Készült: 2021.05.17.05:05:26 Dinamikus lap

Felszólalás adatai

285. ülésnap (2006.02.06.), 62. felszólalás
Felszólaló Körömi Attila (független)
Beosztás  
Bizottsági előadó  
Felszólalás oka elhangzik az interpelláció/kérdés/azonnali kérdés
Videó/Felszólalás ideje 3:10


Felszólalások:  Előző  62  Következő    Ülésnap adatai

A felszólalás szövege:

KÖRÖMI ATTILA (független): Köszönöm a szót, elnök úr. Tisztelt Legfőbb Ügyész Úr! A Népszabadság 2004. augusztus 19-én megjelent számában Medgyessy Péter a következőt állította: "Az SZDSZ tele van korrupciós ügyekkel." Három nappal később a Magyar Televízió A szólás szabadsága című műsorában ezen állítását megfejelte azzal, hogy a sajtóban megjelent ügyeknél többről van szó, hiszen elég nagy baj lenne, ha a miniszterelnök csak annyit tudna az SZDSZ ügyeiről, amennyit a sajtó közöl.

Miután Medgyessy Péter egyértelmű nyilatkozatait felelős miniszterelnökként tette, ezért a Btk. alapján alapos a gyanú, hogy őt büntetőjogi feljelentési kötelezettség terhelte, és terheli a mai napig is. A Btk. vesztegetés feljelentésének elmulasztása címszava így szól: "Az a hivatalos személy, aki e minőségében hitelt érdemlő tudomást szerez arról, hogy még le nem leplezett vesztegetést követtek el, és erről a hatóságnak, mihelyt teheti, nem tesz feljelentést, vétséget követ el, és két évig terjedő szabadságvesztéssel, közérdekű munkával vagy pénzbüntetéssel büntetendő."

Medgyessy Péter vezető beosztású hivatalos személy, és arra utalt, hogy le nem leplezett korrupciós ügyekről tud, ám erről az illetékes hatóságoknál a mai napig nem tett feljelentést. A Btk. magyarázata így ír: "A közélet tisztasága, a közigazgatás korrupciómentes működése, a korrupciós esetek minél gyorsabb, hatékonyabb felderítése rendkívül fontos társadalmi érdek. Ennek egyik megvalósulási lehetősége az, hogy a vesztegetési bűncselekmények minél gyorsabban és minél könnyebben a hatóságok tudomására jussanak. Ennek megvalósulása érdekében emelte be a jogalkotó a büntető törvénykönyvbe önálló bűncselekményként a vesztegetés feljelentésének elmulasztását."

Jól tudjuk, hogy a korrupció fenyegeti a jogbiztonságot, a demokráciát, aláássa a közigazgatást, a tisztesség és az igazságosság elveit, és veszélyezteti a társadalom erkölcsi alapjainak stabilitását. Ezért Medgyessy Péter miniszterelnökként tett állításai tisztázó, előrevivő mondatok is lehetnének. Azonban feljelentési kötelezettségének nem tett eleget, és így nem üldözhetőek az általa tudott cselekmények, pedig a mindenkori miniszterelnök szavai tisztségénél fogva kiemelt jelentőséggel bírnak.

Tisztelt Legfőbb Ügyész úr! A korrupció elleni fellépés terén nincs helye magyarázkodásnak. A korrupció ellen minden pillanatban, minden információt felhasználva harcolni kell. Ezért Medgyessy Péter állításainak legrészletesebb feltárása a legjelentősebb teendő, amit ma Magyarországon a korrupcióval szemben még mindig megtehetünk.

(15.40)

Kérdezem tehát, mikor kéri végre az ügyészség Medgyessy Péter mentelmi jogának felfüggesztését, hogy feljelentési kötelezettsége elmulasztásának alapos gyanúja miatt indított eljárásban vizsgálhatók legyenek a volt miniszterelnök azon állítása mögött húzódó közvádas cselekmények, miszerint az SZDSZ tele van korrupciós ügyekkel.

Várom válaszát. (Taps a függetlenek soraiban.)
Felszólalások:  Előző  62  Következő    Ülésnap adatai