményt sem e tekintetben, hogy miért akarja a Fidesz felére csökkenteni a stratégiai földgázkészleteket, amelyeket azért is alakítottunk ki annak idején, mert Magyarország geológiai adottságai lehetővé teszik, hogy ilyen nagyságrendű tárolókat építsenek Magyarországon, és ez lehetőséget teremt az energetikában, a földgázellátásban a regionális szerepünk növelésére.

Elengedhetetlen feltétele a magyar gazdaság fejlesztésének a felelős energiapolitika folytatása. Tisztelt Államtitkár Úr! Nem sorolható ebbe a kategóriába az, amit most is tettek, például hogy egyik napról a másikra benyújtottak egy olyan jogszabályt, ami a távhőellátás biztonságát befolyásolja és veszélyezteti egyes városokban. Ennek a törvényjavaslatnak a tárgyalására az éjszakai órákban, éjjel 3 órakor kerül sor. Itt van előttünk a harmadik energetikai csomag - ami egy 200 oldalas törvényjavaslat, tisztelt államtitkár úr -, amit megint csak úgy nyújtottak be, hogy egy napja van rá a parlamentnek, hogy áttanulmányozza, és le is akarják zárni ennek az általános vitáját.

Tisztelt Államtitkár Úr! Fel kellene ébrednünk és tudomásul venni, hogy Magyarország nem energetikai nagyhatalom, elfelejteni a fülkeforradalmi hevületet, és megfontolt energiapolitikával biztosítani a magyar gazdaság és a magyar állampolgárok energiabiztonságát.

Köszönöm szépen. (Taps az MSZP soraiban.)

Ülésnap Felszólalás Felszólalás dátuma Felsz./videó idő Napirendi pont
60 26 2010.12.14. 2:03  21-346

KOVÁCS TIBOR (MSZP): Köszönöm a szót, elnök úr. Egyszerűen szemforgató magatartás azt mondani, azzal kezdi a képviselő a hozzászólását, hogy megerősítették a Költségvetési Tanács működését. Ez egyszerűen elképesztő, képviselő úr! Amikor tegnap a Göndör képviselő úr által emlegetett megalapozó törvénycsomaghoz benyújtott negyven-valamennyi módosító indítványt elfogadták önök, akkor azzal azt is elfogadták, hogy három napra rövidítik azt a határidőt, ami a csoportos létszámleépítés bejelentéséhez szükségeltetik, azért, hogy a Költségvetési Tanács szakértői apparátusát ki tudják rúgni. Egyszerűen minősíthetetlen! Törvényt igazítanak mindig a pillanatnyi elképzelésükhöz, az egyik nap ezt csinálják, a másik nap pedig megváltoztatják a javaslataikat.

Ön felsorolta azokat a területeket, ahol úgymond többletforrásokat biztosít a költségvetés. De nem sorolta azokat a területeket, ahol még nominálisan sem kapják meg az ez évi finanszírozást. Említeném például az egészségügy területét, ahol egyrészt az adótörvények módosításával az ott dolgozó, viszonylag alacsony jövedelemmel foglalkoztatott egészségügyi dolgozók jövedelmi helyzetét nemhogy javítanák, hanem rontanak vele, mert kevesebb lesz a fizetésük azzal az adótörvénnyel, amit önök benyújtottak. Nem beszélve arról, hogyan fogják működtetni azt az egészségügyi rendszert, amelynek súlyos többletforrásokra lenne szüksége ahhoz, hogy egyáltalán fenntartható legyen a működés. Erről kellene beszélni, képviselő úr, nem csak azokról az úgymond sikertörténetekről, amit önök ilyen sikerként próbálnak beállítani.

Köszönöm szépen. (Taps az MSZP soraiból.)

Ülésnap Felszólalás Felszólalás dátuma Felsz./videó idő Napirendi pont
60 200 2010.12.14. 1:39  21-346

KOVÁCS TIBOR (MSZP): Köszönöm a szót, elnök úr. Az a szerencsénk, hogy Steindl Imréék nagyon masszívra építették ezt a Parlamentet, mert olyanokat mondanak, hogy leszakadna az ég, hogyha valóság lenne abban, amit mondanak. (Taps az MSZP soraiban.) Hogy mondhatnak ilyet, amikor az előző 8 évben soha korábban, évtizedekre visszamenőleg nem épült annyi út Magyarországon, mint amennyi ez alatt a 8 év alatt! Természetesen - és itt utalnék a Sós képviselő úr által elmondottakra - számos olyan út van, amit, persze, tudjuk mi is, hogy föl kellett volna újítani, de a 4 és 5 számjegyű utak fölújítására elindított program már nemcsak az autópályákra, nemcsak a főközlekedési utakra, hanem a bekötőutakra, a mellékutakra is hallatlan mennyiségű európai uniós forrást fordított. És ezt mi nem kívántuk leállítani, önök állították le, tisztelt képviselő úr! Idén nyáron, amikor átvették a kormányzást, akkor valamennyi előkészített út felújítását Borsod megyétől elkezdve az egész országban leállították (Babák Mihály: Mert mutyi van mögötte.), pedig ennek a tervei is készen voltak, a finanszírozása is biztosított volt.

Azért, hogy az útfelújítások nem folytatódnak, arról senki más, mint önök és az önök kormánya tehet. Hogyha a szocialista kormány maradt volna, akkor az M44-es továbbépítése is folytatódna, mert a mostani Fidesz-kormány az erre vonatkozó forrásokat is el kívánja venni. Hát hogy mondhatnak ilyeneket, képviselő úr? Hát leszakad a mennyezet, amiket mondanak, annyi hazugság van benne!

Köszönöm szépen. (Taps az MSZP soraiban.)

Ülésnap Felszólalás Felszólalás dátuma Felsz./videó idő Napirendi pont
61 44 2010.12.20. 2:05  42-45

KOVÁCS TIBOR (MSZP): Köszönöm a szót, elnök úr. Tisztelt Országgyűlés! Tisztelt Képviselőtársaim! Ez az az energetikai csomag, amit második alkalommal nyújtott be a Fidesz-kormány, illetve érkezett be képviselői önálló indítvány formájában. A törvényjavaslat tartalmilag látszólag kedvező változtatásokat tartalmaz. A javaslat első része korrigálja azokat a hibákat, amiket az első energetikai csomagban nagy kapkodva önök elkövettek. A módosító indítványok második része megváltoztatja a kötelező áramátvétel feltételeit a hőtermelő berendezéseknél a távhőszolgáltatás egész rendszerében.

Az már csak hab a tortán, hogy éjjel fél 3-kor kezdődött meg ennek a törvényjavaslatnak a vitája a parlamentben, nyilvánvalóan tudatosan azzal a szándékkal, hogy azokat a döntéseket, amelyek természetesen kellemetlenül érintik a fogyasztókat, eldugják a nyilvánosság elől. Ez természetesen ennél a törvényjavaslatnál is sikerült. Mert hiszen azt tartalmazza a törvényjavaslat, tisztelt képviselőtársaim, hogy néhány hőtermelőt kezdeményeznek, de a hőtermelők többségének jelentős többletkiadást jelent ez a törvényi változtatás, ami azt jelenti, hogy növelni fogják a távhőtermelők, illetve szolgáltatók a távhőszolgáltatás árát, tehát a terhek növekedését jelenti az állampolgárok számára.

A Fidesz a választási kampányban hazug módon azt ígérte a választóknak, hogy csökkenti a közszolgáltatások terheit, ezzel szemben ezzel a törvényjavaslattal is mintegy 10-15 százalékkal azonnal növekedni fog a távhőszolgáltatás ára, tehát még több terhet raknak a fogyasztókra. Ezt mi nem tudjuk támogatni, ezért nem támogatjuk a Házszabálytól való eltérést.

Köszönöm szépen. (Taps az MSZP soraiban.)

Ülésnap Felszólalás Felszólalás dátuma Felsz./videó idő Napirendi pont
61 226 2010.12.20. 3:25  225-251

KOVÁCS TIBOR (MSZP): Köszönöm a szót, elnök úr. Tisztelt Országgyűlés! A jogszabály előkészítettségét mi sem mutatja pontosabban, mint hogy 19 koherenciás módosító indítvány benyújtására került sor. És nem is akármilyen koherenciás módosításra. Erről a későbbiekben szeretnék néhány gondolatot elmondani.

Összességében a 9. és 19. ponthoz szeretnék hozzászólni, tisztelt elnök úr. Azt elmondhatjuk, hogy a jogszabály minden tekintetben csalódás az egészségügy dolgozói számára. Ismert és tudott, hogy milyen ígéretekkel állt elő a Fidesz a választási kampányban, és azt követően ígérték azt, hogy úgymond egy csapásra megoldják az egészségügy problémáit. Ehhez képest ez a jogszabály ilyen értelemben semmit nem tartalmaz. Néhány elem foglalkozik a gyógyszerforgalmazás kérdéskörével, illetve a gyógyszertár-alapítás ügyeivel, de azt kell mondjam, hogy tulajdonképpen ez a szabályozás sem jelent a gyógyszertárosok számára semmilyen közvetlen támogatást és segítséget.

(19.40)

Azt, hogy milyen módon átgondolt az egész szabályozás, mi sem mutatja jobban, mint hogy 2014 és 2017 az a két dátum, ami a hatálybalépésről rendelkezik. Tehát azt kell mondjam, hogy a finanszírozás szempontjából minden tekintetben megalapozatlan ez a szabályozási kezdeményezés.

Ami viszont a jogalkotás szégyene vagy katasztrófája, az a 19. pontban megfogalmazott indítvány. Tisztelt Képviselőtársaim! Ebben a pontban próbálják meg helyre tenni azt a baklövéssorozatot, amit a Költségvetési Tanács megszüntetésével, illetve egyes tagjainak elbocsátásával kapcsolatban a korábbi jogszabályokban nem sikerült önöknek pontosan megfogalmazniuk.

Tisztelt Képviselőtársaim! Kérdezem az egészségügyi bizottság kormánypárti tagjait, hogy nem szégyellnek egy ilyen módosító indítványt betenni ebbe a törvényjavaslatba, ami minimum házszabályellenes! Igaz, a Házszabály azt mondja ki, hogy amit az alkotmányügyi bizottság házszabályszerűnek tart, az házszabályszerű, de hogy kerül egy egészségügyi törvénybe a Költségvetési Tanács vezetőinek megszüntetését szabályozó paragrafus? Ez egyszerűen minden határon túlmegy!

Úgy látom egyébként, hogy a Fidesz-frakció tagjai már semmit nem szégyellnek, semmilyen szabályt nem tartanak be, semmilyen korábbi elfogadott normaminimumot nem tartanak be. Ezt sem szégyellik! Még egyszer szeretném emlékeztetni az egészségügyi bizottság tagjait: ők se szégyellik, hogy egy ilyen törvénybe egy ilyen paragrafust tesznek be, ami teljes mértékben elfogadhatatlan és támogathatatlan? Remélem, hogy visszatérnek a józan parlamenti munka útjára, és a jövőben ehhez hasonló jogszabályokat nem terjesztenek elő.

Köszönöm szépen. (Taps az MSZP és az LMP soraiban.)

Ülésnap Felszólalás Felszólalás dátuma Felsz./videó idő Napirendi pont
63 45 2010.12.23. 3:21  44-49

KOVÁCS TIBOR (MSZP): Köszönöm a szót, elnök úr. Tisztelt Országgyűlés! Tisztelt Képviselőtársaim! Fél órával ezelőtt Lázár frakcióvezető úr ecsetelte, hogy a kormánypárti frakciók milyen sikereket értek el a törvényalkotás terén az elmúlt időszakban. Bár arról nem nagyon beszélt, hogy bizony ezen törvények minősége a legtöbb esetben kívánnivalót hagy maga után. Elmondható ez erről a jogszabályról is, amelyről most fog végszavazni az Országgyűlés. Nem tudom, frakcióvezető úr tudja-e, hogy például a jogszabály egyharmada arról szól, hogy ebben korrigálják azokat a hibákat, amiket három héttel ezelőtt egy hasonló törvénycsomagban elkövettek, és ennek a korrekcióját hajtják végre három hét elteltével.

Ecsetelte frakcióvezető úr azt is, hogy milyen erőfeszítéseket tett a kormány, hogy megvédje úgymond a fogyasztókat a közszolgáltatási díjak emelésétől. Hát, hogy ez mennyire sikerült, azt tapasztalhatják önök is, hiszen az elmúlt napok híradásai másról sem szólnak, mint az egyes önkormányzatok milyen díjtételeket emelnek a következő évre vonatkozóan. A gázárak kérdésében fél évig sikerült a kormánynak - persze nem tudjuk most még, hogy milyen áron - korlátozni a díjak emelését, de ez már január 1-jétől nem így van, mert hiszen hallhattuk, hogy mintegy 10 százalékkal emelkedik a gáz ára. De a távhőfogyasztókra viszont nem gondolt a kormány, és nem tett semmit a távhőfogyasztók védelme érdekében, a különböző szolgáltatók már az elmúlt időszakban is jelentős áremelésre kényszerültek, és hát a benyújtott törvényjavaslat sem célzott mást, mint hogy egyes távhőtermelők védelme érdekében ennek terheit az összes többire ráterheljék.

Erre hívtuk fel a figyelmet itt a parlament nyilvános ülésén is, és ennek kapcsán nyújtotta be aztán az utolsó pillanatban a gazdasági bizottság azt a módosító indítványt, ami egy évvel eltolja ennek az áremelésnek a bekövetkezését. De ez mégsem jelent megnyugtató megoldást a távhőfelhasználók részére, mert hiszen a terheik ismertek. Ismert az, hogy egy-egy panellakásban mennyibe kerül - egy-egy 55-60 négyzetméteres lakásban - a távfűtés havi számlája. Éppen ezért érthetetlen az, hogy a kormány egy fél éve gyakorlatilag felfüggesztette a panelprogram folytatását, és nem tudjuk, hogy a jövő évben mire számíthatnak ezek a fogyasztók. Kérdezgetik tőlünk is folyamatosan, hogy mire számítsanak, egyáltalán nyújtsanak-e be pályázatot a következő időszakban.

Tisztelt Képviselőtársaim! Szeretnénk fölhívni a kormány figyelmét, hogy ez egy olyan jelentős és súlyos probléma, amivel a következő időszakban sürgősen foglalkozniuk kell, mert ez a törvényjavaslat semmiféle megoldást nem nyújt a távhőt igénybe vevők részére, ezért összességében ezt a törvényjavaslatot, leszámítva azt az egy módosító indítványt, amely most némi haladékot ad a távhő felhasználóinak, azt a frakciónk támogatja, de összességében a törvényjavaslatot nem tudjuk támogatni.

Köszönöm szépen. (Taps az MSZP soraiban.)

Ülésnap Felszólalás Felszólalás dátuma Felsz./videó idő Napirendi pont
65 172 2011.02.15. 4:22  167-221

KOVÁCS TIBOR, az egészségügyi bizottság kisebbségi véleményének ismertetője: Köszönöm a szót, elnök úr. Tisztelt Országgyűlés! Tisztelt Miniszter Úr és Államtitkár Úr! A bizottságban túlzottan nagy vita a javaslattal kapcsolatban nem fogalmazódott meg, ennek ellenére kénytelenek voltunk elmondani azokat a fenntartásokat, amelyek megfogalmazódtak bennünk a benyújtott törvényjavaslattal kapcsolatban.

Az előterjesztő a plenáris ülésen is, a bizottsági ülésen is hangsúlyozta, hogy fontosnak tartják ezen köztestületek megerősítését. Talán az egészségügyben dolgozók arra gondoltak az ígéretek alapján, hogy visszaállnak azok a jogosítványok, amelyek 2006 előtt a kamaráknál voltak. Hangsúlyozták azt, hogy partnernek kívánják tekinteni ezeket a kamarákat, jobban, mint az előző kormányzat idején, és arról is szólt az államtitkár úr a bizottsági ülésen, hogy a javaslat egy hosszú egyeztetési folyamat után került a Ház elé.

(18.50)

Aztán, amikor beszéltünk a javaslatokról, és elénk kerültek azok a beadványok, amelyek különböző kamarai szervezetektől érkeztek a bizottsághoz, akkor kiderült, hogy egyik célt sem teljesíti maradéktalanul ez a törvényjavaslat, amit akár a miniszter úr, akár az államtitkár úr megfogalmazott.

Egyrészt az újjáalakuló kamarai szervezetek messze nem kapnak olyan jogosítványt, mint amire ők gondoltak, vagy amivel korábban 2006-ban rendelkeztek. Nyilvánvalóan csalódniuk kellett a szervezeteknek, mert azt gondolták, hogy ugyanolyan beleszólásuk lesz az egészségügy-irányítás rendszereibe, mint amilyen a korábbi időszakban volt. Ez csak ígéret volt a Fidesz-kormányzat részéről, úgy látszik, hogy nem kívánják teljesíteni ezt az elvárást.

Kiderült az is, hogy az egyeztetésben kevesen vettek részt, és bizony jelentős ellenvélemények és ellenálláspontok jelentek meg és fogalmazódtak meg. A bizottság tagjai részben megkapták ezeket a véleményeket; mi, ellenzéki képviselők csak a felét kaptuk meg azoknak, amit a bizottsági elnök úr a bizottságban felsorolt.

Ami a jövőben is a legnagyobb vitát fogja kiváltani, és nekünk határozottan az a véleményünk, hogy ezt nem lenne szabad meglépni, egyrészt a kötelező tagság visszaállítása. Egyrészt azért nem, mert kimondva, kimondatlanul ez terhet jelent majd az egészségügy dolgozói számára, akik még ráadásul sújtottak az új fideszes kormány adópolitikájának eredményeként, most még fizethetnek majd kamarai tagdíjat is. Persze nem azt a néhány száz forintot, amit államtitkár úr a bizottságban emlegetett, hanem éves szinten azért itt több tízezer forintról lehet szó, például a Gyógyszerészi Kamara tekintetében.

Mindezekre tekintettel mi nem tartjuk vagy nem tartottuk általános vitára alkalmasnak ezt a javaslatot, mert úgy gondoljuk, hogy egy tulajdonképpeni álcatörvényről van szó. Ezzel a javaslattal akarják elfedni azt, hogy ennek a kormánynak vagy nincs elképzelése, hogy hogyan kellene az egészségügyben rendbe tenni a dolgokat, vagy nincsenek rá források, úgy, ahogy a korábbi időszakban is tapasztalható volt. Be kellene ismerni őszintén a problémákat, a problémákról őszintén beszélni, és nem pedig ilyen álcatörvényekkel elfedni a problémákat, és olyan látszatot kelteni, mintha valóban érdemi döntések történnének az egészségügyben. Ezért nem támogattuk a javaslatot.

Köszönöm szépen. (Taps az MSZP soraiban.)

Ülésnap Felszólalás Felszólalás dátuma Felsz./videó idő Napirendi pont
65 176 2011.02.15. 10:02  167-221

KOVÁCS TIBOR (MSZP): Köszönöm szépen, elnök úr. Tisztelt Országgyűlés! Tisztelt Államtitkár Úr! Nem kívánom megismételni azokat az elemeket, amelyeket már bizottsági kisebbségi véleményként elmondtunk a törvényjavaslattal kapcsolatban, de azt mégiscsak hangsúlyozni kell, mert egyre több híradás jelenik meg arról, hogy az egészségügyben dolgozók csalódásként élték meg ezt a kamarai törvényjavaslatot, amit benyújtottak. Ennek az elemeiről a későbbiekben szólok néhány szót, de legelsőként szeretném megjegyezni, hogy véleményünk szerint nem való egy törvényjavaslatba egy politikai nyilatkozatnak a preambulumban való szerepeltetése. Nem való, mert a nemzeti együttműködési rendet egy politikai nyilatkozat hozta létre, és ez a politikai nyilatkozat nem való egy olyan törvényjavaslatba - hogyha nem haragszik, ezen vélemény alapján -, ami esetleg 4 év múlva, 8 év múlva, amikor már nem a Fidesz-kormány lesz esetleg hatalmon, akkor is egy ilyen törvényben, egy kamarai törvényben ez a nyilatkozat a preambulumban megjelenik.

Nekem határozottan az az álláspontom, tisztelt képviselő asszony, hogy a körtelező kamarai tagság elrendelése mégiscsak valahol egy újabb sarc kivetése az egészségügyben dolgozókra. Különösen igaz ez azokra, akik asszisztenciában vagy egyéb más területen dolgoznak. Miért mondom ezt? Azért mondom, tisztelt képviselőtársaim, mert bár a kamarai funkciók, amelyeket önök itt emlegetnek, azok természetesen fontosak, de mit kap egy egészségügyi dolgozó a kamarától szolgáltatásként azért a több ezer forintért adott esetben, amit havonta kell fizetnie tagdíjként a kamarai tagságért? Erre vonatkozóan jó lenne, ha majd a válaszban államtitkár úr kitér erre, hogy legalább érzékeljék azok az egészségügyi dolgozók, akiket most köteleznek a kamarai tagságra, érezzék azt, hogy kapnak valamit azért, mert ők tagjai ennek a kamarának.

Természetesen az fontos szempont, hogy az etikai ügyek kezelését megkapják - vagy úgymond visszakapják - a kamarák, teljes hatáskört kapnak ebben az ügyben, de erre viszont azt kell mondjam, tisztelt államtitkár úr, hogy a szabályozás meglehetősen pontatlan. Azért pontatlan, mert az átmeneti időszakot ez a jogszabály nem szabályozza, az etikai ügyekben a korábbi testületek nem járhatnak el, az újak meg még nem járhatnak el, tehát lesz egy ilyen holtidőszak, amikor ezek nem lesznek működőképesek.

Egyébként pedig az adatszolgáltatás szempontjából is meglehetősen hiányosnak tartjuk ezt a törvényjavaslatot, merthogy a kamara honnan fog tudomást szerezni - hogyha erre egyébként jogszabály nem kötelezet senkit -, ha például a bíróság valamilyen ítéletet hoz valamelyik egészségügyi dolgozóról. Akkor egyáltalán, és ez tudomásom szerint eddig is probléma volt, hogy nem szereztek tudomást a kamarák arról, hogyha valakit ilyen ügyben elítéltek, ez most sincs benne ebben a jogszabályban.

Tehát még egyszer szeretném hangsúlyozni, hogy egyrészt a kötelező tagság mértékével sem értünk egyet, másrészt ezzel a kötelezettséggel. Nyilvánvalóan az az egészségügyi dolgozó, aki úgy gondolta, hogy számára jelent valamit, jelent többletet az, hogy egy kamara tagja, az nyilván eddig is tagja volt, tudtommal - a rendelkezésünkre álló információk alapján - az egészségügyben dolgozók 50-60 százaléka volt valamelyik kamara tagja; akik meg nem gondolták ezt, azok eddig sem voltak a tagjai.

A nyilvántartás kérdései tekintetében is vita van még az egészségügy rendszerén belül is, mert kétféle nyilvántartás van. Az lenne a logikus, hogyha a kamara megkapná mindkét nyilvántartási rendszert, de hát ez nem így van, ezt különválasztották. Így aztán megint csak előfordulhatnak lyukak ebben a nyilvántartási rendszerben, ami nem éppen az egyszerűsítés és az adminisztráció csökkentésének irányába mutat, hanem éppen ennek az ellenkezőjét láthatjuk.

A véleményezési jog természetesen fontos funkciója a kamarának, de itt sem látjuk egyértelműnek meg kellően pontosnak a szabályozást, mert hát olyan ügyekben is az országos elnökségnek van véleményalkotási joga, amelyekben neki semmilyen információja nincs. Egyes regionális vezetőknél, akikről azt sem tudja a kamara elnöksége, hogy él és létezik, az ő kinevezéséről vagy leváltásáról, illetve más munkaügyi kérdésben csak az országos elnökség mondhat véleményt. Hát, nem tudom, hogy ez rendjén van-e, mert így is, úgy is, valaki, aki egyébként illetékes az ügyben, az fogja a véleményt megfogalmazni. Tehát jó lenne, hogyha ezt a kérdést még egyszer átgondolnák.

A miniszter úr beszélt az egészségügyi dolgozók megbecsülésének a fontosságáról, amivel abszolút mértékben egyetértünk. Csak azt nem látjuk, nem látszik, hogy ez a törvény hogyan járul hozzá az egészségügyi dolgozók megbecsüléséhez. A képviselő asszony említett néhány gondolatot ezzel kapcsolatban, amivel még egyet is lehet érteni, nem is vitatkozunk, de hát nem ezek a legnagyobb problémái - sajnálatosan - az egészségügynek, hanem ettől sokkal komolyabb anyagi, működési, financiális és sok egyéb más probléma van. Ezzel kapcsolatban ez a javaslat nem sok mindent nyújt. Ezért mondtuk mi egyébként a bizottsági vitában, hogy ez egy ilyen álcatörvény, megpróbálja ezzel a törvénnyel eltakarni azokat a problémákat, amiket ez a kormányzat nem tud vagy nem akar egyébként megoldani.

Ugyanez mondható el természetesen, az a szándék, amit megfogalmazott államtitkár úr, hogy együtt kívánnak működni, mindenkinek a véleményét meg akarják hallgatni, hát ez nem nagyon sikerült, mint ahogyan kiderült. Ugye, számos kamarai szervezet nyújtott be más álláspontot vagy más véleményt a törvényjavaslattal kapcsolatban. Ezzel kapcsolatban pedig hadd mondjam el, hogy korábban a kamarák nem nagyon voltak barátságosak az előző kormányzattal. Ennek számos oka volt, minden alkalmat kihasználtak arra, hogy elmondják más véleményüket, más álláspontjukat. De, tisztelt államtitkár úr, ezt elmondhatták. Elmondhatták a parlamentben, a bizottsági ülésen kifejthették álláspontjukat, és most ez a kormányzat még erre sem adott nekik lehetőséget. Meghívták őket a bizottság ülésére, és ott meg, amikor javasoltuk, hogy ha van véleményük ezeknek a kamarai vezetőknek, akkor azt hadd mondják el, nyilván a parlamenti szokás szerint korlátozva az időtartamát, hát ezt nem tehették meg a bizottsági ülésen. Ezt nem tartom egy túlzottan jó gyakorlatnak.

És, hát nem akarok rosszmájú lenni a kamarai vezetőkkel kapcsolatban (Babák Mihály: De az vagy.), akik tulajdonképpen az előző ciklusban az ellenzék politikai kezdeményezéseit az egészségügy ügyeivel szemben partnerként fölkarolták, most megkapják a méltó jutalmukat azzal, hogy a jelenlegi szabályozás szerint majd nem lehet őket újraválasztani ebbe a pozíciójukba. Hát ez a köszönete egyébként a Fidesznek azokkal a kamarai vezetőkkel szemben, akik hűségesek voltak hozzá, politikai hűségüket nyilatkoztatták ki az előző parlamenti ciklusban. Ennek természetesen nem örülök, megmondom őszintén, mert ezek a kamarai vezetők azért áldozatos munkát végeztek az előző ciklusban is, és ajánlom államtitkár úrnak, hogy ezt azért fontolják meg, hogy ne büntessék azzal a kamarai vezetőket, hogy most ebben a törvényben rögzítik, hogy nem lehet őket újraválasztani, mert a tisztújítás során ezt a javaslat kizárná.

Összességében, amit egyrészt bizottsági kisebbségi véleményként, másrészt itt a plenáris ülésen elmondtunk, ajánljuk az önök figyelmébe, de amennyiben ezek a módosítások nem történnek meg, akkor nem tudjuk támogatni a törvényjavaslat elfogadását.

Köszönöm szépen. (Taps az MSZP soraiban.)

(19.10)

Ülésnap Felszólalás Felszólalás dátuma Felsz./videó idő Napirendi pont
65 188 2011.02.15. 1:59  167-221

KOVÁCS TIBOR (MSZP): Köszönöm a szót, elnök úr. Tisztelt Országgyűlés! Megszoktuk, hogy amikor elfogynak az érvek, akkor Babák Mihály felpattan, és elkezdi ócsárolni az előző kormányzatot. Ebben semmi újdonság nincs, tisztelt képviselő úr. (Babák Mihály: Én tényeket mondok!)

(19.30)

Azon csodálkozom, hogy eddig hallgatott. (Babák Mihály: Felbosszantott!) Mi egyébként megpróbáltunk szakmai érveket is felsorakoztatni, és még azt is elmondom önnek, hogy tudja nagyon jól, mert hiszen itt ült az előző ciklusban is, hogy nekünk, szocialista képviselőknek is súlyos vitáink voltak mind Molnár Lajos miniszterrel, mind Horváth miniszter asszonnyal, de hát a koalíciós kormányzás már csak olyan, hogy mint amivel most önök is szembetalálkoznak, hogy a Fidesz, illetve a Kereszténydemokrata Néppárt bizonyos ügyekben nem ért egyet, és vitáznak és valamilyen megállapodásra jutnak. Az előző koalíciós kormány, ami ráadásul a végén még kisebbségi kormányként is működött, bizony ezekkel a problémákkal még súlyosabban nézett szembe, mint amilyennel most önök ebben a helyzetben vannak. Ezt a helyzetet ajánlom az önök figyelmébe.

Mi azt mondtuk, fontosnak tartjuk a kamarákat. Természetesen, ha fontosnak tartják azokat a jogosítványokat, amelyekkel a kamarák korábban rendelkeztek, azokat tessék visszaadni. Most minden eszköz az önök kezében van, minden eszköz és minden felelősség az önök kezében van. Ha ezt önök fontosnak és jónak tartják, most megcsinálhatják, de ha nem csinálják meg, és csak ilyen jogosítványokat adnak a kamarának, ami a jelenlegi javaslatban van, akkor azt önöknek kell megmagyarázni, hogy miért nem adják meg azokat a jogosítványokat, amelyeket az előző négy évben négy éven keresztül az előző kormányzat szemére hánytak.

Köszönöm szépen. (Taps az MSZP soraiból.)

Ülésnap Felszólalás Felszólalás dátuma Felsz./videó idő Napirendi pont
70 211 2011.02.28. 2:14  186-280

KOVÁCS TIBOR (MSZP): Köszönöm szépen, elnök úr. Hargitai képviselő úr, nem tudom, emlékszik-e arra, amikor két vagy három évvel ezelőtt Tállai képviselő úr itt tobzódott, különböző kártyákat állított, megpróbálta bemutatni, hogyan fog összeomlani annak a kormánynak a költségvetése - annak a kormánynak a költségvetése nem omlott össze.

(19.10)

Korrekcióra akkor volt szükség, tisztelt képviselő úr, amikor a gazdasági világválság nemcsak Magyarországot, hanem más országokat is rendkívül nehéz helyzetbe hozott.

Amit itt emlegetett egyébként, hogy sikerült tartani a 3,8 százalékos hiányt, tisztelt képviselő úr, az önök minisztere ismerte el, hogy nem sikerült, mert a fideszes önkormányzatok egyszerűen eladósították az országot. Annyi hitelt meg kötvényt bocsátottak ki, hogy kiderült, a saját minisztereinek nem volt fogalma arról, hogy hogyan fog alakulni a költségvetési hiány. Kiderült, hogy nem 3,8 százalék, bár nem tudjuk még a pontos számot, ez kétségtelenül igaz, de már előrejósolták egyébként, hogy körülbelül 4,1-4,2 százalék lehet. Ez az egyik problémája a dolognak.

A másik: legyenek őszinték, vallják be, hogy a 250 milliárd egy óriási, brutális megszorítás. Ilyen korábban soha nem volt, az elmúlt tizenöt évben nem volt rá példa, hogy ilyen mértékű megszorításra lett volna szükség. Mit sejtenek, mit gyanítanak? Mi miatt van szükség erre a brutális megszorításra? Ha azt gondolják, hogy az Eurostat nem fogja jóváhagyni ennek az OEP-megtakarításnak, vagyis a magán-nyugdíjpénztári források bevonásának az elszámolását, és amiatt van erre szükség, akkor legyenek legalább őszinték, és mondják el, hogy ezért van szükség erre a brutális megszorításra, de ne mondják, hogy ez nem jelent semmit.

Nem tudom, mit szólna az államtitkár úr, ha azt mondanák neki, hogy novemberig nem kap fizetést (Az elnök csengetéssel jelzi az időkeret leteltét.), majd meglátjuk novemberben, hogy kap-e. (Taps az MSZP padsoraiban. - Dr. Varga László: Jó volt! Jó volt!)

Ülésnap Felszólalás Felszólalás dátuma Felsz./videó idő Napirendi pont
70 219 2011.02.28. 2:02  186-280

KOVÁCS TIBOR (MSZP): Köszönöm szépen, elnök úr. Tisztelt Országgyűlés! Tisztelt Dancsó Képviselő Úr! Kérem szépen, hogy amikor államadósság növekedéséről kommunikálnak, és ezzel próbálják megmagyarázni a lehetetlent, azt az elhibázott gazdaságpolitikát, amit az elmúlt tíz hónapban követtek, meg azt az elmúlt nyolc évet is egyébként, amit felelőtlenül, ellenzékben politizálva csináltak... - mert az, hogy idejutottunk, abban benne van az önök része is, mert hiszen egy olyan országban, ahol a nagy jelentőségű jogszabályok kétharmados jogszabályok, önök egyetlenegy kétharmados törvény elfogadásához sem adták a szavazatukat, mert számukra sokkal fontosabb volt az, hogy nehéz helyzetbe hozzák a kormányt, mint hogy segítsenek egyébként az országon.

Az államadósságra visszatérve pedig - ön itt van, gazdaságpolitikus, pénzügyi szakember -: legyen szíves, sorolja fel azokat az országokat, amelyek a világgazdasági válság idején nem növelték az államadósságukat.

(19.20)

Vannak olyan uniós tagállamok, amelyek államadóssága duplája a magyarnak - duplája a magyarnak! - és olyanok, amelyek stabil gazdasággal, sokkal stabilabb gazdasággal rendelkeztek, mint Magyarország, mégis duplájára nőtt az államadósság az elmúlt két évben.

Anglia példáját hozhatnánk fel, Olaszország példáját, Belgiumról ne is beszéljünk, de sorolhatnánk. Még Németország államadóssága is majdnem a duplájára növekedett ez alatt az idő alatt. Akkor miről beszélnek? Ezeknek az országoknak az államadóssága növekedéséről is az előző kormányzat, a szocialista kormányzat, ami ráadásul az utolsó másfél évben kisebbségben kormányzott, az felelős ezekért a problémákért? Ne próbálják már ezt a dolgot azért elhitetni! (Taps az MSZP padsoraiban.)

Ülésnap Felszólalás Felszólalás dátuma Felsz./videó idő Napirendi pont
72 203 2011.03.07. 3:05  200-206

KOVÁCS TIBOR (MSZP): Köszönöm a szót, elnök úr. Tisztelt Országgyűlés! Tisztelt Képviselőtársaim! A kormány által, az előterjesztő által beadott módosító indítványok nagyobbik része némileg javítja a törvényjavaslatot, de mint látjuk, az előttem szóló képviselő úr is felhívta a figyelmet arra, hogy milyen problémákkal nézünk szembe.

Mindezekre tekintettel és összességében mi nem tudjuk támogatni a törvényjavaslatot, mert nem tartjuk indokoltnak a kötelező kamarai tagság visszavezetését. Nem látjuk annak az okát, hogy erre miért most kell sort keríteni. Most, amikor egyébként az egészségügyi ágazatban dolgozók jelentős hátrányokat szenvedtek el a kormány által benyújtott és a parlament által elfogadott adótörvénycsomag miatt, jelentősen csökkent a fizetésük, most még ráadásul itt van a nyakukban a kötelező kamarai tagság és az ezzel járó kötelező tagdíjfizetési kötelezettség. Sajnálatosnak tartjuk, hogy egyébként az MSZP képviselőinek a tagdíj mérséklésére vonatkozó javaslatát nem fogadta el a Ház többsége.

Egyébként nem látjuk indokoltnak a kötelező kamarai tagság visszaállítását azért sem, mert egyébként azok a kamarai jogosítványok, amelyek korábban léteztek, és amelyeket úgymond az egészségügyben dolgozók vártak volna, hogy az érdekképviselet jelentősebben és markánsabban megjelenjen, az "természetesen" a Fidesz-kormány előterjesztése alapján nem került be a törvényjavaslatba.

Nem látjuk azt, hogy milyen ellenszolgáltatást kapnának a kamarai tagok ezért a jelentős tagdíjért, amit a későbbiekben fizetniük kell; különösen érvényes ez a gyógyszerészekre, akik kiemelten magas kamarai tagdíjat lesznek kénytelenek a következőkben fizetni. Nyilvánvalóan a korábbi kamarából sem léptek volna ki annyian, hogyha megfelelő ellenszolgáltatást kaptak volna az egészségügyben dolgozók a kamaráktól. Ez figyelmeztetés is egyben az újonnan megalakuló kamaráknak, figyeljenek oda, hogy ez az ellenszolgáltatás arányban álljon a fizetett tagdíjjal, mint ahogy - tudjuk nagyon jól - számos önkéntes érdek-képviseleti szervezet van, ahol az orvosok a megfizetett tagdíj ellenében megfelelő szolgáltatást kapnak, általában helyben, és nem kell máshová utazniuk, hogy mindezt megkapják.

Úgy gondolom, mindezekre tekintettel nem támogatjuk a törvényjavaslat elfogadását, még akkor sem, ha ezek az indítványok, amelyeket most az előterjesztő előterjesztett, némileg pontosítják a törvényjavaslatot, de összességében nem tartjuk elfogadhatónak.

Köszönöm szépen. (Taps az MSZP soraiban.)

Ülésnap Felszólalás Felszólalás dátuma Felsz./videó idő Napirendi pont
73 138-140 2011.03.08. 5:22  133-202

KOVÁCS TIBOR (MSZP): Köszönöm a szót, elnök úr. Tisztelt Országgyűlés! Tisztelt Képviselőtársaim! Az első szakaszban képviselőtársaimmal számos módosító indítványt nyújtottunk be.

Azért gondolom, hogy most is beszélni kell ezekről a problémákról, hiszen a Ház programja szerint ennek a javaslatnak az általános vitája éjjel fél kettőkor kezdődött és fél négyig tartott, és nem mindannyian vettünk részt ebben a vitában. Úgy gondolom, nem is méltó a Házhoz, hogyha egy ilyen jelentőségű törvényjavaslatot éjjel fél kettőkor kezd el tárgyalni az Országgyűlés.

Amit egyébként szeretnék elmondani, és csatlakozni ahhoz, amit Lamperth képviselőtársam előzetesen elmondott: tényleg el kellene kerülni azt, hogy átessünk a ló másik oldalára. Merthogy ebben a törvényjavaslatban számos olyan elem van, amire nem tudunk mást mondani, mint hogy átesünk a ló másik oldalára. Nem beszélve arról, hogy ezen jogszabályok némelyike, amelyek itt megfogalmazásra kerültek, véleményem szerint egyszerűen betarthatatlan, és az olyan jogszabályok, amelyek előre látható módon betarthatatlanok, nemhogy a jogkövetést eredményeznék, hanem a jog elkerülésére ösztönzik az embereket.

Határozottan állítom, hogyha ezt a törvényjavaslatot elfogadjuk, akkor gyakorlatilag azt a több millió dohányzó állampolgárt és...

ELNÖK: Bocsánat, képviselő úr! Melyik módosító javaslathoz fűzi most a gondolatait? Mert nem az általános vitánál, hanem a részletes vitánál vagyunk.

KOVÁCS TIBOR (MSZP): Szeretném felsorolni, elnök úr: az 1., a 2., a 3., a 6., a 9., a 12., a 15. módosító indítványok, amelyeket képviselőtársaimmal nyújtottunk be, mind erről a témakörről szólnak, tisztelt elnök úr. Tehát ezért szeretném kifejteni az álláspontunkat, hogy miért kérem a tisztelt Házat arra, hogy támogassák ezeket a javaslatokat.

Tehát azt akarom mondani, hogy átesünk a ló másik oldalára. Gyakorlatilag másodrendű állampolgárokká degradáljuk azokat az embereket, és kiszolgáltatottá tesszük, akik egyébként dohányoznak. Úgy gondolom, hogy normális szabályokat lehet alkotni, annak a célnak az elérése érdekében, ami a törvényjavaslatban is megfogalmazódott, hogy a nemdohányzókat akarjuk védeni a dohányzás káros hatásaitól. Ez a célja ennek a jogszabálynak.

De úgy gondolom, az azért mégiscsak abszurd szabályozás a javaslat szerint, hogy például egy étterem kerthelyiségében ne lehetne dohányozni. Az államtitkár úr ingatja a fejét, csak az a probléma, hogy nem egyértelmű a szabályozás, mert az egyik paragrafusban ezt is tiltja, a másik paragrafus meg nem beszél róla. Tehát a jogalkotási törvény szerint amit nem tilt törvény, azt elvileg lehet csinálni, csak a másik paragrafus meg minthogyha tiltaná ezt a szabályt. Nem egyértelmű ez a szabályozás.

De mondhatnék más példát is, amit korábban felsoroltunk, hogy beszélni kellene természetesen arról is, a kormánynak legalábbis, merthogy ez képviselői önálló indítvány formájában került elénk, hogy a kieső bevételeket miből fogja a kormány pótolni. Éppen most hallottunk egy 250 milliárd forintos zárolásról. Hogyha itt most 50-70 milliárd forint kiesik a költségvetésből, akkor azt melyik részétől fogja elvonni a kormányzat - az egészségügytől vagy más fontos területektől? Kérdezem, hogy mit gondolnak erről. Hogyan akarják ezt a lyukat, ezt a költségvetési lyukat pótolni vagy egyáltalán valamilyen módon helyettesíteni?

Vagy mit szólnak azokhoz az érvekhez - és itt megint arról kell beszélni, hogy semmilyen érdekképviselettel és érdek-képviseleti egyesülettel nem beszéltek -, hogy mi a véleményük a vendéglátósoknak azokról az észrevételekről, amiket itt megfogalmaztak? Hogy attól tartanak, hogy jelentős forgalomkiesés következik be náluk. Miért nem lehet egy olyan szabályozást elfogadni itt, a javaslatban is, hogy legyen a vendéglátóhelynek is egy olyan elkülönített, zárt része, ahol a dohányosokat lehet fogadni, és lehet dohányozni azokban a termekben?

Ezek egyszerűen olyan elemei ennek a szabályozásnak, amelyeket nem lehet megmagyarázni, és nem lehet elfogadtatni. Mi csak felhívjuk a figyelmüket, és megpróbálunk érvelni azon több millió állampolgár nevében, akik ezeket a kérdéseket felteszik, hogy a megmagyarázhatatlan dolgok miért kerülnek bele a szabályozásba. Próbálnánk valamiféle magyarázatot találni erre, és kérjük, hogy fontolják meg azokat a módosító indítványokat, amelyeket képviselőtársainkkal benyújtottunk, mert ez valamelyest pontosabbá tenné ezt a szabályozást.

Köszönöm szépen.

Ülésnap Felszólalás Felszólalás dátuma Felsz./videó idő Napirendi pont
73 144 2011.03.08. 2:01  133-202

KOVÁCS TIBOR (MSZP): Köszönöm szépen, elnök úr. Azt mondtuk, hogy egyetértünk a szabályozással, mert szükség van a nemdohányzók védelme érdekében a szabályokon szigorítani, csak azt mondtuk, hogy ne essünk túlzásokba, és ne essünk át a ló másik oldalára.

Mondanék egy másik példát erre: korlátlan hatáskört adunk például önkormányzatoknak, hogy megtiltsák a közterületen történő dohányzást. Látszólag logikusnak tűnik, csak akkor a másik oldalon megkérdezem, hogy tessék mondani, akkor a gépkocsiforgalmat miért nem tetszenek korlátozni, merthogy a gépkocsikból a kipufogógáz sokkal nagyobb mennyiségben áramlik a környezetbe, és okoz nagyobb egészségkárosodást, mint az a dohányos, aki szabadtéren dohányzik. Ezért gondoljuk azt, hogy erre aztán tényleg semmi szükség nincsen, hogy ilyen jogosítványt adjunk önkormányzatnak, hogy ha tetszik, akkor a szabadtéren is korlátlanul korlátozhassa a dohányzást.

Vagy akkor fölteszek egy másik kérdést is, és itt van államtitkár úr, talán ő válaszol rá. Nagyon helyes dolog, hogy védjük a nemdohányzókat a dohányzók ellen. És mi a helyzet a pálinkafogyasztással, tisztelt államtitkár úr? - amit föl tetszettek szabadítani és kontrollálatlan minőségű és mennyiségű pálinkát fogyaszthat mindenki. (Dr. Lamperth Mónika nevet.) Tán csak nem azért csinálták, elég sok pálinkára van szükség, hogy a nép el tudja viselni azokat, amiket önök itt produkálnak az elmúlt időszakban (Derültség.), hacsak nem ezért fogadták el a pálinkaszabályozást, merthogy az alkoholfogyasztás egyébként ugyanolyan káros az egészségre, mint a dohányzás. Akkor miért nem verték a tamtamot itt a parlamentben, amikor a miniszterelnök beterjesztette a szabad pálinkafőzésnek az új szabályozását? Akkor nagyon egyetértett vele az összes egészségügyes, aki itt ül a teremben.

Köszönöm szépen.

Ülésnap Felszólalás Felszólalás dátuma Felsz./videó idő Napirendi pont
73 152 2011.03.08. 1:53  133-202

KOVÁCS TIBOR (MSZP): Köszönöm szépen. Még mindig ahhoz a módosító indítványhoz szólnék hozzá, amelyik teljes mértékben megtiltaná a munkahelyeken a dohányzást. Azt, hogy pislákol valami fény az alagút végén, mi sem jelzi jobban, mint hogy a mai napon Harrach Péter és Rubovszky György képviselő urak tartottak egy sajtótájékoztatót. Lehet, hogy önöknek meglepetésként hat a dolog, de ők fanatikus megoldásnak nevezték ezt a törvényjavaslatot, ami most be van nyújtva. A képviselő urak azzal a véleménnyel értenek egyet, hogy a munkahelyeken zárt helyiségekben engedélyezni kellene a dohányzást, mert ez az ő kifejezésük szerint is egy olyan fanatikus megoldás, ami teljesen elfogadhatatlan.

Úgy tűnik, hogy a kormánykoalíción belül is vannak olyan politikusok, akik rájöttek arra, amit már Lamperth képviselő asszony is kifejtett, hogy nem lehet a társadalom egyharmadát egyszerűen páriának tekinteni, kiközösíteni és lehetetlen helyzetbe hozni azzal, hogy gyakorlatilag mindenhol, még szabadtéren is tiltottá tennék számukra a dohányzást. Azt kérem, hogy a koalíción belül legyen egy egyeztetés, fontolják meg, és ha kell, pontosítva azokat a javaslatokat, amiket mi benyújtottunk - mert a kodifikátorok úgy gondolják, hogy nem elég pontos a mi megfogalmazásunk -, legalább bizottsági módosító indítványok formájában próbálják meg korrigálni. Erre látható módon van szándék, mert hiszen a képviselő urak nem véletlenül tartottak sajtótájékoztatót a mai napon.

Köszönöm szépen. (Taps az MSZP soraiban.)

Ülésnap Felszólalás Felszólalás dátuma Felsz./videó idő Napirendi pont
73 162 2011.03.08. 2:01  133-202

KOVÁCS TIBOR (MSZP): Köszönöm a szót, elnök úr. Ugye, képviselő úr nem sértődik meg, ha azt mondom, hogy én nem tartom normális dolognak, hogy egy ilyen jelentőségű törvényjavaslatnak a vitája éjjel fél kettőkor kezdődjön a parlamentben? Úgy gondolom egyébként, talán tudatos is volt, mert el akarták dugni a magyar társadalom elől ezt a törvényjavaslatot, hogy nehogy már azok, akik egyébként aggályaikat fejezik ki a javaslattal kapcsolatban, meg tudjanak szólalni és kifejthessék az álláspontjukat.

Hogy a különböző civil szervezetek az utolsó pillanatban árasztanak el bennünket mindenféle javaslatokkal, észrevételekkel, ez azt mutatja, hogy nyilvánvalóan ugyanúgy, ahogy mi, parlamenti képviselők sem tudtunk a javaslatról, hiszen pénteken este nyújtották be, tisztelt képviselő úr. Hétfő délelőtt már a bizottság tárgyalta az általános vitára való alkalmasságát, hétfő éjszaka fél kettőkor pedig már általános vitája volt a parlamentnek.

Hát mi ez, ha nem el akarják dugni a társadalom elől ezt a javaslatot, mert nem mertek vele előállni, mert olyan abszurdumokat tartalmaz a javaslat, hogy önök is tudják, hogy ezzel nem lehet kiállni a társadalom elé, egy ilyen javaslattal! Mert ez tényleg az, ahogy a képviselő urak mondták, ez egy fanatikus törvényjavaslat, néhány fanatikusnak a javaslata, akik úgy gondolják, hogy így akarják megmenteni a magyar társadalmat. De így nem lehet megmenteni a magyar társadalmat, hanem pontosan az ellenállást fogják elérni és kiváltani ezzel a javaslattal, nem az együttműködést fogják elérni, hanem azt mondják, hogy ha egyébként a törvényhozók a másik oldalon, a kormánypárti oldalon úgy gondolják, hogy ezt így kell csinálni, hát akkor majd mi is másképpen fogjuk csinálni, tisztelt képviselő úr. Ezt kellene megfontolni, hogy mi itt, a parlamentben a társadalomért vagyunk, és nem azért, hogy a társadalomnak különböző parancsokat osztogassunk, amiről mi meg vagyunk győződve, hogy azt kellene csinálniuk, amit mi jónak gondolunk.

Köszönöm szépen.

Ülésnap Felszólalás Felszólalás dátuma Felsz./videó idő Napirendi pont
73 188 2011.03.08. 1:33  133-202

KOVÁCS TIBOR (MSZP): Köszönöm szépen, elnök úr. Úgy gondolom, fontos lenne tisztáznunk, amit Hollósi képviselő úr az előbb bejelentett, hogy visszavonat módosító indítványt, ugyanis az ajánlás szerint, amire ő hivatkozott, azt nem ők adták be, másrészt pedig ő maga, ha több képviselőtársával együtt nyújtották be a javaslatot, nem vonhatja vissza az indítványt, csak a többiekkel együtt. Tehát jó lenne, ha ezt itt a plenáris ülésen tisztáznánk.

Még egy dologról szeretnék beszélni a 3. és a 4. ajánlási pont kapcsán, tisztelt elnök úr. Létrehoz a jogszabály egy úgynevezett egészségvédelmi érdekképviseletet ellátó társadalmi szervezetet, amelynek még ráadásul költségvetési támogatást is nyújt ez a jogszabály. Egy módosító indítványban kormánypárti képviselők még azt a kitételt is ki akarják venni a szabályozásból, hogy egy országos társadalmi szervezet nem kötelezően kell legalább ötven taggal rendelkezzen. Hát milyen országos hatáskörű szervezet az, amelynek még ötven tagja sincsen? Tehát úgy tűnik, mintha ez a törvényi szabályozás valami, mondjuk, Fidesz közeli társadalmi szervezetet akarna a költségvetésen keresztül támogatni. Jó lenne, ha ezt tisztáznánk, hogy ez így van-e vagy nem így van; vagy egy ténylegesen működő társadalmi szervezetet kívánnak ilyen módon támogatni, de akkor az nem lehet feltétel, hogy ötven tagja se kell legyen ahhoz, hogy támogatható legyen.

Köszönöm szépen, elnök úr.

Ülésnap Felszólalás Felszólalás dátuma Felsz./videó idő Napirendi pont
74 134 2011.03.16. 2:04  133-140

KOVÁCS TIBOR (MSZP): Köszönöm a szót, elnök úr. Tisztelt Országgyűlés! Tisztelt Államtitkár Úr! Az Orbán-kormány megszorító csomagja, azt gondolom, mindenki számára egyértelművé tette, hogy a Fidesz hazugsággal került kormányra, és hazugsággal nyerte meg a választásokat, ráadásul a költségvetésből hiányzó százmilliárdokat a szegények megsarcolásával kívánja pótolni és beszedni. Most már nemcsak a nyugdíjasokat, a rokkantnyugdíjasokat, az álláskeresőket, hanem a betegeket is bűnbaknak kiáltották ki. Szivárognak a hírek arról, tisztelt államtitkár úr, hogy 100 milliárd forintnál is többet akarnak kivenni a gyógyszerkasszából, ami természetesen azt jelenti, hogy a betegek terhei növekednek. Ráadásul beszélnek arról, hogy az úgynevezett dobozdíjat is 300 forintról 500 forintra kívánják emelni; csak utalnék arra, hogy akkor, amikor az 1 eurós vizitdíjért csinálták a politikai hisztériát.

Nem tudom, hogy számoltak-e azzal, tisztelt államtitkár úr, hogy ha további terheket kívánnak rakni a gyógyszergyártókra, azok esetleg kivonulnak az országból, munkahelyek szűnnek meg, kutatási tevékenység szűnik meg. Tehát ez is károkat jelent nemcsak az országnak, hanem a beteg embereknek is, gyógyszerek tűnhetnek el a patikákból ezen intézkedések eredményeként. Ismerjük már egyébként a Fidesz-kormány válságadóit, láthatjuk a következményeit, a különböző multinacionális társaságokra kivetett extraadók eredménye az volt, hogy az élelmiszerárak, az üzemanyagárak ma már a csillagos egekig emelkedtek, tehát ezek rögtön a fogyasztóknál jelennek meg. (Révész Máriusz: Az egész világon!)

Tisztelt Államtitkár Úr! Milyen intézkedéseket kívánnak tenni annak érdekében, hogy a 100 milliárdos forráskivonás ne a betegeket érintse? Köszönöm szépen. (Taps az MSZP padsoraiban.)

Ülésnap Felszólalás Felszólalás dátuma Felsz./videó idő Napirendi pont
74 138 2011.03.16. 1:13  133-140

KOVÁCS TIBOR (MSZP): Köszönöm szépen, elnök úr. Meglepő dolgokat mondott, tisztelt államtitkár úr. Ezek szerint a Széll Kálmán-terv, amelyben megfogalmazódtak ezek az intézkedések többek között, minden alapot nélkülözne? Tehát semmiféle háttérszámítás nem alapozza meg ezt a tervet, hiszen ön nem tudott semmiféle konkrétumról beszámolni. Nagy rendszerről beszélt az államtitkár úr, ez a nagy rendszer az elmúlt években viszonylagos egyensúlyban volt, egyensúlyban működött. A betegek terhei eddig is rendkívül magasak voltak; az előző kormányzat megpróbálta oly módon szabályozni ezt a területet, hogy legkevésbé emelkedjenek a betegek terhei. Ön is említette azt, hogy bizony a betegek már most is ott tartanak, hogy a felírt recepteknek csak a legszükségesebbikét váltja ki, mert többre egyszerűen nem futja.

Tehát ennek a nagy rendszernek az átalakításával ki kell állni, tisztelt államtitkár úr, nemcsak a parlament elé, hanem a szakmai szervezetek elé is, velük megbeszélve, egyeztetve, megkonzultálva, és remélem, hogy egy ilyen törvényt majd nem éjjel fél kettőkor kezd el tárgyalni a parlament, mint ahogy a legutóbbi törvény esetében is előfordult. (Közbeszólás az MSZP soraiból: Fél háromkor!)

Köszönöm szépen. (Taps az MSZP padsoraiban.)

Ülésnap Felszólalás Felszólalás dátuma Felsz./videó idő Napirendi pont
74 218 2011.03.16. 5:16  211-231

KOVÁCS TIBOR (MSZP): Köszönöm a szót, elnök úr. Tisztelt Országgyűlés! Valószínűsítem, hogy kormánypárti képviselőtársaim nem igazán fogták föl azt, hogy miről fognak dönteni most, és miről fognak szavazni a következő percekben.

Tisztelt Képviselő Hölgyek és Urak! Szeretném felhívni az önök figyelmét arra, hogy amiről most itt döntenek, azt néhány napon belül önökön otthon, az önök városában az ottani önkormányzatok, gazdasági társaságok sorra számon fogják kérni, hogy milyen döntéseket hoztak.

(19.20)

És államtitkár úrnak is mondanám - és ne haragudjon, mert önt igazán nagyra becsülöm, és az előző ciklusban igen sokszor energetikai témákban témákban együtt dolgoztunk és együttműködtünk -, azt kell kérdeznem, tisztelt államtitkár úr: ön nem szégyelli ezt a törvényjavaslatot, ami itt van most előttünk, és az ily módon benyújtott módosító indítványokat, amelyek közül némelynek köze nincs a törvényhez?!

Mert magyarázza már meg nekem valaki, hogy most az energetikai tárgyú törvényeknél miért tartozik ide a budapesti Ferihegyi repülőtér elnevezésének módosítása. Vagy miért tartozik ide különböző állampolgári jogokhoz kötődő törvényjavaslatok szabályozása? Egyszerűen megmagyarázhatatlan, de azt kell mondjam önöknek, hogy egy ilyen volumenű módosítóindítvány-csomagot áttekinteni sem lehet ez alatt az idő alatt. Délelőtt - elhangzott többször már -, 10 órával ezelőtt nyújtották be.

Hatalmas jelentőségű, az energetikához kapcsolódó számos terület módosítását tartalmazza a javaslat. Teljesen átszabja a kapcsoltan termelt villamosenergia-rendszert, amiből következően önkormányzati feladatok is következnek a következő időszakban, és egyszerűen a gazdasági társaságok, önkormányzatok, olyan önkormányzatok, amelyek tulajdonosai távhőtermelő társaságoknak, át sem tudták, tudják tekinteni a következő időszakban, hogy milyen változásokat tartalmaz ez a programcsomag.

De nagyobb jelentőségű változtatásokat is tartalmaz, mert hiszen a gáztározás, a készletgazdálkodás egyes területeit is átszabja ez a törvényjavaslat, és lényeges hatásköröket ad a kormánynak, sokkal nagyobb mozgásteret, mint a korábban törvényben szabályozott és jogszabályokkal körülírt kereskedési mód az itt tárolt gáz- és olajkészletekkel. Azért gondolom, hogy nem gondolták át és nem vitatták meg a frakcióban ezeket a módosításokat, mert fizikailag sem volt rá lehetőség. Nekem ne akarják azt mondani, hogy ezt a frakcióülésen megvitatták, és ilyen jelentőségű módosításokat elfogadtak!

Kormánypárti képviselők felelőssége az, hogy most mit fognak elfogadni ezzel a szabályozással. Önök viselik ennek minden kockázatát és minden következményét. És nem is értem egyébként, hogy hogyan vállal a kormány... - látva azokat a kodifikációs hibákat és problémákat, amelyeket a korábbi időszakban elfogadtak, hogy elfogadtak egy jogszabályt, ugyanilyen módon, mint ahogy ez most benyújtásra került a parlamentnek koherenciás indítványok formájában, majd két hét múlva rájöttek, hogy hoppá, nem sikerült pontosan a szabályozás, elővették, és újra elkezdték szabályozni. Ugyanabban az időpontban három-négy, ugyanazt a jogterületet érintő törvényjavaslat volt itt a Ház előtt, a parlament előtt.

Meri vállalni önök közül bárki is, hogy az így benyújtott koherenciás módosító indítványok minden tekintetben rendben vannak, és egységes szabályozást jelentenek a törvény szempontjából?! Én ezt nem tudom elhinni, tisztelt államtitkár úr, és nagyon sajnálom, hogy tulajdonképpen öné a felelőssége ennek az egész katyvasznak, ami itt van most előttünk, és önön vagy az ön minisztériumán fogják számon kérni azok a képviselők, akik most felelőtlenül, egymással beszélgetve oda sem figyelnek arra, hogy mi történik egyébként körülöttük.

Én azt a javaslatot szeretném megismételni, hogy inkább vonja vissza átdolgozásra a kormány képviselője ezt a javaslatot, még ha ugyanolyan vagy ehhez hasonló tartalommal is nyújtja be, de legalább valami bizonyosság lesz saját számukra is, hogy olyan javaslat kerül elfogadásra, amit aztán lehet alkalmazni a mindennapi életben.

Köszönöm szépen. (Taps az MSZP padsoraiban.)

Ülésnap Felszólalás Felszólalás dátuma Felsz./videó idő Napirendi pont
74 226 2011.03.16. 2:04  211-231

KOVÁCS TIBOR (MSZP): Köszönöm a szót, elnök úr. Tisztelt Országgyűlés! Tisztelt Képviselőtársaim! A fideszes képviselők figyelmét szeretném fölhívni arra, hogy az a rendszer, ami a távhőszolgáltatás rendszerében ma Magyarországon van, tulajdonképpen a korábbi Fidesz-kormány kezdeményezésére és szorgalmazására jött létre. A korábban gazdaságtalanul működő villamos erőművek, széntüzelésű villamos erőművek kiváltására pontosan ezt, a kapcsoltan termelt villamos energia rendszerét ajánlotta éppen Matolcsy miniszter úr. Erről dokumentumok is vannak, számos város képviselője emlékezhet erre a dologra.

(19.40)

Nem értem egyébként, hogy azok a képviselők, például a miskolci képviselők, akik itt ülnek és felelősek azért, hogy Miskolc város távhőellátása hogyan fog alakulni a következő időszakban, mennyit fognak fizetni az ottani lakók a távhőszolgáltatásért - az többek között ettől a törvénytől is függ. Ami ebben a javaslatban van, az nagyon nagy kockázatokat jelent ezeknek az önkormányzatoknak és ezeknek a gazdasági társaságoknak. Önöknek magyarázattal kell szolgálni az ottani állampolgároknak. Önökön fogják számon kérni, hogy miért fogadták el ezt a javaslatot, ha át sem tudták tekinteni a következményeit, hogy milyen következményekkel jár majd az ő berendezéseikre, az ő lakásaikra, az ő fűtési költségeikre.

Ez az önök felelőssége. Úgy látom, hogy nem érzik át ezt a felelősséget. Majd akkor fogják átérezni a felelősségét, hogy ha számon kérik önökön azok az állampolgárok, akik bizony ma is nagyon keservesen fizetik meg a távhőszolgáltatás árát.

Köszönöm szépen. (Taps az MSZP soraiból.)

Ülésnap Felszólalás Felszólalás dátuma Felsz./videó idő Napirendi pont
80 160-162 2011.03.28. 2:13  159-170

KOVÁCS TIBOR (MSZP): Elfogadom, ha tud rá válaszolni.

ELNÖK: Ebben az esetben öné a szó. Kovács Tibor úr!

KOVÁCS TIBOR (MSZP): Köszönöm a szót, elnök úr. Tisztelt Országgyűlés! Tisztelt Államtitkár Úr! Bencsik János és Lázár képviselő úr nem olyan régen jelentették be, hogy a kormány át kívánja alakítani a kötelező villamosenergia-átvétel rendszerét. Eszerint 2012-től kikerülnek a rendszerből a magasabb kapacitású, 10 megawattnál nagyobb kapacitású biomassza-erőművek, és már nyártól kikerülnek a távhőszolgáltatásban jelentős szerepet vállaló társaságok a kapcsolt villamosenergia-átvételi rendszerből. Függetlenül attól kívánja a kormány ezt tenni, hogy a kiadott határozatok érvényességi idejéből... - és attól, hogy a támogatásra szánt beruházás egyáltalán megtérült-e már vagy nem.

A Fidesz politikusai a KÁT-rendszert a villamos energia fogyasztói árát feleslegesen terhelő, indokolatlan tehernek minősítették. Kérdezném tisztelt államtitkár urat, hogy miután megszűnik ez a fölöslegesnek ítélt teher, mikor és mennyivel lesz olcsóbb az áram ára a kormány intézkedéseinek hatására. Bizonyára a kormány azzal is számolt, hogy a meg nem térült beruházások esetén a befagyott költségeket perelni fogják ezek a társaságok. Kérdezem államtitkár urat, hogy kiszámolták-e ezt, hogy mennyivel fogja terhelni az adófizetőket ez a kifizetés, amelyet várhatóan a kormánynak kell megtennie.

A tervezett új támogatási rendszer ma még nem ismert, de a hangoztatott fő cél a távhő árának féken tartása. Az átmeneti árbefagyasztás még valóban ma is fennáll, a fogyasztók esetén, a termelők esetén azonban nem. Ez viszont odavezetett, hogy egyes önkormányzati gazdasági társaságok mára gyakorlatilag fizetésképtelenné váltak. Kérdezem az államtitkár urat: ki fogja megfizetni az önkormányzatoknak ezeket a hatalmas terheket?

Várom megtisztelő válaszát. (Taps az MSZP padsoraiban.)

Ülésnap Felszólalás Felszólalás dátuma Felsz./videó idő Napirendi pont
80 166-168 2011.03.28. 1:10  159-170

KOVÁCS TIBOR (MSZP): Szívesen meghallgatnám Fónagy államtitkár urat is, ha viszontválaszban tud rá reagálni. (Dr. Simicskó István: Nem kívánságműsor!)

ELNÖK: Teremtek majd rá alkalmat, csak a Házban ez most nem lehetséges már így.

KOVÁCS TIBOR (MSZP): Tisztelt Elnök Úr! Majdhogynem komolytalan, ahogy a kormány reagál erre a nagyon fontos kérdésre.

(17.10)

Néhány hét múlva ott állunk majd az előtt a probléma előtt, hogy ki fogja fizetni ezeknek a költségeit, és - komolyan kérdezem - ki fogja megfizetni a távhőszolgáltatásnak azokat a többletköltségeit, amelyek már most jelentkeznek.

Kazincbarcikán, nagyon tisztában van vele a kormány, hogy milyen terhet jelent ez a gazdasági társaságoknak, és valóban várnak választ az emberek arra, hogy amit ígértek, hogy a KÁT-rendszer átalakításával a villamos energia ára csökkenni fog, mondják meg már végre a fogyasztóknak, hogy mennyivel fog csökkenni, miért hozzák ezt az áldozatot, miért kell a távhőszolgáltatóknak ilyen hatalmas áldozatot hozniuk (Az elnök a hozzászólási idő leteltét csengetéssel jelzi.), ha a villamos energia árát meg nem fogják csökkenteni.

Várom válaszukat. (Taps az MSZP soraiban.) Nem ezt ígérték!

Ülésnap Felszólalás Felszólalás dátuma Felsz./videó idő Napirendi pont
82 249-251 2011.04.04. 2:12  248-253

KOVÁCS TIBOR (MSZP): Köszönöm a szót, elnök úr. Kovács Zoltán képviselő úrnak jelezném, hogy egyelőre az MSZP-frakcióban vita van arról, hogy befogadnánk-e a frakcióba. (Közbeszólások a Fidesz soraiból: Jaj!)

ELNÖK: A napirendre kérném szépen rátérni, képviselő úr!

KOVÁCS TIBOR (MSZP): Tisztelt Államtitkár Úr! Nemcsak a politikusok, de az iparági szereplők és elemzők egybehangzó véleménye is, hogy dilettáns, koncepciótlan és agresszív a kormány energiapolitikája. Ármoratórium, miniszteri kézi vezérlésű árak, különadók, KÁT-rendszer szétverése, hálózatfejlesztési beruházások ellehetetlenítése, a szabályozás öt alkalommal történő megváltozása - nem semmi nyolc hónap alatt, tisztelt államtitkár úr, csak sajnos a következmények beláthatatlanok.

Önnek tudnia kell, az energiaipari beruházások hosszú előkészítést igényelnek, nagyon sokba kerülnek, és hosszú idő alatt térülnek meg. A bizonytalan, kiszámíthatatlan, ötletszerűen módosított jogszabályok közvetlenül veszélyeztetik az ellátásbiztonságot, növelik az importfüggőséget, ellehetetlenítik a beruházásokat. És az eredmény már látszik: az AES Borsodi Energetikai Kft. múlt héten jelentette be, hogy felfüggeszti a széntüzelésű tiszapalkonyai erőmű és a biomassza alapon működő Borsodi Hőerőmű működését, ezért Berentén 125, Tiszapalkonyán 170 dolgozó elbocsátását tervezi a társaság.

Szakmai vélemény szerint a döntés hátterében elsősorban az indokolatlanul növekvő biomasszaárak, a szén-dioxid-kvóták növekedése, valamint a kiszámíthatatlan és tervezhetetlen szabályozási környezet áll, amelyek jelentősen megnehezítették a versenyképes működést. Ráadásul a társaság - egyre inkább megjelenő vélemények szerint - a teljes tevékenységét be kívánja szüntetni Magyarországon, ki kíván Magyarországról vonulni.

Kérdezem a tisztelt államtitkár urat: ez volt-e a kormány célja? Kinek akarják átjátszani az energetikai szektort? A közmunkaprogramok szétverése után a kormány újabb csapást kíván mérni Borsod megyére? (Az elnök a csengő megkocogtatásával jelzi az idő leteltét.)

Várom államtitkár úr megtisztelő válaszát. (Taps az MSZP soraiból.)

Ülésnap Felszólalás Felszólalás dátuma Felsz./videó idő Napirendi pont
85 221 2011.04.26. 3:23  216-258

KOVÁCS TIBOR, a gazdasági és informatikai bizottság kisebbségi véleményének ismertetője: Köszönöm a szót, elnök úr. Tisztelt Országgyűlés! Tisztelt Képviselőtársaim! Milyen nagyszerű lenne, ha valóban arról lenne szó, amit itt az államtitkár úr és a képviselő úr előadtak, de valójában szeretném kérni önöket, hogy emlékezzenek azokra a hetekre, hónapokra, amikor itt miniszterek, államtitkárok, képviselők, Szijjártó Péter, Selmeczi Gabriella százszor elmondták itt a parlamentben, hogy a magán-nyugdíjpénztári rendszer átalakítására azért van szükség, merthogy a pénztárak eltőzsdézték a tagjaik pénzét, ezért kell az egész rendszert átalakítani, meg kell védeni a magyar nyugdíjrendszert. Sőt, ezt követően Selmeczi képviselő asszony még egy törvényjavaslatot nyújtott be, amit a kormánypárti képviselők teljesen természetesen nagy többséggel támogattak, hogy át kell világítani ezeket a magánnyugdíjpénztárakat, mert hiszen azt sejtette a képviselő asszony, hogy itt micsoda szörnyű visszaélések történtek ezen magánnyugdíjpénztáraknál.

És íme, tisztelt képviselőtársaim, itt van az ötödik törvénymódosítás ezzel kapcsolatban, amit benyújtott a kormány vagy a kormánypárti többség a parlament elé. Mit mutat ez, hogy ez már az ötödik javaslat ezzel kapcsolatban? Azt minimum, hogy ez az egész átalakítási koncepció, amit önök itt véghezvittek, teljesen átgondolatlan, teljesen megalapozatlan volt, nem győzik korrigálni a korábban elfogadott törvényjavaslatokat, azért, hogy azok egyáltalán végrehajthatóak legyenek. Erről természetesen nem beszélnek, sem a bizottság többségi előadója, sem az államtitkár úr nem beszél arról, hogy azért kell egyébként ezeket a módosításokat most elfogadtatni és végrehajtani, mert egyébként a törvény végrehajthatatlan, és működésképtelenné válnak azok a pénztárak, amelyeknek nyilvánvalóan ahhoz, hogy egyáltalán a törvény végrehajtható legyen, a következő hetekben, hónapokban még számos feladatot kell végrehajtaniuk, számos munkát el kell végezniük.

Tisztelt Képviselőtársaim! Úgy gondolom, nem árulok el titkot a tekintetben, hogy az MSZP képviselőcsoportja az első pillanattól kezdve ellenezte ennek a nyugdíjrendszernek az átalakítását, nem értettünk vele egyet. Egyébként nem értünk egyet ezzel a benyújtott törvényjavaslattal sem, mert ez ennek a folyamatnak a folytatása. Kíváncsi vagyok, a folyamat lezárásáig még hányszor kell a törvényt és a hozzá kapcsolódó kiegészítéseket még további módosításokkal pontosítani ahhoz, hogy a folyamat valamilyen kulturált módon egyáltalán lezárható legyen.

Mindezekre tekintettel, tisztelt képviselőtársaim, ugyan a bizottság kisebbsége sem támogatta ezt a törvényjavaslatot, de megfontolásra ajánlom önöknek is, hogy ne essenek abba a hibába, hogy ismét elfogadnak egy olyan szabályozást, ami néhány hét múlva ismételt módosításra szorul ahhoz, hogy egyáltalán végrehajtható legyen.

Köszönöm szépen, elnök úr. (Taps az MSZP soraiban.)

Ülésnap Felszólalás Felszólalás dátuma Felsz./videó idő Napirendi pont
86 52 2011.04.27. 2:05  21-149

KOVÁCS TIBOR (MSZP): Köszönöm a szót, elnök úr. Zsigó képviselő úr figyelmét szeretném felhívni arra, ő azt mondta az előbb, hogy nem szeret ilyen politikai vitákba bonyolódni. Képviselő úr, hogy ha nem szeret, akkor ne mondjon zagyvaságokat, meg ne mondja valótlanságok tömkelegét. (Zsigó Róbert közbeszól.)

Hogyha szakmailag értékeljük a dolgot: a devizaalapú hitelezés Magyarországon 2000-ben indult - ennek a részleteiről majd szeretnék én is beszélni -, egy 2000-ben született fideszes kormányrendelet alapján indult el. Normálisan működött ez a hitelrendszer 2008-ig, mindaddig, amíg a valutaválság be nem következett, és gyakorlatilag ellehetetlenült az árfolyamok változása miatt.

Ekkor a kormány, szemben azzal, amit ön nem tud vagy tudatosan elhallgat, rögtön lépéseket tett. Még 2008 novemberében a kormányzat meghozta azokat az első szükségesnek látszó, akkor szükségesnek látszó lépéseket, megállapodásokat kötött a bankokkal, különböző könnyítéseket vezetett be az akkor hitelt felvett emberek számára. Ezeket a lépéseket a kormány rögtön megtette, és nyilvánvalóan az azt követő időszakban - kezelve az államadósságot és a devizaproblémákat is, az ország fizetőképességének fenntartása érdekében megteendő lépéseket is - további intézkedéseket tett a devizaadósok védelme érdekében. Hogyha ön ezekkel a lépésekkel nincsen tisztában, akkor kérem, valótlanságokkal ne terhelje mind a televíziónézőket, mind a teremben ülőket, akik egyébként tisztességesen megpróbálták kezelni ezt. Az államtitkár úr is így kezelte az expozéjában a problémát.

És jó lenne, hogyha ön - mint kormánypárti vezérszónok - a megoldásokról beszélne, hogy milyen javaslatokat kíván tenni a kormány, mert önök látható módon ezekkel nincsenek tisztában, milyen lépéseket kívánnak tenni a probléma kezelése érdekében. (Taps az MSZP padsoraiból.)

Ülésnap Felszólalás Felszólalás dátuma Felsz./videó idő Napirendi pont
86 68 2011.04.27. 5:22  21-149

KOVÁCS TIBOR (MSZP): Köszönöm a szót, elnök úr. Tisztelt Országgyűlés! Tisztelt Képviselőtársaim! Úgy gondolom, néhány gondolat erejéig mindenképpen reagálni kell a kormánypárti vezérszónoklatokkal, illetve az imént elhangzott kormánypárti hozzászólással kapcsolatban. Azt kell mondjam - és Scheiring Gábornak is mondanám -, hogy utólag mi is tudnánk még nagyon-nagyon sok okosságot elmondani, mint amit önök itt elmondtak, visszautalva arra, hogy mit kellett volna úgymond a kormányzatnak csinálnia. Hát, az utólagos okoskodás tudjuk, mennyit ér, és ajánlanám egyébként a kormánypárti képviselőknek, hogy mielőtt elmondják itt az álláspontjukat és véleményüket, akkor próbálják meg egyeztetni azt a kormánnyal, és lehetőség szerint kerüljék azt, hogy egymásnak is ellentmondó állításokat fogalmazzanak meg.

(12.10)

Utalnék itt például arra, amit Zsigó képviselő úr elmondott, utána pedig Kenyeres Tamás képviselő úr itt annak az ellenkezőjét bizonygatta mindannyiunknak. Egyébként megjegyezném a Harrach képviselő úr, illetve a Kenyeres képviselő úr által elmondottakra, hogy a magáncsőd intézményét, amit mi ismételten benyújtottunk az elmúlt napokban, KDNP-s képviselők emlegették, hogy ők ezt már két vagy három évvel ezelőtt kezdeményezték. Tisztelt képviselőtársaim, egy éve kormányon vannak kétharmados többséggel. Ha ezt önök tényleg ilyen nagyon fontosnak tartották a probléma kezeléséhez vagy részbeni kezeléséhez, miért nem nyújtották be? Egyébként már régen elfogadhatták volna ezt a törvényjavaslatot, ha ezt valóban komolyan gondolják.

Mint ahogyan mondtam, a devizahitelezés 2000-ben a 250/2000-es kormányrendelettel indult el Magyarországon. Kezdetben fogyasztásieszköz-vásárlásra és gépkocsivásárlásra használták az emberek, és 2004-től kezdődött az a folyamat, amely a devizaalapú lakáshitelezés irányába mozdult el. Utaltunk arra, hogy ez itt a kormányzatnak egy kényszerű lépése volt. Cséfalvay államtitkár úr azt kérte a képviselőktől, hogy itt olyan javaslatokkal álljanak elő, amelyek a költségvetés számára is elviselhetők. Nos, az akkori kormány azért volt kénytelen megváltoztatni azt a Fidesz által elfogadott lakástámogatási rendszert, mert a költségvetés számára elviselhetetlen terhet jelentett volna.

Tisztelt Képviselőtársaim! Négy év alatt több mint 1000 milliárd forintos többletkiadást jelentett volna a költségvetés számára, ezért kellett a felelősen működő kormánynak annak idején ezt megváltoztatnia. Azzal, amit Cséfalvay államtitkár úr elmondott, egyet is lehetne érteni, csak van a dolognak egy bökije: nem mondott időpontokat, hogy ezt mikor akarja a kormány egyébként megvalósítani, hogy legalább azok, akiket érint a dolog, számíthassanak arra, hogy mikor számíthatnak azokra a lépésekre, amelyeket itt elmondott.

Most szeretnék utalni rá és még egyszer javasolni azokat a lépéseket, amelyek részünkről itt megfogalmazódtak. Tudjuk, hogy a végrehajtásnak milyen anomáliái vannak, és milyen kiszolgáltatott helyzetbe kerülnek a lakástulajdonosok, ha ilyen helyzetbe kerülnek. Azt mondtuk, hogy az erre vonatkozó jogszabályt már réges-régen lehetett volna pontosítani és javítani, de van egy konkrét javaslatunk. Azt mondtuk, hogy az APEH-nek van egy számítógépes árverezési rendszere, amely teljesen zártan, áttekinthető módon működik. Tessék ebbe a rendszerbe belevinni az árverezett lakásokat, és akkor mindenki számára egyértelművé válik a folyamat, a visszaélések nagy számban elkerülhetőek lennének. Scheiring Gábornak mondanám: ilyen javaslattal rajtunk kívül senki nem állt elő itt a mai vitanapon.

Vagy szeretném azt a javaslatunkat is megismételni, hogy például egy parlamenti bizottságnak érdemes lenne ezzel a területtel foglalkoznia, mert itt számos olyan javaslat elhangzott, amelyeket a kormány figyelembe vehetne, és nemcsak egy zárt körben, a bankokkal folytatott tárgyalás során vehetné ezeket a javaslatokat figyelembe, hanem egyeztethetnének, és itt, a parlament üléstermében elhangzó javaslatokat is figyelembe vehetnék. De arról is szót ejthetnénk, amit Surányi György kifejtett, hogyan lehetne ezt a problémakört kezelni. Például ez is megvitatható lenne, hogy miért utasították el a bankok első lépésben nyilvánvalóan ezt a javaslatot - mert számukra is bizonyos terhet jelentene, hogy a problémát valamilyen módon kezelhessék.

Tehát konstruktívan ily módon kellene hozzáállni ehhez a problémakörhöz, és el kellene már felejteni azt a visszamutogatást, aminek ráadásul sok esetben semmiféle alapja nincs. Erre kérem a kormánypárti képviselőket, hogy így viszonyuljanak azokhoz a javaslatokhoz, amelyeket mi itt megfogalmaztunk.

Köszönöm szépen. (Taps az MSZP soraiban.)

Ülésnap Felszólalás Felszólalás dátuma Felsz./videó idő Napirendi pont
86 78 2011.04.27. 0:35  21-149

KOVÁCS TIBOR (MSZP): Köszönöm a szót. Képviselő úr, a múlt feltárásához valóban szükség van rá, de a valóságos feltárásához, és nem pedig a múlt elferdítéséhez, mert csak abból tudunk tanulni, ha a valóságot tárjuk fel, és nem pedig a ferdítéseket, amiket itt hallhatunk.

Én nem önre utaltam, hanem a két vezérszónok által elmondottak közötti ellentmondásra, hogy milyen ellentmondás volt a két vezérszónoklat között; az ön által elmondottakkal nyilvánvalóan nem volt ilyen probléma. (Taps az MSZP soraiban.)

Ülésnap Felszólalás Felszólalás dátuma Felsz./videó idő Napirendi pont
86 100 2011.04.27. 1:03  21-149

KOVÁCS TIBOR (MSZP): Köszönöm szépen, elnök úr. Képviselő úr, régi motoros már itt a Házban. Hogyha 2 évvel ezelőtt vagy 3 évvel ezelőtt nagyon fontos volt ez a magáncsődjavaslatuk, ami teljesen más volt természetesen ahhoz képest, amit az MSZP-frakció komplex módon benyújtott, de hogyha ezt ilyen fontosnak tartják, amit képviselőtársa is már itt elmondott, önök már 10 hónapja, lassan egy éve kétharmados többséggel itt vannak a parlamentben - miért nem nyújtották már be? Rég elfogadhatták volna, hogyha azt a javaslatot valóban komolyan gondolták, amit annak idején benyújtottak.

(13.20)

Ne játsszák már el azt a játékot, hogy itt azt csinálják, hogy micsoda igazságtalanság történt önökkel az előző ciklusban, amikor itt a lehetőség. Tessék, orvosolják! Amikor számosan számon kérik rajtunk, hogy miért csináltuk ezt vagy azt, vagy amazt, hát itt van a lehetőség, tessék, oldják meg a problémát! (Taps az MSZP soraiban.)

Ülésnap Felszólalás Felszólalás dátuma Felsz./videó idő Napirendi pont
100 197 2011.06.20. 0:39  178-208

KOVÁCS TIBOR (MSZP): Köszönöm a szót, elnök úr. Tisztelt Országgyűlés! Tisztelt Elnök Úr! (Rogán Antal felé fordulva:) Nem állja meg a helyét, az, amit ön elmondott. Tudja nagyon jól, hogy a gazdasági bizottság ugyanúgy, mint minden más ilyen esetben, az ajánlás pontjai alapján szavaz a bizottságban. Tehát nem irományszám, hanem ajánlási pont szerint szavazunk. Eszerint szavaztunk a bizottságban. Az volt az írásos javaslatban, ami itt elhangzott.

Sajnos azt kell mondjam, hogy e tekintetben nem felel meg a valóságnak, amit elnök úr elmondott. Köszönöm szépen. (Taps az MSZP padsoraiban. - Közbeszólások a Fidesz padsoraiból.)

Ülésnap Felszólalás Felszólalás dátuma Felsz./videó idő Napirendi pont
101 67 2011.06.21. 1:32  38-90

KOVÁCS TIBOR (MSZP): Köszönöm a szót, elnök úr. Tisztelt Országgyűlés! Szeretném felhívni jobbikos képviselőtársaim figyelmét arra, itt az az aggály merül fel, hogy ha felruházzuk az államot bizonyos jogosítványokkal, akkor az állam valóban él-e ezekkel a jogosítványokkal, vagy adott esetben visszaél velük. Sajnálatosan azt tapasztaljuk, különösen az utóbbi egy évben, a Fidesz-kormány idején, hogy a megszülető jogszabályokat az állam nem minden esetben arra a célra használja, amire itt a parlamentben megfogalmazódtak, illetve amire elfogadtuk.

(Az elnöki széket Jakab István, az Országgyűlés
alelnöke foglalja el.)

Az az aggály fogalmazódhat meg teljes joggal, hogy milyen garanciái vannak annak, hogy ezzel a jogszabállyal a kormány politikai megfontolásokból nem fog visszaélni. Úgy gondolom, ilyen garanciák ebben a jogszabályban sincsenek. Nem vitatva azt, amit képviselő úr a visszaélésekkel kapcsolatban elmondott, a jogalkotónak és a kormánynak természetesen mindent meg kell tennie annak érdekében, hogy ezen a területen a lehetséges kiskapukat bezárjuk, de arra is vigyáznunk kell, hogy az állam oldala felé se nyissuk a kapukat, hanem ott is zárjuk, hogy a rossz szándékú politikai visszaélés lehetőségét szűkítsük.

Köszönöm szépen.

Ülésnap Felszólalás Felszólalás dátuma Felsz./videó idő Napirendi pont
101 97 2011.06.21. 2:36  90-152

KOVÁCS TIBOR, a gazdasági és informatikai bizottság kisebbségi véleményének ismertetője: Köszönöm a szót, elnök úr. Tisztelt Országgyűlés! Tisztelt Államtitkár Úr! A szándék, amit megfogalmazott, hogy egyszerűbb legyen, áttekinthetőbb, és még ráadásul a korrupciót is jobban visszaszorítsa a törvényjavaslat, ezt el lehet fogadni és lehet támogatni, csak kétségeink vannak, hogy mindennek egyszerre képes lesz-e megfelelni ez a jogszabály.

Az is vitatható, hogy egyszerűbb és áttekinthetőbb lesz-e egyértelműen, még akkor is, hogyha valóban felére csökkent a paragrafusok száma, ugyanakkor számos felhatalmazást ad a jogszabály különböző rendeletek megalkotására, így aztán mégiscsak számos olyan terület lesz, amit összebogarászva kell majd összegyűjtenie az alkalmazónak.

A rugalmasság jegyében egyszerűsödik a jogszabály, de ön is elmondta, hogy a korábbi jogszabály módosításaira azért került sor, mert a tapasztalatok alapján nyilvánvalóan a jogalkotó szerette volna a visszaélés lehetőségeit visszaszorítani, ezért bonyolódott tovább a jogszabály. Most, hogy egy teljesen egyszerű jogszabály lesz, kétségeink vannak a tekintetben, hogy a bürokrácia, vagyis pontosabban a visszaélések visszaszoríthatóak lesznek.

Az is rendjén van egyébként, hogy szándék a kis- és középvállalkozások támogatása ezen jogszabály keretében, ugyanakkor hogyha ez a prioritás, akkor nem tud érvényesülni az a szabályozás, hogy a közpénzeket minél hatékonyabban és minél nagyobb hatékonysággal tudják elkölteni. Itt nem tudom, hogy a két prioritás között majd ki és hogyan fog dönteni, hogy mi a fontosabb, a kis- és középvállalkozások támogatása vagy a hatékonyabb pénzelköltés.

A lánctartozások kérdése valóban olyan problémakör, amivel itt számos alkalommal foglalkoztunk az Országgyűlésben is, kísérletek történtek nyilvánvalóan a lánctartozás visszaszorítására. Itt is van szándék ebben a törvényjavaslatban, csak hát nem írja le pontosan a törvényjavaslat, hogy mikor lesz lehetőség arra, hogy az alvállalkozót közvetlenül fizessék ki a beruházók.

Tehát vannak kétségeink, hogy a jogszabály hogyan fog e tekintetben működni, és mindezek tekintetében majd nyilván részletesen is elmondjuk a véleményünket, de általános vitára nem tartottuk alkalmasnak a javaslatot.

Köszönöm szépen. (Szórványos taps az MSZP soraiban.)

Ülésnap Felszólalás Felszólalás dátuma Felsz./videó idő Napirendi pont
104 299 2011.06.27. 2:15  296-308

KOVÁCS TIBOR (MSZP): Köszönöm a szót, elnök úr. Tisztelt Országgyűlés! Tisztelt Képviselőtársaim! Erre a törvényjavaslatra is jellemző az, ami itt a mai napon elhangzott: gyakorlatilag a zárószavazáshoz benyújtott koherenciás módosító indítványok szinte követhetetlenek a tekintetben, hogy ki, mikor és hogyan nyújtja be azokat, ki és mikor dönt arról, hogy egyes indítványokat támogatnak, a másik indítványt nem támogatják, a harmadikat visszavonják; szinte követhetetlen az, hogy hogyan fogadnak el jogszabályokat.

Bánki Erik néhány perccel ezelőtt arra hivatkozott, hogy mit ígértek önök a választási kampányban; például azt ígérték, hogy az egészségügy egész rendszerét konszolidálni kell, és támogatni kell az egészségügy különböző intézményrendszerét. Joggal várták az egészségügyi dolgozók, hogy ez a jogszabály, amit itt benyújtottak, többek között fogja szolgálni a tisztánlátást, az átláthatóságot, a finanszírozhatóságot, és a jövőben átláthatóbbá válik az egész egészségügyi rendszer finanszírozási rendszere. Természetesen a jogszabály nem erről szól, sőt, ha figyelemmel kísérték a mai elektronikus sajtót, abban a legfontosabb hír az volt, hogy a magyarországi egészségügyben dolgozók fizetése a legalacsonyabb a környező országok egészségügyi dolgozóihoz képest, pedig lett volna alkalom e tekintetben is jelentős lépéseket tenni.

(21.30)

Csak utalnék arra, hogy a legmagasabb jövedelműeknek nyújtott adókedvezmények 500 milliárd forintjából vagy a MOL-részvényvásárlásokra fordított 500 milliárdból lett volna éppen elég forrás arra, hogy az egészségügy fejlesztését, az egészségügyi dolgozók jövedelmi helyzetét jelentősen javítsák. Ez a törvényjavaslat sajnálatos módon nem erről szól, ráadásul a benne megfogalmazódó szabályozás nemhogy átláthatóbb lenne az egészségügyi dolgozók számára, hanem még inkább bonyolulttá teszi a különböző ellátások sorrendiségét.

Mindezekre tekintettel nem tudjuk támogatni a törvényjavaslat elfogadását. Köszönöm szépen. (Taps az MSZP soraiban.)

Ülésnap Felszólalás Felszólalás dátuma Felsz./videó idő Napirendi pont
107 201 2011.07.04. 1:12  200-204

KOVÁCS TIBOR (MSZP): Köszönöm a szót, elnök úr. Tisztelt Országgyűlés! Tisztelt Képviselőtársaim! Ismét egy olyan törvényjavaslat van előttünk, amely a vita során, illetve a bizottsági vitában is jelentős mértékben változott, különösen igaz ez a külföldi rendszámmal történő közlekedés szabályozásának a kérdéskörére. Még az utolsó pillanatban is egy olyan, viszonylag nehezen áttekinthető módosító csomagot nyújtott be az előterjesztő, ami nehezen fejthető meg, hogy tulajdonképpen itt mi volt ezzel kapcsolatban a szándék.

Ami viszont teljesen elfogadhatatlan, hogy egy ilyen jogszabályban miért javasolja az előterjesztő a koncesszióról szóló törvénynek a módosítását. Ez megint egyszerűen elképesztő, megmagyarázhatatlan, hogy egy ilyen törvénybe hogyan kerül a koncesszióról szóló törvénynek a módosítása. Mindezekre tekintettel nem lehet, nem tudjuk követni a jogalkotás folyamatát. Kérdéses egyáltalán, hogy a kormánypárti képviselőknek van-e fogalmuk arról, hogy mit szavaznak meg, mit fogadnak el. Mindezekre tekintettel nem ajánlom, hogy ezt a törvényjavaslatot elfogadjuk.

Köszönöm szépen. (Taps az MSZP padsoraiban.)

Ülésnap Felszólalás Felszólalás dátuma Felsz./videó idő Napirendi pont
107 237 2011.07.04. 4:40  234-242

KOVÁCS TIBOR (MSZP): Köszönöm a szót, elnök úr. Tisztelt Országgyűlés! Tisztelt Képviselőtársaim! Bocsánat, hogy szólunk (Dr. Rétvári Bence: Nincs bocsánat.), de hát mondanunk kell, még akkor is, ha ilyen késői órán van, mert olyan dolgokat produkálnak ebben a javaslatban is, ami egyszerűen elképesztő és elfogadhatatlan. Nem mi szerkesztjük az Országgyűlés programját, önök szerkesztik, amiatt ülünk itt, mert önök így szerkesztik az Országgyűlés ülését.

Az ajánlással kapcsolatban azt szeretnénk elmondani, hogy a legelképesztőbb módosító indítvány a 3. ajánlási pont alatt szereplő indítvány. Néhány nappal ezelőtt, és itt szeretném fölhívni az egészségügyi bizottságban dolgozó képviselőtársaim figyelmét, hogyha nem vették volna észre, egy hete küzdenek azért, hogy bevezesse az Országgyűlés a népegészségügyi termékdíjról szóló szabályozást azért, hogy úgymond egészséges táplálkozásra serkentsék a magyar lakosságot, és még némi adóbevétel is származzon belőle, mintegy 20 milliárd forint összegben. Mi akkor is azt mondtuk, hogy ez nem egy megfelelő megoldás, de tudomásunk volt arról, hogy emelni kívánják, mégpedig három lépésben a dohánytermékek jövedéki adóját.

Nem tudom, hogy észrevették-e a kormánypárti képviselő urak, ezt a javaslatot kiveszik most a csomagból, tehát nincs jövedékiadó-emelés. Tehát azt, amit tulajdonképpen a költségvetési bevételek pótlására kívántak elfogadtatni, és itt több alkalommal, általános, részletes vitában is több képviselő is érvelt mellette, hogy ez micsoda nagyszerű javaslat és hogy fogadjuk el, most ezt egy tollvonással kiveszik ebből a javaslatból. Egészen elképesztő és megmagyarázhatatlan, hogy egyébként milyen indokok szólnak ezen javaslat mellett.

De ugyanez elmondható arról, amit Gőgös képviselő úr már itt elmondott az alkoholtermeléssel és -fogyasztással kapcsolatban. Egy teljesen váratlan és utolsó pillanatban benyújtott képviselői módosító indítvány formájában többszörösére emelik a jövedéki adóját az etilalkoholnak, ráadásul ezzel veszélyeztetik az egész ágazat működését, ötven-száz munkahely forog veszélyben egy ilyen törvényjavaslat kapcsán egyébként, amit persze nem nagyon indokoltak meg, mert itt a vitában nemigen beszélt róla senki, hogy mi az indoka egyébként ennek a javaslatnak.

Egészen furcsának tartjuk, hogy annak ellenére, hogy van egy korrekciós, fideszes képviselő által benyújtott javaslat, ami a korábbi túlzott emelést azért egy viszonylag konszolidált emeléssé javasolja visszacsökkenteni, ezt tudomásunk szerint nem kívánja támogatni a Fidesz-frakció.

De hát beszélhetnénk itt arról is, hogy heteken keresztül hogyan érveltek amellett, hogy bizonyos idegen rendszámokat használók hogyan kerülik ki a magyar törvényeket, és hogy micsoda szigorú szabályozást fog a Belügyminisztérium alkalmazni annak érdekében, hogy őket elkapják és megbüntessék. Erre fel ide beletesznek egy olyan javaslatot, hogy ha kedve szottyan az illetőnek, és mégiscsak magyar rendszámot kér az autójára, akkor neki nem kell, csak a felét befizetnie annak az adónak, amit különben minden rendes magyar állampolgárnak meg kell fizetnie. Ez megint csak egy érdekes momentum, nem beszélve arról, hogy csökkentik azoknak a gépjárműveknek az adóját, amelyek pontosan a legmagasabb kategóriába tartoznak. Ez megint csak nyilvánvalóan az alacsony jövedelemmel rendelkező állampolgárokat segíti és támogatja.

Nem tudom, kérdezem önöktől, kormánypárti képviselőktől: önök tisztában vannak azzal, hogy mi van ebben a 23 pontos csomagban? Én úgy gondolom, hogy a többség nincs tisztában, de legalább most elmondjuk önöknek, vagy a sajtó fölhívja majd holnap a figyelmüket arra, hogy miket akarnak itt ebben a szavazásban megszavazni, és kiket akarnak nehéz helyzetbe hozni.

Mi mindezekre tekintettel nem tudjuk támogatni ezeket az indítványokat. Köszönöm szépen. (Taps az MSZP padsoraiból.)

(21.40)

Ülésnap Felszólalás Felszólalás dátuma Felsz./videó idő Napirendi pont
108 235 2011.07.11. 4:29  232-240

KOVÁCS TIBOR (MSZP): Köszönöm a szót, elnök úr. Tisztelt Országgyűlés! Az ajánlás 2., 3. és 7. pontjához szeretnék szólni.

Ezt megelőzően néhány gondolatot a törvényjavaslat megszületéséről. Mi is elmondtuk, azzal a céllal egyet lehet érteni, hogy egyébként egészségtelen vagy egészségre káros élelmiszerek fogyasztásának korlátozását meg lehet próbálni elérni, de közben az is kiderült, és az egészségügyben dolgozó érdekképviseletek nyilvánvalóvá tették, ilyen, hogy egészségre ártalmas élelmiszer ma Magyarországon nincs forgalomban, ugyanis ezeket kivonják a forgalomból. Tehát nyilvánvalóan ez egy abszurd dolog ilyen indoklással beterjeszteni egy ilyen törvényjavaslatot. Nyilvánvalóvá vált és kiderült, hogy itt egyszerű pénzbehajtásról van szó, mert néhány példát szeretnék mondani arra, ha valóban a kormány őszintén és komolyan kívánta volna ezt a problémát kezelni, akkor elsőként például önök, kormánypárti képviselők nem fogadták volna el a miniszterelnöknek akkor azt az indítványát, hogy a bizonytalan eredetű pálinkát lehet főzni otthon és fogyasztani (Moraj a kormánypárti padsorokban. - Közbeszólás a Fidesz padsoraiból: Ülj le!) korlátlanul, merthogy ez sokkal inkább káros az egészségre, mint azok az élelmiszerek, amelyeket itt felsorolnak.

De ugyanúgy hivatkoznék a képviselőtársam által már elmondott jövedéki adó egyik pillanatról a másikra történő eltörlésére, amit a múlt héten produkáltak. A sajtó megpróbálta kideríteni, hogy egyáltalán kinek a kezdeményezésére és hogyan született ez a módosítás, azt követően, hogy kormánypárti képviselők heteken keresztül érveltek amellett, milyen fontos, hogy a jövedéki adó mértékét a dohánytermékek esetén lépcsőzetesen emeljük az európai szintre, hogy ne sokkhatás érje a magyar dohányosokat akkor, amikor el kell érnie Magyarországnak az európai szintet. Ehhez képest nincs olyan kormánypárti képviselő, aki tudta volna vagy merte volna vállalni, hogy hogyan került egyáltalán a Ház elé az a módosító indítvány, amit önök jóváhagytak, és mint kiderült, egyébként tudatlanul hagytak jóvá, mert a túlnyomó többségnek fogalma nem volt arról, hogy mit fogadtak el.

Különösen kínos ez egyébként a kormánypárti egészségügyi bizottságban dolgozó képviselőtársaim részéről, akik nagy elánnal küzdöttek a bizottságban is annak érdekében, ha már van a nemdohányzók védelmét szolgáló törvény, van ez a jövedékiadó-emelés, van aztán ez a népegészségügyi törvényjavaslat, micsoda nagyszerű bevételeket produkál a kormány, amit majd az egészségügy fejlesztésére fog fordítani. Nosza, mi felajánlottuk az államtitkár úrnak a bizottsági ülésen, hogy megemeljük a kalapunkat a kormány előtt, amennyiben beleírják ebbe a törvénybe azt, hogy az ebből származó bevételeket a kormány az egészségügy fejlesztésére, ne adj' isten, az egészségügyi dolgozók bérének emelésére kívánja fordítani. Természetesen ezt a módosító indítványt a kormánypárti képviselők nem támogatták, mint ahogy ez előre kiszámítható volt. Úgyhogy a kalapemelés is elmarad, bármennyire sajnáljuk. Szócska államtitkárnak legyenek szívesek átadni, hogy sajnos nem tudtuk megemelni a kalapunkat előtte.

Továbbra is az a véleményünk, tisztelt képviselőtársaim - és ez a 7. módosító indítványból is kiderül -, hogy ez egy áfajellegű többletadó, kettős adóztatását jelenti ugyanazon termékeknek. Meggyőződésünk, hogy ezzel az Európai Bizottság nem fog egyetérteni, és vissza fogja dobni önöknek ezt a törvényjavaslatát. (Közbeszólás a Fidesz soraiból: Ülj le!) Úgyhogy arra kérjük önöket, hogy mindezekre tekintettel ne támogassák önök se egy teljesen felesleges és behajthatatlan és leginkább az alacsonyabb jövedelmű társadalmi rétegeket sújtó törvény elfogadását. Mi nem fogjuk támogatni ezt a javaslatot.

Köszönöm szépen. (Taps az MSZP soraiból.)

Ülésnap Felszólalás Felszólalás dátuma Felsz./videó idő Napirendi pont
109 289 2011.09.12. 7:22  270-298

KOVÁCS TIBOR (MSZP): Köszönöm a szót, elnök úr. Tisztelt Országgyűlés! Tisztelt Képviselőtársaim! Bájos dolog, amikor kormánypárti képviselők panaszkodnak, hogy a késő esti órán kell ilyen úgymond fontos ügyekkel foglalkozni.

Tisztelt Képviselőtársaim! Önök szervezik a parlament életét, önök alakították ki így a programjukat. Ettől már csak az a bájosabb, amikor arra panaszkodnak, hogy a nemzetközi helyzet tudottan fokozódik, és a nemzetközi helyzet fokozódása miatt önök kénytelenek adóbevételeket növelni és emelni, újabb adókat kivetni.

Ma a gazdasági bizottságban meghallgattuk Matolcsy György miniszter urat, és egy nagyon érdekes dolgot kellett megtapasztalnunk. Amikor az MSZP-kormány fogadott el ilyen jellegű törvényjavaslatokat, adóemelést, akkor önök itt harsogva beszéltek arról, hogy ezek mind megszorító intézkedések, és amikor a Fidesz-kormány lép ugyanilyen intézkedéseket, akkor természetesen az a gazdasági szükségszerűségből adódó természetes lépés, amit mindenkinek tudomásul kell vennie és el kell fogadnia.

Szeretném emlékeztetni önöket, hogy önök, képviselők, hogyan reagáltak az ilyen jellegű változtatásokra, például a gázolaj jövedékiadó-emelésére. Annak idején, amikor 250 forint környékén volt a gázolaj jövedéki adója, akkor itt tobzódott az egész Fidesz-frakció, hogy micsoda felháborító disznóság az, hogy az akkori kormány valamelyest emelte a jövedéki adót, és elmondták és felhívták a képviselők az állampolgárok figyelmét, hogy amikor tetszenek tankolni, akkor tessenek szíves lenni gondolni a kormányra. Most akkor mi is elmondjuk, és csak ugyanazt mondjuk, amit önök mondtak annak idején, csak egy teljesen más helyzetben, tisztelt képviselőtársaim.

400 forint közelében jár a gázolaj ára. Ebben a környezetben akarnak önök még 16 forintos jövedékiadó-emelést rányomni azokra az emberekre, akik egyébként 7,5 tonna alatti járművekkel, illetve személyautóval járnak, tehát a kisvállalkozások jelentős része, akik nem tudják visszaigényelni a jövedéki adó egy részét, és ugyanúgy a mezőgazdasági vállalkozások, amelyeknek csökken a visszaigényelhető jövedéki adójuk. Akkor, annak idején azt mondták önök, amit most mondunk mi is: amikor november 1-je után majd tankolni fognak gázolajat, akkor gondoljanak szeretettel a kormányra, köszönhetik a kormánynak, hogy ilyen magasak az üzemanyagárak, mert Varga Mihály, aki most nincs itt a teremben, többször hangsúlyozta, hogy a kormánynak igenis van eszköz a kezében, hogy megakadályozza a jövedéki adón keresztül az üzemanyagok árának a növekedését. Ennyit az üzemanyagokról.

Menjünk az alkoholos termékek irányába! Tisztelt Képviselőtársaim! Ha önök nem fogadják el a miniszterelnöknek egy évvel ezelőtti javaslatát, hogy 50 literig nem kell jövedéki adót fizetni a pálinkatermékek után, akkor azt mondom önöknek, hogy most egy fillérrel sem kellene emelni a jövedéki adót, mert ez a bevétel azokból a pálinkatermékekből befolyna a költségvetésbe, nem beszélve arról, hogy gondolják meg, hogy most megemelkedik a jövedéki adója a legálisan termelt alkoholtermékeknek, még nagyobb lesz a különbség a kettő között. Statisztikai adatok már mutatják, már kimutatják, hogy megjelent a falusi kocsmákban az adómentesen főzött pálinka. Ezután még inkább, mert a kettő közötti árkülönbség még nagyobb lesz, még inkább meg fog jelenni az adózatlanul főzött pálinka a különböző kereskedelmi forgalmakban. Sajnálatos módon a vámszervezeteknek nincs meg az a többletkapacitásuk, amivel ezt a folyamatot megállíthatnák, tehát valószínűsítem, de ez igaz a gázolaj-értékesítésre is, mert semmi garanciája nincs annak, hogy az így megemelt árak alapján majd ugyanannyi lesz az értékesítés, mint korábban, ugyanez igaz az alkoholtermékeknél. Nagy valószínűséggel az a prognózis, amit itt a gazdasági minisztérium megfogalmazott a bevételeket illetően, nem fog teljesülni emiatt, mert hiszen a feketeforgalmazás nagy valószínűséggel növekedni fog.

Ugyanaz elmondható a dohánytermékekre. Most látszik csak igazán, hogy milyen meggondolatlan és megfontolatlan volt a kormánypárti többség akkor, amikor két hónappal ezelőtt több napon keresztül győzködtek itt bennünket, hogy milyen fontos a dohánytermékek jövedéki adójának az emelése, és akkor egyik pillanatról a másikra visszaléptek azzal, hogy már egy nagyon pontos, nagyon precíz, egy sokkal megalapozottabb jövedéki szabályozást fognak beterjeszteni egységes koncepcióként ide, a parlament elé. És mi történik? Most egyszerűen jövedéki adót emelnek és egyébként sokkal nagyobb mértékben, mint az a tavaszi javaslatban megfogalmazódott.

Mi lesz ennek a következménye? Tisztelt Képviselőtársaim! A magyar dohányforgalmazás 20-25 százaléka a feketekereskedelemben realizálódik. Minden korábbi évben, amikor a jövedéki adó emelésére sor került, akkor mindig bekövetkezett az, hogy a feketeforgalomban növekedett a behozott dohánytermékek mennyisége. Ez nagy valószínűséggel most is prognosztizálható, tehát önök hiába számítanak arra egyébként, hogy majd a dohánytermékek jövedéki adójából, mert ha kiszámítjuk, hogy mennyit is jelent ez a jövedékiadó-emelés, ez azt jelenti, hogy 70-80 forinttal fog megnőni egy doboz cigaretta ára. Ha azt gondolják, hogy ebből ennyivel több adóbevétel fog befolyni, úgy gondolom, hogy itt is csalódniuk kell.

Én nem nagyon ismerem a szerencsejáték-piacot, de azért mégiscsak érdekes, és igazuk van azoknak a képviselőtársaimnak, hogy ennek egy viszonylag szűk keretét próbálják meg újabb terhekkel sújtani, és van egy rendkívül széles és egyre növekvő területe a szerencsejátéknak, az internetes szerencsejáték-forgalom, amit meg sem próbálnak valamilyen módon keretek közé szorítani, és meg sem próbálnak ebből adóbevételekre szert tenni.

Tehát úgy gondolom, tisztelt képviselőtársaim, hogy ez a javaslat, ami itt van előttünk, ez egyrészt a kormány elhibázott gazdaságpolitikájának eredményeként került ide, a Ház elé, valószínűleg nem fog teljesülni az a várakozás, amit ezzel kapcsolatban megfogalmaztak, és a problémák nemhogy egyszerűsödnének ezen a területen, hanem sokkal inkább bonyolódni fognak. Mindezekre tekintettel természetesen nem tudjuk támogatni a javaslat elfogadását.

Köszönöm szépen. (Taps az MSZP soraiból.)

Ülésnap Felszólalás Felszólalás dátuma Felsz./videó idő Napirendi pont
110 24 2011.09.13. 4:46  19-29

KOVÁCS TIBOR (MSZP): Köszönöm szépen, elnök úr. Én is ehhez a módosító indítványhoz szeretnék kapcsolódni és bejelenteni, hogy kapcsolódó módosító indítványt is kívánunk benyújtani ehhez a javaslathoz. Tegnap este és azt megelőzően is számos alkalommal elmondtuk, milyen súlyos következményei vannak annak, hogy a miniszterelnök bejelentésére az adómentes pálinkafőzés lehetősége a mai napig is fennáll. Itt ülnek a kormány képviselői, itt ülnek a kormánypárti képviselők, és soha senki egyetlenegy ésszerű magyarázatot nem fűzött ahhoz, hogy erre az intézkedésre miért volt szükség, nem magyarázták el a közvéleménynek, csak úgy gondolják, hogy ez egy hihetetlenül populisztikus döntés volt, ami nyilvánvalóan sokaknak tetszik, akik ilyen tevékenységgel foglalkoznak. Ugyanakkor nem mérték fel azt, hogy milyen hihetetlen károkat okoz a jövedéki adózás egész területén. Most is elhangzott, hogy ez milyen visszaélésekre ad lehetőséget.

A törvényjavaslat kapcsán tegnap este is elmondtam - amit most szeretnék megismételni -, ennek az adóemelésnek nagy valószínűséggel az lesz a következménye, hogy a fekete-pálinkafőzés, illetve annak a forgalmazása még inkább üzletszerű lesz, még inkább megéri azoknak, akik ezt a tevékenységet eddig is folytatták, hiszen a két termék közötti árrés lényegesen megnő az adóemeléssel, és semmivel nem magyarázható, hogy erre miért van szükség. Többször hangsúlyoztuk, ha nem lenne lehetőség 50 liter/fő adómentes pálinkafőzésre, akkor semmi szükség nem lenne arra, hogy most jövedéki adót emeljenek, mert az ebből származó bevételek lényegesen magasabbak lennének, mint amennyi a mostani adóemelés következtében várhatóan befolyik majd a költségvetésbe. Bár kétségeink vannak a tekintetben, hogy mennyire lesz eredményes ez a kormányzati szándék.

Ugyanez analógiaként természetesen elmondható a gázolaj jövedéki adójának az emeléséről is. Emlékeztetnék arra, hogy a mai kormánypárti képviselők annak idején ellenzékben milyen vehemenciával támadták az akkori kormányt, milyen vádakat fogalmaztak meg lényegesen alacsonyabb dízelolaj-adóáremeléskor az akkori kormánnyal szemben, sőt azt mondták, hogy az, aki tankol, emlékezzen meg a kormányról, merthogy a kormány intézkedései eredményeképpen olyan magasak az üzemanyagárak. Most 400 forint környékén tartunk, tisztelt kormánypárti képviselők, és önök nem szólalnak meg, hogy hogy van ez. Két-három évvel ezelőtt ezt szajkózták itt a parlamentben, most viszont miért nem állnak fel, és kérik számon a kormánytól, hogy ilyen üzemanyagárak mellett milyen alapon emeli a gázolaj jövedéki adóját.

Úgy gondolom, ez egy teljesen elhibázott lépés és intézkedés, mert a várt hatása nem fog megtörténni. Valószínűleg ez is a feketekereskedelmet fogja tovább erősíteni, illetve azt eredményezi, hogy a magyar állampolgárok sokkal inkább a szomszédos országokban fognak tankolni, mert olyan jelentős lesz a különbség a magyarországi és a szomszédos országokban lévő üzemanyagárak között.

Mindezekre tekintettel teljesen érthetetlen és elfogadhatatlan, hogy ilyen szabályozásokat szándékoznak bevezetni. A magam részéről én is kérem, hogy támogassák azt a módosító indítványt, amit képviselőtársaink már benyújtottak a pálinkaforgalmazással kapcsolatban, illetve azokat a kapcsolódó módosító indítványokat, amelyeket be fogunk nyújtani.

Köszönöm szépen. (Taps az MSZP soraiban.)

Ülésnap Felszólalás Felszólalás dátuma Felsz./videó idő Napirendi pont
110 28 2011.09.13. 5:50  19-29

KOVÁCS TIBOR (MSZP): Köszönöm szépen, elnök úr. Tisztelt Ház! A Hörcsik képviselő úr által beadott módosító indítványokhoz kapcsolódóan szeretnék szólni. Csodálkozom egyébként, hogy képviselő úr nincs itt. Módosító indítványai azt a drasztikus adóemelést próbálják korrigálni, amit a kormány a dohánytermékek kereskedelmében kíván érvényesíteni. Különösen igaz ez a vágott dohányra, ami köztudottan magyar termék. S nyilvánvaló, hogy képviselő úr, akinek az választókerületében működik az a dohánygyár, ahol ezeket a termékeket előállítják, teljes joggal gondolja azt, hogy ezt a Magyarországon előállított terméket indokolt alacsonyabb adókulccsal sújtani.

(10.00)

Egyébként mindenütt, egész Európában lényeges különbség van a dohánytermékek, illetve a vágott dohány jövedéki adója között, de nyilván majd a képviselő úr megpróbálja a saját kormánypárti frakcióján keresztül érvényesíteni az elképzeléseit. Sajnálom, hogy már a nyáron egyszer erre kísérletet tett a képviselő úr, akkor ez nem sikerült neki, de nyilván meg fogja védeni a saját álláspontját.

Ezzel kapcsolatban el kell mondani azt, hogy ez az adóemelés jelentősen drasztikusabb adóemelés, mint amit nyáron szándékozott bevezetni a kormány. Akkor, ugye, emlékszünk rá, azzal léptek vissza a benyújtott törvényjavaslattól az utolsó pillanatban, az utolsó másodpercben, természetesen nem lehet tudni, mi volt az oka és a magyarázata annak, hogy visszaléptek, mindenesetre azt mondták, hogy őszre egy olyan alaposan átdolgozott jövedéki szabályozást nyújt majd be a kormány, és emiatt kívánták visszavonni az akkori javaslatukat. Ehhez képest eltelik másfél hónap, és durván magasabb jövedékiadó-emelést vetnek ki a dohánytermékekre három szakaszban; egy, ami rögtön november 1-jén lépne hatályba. És itt jegyezném meg, hogy ezt már szinte megszokjuk, hogy a törvényalkotásban a mostani kormánypárt úgy viselkedik, hogy ha a törvények nem illeszkednek az ő szándékaikhoz, akkor gyorsan megváltoztatják a szabályokat.

Tudjuk, az a szabály, hogy az elfogadott adójogszabály csak 45 nap múlva léphet hatályba, hogy az érintetteknek legyen idejük erre felkészülniük, most gyorsan benyújtja a kormány, hogy ez életbe léphessen november 1-jén, benyújtja az államháztartásról szóló törvény egyparagrafusos módosítását, amelyben módosítják 45 napról 30 napra ezt a szabályt. Ezt is egy rendkívül "elegáns" törvényalkotásnak nevezhetjük, természetesen idézőjelben, mert hiszen ez azt jelenti, hogy ez a kormány semmibe veszi azokat a jogalkalmazókat, akiknek természetesen mind számítástechnikai, mind egyéb más módon fel kell készülniük egy ilyen jelentős adóváltozásra.

Milyen következményei lehetnek, tisztelt képviselőtársaim, egy ilyen adóemelésnek? Mint ahogyan a korábbi időszakban is tapasztalható volt, alacsonyabb árszinteken is bekövetkezett. Most rendkívül magas, mert hiszen ez az adóemelés azt jelenti, hogy egy-egy cigaretta dobozonként 80-100 forinttal fog többe kerülni, mint most. Ennek természetszerűleg az lesz a következménye, hogy megnő a csempészett cigaretta forgalma, amire a magyar vámszervek, vámhatóságok nincsenek fölkészülve.

Természetesen mindent megtettek eddig is, és a dohánygyárakkal is együttműködve jelentős eredményeket értek el a hamisított dohánytermékek, illetve az adózatlan dohánytermékek forgalmazásának visszaszorításában, önök most ismét kaput nyitnak ezzel az adóemeléssel ennek a feketekereskedelemnek, és ha semmilyen eszköz nincs, ami biztosítaná a kormánynak azt a szándékát, hogy valóban azokat az adólyukakat, amelyeket egyébként az alkalmatlan és nem megfelelő gazdaságpolitika következtében kívánnak ilyen módon befoltozni, várhatóan a befolyó jövedelmek ezt nem fogják önöknek biztosítani. Úgyhogy készülhetünk arra, hogy októberben, amikor a költségvetéshez kapcsolódó adótörvényeket benyújtja a kormány, nagy valószínűséggel számíthatunk egy ismételt jövedékiadó-növelésre vagy -változtatásra. Ez is jellemzi azt, hogy a kormánypárti képviselők, akik egyébként 2-3 évvel ezelőtt azt szajkózták, hogy ha az akkori kormány bármilyen mértékben változtatja az adójogszabályokat vagy emelte az adókat, az megszorító intézkedés volt, most, amikor a kormány ilyeneket lép, az természetesen a megváltozott körülményeknek, a "nemzetközi helyzet fokozódásának", természetesen idézőjelben, emlékeztetve egy nagyon ismert magyar filmalkotásra... - szóval, a nemzetközi helyzet fokozódására hivatkozva javasolnak ilyen megalapozatlan és megfontolatlan jogszabályokat.

Mi nem tudjuk támogatni ezt a kezdeményezést sem, mert meg vagyunk róla győződve, hogy nem éri el azt a célt, amit a kormány megfogalmazott.

Köszönöm szépen. (Taps az MSZP soraiban.)

Ülésnap Felszólalás Felszólalás dátuma Felsz./videó idő Napirendi pont
110 68 2011.09.13. 2:10  29-113

KOVÁCS TIBOR (MSZP): Köszönöm szépen, elnök úr. Itt az eddig elhangzottak során a kibocsátáscsökkentést mindenki automatikusnak, evidenciának és elsőrendű fontosságúnak nevezte, ugyanakkor meg kell fontolnunk ennek a kérdéskörnek egy másik aspektusát. Tudott dolog, hogy a szén-dioxid-kibocsátás csökkentésében a nemzetközi megállapodásokat a három legnagyobb kibocsátó, az Egyesült Államok, Kína és India nem írta alá, ehhez képest Magyarország szén-dioxid-kibocsátása töredéke sincs ezen országok szén-dioxid-kibocsátásának. Nekem van egy olyan érzésem, hogy ebben megint éltanulók akarunk lenni, holott a dolog másik oldalát is meg kellene nézni.

A szén-dioxid-kibocsátás csökkentése az alternatív energiaforrások bevonásával jár, jelentős beruházásokat kell hozzá megvalósítani, hallatlan sok pénzbe kerül, és azt jelenti, hogy a fogyasztónak az így termelt villamos- és egyéb más energiákért többet kell fizetnie. Tehát addig, ameddig ezek az országok, az Egyesült Államok sem vállalja be, Kína sem vállalja be, nyilvánvalóan azért, mert nincsen annyi pénzük, nincsen annyi forrásuk, hogy egyik évtizedről a másikra átálljanak egy másik energiaforrásra, addig nekünk nem kellene éltanulóknak lennünk, mert semmilyen jelentősége nincs a globális felmelegedés és klímaváltozás szempontjából annak, hogy Magyarországon hogyan alakulnak ezek a folyamatok.

Itt sokkal inkább valamiféle egyensúlyt kellene teremteni a lehetőségeink és a szándékaink között, mert a szándékkal nincs problémám, nem vitatom, hogy nem kell csökkenteni a szén-dioxid-kibocsátásokat, csak a szándékainkkal, illetve a lehetőségeinkkel valamiféle egyensúlyt kellene teremteni. Ezt a hozzászólásomat is azért mondtam el, hogy ne legyen teljesen egyoldalú ez a beszéd a szén-dioxid-kibocsátás csökkentéséről, ami eddig zajlott a parlamentben.

Köszönöm szépen. (Taps az MSZP soraiban.)

Ülésnap Felszólalás Felszólalás dátuma Felsz./videó idő Napirendi pont
110 72 2011.09.13. 2:10  29-113

KOVÁCS TIBOR (MSZP): Köszönöm szépen, elnök úr. Tisztelt Államtitkár Úr! Tisztelt Képviselő Úr! Amit a hazai energiaforrások hasznosításáról mondott, azzal maximálisan egyet lehet érteni. Pontosan ennek a fényében egészen érthetetlen és megmagyarázhatatlan, hogy a kormányzatnak az elmúlt egy évben az energetikában megtett intézkedései miért ellentétesek egyrészt a most hatályos energiapolitikai koncepcióval, amit három évvel ezelőtt vagy két és fél évvel ezelőtt elfogadott a Ház, és ellentétes egyébként azzal is, ami ebben az újban megfogalmazódik.

Mire gondolok? Nem tudjuk sajnálatosan a ma napig, hogy a mátrai szenes erőműblokk fejlesztése, amit hatalmas szellemi és anyagi ráfordítással előkészítettek az ottani szakemberek, és még ráadásul az a prioritás, amit a kormány most megfogalmazott, hogy az állami szerepvállalás is növekedjen, hiszen ez többségi állami tulajdonú beruházás vagy fejlesztés lett volna, egyszer csak, egyik pillanatról a másikra leállították. Pletykák szólnak arról, hogy abból a megfontolásból, hogy az MVM-nek, illetve az erőműnek a rendelkezésre álló anyagi forrásait a kormány más célokra kívánja felhasználni és fordítani, más ágazatokba történő befektetésre kívánja fölhasználni.

Jó lenne, ha egyébként a koncepció kapcsán erről is esne szó, és hogyha államtitkár úr talán válaszolna arra, hogy ott az a hatalmas szellemi és anyagi befektetés, ami a fejlesztés érdekében történt, hiábavaló, vagy pedig a kormánynak van szándéka, mondjuk, egybeesve azzal, amit Turi-Kovács képviselő úr mondott, hogy a hazai forrásokat jobban használjuk, hogy ezt hasznosítsuk a következőkben, és a fejlesztés nem hal meg, hanem valamikor folytatódik.

Köszönöm szépen. (Taps az MSZP padsoraiból.)

Ülésnap Felszólalás Felszólalás dátuma Felsz./videó idő Napirendi pont
110 80 2011.09.13. 2:05  29-113

KOVÁCS TIBOR (MSZP): Köszönöm szépen, elnök úr. Néhány gondolat az állami szerepvállalás növeléséről, ami prioritásként jelenik meg ebben a koncepcióban. Nézzük meg, hogy milyen előnyei vagy hátrányai lehetnek ennek.

Hátránya nyilvánvalóan az, hogy hihetetlen sok pénzbe kerül. Nézzük az előnyök oldaláról, hogy vannak-e ilyenek. Az energiaárak csökkentésében van-e ennek szerepe? Eddig nem bizonyosodott be, hogy az állami tulajdonú társaságok olcsóbban tudtak volna energiát szolgáltatni, tehát valószínűleg miután az energia 90 százalékát vásároljuk és úgy hasznosítjuk Magyarországon, nincs jelentősége annak, hogy az államnak van-e szerepe az energiaellátásban vagy nincs.

Nézzük az ellátásbiztonság szempontjából! Kérdés, hogy az elmúlt évben volt-e valami probléma az ellátás biztonságával. Lényegében néhány különleges helyzettől eltekintve nem mondhatjuk ezt, hogy volt, hiszen a most működő, magántulajdonban lévő társaságok esetén is az a jellemző, hogy az az érdekük, hogy szolgáltassanak, és hibátlanul szolgáltassanak, mert hiszen akkor tudnak eredményre és nyereségre szert tenni.

Nézzük a harmadik szempontot, ami szóba jöhet még, a szociális szempontokat. Úgy gondolom egyébként, és a fogyasztóvédelem is valahol idetartozik, hogy itt a szabályozás területén van az államnak jelentős szerepe. Úgy gondolom, hogy az árszabályozás tekintetében szociális szempontokat nem szerencsés figyelembe venni, de a szabályozás kérdésében - és itt lesz meg van is, meg lesz is a jövőben szerepe az államnak - a szabályozás kérdésében igenis fontos szerepet játszhat az állam, és így tud a legintenzívebben beavatkozni a folyamatokba, hogy olyan jogszabályokat, olyan szabályozást hoz létre, ami a fogyasztók érdekeit maximálisan figyelembe veszi.

Úgy gondolom, hogy mindezekre tekintettel nem lehet egyetérteni azzal, hogy a kormány az állami tulajdonlás növelését prioritásnak tekinti. Köszönöm szépen.

Ülésnap Felszólalás Felszólalás dátuma Felsz./videó idő Napirendi pont
111 65 2011.09.19. 2:44  64-70

KOVÁCS TIBOR (MSZP): Köszönöm a szót, elnök úr. Tisztelt Országgyűlés! Tisztelt Államtitkár Úr! Eme rövid közjáték után szeretném emlékeztetni önt arra, hogy Orbán Viktor 2010 decemberében, a költségvetési vitához kapcsolódva a következőket mondta:

"Egy évünk van arra, hogy az adósságcsapdából kitörjünk. Ehhez rendkívüli erőfeszítésekre lesz szükség, de enélkül nincs megújulás. Ha ez nem sikerül, az adósság maga alá temeti minden lehetőségünket. Kicsúszik kezünkből a gazdaság irányítása, veszélybe kerül a gazdasági, pénzügyi önállóságunk, és akkor jön ismét a visszaesés, a reménytelenség, a munkanélküliség növekedése, az eladósodás, a lemaradás, a szociális biztonság széthullása. A hiányt tartósan 3 százalék alatt tartjuk, és szerkezeti reformokat hajtunk végre."

Tisztelt Államtitkár Úr! Ezzel szemben nézzük, hol tartunk most. Az önök gazdaságpolitikája alapján a kormány által álmodott 4-6 százalékos növekedési elképzelés, de a költségvetésben szereplő 3 százalékos GDP-növekedés is ma már csak az álom kategóriába sorolható. Nemrégiben arról értesülhettünk, hogy a 2011-re, de a 2012-re tervezett gazdasági növekedés is jó, hogyha eléri az 1,5 százalékot. Hónapról hónapra jönnek az újabb és újabb megszorító intézkedéseik.

Mindez tehát azt jelenti, hogy a kormány nem ura a gazdasági folyamatoknak. Sőt, mára nyilvánvalóvá vált, hogy egyértelműen okozója a gazdasági károknak, amelyeket Magyarország lakossága, a családok, a magyarországi vállalkozások és az egész gazdaság elszenvedni kényszerül. Pedig a növekedés elősegítése érdekében csökkentették a tehetősebbek személyi jövedelemadóját, ezért kellett a tőkejövedelmek adóját csökkenteni, ezért csökkentették a társasági adót is, tisztelt államtitkár úr. Tényleg az következik az önök által meghirdetett gazdaságpolitikai ámokfutás után, amit Orbán Viktor egy évvel ezelőtt megjövendölt? Visszaesés, reménytelenség, a munkanélküliség növekedése, az eladósodás, a lemaradás?

Megismerve a jövő évi költségvetésre vonatkozó terveket, mire számíthatnak még a magyar családok? Hol van az ígért növekedés és jólét, tisztelt államtitkár úr? Megmondom: sehol. Meddig kívánják még folytatni ezt az ámokfutást?

Tisztelt Államtitkár Úr! Nem gondolják-e, hogy menni kellene, még mielőtt igazán nagy baj lesz?

Köszönöm szépen. (Taps az MSZP soraiban.)

Ülésnap Felszólalás Felszólalás dátuma Felsz./videó idő Napirendi pont
111 69 2011.09.19. 1:02  64-70

KOVÁCS TIBOR (MSZP): Köszönöm a szót. Tisztelt Elnök Úr! A választ nem lehet elfogadni, érdemi választ az államtitkár úr nem mondott. Tisztelt Államtitkár Úr! Önök lopott pénzből csökkentik az államadósságot (Felzúdulás a kormánypártok soraiban.), és a Magyar Nemzeti Bank meglévő devizatartalékából, ami megvolt akkor, amikor a kormányváltásra sor került. (Taps az MSZP soraiban. - Közbekiáltás az MSZP soraiból: Hol a pénz?) Önök ehhez egy fillért nem tettek hozzá.

Milyen szerkezetátalakításról beszél ön, államtitkár úr? Sehol nem csináltak semmilyen szerkezeti változtatást, csak a gazdagoknak adtak egy nagyon kedvező személyi jövedelemadó-törvényt. Hol vannak a zseniális gazdaságpolitikai eredményeik, tisztelt államtitkár úr? Ott vannak, hogy az idén már újabb adókat kellett bevezetni, és a jövő évben sem számíthatunk másfél százaléknál nagyobb gazdasági növekedésre? Ezek a fantasztikus eredmények, államtitkár úr?

Nem lehet elfogadni ezeket a válaszokat. (Taps az MSZP soraiban.)

Ülésnap Felszólalás Felszólalás dátuma Felsz./videó idő Napirendi pont
111 212 2011.09.19. 5:07  205-263

KOVÁCS TIBOR, a gazdasági és informatikai bizottság kisebbségi véleményének ismertetője: Köszönöm a szót, elnök úr. Tisztelt Országgyűlés! Tisztelt Képviselőtársaim! Az MSZP képviselőcsoportja és képviselői nem vitatták, hogy a kialakult helyzetben egy ilyen jogszabályra, előterjesztésre szükség van, sőt elmondtuk, hogy szerencsésebb lett volna, hogyha ez a javaslat hamarabb megszületik, és kiterjedtebb is lehetett volna.

Vitattuk ugyanakkor, és ezt most is hangsúlyozni szeretném, azt a magyarázatot és indokláscsomagot, amit Rogán elnök úr is hozzáfűzött a javaslathoz, mert úgy gondoljuk, hogy ezek az indoklások és állítások, amelyeket megfogalmazott most is az elnök úr, nem állják meg a helyüket.

Vitatjuk azt az állítását, hogy a pénzintézetek annak idején tudatosan és előre megfontolt szándékkal vezették volna félre az állampolgárokat. Tisztelt Képviselőtársaim! Ez ugyanolyan hazug és félrevezető állítás, mint annak idején Selmeczi Gabriella állítása volt, amikor a magánnyugdíjpénztárakról azt mondta, hogy ők eltőzsdézték az állampolgárok vagyonát, és ezért van szükség az államosításra. Most is erről szól a történet. A képviselő úr azt próbálja beállítani, minthogyha tudatosan történt volna ez a cselekvés. Tisztelt Képviselőtársaim! Akkor számos képviselő, Rogán képviselő úr és számos más képviselő sem vette volna föl annak idején olyan nagy összegben ezeket a hiteleket, hogyha valóban komolyan gondolták volna, és akkor is ugyanez lett volna a véleményük, amikor ezeket a hiteleket ők maguk is felvették.

Sőt, azt kell mondjam önöknek, hogy most persze utólag nagyon-nagyon okosak, és mindenféle dolgot mondanak, hogy az akkori kormányzatnak mi mindent kellett volna előre látnia, és előre megvédenie a magyar állampolgárokat ettől a veszélytől. Azt kell mondjam önöknek, hogy gyakorlatilag a világ számos országában okozott ez a pénzügyi válság szinte kezelhetetlen szituációt, és bizony minden kormányzat és minden pénzügyi intézmény kereste azokat a lehetőségeket, amelyekkel a helyzet kezelhető és orvosolható, anélkül, hogy a pénzügyi rendszer stabilitása egyébként valamilyen módon veszélyeztetve lett volna.

Tehát hogyha igaz lenne mindaz az állítás, hogy hazug módon becsapták az állampolgárokat, akkor nagy valószínűséggel a Fidesz frakciója az előző ciklusokban tett volna olyan javaslatokat, amelyekben felszólítja a kormányt, vagy törvényjavaslat formájában kezdeményezte volna azt, hogy ezektől a veszélyektől mentesíteni kell az állampolgárokat. De hát ilyen javaslatokat a Fidesz akkor sem fogalmazott meg, sőt számos alkalommal megtehette volna, hogy felhívja erre a figyelmet.

De nekem van egy érzésem, tisztelt képviselőtársaim. Hogyha annak idején az MSZP kormánya valamilyen korlátozó lépést tett volna a devizahitel-felvétel csökkentésére, akkor önök itt a parlamentben tobzódtak volna, hogy látható módon a magyar kormány tönkre akarja tenni a magyar állampolgárokat, az olcsó hitelfelvételi lehetőségeket is el akarja lehetetleníteni. Meg vagyok róla győződve, hogy ezt hallhattuk volna önöktől, fideszes képviselőktől, hogyha egy ilyen javaslattal annak idején előállt volna a kormány.

Jó lenne, hogyha őszintén beszélnének arról is, hogy ez az árfolyam-növekedés, ami a svájci frank esetében bekövetkezett, mikor is indult el - 2009 közepén -, és mikor lett olyan kezelhetetlen a szituáció, amikor már valóban nagyon sürgős és nagyon drákói lépéseket kellett tennie a kormánynak.

Az előző kormányzat is megtette az akkori információk és tudása alapján szükséges és lehetséges lépéseket, hogy megvédje az állampolgárokat. De hát az árfolyamváltozáshoz és a svájci frank erősödéséhez jelentősen hozzájárult az új kormánypárti képviselők azon bejelentése, ami a nyár folyamán mintegy 15-20 százalékkal nyomta föl a svájci frank árfolyamát. Ekkor már valóban azonnali intézkedésekre lett volna szükség. Én úgy gondolom, ahhoz, hogy egy mindenki által elfogadott és támogatott javaslat kerüljön a Ház elé, ahhoz őszintén kellene beszélnie mindegyik oldalnak a kialakult helyzetről és a lehetséges megoldásokról.

Köszönöm szépen. (Taps az MSZP padsoraiból.)

Ülésnap Felszólalás Felszólalás dátuma Felsz./videó idő Napirendi pont
111 290 2011.09.19. 3:30  285-305

KOVÁCS TIBOR (MSZP): Köszönöm szépen, elnök úr. Tisztelt Országgyűlés! Tisztelt Képviselőtársaim! Ismét egy olyan szabály van előttünk, amelyet a Fidesz-frakció azért nyújtott be, mert egy általa nagyon fontosnak és sürgősnek tartott jogszabály bevezetésének akadálya volt.

Dancsó képviselő úr sem, az államtitkár úr sem beszélt arról, hogy ez a jogszabály már egy húszéves jogszabály, ami az elmúlt évtizedekben egyetlenegy kormányt sem akadályozott meg abban, hogy a változó világgazdasági folyamatokra megfelelőképpen tudjon reagálni.

A 45 nap nyilván nem véletlenül alakult ki. Azért 45 nap szükséges a kihirdetéshez, hogy az állampolgárok megismerhessék, és alkalmazkodhassanak a javaslathoz. Mert, tisztelt képviselőtársaim, itt nemcsak arról van szó, hogy egy paragrafust vagy kettőt éppen a törvényalkotó megváltoztat az adótörvényekben, hanem arról szól a történet, hogy egy komplett új adócsomag elfogadását követően sem 45, hanem 30 nap áll majd rendelkezésükre az adózóknak, hogy megismerjék, megcsinálják, ne adj' isten, azokat a szoftvereket, számítógépes programokat, amikkel meg tudnak felelni a törvényi előírásoknak.

Most nagyon egyszerű módon önök előadják, hogy nem probléma ez, hát, eddig 45 nap volt, most már 30 nap lesz, és akkor milyen nagyon jó, mert most már a kormány nagyon gyorsan tud reagálni a világgazdasági folyamatokra. Én még egyetlenegy olyat sem láttam, leszámítva természetesen azt, amikor a Fidesz-kormány elrontja az adótörvényt meg a költségvetést, és kiderül év közben, hogy nem tudja teljesíteni a bevételi előírásokat, és akkor nagyon gyorsan új adókat kell bevezetni, elfogadtatni, és ráadásul gondoskodni arról, hogy ezek az adójogszabályok még időben, ebben az évben hatályba tudjanak lépni. Erről szól a történet, tisztelt képviselőtársaim.

Önök egy megvalósíthatatlan költségvetést fogadtak el annak idején, hiába hívtuk fel a figyelmet arra, hogy ez egy nem alkalmas költségvetési törvény. Ez többször bebizonyosodott, az idén most már harmadszor kell korrigálni ahhoz, hogy a bevételi és a kiadási számok teljesülhessenek. Ez a törvényjavaslat, ami egy paragrafusból áll valóban, ezt a célt szolgálja, de a következményeiről sem az államtitkár, sem a kormánypárti képviselő egyetlenegy szót sem szólt, arról, hogy ez milyen nehézségeket okoz majd az adózóknak, ne adj' isten, azoknak a nagy gazdasági társaságoknak, amelyeknek egy egész szoftvercsomagot kell átírni és alkalmazni a későbbiek során.

Tehát ezt fogadják el önök, és ha azt gondolták, hogy ez egy jelentéktelen és viszonylag kis jelentőségű javaslat, amit szó nélkül el kell fogadni, úgy gondolom, hogy nagy tévedésben vannak.

Mindezekre tekintettel mi nem tudjuk ezt a javaslatot támogatni.

Köszönöm szépen. (Taps az MSZP soraiban.)

Ülésnap Felszólalás Felszólalás dátuma Felsz./videó idő Napirendi pont
111 314 2011.09.19. 3:28  305-335

KOVÁCS TIBOR, a gazdasági és informatikai bizottság kisebbségi véleményének ismertetője: Köszönöm a szót, elnök úr. Tisztelt Országgyűlés! Tisztelt Képviselőtársaim! A gazdasági bizottságban valóban vitattuk, mint ahogy elhangzott, az államtitkár úr expozéjában elhangzottakat. Nem is tudom, és nem is értem egyébként, hogy a kormánypárti képviselőtársam honnan veszi azokat, amiket mondott, elmondott, hogy mi minden van ebben a törvényjavaslatban, mert mi pontosan azt mondtuk el a bizottsági ülésen, hogy pontosan ezek a dolgok nincsenek benne. Ez egy felhatalmazás tulajdonképpen arra, hogy a kormány azt csináljon ezen a területen, amit akar, és a parlamentnek, az Országgyűlésnek semmilyen rálátása a dologra nem lesz, semmilyen garancia egyébként nincs arra, bár miért vonnánk kétségbe a kormány jó szándékát, de nincsenek garanciák, törvényi garanciák, hogy valóban, ami itt elhangzott, az fog történni a következő hónapokban.

Különösen nincs garancia azért, tisztelt képviselőtársaim, mert el kell mondani, hogy mit tapasztaltunk az elmúlt hónapokban az új kormány törvényalkotási tevékenységéről az energetika területén. Volt tavasszal egy egyes energetikai tárgyú törvények módosítását kezdeményező törvényjavaslat, amihez természetesen megint az utolsó pillanatban a záróvitához benyújtott számos módosító indítvány keretében ellenőrizetlen módon a kormánypárti képviselők által követhetetlenül fogadtatott el a kormány szabályozást erre a területre vonatkozóan.

Aztán, hogy még abszurdabb legyen a történet, néhány héttel később a képviselők tiszteletdíját szabályozó jogszabályhoz adtak be szintén energetikai tárgyú és a távhő kategóriába tartozó szabálymódosításokat. Már akkor bejelentették, hogy rövid időn belül benyújtja a kormány a távhőár-szabályozásra vonatkozó új elképzeléseit, és íme, eltelt közel hat hónap, és most, az utolsó pillanatban nyújtja be a kormány; néhány hét múlva, két-három hét múlva kezdődik a fűtési szezon. Senki föl nem tudott készülni erre az új szabályozásra, ennek az alkalmazására, teljesen ismeretlen dologgal kell találkozniuk az önkormányzatoknak, az önkormányzati társaságoknak, nem önkormányzati társaságoknak.

Ráadásul elhangzanak olyan vélemények az államtitkár úr szájából is, amiket egyszerűen nem is értek, azt mondta: arra törekszenek, hogy ne változzanak a távfűtési árak. Ha erre törekszenek, hogy ne változzanak, korábban még mást mondtak, hogy másra törekszenek, de hogy ne változzanak, erre miféle garanciát nyújt egyébként ez a benyújtott törvényjavaslat? Mi semmiféle garanciát ebben nem látunk, de majd a részletekről az általános vitában néhány gondolatot még el kívánunk mondani.

Mindezekre tekintettel nem támogattuk az általános vitára való alkalmasságot. Köszönöm szépen. (Taps az MSZP soraiban.)