Készült: 2020.09.23.12:01:38 Dinamikus lap

Felszólalás adatai

243. ülésnap (2009.11.16.), 201. felszólalás
Felszólaló Dr. Fónagy János (Fidesz)
Beosztás  
Bizottsági előadó  
Felszólalás oka felszólalás
Videó/Felszólalás ideje 6:13


Felszólalások:  Előző  201  Következő    Ülésnap adatai

A felszólalás szövege:

DR. FÓNAGY JÁNOS (Fidesz): Köszönöm a szót, elnök úr. Tisztelt Ház! Tisztelt Miniszter Úr! Nehéz a bizottsági vélemények után önálló mondanivalót megfogalmazni, hiszen gyakorlatilag itt pró és kontra elhangzottak a legfontosabb vélemények. Ezzel együtt engedjék meg, hogy néhány szóban megkíséreljem összefoglalni a magyar vasút jelenlegi alapvető dilemmáit és helyzetét. A magyar vasút gyakorlatilag személyszállító vasutat jelent, hiszen az elmúlt két évben a szocialista kormány a Cargót, a teherszállítást eladta, a befolyt vételárat pedig gyakorlatilag a MÁV működési költségeire fordította, és az elmúlt másfél évben felélte.

Engedjék meg, hogy megismételjem abbéli határozott véleményemet, hogy attól, hogy valakitől pénzt vonunk el, attól nem lesz jobb helyzetben; attól rosszabb helyzetben lesz. Az egy más kérdés - és erre is utaltam már -, hogy a magyar vasút jelenlegi helyzete természetesen számos kritikára ad okot. E kritikák oldására, megoldására azonban ebben a tervezetben gyakorlatilag nem látunk törekvést.

Abban, hogy különböző egyeztető fórumokat hoznak létre, és 140-150 év után felismerik, mondjuk, az egyeztetett menetrend jelentőségét, én túl sok innovációt nem látok. Kérdés az, hogy eddig miért nem így történt. Annak a felismerését sem látom benne - hogy általánosabb problémára utaljak -, hogy az igazi verseny nem a közösségi közlekedés egyes ágazatai, nevezetesen a vasút és az autóbusz között van, hanem a közösségi közlekedés és az egyéni közlekedés között. Különös tekintettel arra, hogy a világ elmúlt évtizedei az egyéni közlekedést forszírozták, Magyarországon is a közútfejlesztés volt és gyakorlatilag van mind a mai napig a fejlesztés előterében, így nyilvánvaló, hogy a soron következő közös feladat a közösségi közlekedés fejlesztése, és nem annak egyes elemeinek, egyes megvalósítási ágainak egymás ellen való kijátszása; különös tekintettel arra - és erről sem szól sem az előterjesztés, sem az indokolása -, hogy a vasút effektív költségei ennél lényegesen kevesebbek, és ezért nem igaz ez a feneketlen zsák, tarthatatlan, fenntarthatatlan meg vállalhatatlan.

Kérném szépen, ma a személyszállító vasút költségeinek több mint 40 százaléka a pályavasúti díj, tehát a költségvetés gyakorlatilag a személyszállításon keresztül finanszírozza meg saját magát, hiszen a pályavasút fenntartása egy állami feladat, és 100 forintból több mint 40 forint visszamegy a költségvetésnek, amit most a vasúton kérünk számon. Nem győzöm mondani, nem a vasút jelenlegi helyzetét szeretném magasztalni, azzal természetesen számos tennivaló van.

(Gulyás Józsefet a jegyzői székben Béki Gabriella váltja fel.)

Katona képviselőtársam már utalt rá - és ez hosszú évek óta, évről évre mindig előkerül -, hogy alapvető definíciókat nem tartalmaz a tervezet. A közszolgáltatást magával magyarázza. Azt mondja, hogy közszolgáltatás az, amire ilyen-olyan eljárási rend keretében a tárca közszolgáltatási szerződést köt. De hogy a közszolgáltatásnak, a közösségi kötött pályás, vasúti személyszállító közszolgáltatásnak mi a tartalma, mi a számítási metodikája, mi a minimuma, milyen szempontok figyelembevételével kell kialakítani, arra meg sem kísérel a tervezet megoldást adni. Félreértés ne essék, nem a mértékére utalok, hiszen a mértéke valóban függ a mindenkori költségvetés helyzetétől, de a számítási metodika, a legfontosabb elvi határok, azok bizony fontosak.

Összegezve: ez a törvény egy költségvetési kényszer hatására jött létre, és lényegében annak ad technikai segítséget, hogy a jelenlegi kormány által benyújtott 2010-es költségvetés veszteségeinek egy jelentős részét kihelyezze az állami vállalatok gazdálkodási körébe, és ilyetén a MÁV gazdálkodási körébe utalja a magyar költségvetés 2010. évre prognosztizálható veszteségének egy részét.

Mindezek alapján - és ezt szeretném is bejelenteni - nem nyújtunk be módosító javaslatokat sem a törvénytervezethez, mert ezt alapjaiban tévesnek tartjuk, ezért javíthatatlannak tartjuk, és ezért megismétlem azt a kérésemet, hogy a kormánytól szíveskedjenek visszavonni, és ha már javítani nem tudnak a magyar vasút jelenlegi helyzetén és a 2012-ben várható piacnyitás előkészítésében, akkor legalább ne rontsanak rajta ezen törvény Országgyűlésen való áterőltetésével.

Köszönöm szépen, elnök úr. (Taps a Fidesz és a KDNP soraiban.)

(18.40)
Felszólalások:  Előző  201  Következő    Ülésnap adatai