Készült: 2021.08.01.05:07:00 Dinamikus lap

Felszólalás adatai

125. ülésnap (2011.10.27.), 16. felszólalás
Felszólaló Michl József (KDNP)
Beosztás  
Bizottsági előadó  
Felszólalás oka felszólalás
Videó/Felszólalás ideje 12:37


Felszólalások:  Előző  16  Következő    Ülésnap adatai

A felszólalás szövege:

MICHL JÓZSEF (KDNP): Köszönöm a szót. Igen tisztelt Elnök Úr! Tisztelt Országgyűlés! Kedves Képviselőtársaim! A történelem nem mindig azokat a pillanatokat jegyzi csak meg, amikor valami pozitív, szép nagy dolog történik, hanem bizony azokat az időszakokat is mélyen bevési a történelemkönyvbe, amikor valamilyen nagyon nagy nehézséget, bajt, katasztrófát kell elhárítani, megakadályozni. Magyarország az elmúlt esztendőkben azt az időszakot próbálta meg kivédeni és megoldani, új irányba terelni, amit az előtte lévő hosszú szocialista kormányzástól megörököltünk. De a bajt bőséggel tetézi az az európai és világválság is, amely elsősorban pénzügyi és gazdasági válságnak látszik, de nagyon-nagyon jól tudjuk, hogy ennél sokkal súlyosabb bajról van szó, egy olyan erkölcsi és morális válságról, amely a pénzügyi világ mozgatóit már régóta nem érdekli, és a pénzügyi világ mozgatóit régóta nem befolyásolja, hogy morálisan, erkölcsileg is odafigyelve és az emberek szempontjait figyelembe véve hozza meg a döntéseit. Éppen ezért is békeidőben bőséggel elegendő lenne a magyar költségvetésben egy vagy két nagyobb célt magunk elé tűzni, hogy ebben az esztendőben oldjuk meg. Most legalább öt célt kell egyszerre párhuzamosan magunk elé tűzni és ezek megoldásán dolgozni.

Ezek közül a célok közül az egyik legsúlyosabb az idős generációt érinti, de talán még inkább azt a generációt, amelynek a tagjai most készülnek nyugdíjba menni. Éppen ezért kell befejeznünk az idei esztendőben a nyugdíjrendszer átalakítását, vagyis megoldani azt a helyzetet, hogy a nyugdíjkasszába befizetett összegek végre a nyugdíjak kifizetésére fordítódjanak, és ne másra. Amikor levonják tőlünk a nyugdíjjárulékot, amikor befizetjük azt, akkor végre biztosak lehessünk abban, hogy az nem egyéb dolgokra költődik el, hanem abból nyugdíjat fizet az állam.

A másik ilyen terület, amely hosszú évtizedek óta súlyos válságban, gondban van, az egészségügyi rendszerünk.

(9.00)

Erre is bőséggel szolgáltatott rossz példát a 8 esztendő szocialista kormányzás, és a tavaly elkezdett átalakítás az idei esztendőben reményeink szerint és a költségvetés jelen, látható számai szerint tovább folytatódik. Az egészségügyben is a saját lábra állítás a feladatunk, vagyis meg kell valósítanunk azt, hogy az egészségügyi befizetések végre elegendőek legyenek az egészségügyi szolgáltatásokra, a gyógyszerkassza elegendő legyen arra a gyógyszerkiadásra, amelyet az állami költségvetés ebből tud finanszírozni.

A harmadik, hogy szeretnénk talán a leginkább kézzelfogható és mindenki számára otthon is érzékelhető, a munkát támogató adórendszer kiépítését folytatni. Tudom, hogy ez a gondolkodásmód sok esetben nem találkozik ellenzéki képviselőtársaim gondolkodásával, hiszen itt egy olyan filozófia áll a történet mögött, hogy sokkal inkább a fogyasztást kell megadóztatni, mintsem a munkát. Ennek az aránya pozitív értelemben sokkal inkább a munka mellé kell hogy essen, vagyis sokkal kevesebb adót kelljen fizetni a munka után, és az állam a bevételeit sokkal inkább a fogyasztási adókból teremtse elő. Ez, az arányos adózás általánossá tétele és a kiskapuk bezárása, az adócsalók szigorú és kemény megbüntetése nem várathat tovább magára. Természetesen - és ez is jól látszik a mostani költségvetésből - úgy kell mindezt megteremteni és létrehozni, hogy nem érhet senkit sem veszteség. Nem véletlen, hogy a tervek között pontosan ott szerepel az is, hogy a minimálbért följebb kell emelni, és minden munkából megélni szándékozó családnak biztosítani kell azt a minimális jövedelmet, amely az élet feltételeit biztosítani tudja a számukra.

A negyedik ilyen cél, amely szintén kevés kritikát kap, azt gondolom, ellenzéki körből is - örömmel is tapasztalom, hogy erre olyan nagyon nem hallom a felszólalásokban a kritikát -, hogy a segély helyett munkát kell adnunk az embereknek. Az a lehetetlen állapot, hogy Magyarországon több mint félmillió ember jövedelempótló támogatásból, magyarul segélyből tengeti az életét, egy lehetetlen állapot. Éppen ezért is, azt gondolom, nagyon-nagyon helyes cél, hogy legalább 200 ezren legyenek az év végére azok, akik nem jövedelempótló támogatásból, hanem munkából kaphatnak jövedelmet.

Az euróválság negatív hatásainak a kivédése az ötödik olyan célja a magyar költségvetésnek, amelyet meg kell valósítanunk. Ez önmagában is bőséges feladatot adna a magyar kormánynak és a parlamentnek, de úgy gondolom, hogy valóban ezzel az előbb említett néggyel együtt van szükségünk most megfogalmazni a feladatainkat.

A családok oldaláról nézve a költségvetés jelenlegi állapotát, azt állapíthatjuk meg, hogy ami a családok számára az egyik legfontosabb dolog, azt mindenképpen tartalmazza ez a költségvetés, mégpedig azt, a családok azt szeretnék, minden családfő azt szeretné, ha a családját biztonságban tudhatná. Mi kell ehhez? Az kell hozzá, hogy biztos legyen abban, hogy a jövedelméből levont nyugdíjjárulék, egészségügyi járulék olyan helyre kerül, ahonnan azt ő valamikor, amikor arra kerül a sor, amikor az élete odaér, biztonsággal visszakaphatja, legyen az akár nyugdíj, akár egészségügyi ellátás. (Szűcs Erika közbeszól.) Éppen ezért az egyik leginkább biztonságot adó intézkedés az előbb említett két célnak a megvalósítása. De ugyanígy mondhatjuk a gyermeknevelés elismerését is, amely szerencsére az idei költségvetésben továbbra is ott szerepel, ott szerepel továbbra is az a lehetőség, hogy mindazoknak, akik gyermeket nevelnek, és munkából kapnak jövedelmet, a munkájukból lényegesen kevesebb adót kell befizetniük abban az esetben, hogyha gyermekeket nevelnek.

Magyarországon, ha így marad a születésszám, ahogy jelenleg áll, akkor a század végére 5,2 milliónyian leszünk. Ha így marad ez az állapot, akkor a század végére alig lesz olyan életkorú ember Magyarországon, akik a munkájukkal megtermelik az idősek számára a nyugdíjat. Éppen ezért, a gyermeknevelés elismerésének, az adózásban történő elismerésének a további fejlesztésére lesz szükség majd a jövőben. Az idei esztendőben nagyon markánsan és a tavalyihoz hasonlóan találhatjuk meg ezt a lehetőséget. Az idei esztendőben 500 milliárd az az összeg, amely a családok zsebében maradhatott ennek az új adózási rendnek a következtében.

A családok nem segélyre vágynak, hanem megélhetésre, és minden család biztos abban, hogy ezt a megélhetést nem a segélyből szeretné megkapni, hanem a munkából, az emberhez méltó tevékenység, a munka biztosítása pedig az állam feladata. Éppen ezért is üdvözlendő a Start-munkaprogram, amely már az idei esztendőben elindulva a jövő évben is sokaknak adhat becsületes, tisztességes munkából jövedelmet, és emberi méltóságuknak azt az elismerését, hogy nem az otthoni várakozásnak a díjazásaként kapják a segélyt, hanem lakóhelyük, lakóterületük, településük gazdagításáért, az ott végzett munkáért kaphatnak tisztességes jövedelmet. (Szűcs Erika közbeszól.) A segély mindig a bizonytalan jövőt jelenti, éppen ezért is kell erősítenünk azt a lehetőséget, hogy sokkal inkább a munka legyen ezeknek az embereknek a biztonságot adó jövőképük.

Tisztelt Országgyűlés! Én nagy-nagy örömmel üdvözlöm azt a gondolkodásmódot, amely a következő időszakban tovább emeli azoknak a területeknek az adóját, amelyek a normális élethez egyáltalán nem kellenek. Éppen ezért is a játékadó, az alkohol jövedéki adójának a további emelése, azt gondolom, segíthet bennünket abban, hogy ha már valaki mindenképpen ide akarja szórni a pénzét, akkor abból a köz minél jobban kaphasson vissza. Ezzel, a fogyasztási adó ezen területének a változtatásával és emelésével, azt gondolom, mindannyian egyetérthetünk.

Tisztelt Országgyűlés! Gondolkodásmódunk megváltoztatására van szükség. Látható ellenzéki képviselőtársaim felszólalásából is, hogy folyamatosan csak a régi biciklit tudják tekerni, a régi verkli hallatszik. Ehelyett egy egész másfajta, új gondolkodásmódra van szükség, és én azt kérem, és arra biztatom képviselőtársaimat, hogy bátran ismerkedjenek ezzel az új gondolkodásmóddal (Simon Gábor: Bátran! Ezt megjegyzem!), mégpedig azzal, hogy a világot más alapokra kell felépíteni, egészen más gondolkodásra van szükségünk, sokkal inkább az erkölcsi, morális világból kell keresnünk azokat a fogódzókat, amelyekre a jövőnket építhetjük, és ahhoz kell alakítanunk a költségvetésünket is, ennek az esztendőnek a költségvetését is - az én számomra ez látszik ebből a mostani törvénytervezetből.

Köszönöm megtisztelő figyelmüket. (Taps a kormánypártok soraiban.)
Felszólalások:  Előző  16  Következő    Ülésnap adatai