Készült: 2020.01.27.07:38:07 Dinamikus lap

Felszólalás adatai

253. ülésnap, 100. felszólalás
Felszólaló Dankó Béla (Fidesz)
Felszólalás oka elhangzik az interpelláció/kérdés/azonnali kérdés
Beosztás  
Bizottsági előadó  
Felszólalás ideje 2:31

Felszólalások:  <<  100  >>    Ülésnap adatai

A felszólalás szövege:

DANKÓ BÉLA (Fidesz): Tisztelt Államtitkár Úr! Bizonyára ön is ismeri Magyarország és szűkebb hazám, Békés megye természeti viszonyainak egyre szembeötlőbb ingadozásait. Ezen szélsőségek a hőmérséklet és a csapadékmennyiség változásában érhetők tetten, ugyanakkor hazánk medencejellege miatt a környező országok vízgyűjtőin lehullott csapadék, illetve annak folyóinkon való levonulása is rapszodikus vízrajzi jelenség okozójává válhat. A Békés megyében élők és a gazdálkodók mindennapjait tehát nemcsak a belvíz, hanem a csapadék hiányából, a szélsőségesen magas léghőmérsékletből keletkező aszályok károkozása is nehezíti, pedig ezek a gazdák nem csupán hazánk, de sok tekintetben Európa legjobb adottságú termőföldjeit művelik meg, ezt Magyarországnál sokkal gazdagabb országok sem engedhetik meg maguknak.

Szeretném a figyelmüket az elmúlt mintegy 120 év időjárási tendenciájára ráirányítani. A XIX. század utolsó évtizedétől a XX. század végéig összesen hét aszályos évet jegyeztek fel a Szarvasra és Békéscsabára vonatkozó meteorológiai adatokban. A 2002 óta eltelt tíz évben a kiemelten aszályosnak minősített évek száma viszont már hatra emelkedett, az ár- és belvizeket már nem is említve. A probléma komplex mivoltát jelzi, hogy gyakran egyazon földterületet sújt rövid időn belül aszály, árvíz és belvíz is, nem csupán a puszta károkozás, de a merőben eltérő védekezési módok okozta többletterhek által is.

A vízpótlást biztosító vízkészlet rendelkezésre állásához nélkülözhetetlen a most beinduló Tisza-Körös-völgyi együttműködő vízgazdálkodási rendszer beütemezett rekonstrukciójának végrehajtása.

(15.20)

A közelmúlt szélsőséges viszonyai azonban új kihívásokat hoztak, ezért szakítanunk kell egy téves elméleten alapuló gyakorlattal: egyazon csatornán egyidejűleg belvizet befogadni és öntözővizet biztosítani csak kivételesen szerencsés esetben lehet. A megfelelő mennyiségű vízkészlettel rendelkező folyókból, tározókból ki kell emelnünk a vizet, és magas vezetésű rendszerekkel kell a felhasználás helyére eljuttatni. A területen keletkező belvizek és az öntözés (Az elnök a csengő megkocogtatásával jelzi az idő leteltét.) csurgalékvizei mélyvezetésű rendszeren jutnak vissza a befogadókba.

Mi, a Körös-Maros közén élők (Az elnök ismét csenget.) most elindítottuk a Tessedik-programot, amely segíthet a felvetett problémák megoldásában.

Felszólalások:  <<  100  >>    Ülésnap adatai