Készült: 2020.02.22.18:26:17 Dinamikus lap

Felszólalás adatai

44. ülésnap, 99. felszólalás
Felszólaló Dr. Latorcai János (KDNP)
Felszólalás oka módosító javaslat(ok) elfogadva
Beosztás  
Bizottsági előadó  
Felszólalás ideje 6:35

Felszólalások:  <<  99  >>    Ülésnap adatai

A felszólalás szövege:

ELNÖK: Köszönöm szépen, államtitkár úr. Tisztelt Képviselőtársaim! Tájékoztatom önöket, hogy a határozathozatalra a következő napirendi pont keretében kerül sor.

És most megkérem képviselőtársaimat, hogy foglalják el helyüket, mert a határozathozatalokkal folytatjuk munkánkat.

Soron következik az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvénynek az egyes kereskedelmi építmények engedélyezése, fenntarthatósági szempontjainak érvényesítése érdekében történő módosításáról szóló, az Országgyűlés 2014. december 9-ei ülésnapján elfogadott, de ki nem hirdetett törvényhez benyújtott törvényalkotási bizottsági módosító javaslatról történő döntés és a zárószavazás. A ki nem hirdetett törvény T/1995/13. számon a parlamenti informatikai hálózaton elérhető. A Törvényalkotási bizottság ma délelőtt a köztársasági elnök úr átiratát megtárgyalta, és T/1995/16. számon módosító javaslatot, T/1995/17. számon pedig jelentést terjesztett elő.

Most a határozathozatalok következnek. Tájékoztatom önöket, hogy a házszabály rendelkezései szerint ennek során külön szavazás kérésére nincs lehetőség.

Először a benyújtott módosító javaslatról határozunk. Kérdezem a tisztelt Országgyűlést, elfogadja-e a Törvényalkotási bizottság T/1995/16. számú módosító javaslatát.

Kérem, szavazzanak! (Szavazás.)

Kimondom a határozatot: az Országgyűlés a módosító javaslatot 118 igen szavazattal, 52 nem ellenében, tartózkodás nélkül elfogadta.

Most a zárószavazás következik. Kérdezem a tisztelt Országgyűlést, elfogadja-e az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvénynek az egyes kereskedelmi építmények engedélyezése, fenntarthatósági szempontjainak érvényesítése érdekében történő módosításáról szóló T/1995/13. számú, a köztársasági elnök úr által megfontolásra visszaküldött törvényt az imént elfogadott módosításokkal.

Kérem, szavazzanak! (Szavazás.)

Kimondom a határozatot: az Országgyűlés a módosított törvényt 119 igen szavazattal, 35 nem ellenében, 18 tartózkodás mellett elfogadta.

Most soron következik a kereskedelemről szóló 2005. évi CLXIV. törvénynek a tisztességes piaci magatartás megvalósulása érdekében a vállalkozások működésével összefüggő módosításáról szóló, az Országgyűlés 2014. december 9-ei ülésnapján elfogadott, de ki nem hirdetett törvényhez benyújtott törvényalkotási bizottsági módosító javaslatról történő döntés és a zárószavazás. A ki nem hirdetett törvény T/2086/3. számon a parlamenti informatikai hálózaton elérhető. A Törvényalkotási bizottság T/2086/6. számon módosító javaslatot, T/2086/7. számon pedig jelentést terjesztett a tisztelt Ház elé.

Most a határozathozatalok következnek. Tájékoztatom önöket, hogy a házszabály rendelkezései szerint ennek során külön szavazás kérésére nincs lehetőség.

Először a benyújtott módosító javaslatról határozunk. Kérdezem a tisztelt Országgyűlést, elfogadja-e a Törvényalkotási bizottság T/2086/6. számú módosító javaslatát.

Kérem, szavazzanak! (Szavazás.)

Kimondom a határozatot: az Országgyűlés a módosító javaslatot 120 igen szavazattal, 31 nem ellenében, 23 tartózkodás mellett elfogadta.

Most a zárószavazás következik. Kérdezem a tisztelt Országgyűlést, elfogadja-e a kereskedelemről szóló 2005. évi CLXIV. törvénynek a tisztességes piaci magatartás megvalósulása érdekében a vállalkozások működésével összefüggő módosításáról szóló T/2086/3. számú, a köztársasági elnök úr által megfontolásra visszaküldött törvényt az imént elfogadott módosításokkal együtt.

Kérem, szavazzanak! (Szavazás.)

Kimondom a határozatot: az Országgyűlés a módosított törvényt 120 igen szavazattal, 31 nem ellenében, 23 tartózkodás mellett elfogadta.

Arra figyelemmel, hogy a frakciók bizottsági tagcserékre nem tettek javaslatot, személyi döntésekre a mai napon nem kerül sor.

Most áttérünk az interpellációk, azonnali kérdések és válaszok, valamint a kérdések tárgyalására. (Rövid szünet.)

Tisztelt Országgyűlés! Szabó Sándor képviselő úr, az MSZP képviselője, interpellációt nyújtott be a Miniszterelnökséget vezető miniszterhez: „Mégis hátrányban vannak a nem kormánypárti önkormányzatok és a kistelepülések?” címmel. Az interpellációra a miniszterelnök úr megbízásából a téma szerint feladat- és hatáskörrel rendelkező Pintér Sándor belügyminiszter úr helyett majd Pogácsás Tibor államtitkár úr fog válaszolni.

Most Szabó Sándor képviselő urat illeti a szó. Parancsoljon, képviselő úr!

Felszólalások:  <<  99  >>    Ülésnap adatai