Készült: 2020.03.31.05:10:18 Dinamikus lap

Felszólalás adatai

234. ülésnap (2012.11.06.), 255-257. felszólalás
Felszólaló Dr. Bóka István (Fidesz)
Beosztás  
Bizottsági előadó Önkormányzati és területfejlesztési bizottság
Felszólalás oka Ismerteti a bizottság véleményét
Videó/Felszólalás ideje 3:27


Felszólalások:  Előző  255 - 257  Következő    Ülésnap adatai

A felszólalás szövege:

DR. BÓKA ISTVÁN, az önkormányzati és területfejlesztési bizottság előadója: Köszönöm a szót. Tisztelt Elnök Úr! Tisztelt Államtitkár Úr! Tisztelt Ház! Hétfői ülésén az önkormányzati és területfejlesztési bizottság megtárgyalta az előttünk fekvő T/8887. számú, az egyes ingatlanok Fővárosi Önkormányzat részére történő átadásáról, valamint az önkormányzatokat érintő egyes törvények módosításáról szóló törvényjavaslatot. Nem állítom, hogy részletes és hosszas vita folyt ezen javaslat kapcsán, ezért a bizottsági többségi vélemény előadójaként csak a vitában elhangzottak ismertetésére teszek kísérletet.

A bizottság többsége elfogadta az előterjesztést, illetőleg a kérdésekre adott, viszonylag részletes előterjesztői választ, azzal egyetértett. Emiatt is találta általános vitára alkalmasnak az előterjesztett törvényjavaslatot. Két területen fogalmazódott meg a bizottságban az előterjesztői véleménnyel kapcsolatban ellenvélemény. Az egyik az, hogy a fővárosi kerületek rovására, a szabályozáson túlmenően, a főváros részére miért kell biztosítani ingyenes használatot, miért nem lehet megoldani más módon, más jogtechnikával ezt a bizonyos szabályozást. A másik felvetés, amiben bizottsági tagok... (Hegedűs Lorántné közbeszól.)

Parancsol? Ez hangzott el. Itt a jegyzőkönyv, tisztelt képviselő asszony, ha el kívánja olvasni, akkor szívesen átadom önnek. (Hegedűs Lorántné közbeszól.)

ELNÖK: Nincs mód a levezető elnök kikerülésével folytatni a vitát. Amennyiben az a kérdés merül föl, hogy a bizottsági véleményt ismertető vajon a bizottsági ülésen elhangzottakat mondja-e el, ennek egyeztetésére a plenáris ülés nem alkalmas. Ez az adott bizottságban tehető meg. Kérem, folytassa, képviselő úr!

DR. BÓKA ISTVÁN, az önkormányzati és területfejlesztési bizottság előadója: Köszönöm szépen. Akkor megpróbálok tényszerűen, szó szerint idézni a jegyzőkönyvből, legalábbis a lejegyzett jegyzőkönyvből; amennyiben a jegyzőkönyvvezető olyat írt le, ami nem hangzott el, akkor nem hiszem, hogy az az én hibám. (Dr. Józsa István: Olyan nincs.)

(21.30)

Az első megjegyzés, amely a bizottság többségi véleménye alapján elhangzott, szó szerint: "Miért nem elég a főváros számára a teljes fővárosi szakaszon a Duna szabályrendszere, tehát az egész szabályrendszerének a kialakítása és egység hasznosítása, miért kap a főváros használati jogot is a különböző Duna-parti létesítményeken? Ez azt is jelenti, hogy tulajdonképp az eddig kerületi tulajdonban lévő és a kerületnek itt bevételi forrást jelentő kikötő mondjuk és annak most mindenfajta bevételi forrása átkerül a fővároshoz. Tehát miért nem elég a szabályozás megteremtése, miért kell egyébként teljes használatot adni a főváros számára?" Ez történt gyakorlatilag, ez a szó szerinti idézet. Azt gondolom, ez teljes mértékben alátámasztja azt, amit én elmondtam.

A másik többségi megjegyzés, többségi vélemény pedig az, hogy más jogtechnikával, gyakorlatilag az új önkormányzati törvény módosítása nélkül nem lehetne ezt a szabályozást megvalósítani. Tisztelettel várom majd a kisebbségi véleményt, hiszen kisebbségi vélemény a vélemények rovatban nem hangzott el. Kétségkívül, elfogadom, hogy a kérdések tekintetében a kérdések sokat sejtetően hangzottak el, a kérdések tekintetében is lehet kisebbségi véleményt mondani itt a parlament előtt. A szavazati arány egyébként 16:9 volt, tehát 16 igen és 9 nem szavazattal tartotta a bizottság általános vitára alkalmasnak ezt a javaslatot. Köszönöm megtisztelő figyelmüket. Ha szükséges, a jegyzőkönyvet szívesen átnyújtom.
Felszólalások:  Előző  255 - 257  Következő    Ülésnap adatai