Készült: 2021.01.23.05:22:27 Dinamikus lap

Felszólalás adatai

114. ülésnap (2000.02.01.), 319. felszólalás
Felszólaló Dr. Wiener György (MSZP)
Beosztás  
Bizottsági előadó  
Felszólalás oka kétperces felszólalás
Videó/Felszólalás ideje 2:08


Felszólalások:  Előző  319  Következő    Ülésnap adatai

A felszólalás szövege:

DR. WIENER GYÖRGY (MSZP): Köszönöm a szót, elnök úr. Tisztelt Elnök Úr! Tisztelt Ház! Valóban igaz az, amit Horváth Zsolt képviselőtársam az előbb mondott: az a különbség, ami a Vojnik Mária által bemutatott módosító javaslatok, illetőleg az ő álláspontja között fennáll, formai. Ezt a formai különbséget azonban a jogalkotásnál nem lehet figyelmen kívül hagyni.

A jogalkotásról szóló törvény 15. § (2) bekezdése szerint ugyanis a szabályozás tárgykörébe tartozó alapvető jogok és kötelességek szabályozására nem lehet felhatalmazást adni. Ha pedig ez a helyzet, abban az esetben teljesen nyilvánvaló, hogy a Szocialista Párt által benyújtott módosító javaslatok teljes mértékben a konstruktivitás szellemében születtek. Meg kívánják kímélni a kormányt attól, hogy olyan törvényt fogadtasson el a parlamenttel, amely törvény egy kétharmados törvénybe ütközik, és ennek következtében - legalábbis - kétségesnek tekinthető az alkotmányossága.

Nem lehet ugyanis kétséges az, hogy a törvényjavaslat 3. § (7) bekezdése által megadott felhatalmazás a szabályozás tárgyát képező alapvető jogokra vonatkozik, hiszen a kormány arra kap felhatalmazást, hogy a működési jog megszerzésének és visszavonásának feltételeit és eseteit, az engedély kiadására hatáskörrel és illetékességgel rendelkező szervek a helyettesítés eseteit, valamint a működtetési jog átengedésére, továbbá a hitelnyújtás feltételeire vonatkozó szabályokat megállapítsa. Mindezek a szabályok pedig törvénybe kell hogy foglalódjanak, nincs arra lehetőség, hogy - mint előbb már idéztem a jogalkotási törvényt - ezt rendelet tartalmazza, a kormány kapjon erre jogosítványt.

(20.20)

Nincs lehetőség arra, hogy rendeletben történjen a szabályozás, tehát teljesen nyilvánvaló, hogy itt arról van szó, hogy a Szocialista Párt konstruktivitással kívánja megteremteni annak a lehetőségét, hogy egy valóban alkotmányos törvény szülessen.

Köszönöm a figyelmet. (Taps az MSZP és az SZDSZ soraiban.)
Felszólalások:  Előző  319  Következő    Ülésnap adatai