Készült: 2021.05.10.06:42:16 Dinamikus lap

Felszólalás adatai

285. ülésnap (2006.02.06.), 225. felszólalás
Felszólaló Dr. Hankó Faragó Miklós (SZDSZ)
Beosztás igazságügyi minisztériumi politikai államtitkár
Bizottsági előadó  
Felszólalás oka Expozé
Videó/Felszólalás ideje 1:32


Felszólalások:  Előző  225  Következő    Ülésnap adatai

A felszólalás szövege:

DR. HANKÓ FARAGÓ MIKLÓS igazságügyi minisztériumi államtitkár, a napirendi pont előadója: Köszönöm szépen, elnök asszony. Tisztelt Országgyűlés! Az önök előtt lévő törvényjavaslat tárgya az 1980. évi római egyezmény, amely a nemzetközi magánjogi kollíziós szabályokat egységesítette egy meghatározott területen, nevezetesen, a szerződéses kötelmi jogi viszonyok terén.

Ennek a jogegységesítésnek a jelentőségét az adja, hogy az egyezményben részes államok közül akármelyiknek a bírósága elé kerül is egy polgári jogi szerződésből eredő jogvita, az eljáró bíróság egy és ugyanazon szabályok alapján fogja megállapítani azt, hogy melyik állam joga alapján kell elbírálnia a jogvitát. Más szóval, a szerződésből eredő jogvita ugyanazon jogrendszer uralma alá kerül, függetlenül attól, melyik állam bírósága előtt indítanak pert.

A római egyezményt a korábbi Európai Gazdasági Közösség tagállamai 1980-ban kötötték meg. Az egyezményhez a későbbiekben csatlakoztak azok az államok is, amelyek 1980 után váltak az EGK, illetve az Európai Unió tagjává. A tíz új tagállam esetében erre most kerülne sor.

A törvényjavaslat tárgyát képezi egyrészt Magyar-ország és a többi kilenc új tagállam római egyezményhez történő csatlakozásáról szóló csatlakozási egyezmény kötelező hatályának elismerésére adott felhatalmazás, továbbá a törvénnyel történő kihirdetése e csatlakozási egyezménynek és a római egyezményhez történt korábbi csatlakozásokról szóló egyezményeknek, valamint magának a római egyezménynek.

Kérem önöket, támogassák a javaslatot. Köszönöm szépen a figyelmet. (Szórványos taps az MSZP soraiból.)
Felszólalások:  Előző  225  Következő    Ülésnap adatai