Készült: 2020.10.31.14:22:42 Dinamikus lap

Felszólalás adatai

197. ülésnap (2004.12.20.), 41. felszólalás
Felszólaló Dr. Szili Katalin (MSZP)
Beosztás  
Bizottsági előadó  
Felszólalás oka Házszabálytól eltérés elutasítása
Videó/Felszólalás ideje 4:42


Felszólalások:  Előző  41  Következő    Ülésnap adatai

A felszólalás szövege:

ELNÖK: Köszönöm szépen, jegyző úr. Tisztelt Képviselőtársaim! Bejelentem, hogy az ügyrendi bizottság december 15-én 42/2002-2006. számon eseti jellegű állásfoglalást fogadott el, ezt az elektronikus futárpostában megkapták a tisztelt képviselőtársaim, hálózaton is elérhető.

Tisztelt Képviselőtársaim! Most Házszabálytól való eltérésről határozunk. Figyelemmel arra, hogy a házbizottság múlt heti ülésén nem született egyetértés, a Házszabálytól való eltérésre tett javaslatot az Országgyűlés elnöke terjesztette elő.

Ebben azt kezdeményezem, hogy az Országgyűlés a fegyveres és rendvédelmi szervekkel összefüggő egyes törvények módosításáról szóló T/12678. számú törvényjavaslat döntéshozatala során úgy térjen el a Házszabálytól, hogy a módosító javaslatokról történő szavazásra és a zárószavazásra - elfogadott módosító javaslat esetén is - még a mai napon kerüljön sor.

Tisztelt Képviselőtársaim! A Házszabály értelmében a határozathozatal előtt képviselőcsoportonként legfeljebb egy felszólalásra van lehetőség. Kérdezem önöket, kívánnak-e élni ezzel a lehetőséggel. (Senki sem jelentkezik.) Nem kívánnak.

Tisztelt Képviselőtársaim! Most döntéshozatalunk következik. Felhívom a képviselőtársaim figyelmét, hogy a Házszabály rendelkezése értelmében a jelen lévő képviselők négyötödének igen szavazata szükséges a Házszabálytól való eltéréshez.

Kérdezem tehát a tisztelt Országgyűlést, hogy a T/12678/12. számú javaslatnak megfelelően eltérnek-e a Házszabálytól. Kérem, hogy most szavazzanak a minősített többség általam már jelzett szabályai szerint! (Szavazás.)

Megállapítom, hogy az Országgyűlés 175 igen szavazattal, 96 nem ellenében, tartózkodás nélkül el… - nem fogadta el a Házszabálytól történő eltérést. A megszokás, képviselőtársaim, mit tesz!

Tisztelt Képviselőtársaim! Soron következik ma kezdődő ülésünk napirendjének megállapítása. Az ülés napirendjére, a tanácskozás időtartamára, a felszólalási időkeretekre a házbizottság javaslata alapján előterjesztett napirendi ajánlást az elektronikus futárpostával megkapták képviselőtársaim. A benyújtott önálló indítványokról szintén ezúton tájékozódhatnak képviselőtársaim.

Tájékoztatom önöket, hogy a Magyar Szocialista Párt képviselőcsoportja a szükséges aláírások benyújtásával kérte, hogy a mai ülésünk napirendjén szerepeljen az ügyészségi szolgálati viszonyról és az ügyészségi adatkezelésről szóló 1994. évi LXXX. törvény módosítását kezdeményező törvényjavaslat zárószavazása.

 

(12.40)

Figyelemmel arra, hogy a képviselőcsoport a szükséges aláírásokat benyújtotta, a Házszabály 39. §-ának rendelkezései szerint a kiküldött napirendi ajánlásban már ez a napirendi pont is szerepel.

Kérdezem tisztelt képviselőtársaimat, elfogadják-e a kiküldött napirendi ajánlást. Kérem, kézfelemeléssel szavazzanak! (Szavazás.) Köszönöm szépen.

Megállapítom, hogy az Országgyűlés látható többsége a napirendi ajánlást elfogadta.

Tisztelt Képviselőtársaim! 12 óra 40 perc van, áttérünk az interpellációk, azonnali kérdések, kérdések tárgyalására. Először az interpellációkra kerül sor. Selmeczi Gabriella képviselő asszony, a Fidesz-Magyar Polgári Szövetség képviselőcsoportjából, interpellációt nyújtott be az egészségügyi miniszterhez: “Túl sokba kerül a gyógyszer a betegeknek, és túl sokba kerül a szocialista gyógyszerpolitika az országnakö címmel.

Mielőtt még megadnám a szót a képviselő asszonynak az interpellációja ismertetésére, engedjék meg, hogy kívánjak önöknek további eredményes tanácskozást, és átadjam az elnöklést Harrach Péter alelnök úrnak. Viszontlátásra, a mai ülésünk végén! (Taps a kormányzó pártok padsoraiból.)

 

(Az elnöki széket Harrach Péter, az Országgyűlés alelnöke foglalja el.)
Felszólalások:  Előző  41  Következő    Ülésnap adatai