Készült: 2020.09.29.13:32:20 Dinamikus lap

Felszólalás adatai

14. ülésnap (1998.09.29.), 210-212. felszólalás
Felszólaló Dr. Mikes Éva (Fidesz)
Beosztás  
Bizottsági előadó  
Felszólalás oka Expozé
Videó/Felszólalás ideje 4:26


Felszólalások:  Előző  210 - 212  Következő    Ülésnap adatai

A felszólalás szövege:

DR. MIKES ÉVA (Fidesz), a napirendi pont előadója: Köszönöm, elnök úr. Tisztelt Elnök Úr! Tisztelt Országgyűlés! A politikusokról és más közéleti személyiségekről, valamint azok családtagjairól az előző parlamenti ciklusban folytatott adatgyűjtés ügyében mind az én, mind pedig az indítványomat aláírásukkal támogató képviselőtársaim véleménye szerint ideiglenes bizottságot, vizsgálóbizottságot kell a Háznak alakítania.

Indítványomat a következő néhány mondattal, igen röviden indokolnám a leírtakon túl, hiszen indítványomat szeptember 10-én nyújtottam be. Az elmúlt hetekben többször bizottságban, bizottságon kívül, sajtóban és egyéb fórumokon felmerült az a vita, hogy va

jon miért nem elégséges az, ha a nemzetbiztonsági bizottság folytatja le ezt a vizsgálatot.

Szeretném erről elmondani azt, hogy még mindig nem bizonyosodott be sem pozitív, sem negatív módon a titkosszolgálatok érintettsége ebben az ügyben. Tehát ilyen módon nem állapítható meg, és nem jelenthető ki egyértelműen, hogy ez csak és kizárólag a nemzetbizto

nsági bizottság kompetenciájába tartozna.

Ehhez még hadd tegyem hozzá, hogy a nemzetbiz

tonsági bizottság ülése fő szabály szerint zárt ülés. A bizottság tagjai, mindannyian tapasztalják azt, hogy ez milyen - minden zárt ülés fokozott sajtónyilvánosságot vonz. Azt gondolom, ennek a vizsgálatnak nyilvánosan, a nyilvánosságot nem kizárva kellene történnie. Ez természetesen nem teszi azt lehetetlenné, mint ahogy erre az indítványomban is kitérek, hogy abban az esetben, ha államtitkot, szolgálati titkot érint a vizsgálat, vagy pedig bármely titokvédelmi okból erre szükség van, akkor az zárt ajtók mögött történjék. (Zaj, közbekiáltások az MSZP padsoraiban. - Keleti György: Elnök Úr! Csináljon rendet! - Vancsik Zoltán: Nem lehet így dolgozni! Vagy kimennek, vagy... Nem lehet hallani.)

 

ELNÖK: Tisztelt Képviselőtársak! Megkérek mi

ndenkit, hogy hallgassuk a képviselő asszony előterjesztését, és akiket ez nem érdekel, valóban hagyják el a termet. Tessék, képviselő asszony! (Taps az MSZP padsoraiban.)

 

DR. MIKES ÉVA, a napirendi pont előadója: K

öszönöm szépen, elnök úr. De mivel szót kaptam, ezért úgy éreztem, kötelességem belekezdeni az előterjesztésbe. Köszönöm szépen a segítséget.

Folytatván a rövid indokolást: szerencsésnek tarta

nám, tartanánk azt is, ha ez az ideiglenes bizottság, ez vizsgálóbizottság más képviselők számára is - tehát itt nem eleve elhatározott módon, valamely szakbizottság számára csak, hanem más képviselők számára is - nyitva állna, ezért tartalmazza javaslatom azt a kérést, azt a kitételt, hogy a házbizottság tegyen javaslatot a bizottság elnökére, alelnökére, illetve tagjaira.

Szeretném még arra felhívni a figyelmet, hogy nem véletlen az a jogszabály, az a szigorúan betartandó rendelkezés, amely szerint miniszter, illetve politikai állam

titkár az Országgyűlés bizottságának tagja nem lehet. Ezt azért tartom fontosnak megemlíteni, mert úgy gondolom, hogy mindannyiunk érdeke az, hiszen itt ennek az ideiglenes bizottságnak, ennek a vizsgálóbizottságnak a tárgykörébe, a feladatába utalt kérdésben - mint azt a cím is mondja - az előző parlamenti ciklusban történtek vizsgálata szerepel. Tehát úgy gondolom, mindannyiunk számára megnyugtató lenne, ha ezt - ebben az esetben ugyan nem jogszabályi rendelkezést - valamilyen módon szem előtt tartanánk. Megmondom azt, személyes véleményem szerint helyes lenne, ha ennek a bizottságnak eleve csak kevés átfedése lenne szakbizottságokkal - de ez egyéni vélemény. (Zaj az MSZP padsoraiban. - Vancsik Zoltán: Elképesztő!)

Szeretném még azt hozzátenni - egyébként itt néhányan szólnak hozzám -, ugyan ezt mindannyian tudjuk, de ennek a rendelkezésnek, amelyet említettem, hogy miniszter, illetve politikai államtitkár nem lehet bizottságnak tagja, az az oka, hogy mégiscsak furcsa az, ha a miniszter vagy a politikai államtitkár saját szakterületén saját tevékenységét vizsgálná, mint ahogy az egy parlamenti bizottságnak a feladata is.

Nem húzva tovább a szót - hiszen módom van a to

vábbiakban is hozzászólni -, szeretném felhívni arra mindenkinek a figyelmét, hogy egyrészt az ügy nagy nyilvánosságot kapott volta miatt, másrészt pedig azért is, mert bár szokatlanul rövid idő alatt a tisztelt Ház plénuma elé kerülhetett a javaslatom, mégis az ügy tárgya és jelentősége tekintetében már így is időveszteséget szenvedett, az a véleményem: mindannyiunk érdeke az, hogy ez a vizsgálóbizottság minél előbb megkezdhesse működését.

Köszönöm. (Taps a kormánypártok padsoraiban.)

 
Felszólalások:  Előző  210 - 212  Következő    Ülésnap adatai