Készült: 2020.01.25.19:31:17 Dinamikus lap

Felszólalás adatai

61. ülésnap (2015.03.31.), 195. felszólalás
Felszólaló Tállai András (Fidesz)
Beosztás Nemzetgazdasági Minisztérium államtitkára
Bizottsági előadó  
Felszólalás oka előterjesztő nyitóbeszéde
Videó/Felszólalás ideje 4:04


Felszólalások:  Előző  195  Következő    Ülésnap adatai

A felszólalás szövege:

TÁLLAI ANDRÁS nemzetgazdasági minisztériumi államtitkár, a napirendi pont előadója: Tisztelt Elnök Úr! Tisztelt Ház! Az önök előtt lévő törvényjavaslat célja, hogy a nemzetközi szerződésekkel kapcsolatos eljárásról szóló 2005. évi L. törvény előírásaival összhangban biztosítsa Magyarország Nemzetközi Beruházási Bankban viselt tagságának megújítását. Ennek érdekében a törvényjavaslat a Nemzetközi Beruházási Bank megalapítása tárgyában született 1990. évi Egyezményt és az Egyezményhez csatolt Alapszabályt, továbbá az ezek módosításáról szóló 2014. évi Jegyzőkönyv, valamint a Jegyzőkönyv részes államává válásához szükséges, magyar részről kiadott értesítések kihirdetéséről rendelkezik.

A kihirdetéssel egyidejűleg hatályát veszti a Nemzetközi Beruházási Bank megalapítása tárgyában 1970-ben aláírt Egyezmény és az Egyezményhez csatolt Alapszabály kihirdetéséről szóló 1971. évi 7. számú törvényerejű rendelet. A törvényjavaslat rendelkezik továbbá arról is, hogy az 1990. évi módosított Egyezmény és az ahhoz csatolt Alapszabály rendelkezései addig az időpontig maradnak hatályban, amíg az ezek módosításáról szóló 2014. május 8-án kelt Jegyzőkönyv nemzetközi jogilag hatályba lép.

Tisztelt Országgyűlés! Magyarország az elmúlt két év során kidolgozott gyökeresen új kormányközi megállapodás kihirdetésével egy olyan nemzetközi pénzügyi intézményhez csatlakozik, amelynek irányítási rendszerét, döntési mechanizmusát immár teljes egészében a nemzetközi pénzügyi intézmények mai legjobb gyakorlatához igazították. A Nemzetközi Beruházási Bank nemzetközi jellegét, a modernizálása területén elért eredmények nemzetközi elismerését jól jelzi az is, hogy az elmúlt év során két nemzetközi hitelminősítő cég befektetésre ajánlott hitelminősítést adott a banknak.

A Nemzetközi Beruházási Bank a tagországok gazdasági-társadalmi fejlődéséhez történő hozzájárulást tekinti fő küldetésének, amelynek kapcsán a tagországok kis- és középvállalatainak támogatását állítja tevékenységének középpontjába, kapcsolódni kíván a tagországok nemzetgazdasági szintű fejlesztési programjainak finanszírozásához, közös, határokon átnyúló projektjeik megvalósításához, kereskedelmi kapcsolataik elősegítéséhez.

A Nemzetközi Beruházási Bankhoz fűződő kapcsolataink reményeink szerint éppen a tagországok közötti gazdasági, kereskedelmi együttműködés proaktív elősegítése területén egészítik majd ki a más nemzetközi pénzügyi intézményekhez fűződő jelenlegi kapcsolatainkat. Tagságunk lehetőséget nyújt a nemzetközi pénzpiacoknál kedvezőbb feltételek mellett megvalósuló forrásbevonásra, ezáltal elősegíti a hazai beruházások finanszírozását, és javítja az exportpiacra jutás feltételeit is. Magyarország Nemzetközi Beruházási Bankban viselt tagságának megújítása jól illeszkedik a magyar gazdaságpolitika céljaihoz, lehetővé teszi a korábbi tagsági jogviszonyunk időszakában teljesített, jelenlegi értéken számítva 20 millió euró összegű alaptőke-befizetésünk 2015. és 2016. évben, két egyenlő részletben történő reaktiválását is.

Tisztelt Országgyűlés! Az elmondottak alapján jól látható, hogy Magyarország Nemzetközi Beruházási Bankban viselt tagságának megújítása hatékonyan járul hozzá a magyar nemzetgazdaság fejlesztéséhez, nemzetközi pénzügyi kapcsolataink diverzifikálásához. Kérjük önöket, hogy szíveskedjenek a beterjesztett törvényjavaslatot megvitatni és támogatni. Köszönöm.
Felszólalások:  Előző  195  Következő    Ülésnap adatai