Készült: 2020.07.07.01:36:52 Dinamikus lap

Felszólalás adatai

287. ülésnap, 192. felszólalás
Felszólaló Harrach Péter (Fidesz)
Felszólalás oka A záróvita lezárása
Beosztás  
Bizottsági előadó  
Felszólalás ideje 16:38

Felszólalások:  <<  192  >>    Ülésnap adatai

A felszólalás szövege:

ELNÖK: Most a határozathozatal következik. Kérdezem önöket, tárgysorozatba veszik-e a Gémesi György és Kovács Zoltán képviselők által előterjesztett T/19151. számú törvényjavaslatot.

Kérem, szavazzanak! (Szavazás.)

Az Országgyűlés 143 igen, 177 nem szavazattal, 13 tartózkodás mellett az előterjesztés tárgysorozatba-vételét elutasította.

Soron következik a polgárőrségről szóló törvényjavaslat záróvitája és zárószavazása. Az előterjesztést T/18628. számon, az egységes javaslatot T/18628/34. számon kapták kézhez. (Folyamatos zaj. - Az elnök csenget.) Két és fél órás szavazás áll előttünk, csak akkor tudjuk gördülékenyen lefolytatni ezt, ha kicsit csendesebben viselkednek az urak. Nem tudom túlkiabálni a zajt.

Engedjék meg, hogy tisztelettel köszöntsem a polgárőrszervezetek vezetőit és képviselőit, akik figyelemmel kísérik határozathozatalunkat. (Taps.)

Mivel az egységes javaslathoz módosító javaslatok érkeztek, záróvitára is sor kerül. Kezdeményezem, hogy a módosító javaslatokat egy szakaszban tárgyalja meg az Országgyűlés. Aki ezzel egyetért, kérem, kézfelemeléssel szavazzon! (Szavazás.)

Megállapítom, hogy az Országgyűlés látható többsége az összevont vitaszerkezetet elfogadta.

Megnyitom a záróvitát az alkotmányügyi bizottság T/18628/40. számú ajánlásának 1-6. pontjaira. Kérdezem, kíván-e valaki felszólalni ötperces időkeretben. Mivel nem látok felszólalót, kérdezem a belügyminiszter asszonyt, kíván-e szólni. Nem.

(17.40)

Most a módosító javaslatokról határozunk. Először az előterjesztő által benyújtott indítványról döntünk az ajánlás 5. pontja szerint. Az alkotmányügyi bizottság támogatja. Kérem, szavazzanak! (Szavazás.)

Az Országgyűlés a módosító javaslatot 343 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadta.

Most azokról a javaslatokról határozunk, amelyeket az előterjesztő nem támogat, de a szükséges bizottsági támogatást megkapták.

Az ajánlás 1. pontjában az alkotmányügyi bizottság egységes javaslatának 1. § (2) bekezdésének kiegészítését javasolja. Kérdezem a tisztelt Országgyűlést, elfogadja-e az ajánlás 1. pontját. Felhívom figyelmüket, hogy az alkotmányügyi bizottság mai ülésén úgy foglalt állást, hogy a módosító javaslat elfogadásához a jelen lévő országgyűlési képviselők kétharmadának igen szavazata szükséges. Kérem, szavazzanak! (Szavazás.)

Az Országgyűlés a módosító javaslatot 164 igen szavazattal, 176 nem ellenében, 2 tartózkodás mellett nem fogadta el.

Az ajánlás 2. pontjában Sági József, Stolár Mihály, 3. pontjában Pósán László tesz módosító javaslatot.

Először a 2. pontról döntünk. Az alkotmányügyi bizottság nem támogatja. Kérem, szavazzanak! (Szavazás.)

Az Országgyűlés a módosító javaslatot 154 igen szavazattal, 190 nem ellenében, tartózkodás nélkül nem fogadta el.

Most az ajánlás 3. pontjáról szavazunk. A bizottság nem támogatja. Kérem, szavazzanak! (Szavazás.)

Az Országgyűlés a módosító javaslatot 153 igen szavazattal, 189 nem ellenében, 1 tartózkodás mellett elutasította.

Az ajánlás 4. pontjában Pósán László az 1. § (2) bekezdését módosítja. A javaslat összefügg a 6. ponttal, így ezekről együtt döntünk. A bizottság nem támogatja. Kérem, szavazzanak! (Szavazás.)

Az Országgyűlés a módosító javaslatot 152 igen szavazattal, 191 nem ellenében, tartózkodás nélkül elutasította.

Most a zárószavazás következik. Kérdezem önöket, elfogadják-e a T/18628. számú törvényjavaslatot az imént módosított szöveg szerint. Kérem, szavazzanak! (Szavazás.)

Az Országgyűlés a törvényjavaslatot 340 igen szavazattal, 1 nem ellenében, 2 tartózkodás mellett elfogadta. (Taps. - Dr. Lamperth Mónika feláll és meghajol. - Taps az MSZP soraiban.)

Soron következik a lobbitevékenységről szóló törvényjavaslat záróvitája és zárószavazása. (Nagy zaj. - Csenget.) Aggódom, hogy nem fogjuk két és fél óra alatt befejezni a szavazást. Tehát a lobbitevékenységről szóló törvényjavaslattal folytatjuk. Az előterjesztést T/17795. számon, az egységes javaslatot pedig T/17795/61. számon kapták kézhez.

Mivel az egységes javaslathoz módosító javaslat érkezett, záróvitára is sor kerül. A záróvitában a benyújtott módosító javaslatokat, kezdeményezem, egy szakaszban tárgyalja meg az Országgyűlés, az alkotmányügyi bizottság T/17795/63. számú ajánlása alapján. Aki ezzel egyetért, kérem, kézfelemeléssel jelezze! (Szavazás.)

Az Országgyűlés látható többsége az összevont vitaszerkezetre tett javaslatot elfogadta.

Megnyitom a záróvitát az ajánlás 1. és 2. pontjaira. Kérdezem, kíván-e valaki felszólalni 5 percben. (Nincs jelentkező.) Jelentkezőt nem látok. Kérdezem Hankó Faragó Miklóst, kíván-e szólni. (Jelzésre:) Nem.

Most a módosító javaslatokról határozunk. Kérdezem a tisztelt Országgyűlést, elfogadja-e az előterjesztő módosító javaslatait az ajánlás 1. és 2. pontjai szerint. Kérem, szavazzanak! (Szavazás.)

Az Országgyűlés a módosító javaslatokat 192 igen szavazattal, 151 nem ellenében, tartózkodás nélkül elfogadta.

Most a zárószavazás következik. Felhívom figyelmüket, hogy az egységes javaslat 34. §-ának elfogadásához a jelen lévő képviselők kétharmadának igen szavazata szükséges. Ezért a zárószavazásra két részletben kerül sor.

Kérdezem önöket, elfogadják-e a T/17795. számú törvényjavaslat 34. §-át az egységes javaslat szövege szerint. Kérem, szavazzanak a minősített többség szabályai szerint! (Szavazás.)

Az Országgyűlés a törvényjavaslat 34. §-át 182 igen szavazattal, 157 nem ellenében, tartózkodás nélkül nem fogadta el.

Most az egyszerű többséget igénylő rendelkezésekről határozunk. Kérdezem önöket, elfogadják-e a T/17795. számú törvényjavaslat egyszerű többséget igénylő rendelkezéseit az egységes javaslat imént módosított szövege szerint.

Kérem, szavazzanak! (Szavazás.)

A törvényjavaslat egyszerű többséget igénylő részét az Országgyűlés 179 igen szavazattal, 160 nem ellenében, 2 tartózkodás mellett elfogadta.

Soron következik a büntetőeljárásról szóló 1998. évi XIX. törvény módosításáról szóló törvényjavaslat zárószavazása. Az előterjesztést T/18090. számon, az egységes javaslatot T/18090/55. számon kapták kézhez. Az egységes javaslathoz módosító javaslat érkezett, ezért záróvitára is sor kerül.

Kezdeményezem, hogy a záróvitában a benyújtott módosító javaslatokat egy szakaszban tárgyalja meg az Országgyűlés, az alkotmányügyi bizottság T/18090/59. számú ajánlása alapján. Aki ezzel egyetért, kérem, kézfelemeléssel jelezze! (Szavazás.)

Az Országgyűlés látható többsége az összevont vitaszerkezetre tett javaslatot elfogadta.

Megnyitom a záróvitát az ajánlás 1-8. pontjaira. Kérdezem, kíván-e valaki felszólalni. (Nincs jelentkező.) Mivel nincs jelentkező, a záróvitát lezárom. Kérdezem államtitkár urat. (Jelzésre:) Nem kíván szólni.

A módosító javaslatokról határozunk. Kérdezem, elfogadják-e az előterjesztő módosító javaslatait az ajánlás 1-8. pontjai szerint. Kérem, szavazzanak! (Szavazás.)

Az Országgyűlés a módosító javaslatokat 187 igen szavazattal, 151 nem ellenében, tartózkodás nélkül elfogadta.

Most a zárószavazás következik. Az egységes javaslat 285-294. §-ainak, továbbá a 295. § (1) bekezdés f) pontjának elfogadásához a jelen lévő országgyűlési képviselők kétharmadának igen szavazata szükséges. A zárószavazásra ezért két részletben kerül sor.

Kérdezem önöket, elfogadják-e a T/18090. számú törvényjavaslat minősített többséget igénylő rendelkezéseit az egységes javaslat szövege szerint. Kérem, szavazzanak a minősített többség szabályai szerint! (Szavazás.)

Az Országgyűlés a törvényjavaslat minősített többséget igénylő rendelkezéseit 189 igen szavazattal, 150 nem ellenében, tartózkodás nélkül nem fogadta el.

(17.50)

Most az egyszerű többséget igénylő rendelkezésekről határozunk. Kérdezem, elfogadják-e a T/18090. számú törvényjavaslat egyszerű többséget igénylő rendelkezéseit az egységes javaslat imént módosított szövege szerint. Kérem, szavazzanak! (Szavazás.)

Az Országgyűlés a törvényjavaslat egyszerű többséget igénylő részét 197 igen szavazattal, 146 nem ellenében, tartózkodás nélkül elfogadta.

Soron következik a gyümölcsös ültetvények, valamint a gyümölcsösültetvény-méretet el nem érő, gyümölcsfával betelepített területek összeírásáról szóló törvényjavaslat módosító javaslatokról történő szavazása és lehetőség szerint a zárószavazás. Az előterjesztést T/19085. számon, a mezőgazdasági bizottság ajánlását pedig T/19085/3. számon kapták kézhez.

Az előterjesztői zárszó már elhangzott. Most a módosító javaslatokról határozunk. Az előterjesztő a benyújtott indítványokat nem támogatja, de arra figyelemmel, hogy ezek megkapták a szükséges bizottsági támogatást, az Országgyűlésnek szavaznia kell róluk.

Az ajánlás 1. pontjában Lezsák Sándor az 1. § (4) bekezdését módosítja. A bizottság nem támogatja. Kérem, szavazzanak! (Szavazás.)

Az Országgyűlés a módosító javaslatot 129 igen szavazattal, 210 nem ellenében, 2 tartózkodás mellett nem fogadta el.

Az ajánlás 2. pontjában Kékkői Zoltán és Lengyel Zoltán módosító javaslata következik. A bizottság nem támogatja. Kérem, szavazzanak! (Szavazás.)

Az Országgyűlés a módosító javaslatot 145 igen szavazattal, 195 nem ellenében, tartózkodás nélkül nem fogadta el.

Mivel módosító javaslatot nem fogadott el az Országgyűlés, most a zárószavazás következik. Ennek során a törvényjavaslat eredeti szövegéről kell határoznunk.

Kérdezem a tisztelt Országgyűlést, elfogadja-e a T/19085. számú törvényjavaslatot. Kérem, szavazzanak! (Szavazás.)

Az Országgyűlés a törvényjavaslatot 194 igen szavazattal, 2 nem ellenében, 149 tartózkodás mellett elfogadta.

Soron következik az életüktől és a szabadságuktól politikai okból jogtalanul megfosztottak kárpótlásáról szóló törvényben meghatározott határidők ismételt megnyitásáról és a kárpótlás lezárásáról szóló törvényjavaslat módosító javaslatokról történő szavazása és lehetőség szerint a zárószavazás. Jauernik István és képviselőtársai önálló indítványát T/18702. számon, az emberi jogi bizottság ajánlását T/18702/6. számon kapták kézhez. A zárszó már elhangzott.

A benyújtott indítványok nem kapták meg a szükséges bizottsági támogatást, és frakció sem kért róluk szavazást. Erre figyelemmel most a zárószavazás következik. Felhívom figyelmüket, hogy az előterjesztő a törvényjavaslathoz leírási hibákat korrigáló pontosítást nyújtott be.

A döntéshozatal előtt kérdezem, a kormány álláspontját kívánja-e valaki ismertetni. (Jelzésre:) Hankó Faragó Miklós államtitkár úré a szó.

Felszólalások:  <<  192  >>    Ülésnap adatai