Készült: 2020.07.11.23:56:11 Dinamikus lap

Felszólalás adatai

107. ülésnap, 33. felszólalás
Felszólaló Kövér László (Fidesz)
Felszólalás oka határozati házszabályi rendelkezésektől való eltéréshez hozzájárulás elfogadva
Beosztás  
Bizottsági előadó  
Felszólalás ideje 5:16

Felszólalások:  <<  33  >>    Ülésnap adatai

A felszólalás szövege:

ELNÖK: Tisztelt Ház! Soron következik ma kezdődő ülésünk napirendjének megállapítása. A napirendről, az ülés időtartamáról, a felszólalási időkeretekről az elnöki jogkörben előterjesztett javaslat alapján döntünk.Most házszabálytól való eltérésre tett javaslatról határozunk. Az elnöki jogkörben előterjesztett indítvány azt kezdeményezi, hogy az Országgyűlés a „Kohéziós politika a régiók egyenlőségéért és a regionális kultúrák fenntarthatóságáért” elnevezésű európai polgári kezdeményezésről szóló H/9282. számú előterjesztés tárgyalása során úgy térjen el a házszabálytól, hogy a holnapi napon már a zárószavazásra is sor kerülhessen. A házszabálytól eltérésre tett javaslatot H/9282/2. számon a honlapon is megismerhetik.

Kérdezem a tisztelt Országgyűlést, hozzájárule a házszabálytól való eltéréshez a H/9282/2. számú javaslat alapján. Kérem, szavazzanak! (Szavazás.)

Az Országgyűlés a házszabálytól való eltérést 155 igen szavazattal, egyhangúlag elfogadta. (Taps.)

Tisztelt Országgyűlés! Elfogadott döntésünknek megfelelően a módosító javaslatok benyújtására a mai napon 15 óra 18 percig van lehetőség.

Tisztelt Ház! A Fidesz képviselőcsoportja azt javasolta, hogy az Országgyűlés ma kezdődő ülésének napirendi javaslata akként módosuljon, hogy a „Kohéziós politika a régiók egyenlőségéért és a regionális kultúrák fenntarthatóságáért” elnevezésű európai polgári kezdeményezésről szóló H/9282. számú határozati javaslat összevont vitájára a lezárásig a 2020. február 24-i, hétfői ülésnapon utolsó napirendi pontként kerüljön sor. Aki ezzel egyetért, kérem, kézfelemeléssel szavazzon! (Szavazás.)

Megállapítom, hogy a Ház látható többsége a javaslatot elfogadta.

Tisztelt Országgyűlés! Most kivételességi javaslatról döntünk. Az előterjesztő azt kezdeményezte, hogy az Országgyűlés kivételes eljárásban tárgyalja meg a költségmentesség és a költségfeljegyzési jog polgári és közigazgatási bírósági eljárásban történő alkalmazásáról szóló 2017. évi CXXVIII. törvény, valamint az egyes törvényeknek az egyfokú járási hivatali eljárások megteremtésével összefüggő módosításáról szóló 2019. évi CXXVII. törvény módosításáról szóló T/9345. számú előterjesztést.

Az előterjesztő azt kezdeményezte, hogy a módosító javaslatok benyújtására a kivételes eljárást elrendelő döntés meghozatalát követő három órán belül legyen lehetőség, az összevont vitára a holnapi ülésnapon első napirendi pontként, valamint az összegző módosító javaslatról történő határozathozatalra és a zárószavazásra a holnapi ülésnapon kerüljön sor. A kivételességi javaslatot T/9345/1. számon az informatikai hálózaton megismerhették.

Tisztelt Országgyűlés! A házszabályi rendelkezések 62. § (1) bekezdése alapján a kivételes eljárásban történő tárgyalásról az Országgyűlés vita nélkül határoz. Felhívom figyelmüket, hogy a kivételes eljárás elrendeléséhez a képviselők több mint felének, azaz 100 képviselőnek az igen szavazatára van szükség.

(14.20)

Most a döntéshozatal következik. Kérdezem önöket, elfogadjáke a T/9345. számú előterjesztés kivételes eljárásban történő tárgyalását az előterjesztői indítvány szerint. Kérem, szavazzanak! (Szavazás.)

A Ház 138 igen szavazattal, 20 nem ellenében, 6 tartózkodás mellett az indítványt elfogadta.

Elfogadott döntésünknek megfelelően a módosító javaslatok benyújtására 17 óra 21 percig van lehetőség.

Tisztelt Országgyűlés! A Fidesz képviselőcsoportja azt javasolta, hogy a 2020. február 25-ei, keddi ülésnapon a határozathozatalokra legkorábban 12 óra 30 perckor kerüljön sor. Aki ezzel egyetért, kérem, kézfelemeléssel támogassa! (Szavazás.) Köszönöm.

Megállapítom, hogy az Országgyűlés látható többsége a javaslatot elfogadta.

Most az elnöki jogkörben előterjesztett napirendi javaslatról döntünk. Kérdezem a tisztelt Országgyűlést, hogy elfogadjae a napirendi ajánlást az előbbiekben elfogadott módosításokkal. Kérem, kézfelemeléssel szavazzanak! (Szavazás.)

Megállapítom, hogy a Ház látható többsége a napirendet elfogadta.

Tisztelt Országgyűlés! Soron következik az Országgyűlés bizottságainak létrehozásáról, tisztségviselőinek és tagjainak megválasztásáról szóló 5/2018. OGY határozat módosításáról szóló határozathozatal. Az elnöki jogkörben előterjesztett S/9341. számú javaslatot a honlapon megismerhették. Felkérem Szűcs Lajos jegyző urat, hogy ismertesse az elnöki jogkörben előterjesztett személyi javaslat tartalmát.

Felszólalások:  <<  33  >>    Ülésnap adatai