Készült: 2020.09.22.07:20:39 Dinamikus lap

Felszólalás adatai

51. ülésnap (2003.02.24.), 198. felszólalás
Felszólaló Juhász Ferenc (MSZP)
Beosztás honvédelmi miniszter
Bizottsági előadó  
Felszólalás oka Expozé
Videó/Felszólalás ideje 6:32


Felszólalások:  Előző  198  Következő    Ülésnap adatai

A felszólalás szövege:

JUHÁSZ FERENC honvédelmi miniszter, a napirendi pont előadója: Köszönöm a szót, elnök úr. Tisztelt Képviselőtársaim! Tisztelt Országgyűlés! Az expozé kötött műfaj, ezért engedjék meg, hogy felolvassam.

A Magyar Köztársaság Országgyűlése NATO-csatlakozásunkkal egy időben az észak-atlanti szerződést becikkelyezte a magyar jogrendbe. Ezen szerződés 4. cikke szerint “a felek tanácskozni fognak egymással, valahányszor bármelyikük véleménye szerint bármelyik fél területi épségét, politikai függetlenségét vagy biztonságát veszély fenyegetiö.

2003. február 10-én Törökország az észak-atlanti szerződés 4. cikkére hivatkozással az Észak-atlanti Tanácshoz fordult és területi épségét, politikai függetlenségét és biztonságát fenyegető súlyos veszélyre hivatkozással konzultációt kért a tagállamoktól.

 

(18.00)

 

A konzultációk során a NATO katonai bizottság kérte a NATO védelmi tervező bizottságot a helyzet elemzésére és megfelelő javaslatok megtételére. Ennek eredményeképpen 2003. február 16-án a NATO védelmi tervező bizottság 18 tagállam egyhangú szavazatával határozott a Törökország számára nyújtandó védelmi struktúra és katonai eszközök telepítéséről.

A NATO védelmi tervező bizottság február 19-ei ülésén hozott döntésében felhatalmazta a NATO katonai hatóságait a Törökország megsegítésére vonatkozó katonai tervek végrehajtására. A döntés, amely egyenértékű az Észak-atlanti Tanács határozatával, a tagállamokra, így Magyarországra nézve is kötelező érvényű. Ezen eszközöket a szövetségesek az észak-atlanti szerződésből származó nemzetközi jogi kötelezettség alapján biztosítják, és annak szállítását más országok mellett Magyarország területén keresztül is kérik. A tervezett szállítási útvonalon lévő több ország, Németország, a Cseh Köztársaság és a szervezetbe meghívott államok közül Szlovákia, Románia és Bulgária már hozzájárult az áthaladáshoz.

A NATO védelmi tervező bizottsága döntésében egyértelműen leszögezi, hogy a védelmi eszközök telepítése kizárólag Törökország védelmének megerősítését szolgálja, és nem áll közvetlen összefüggésben bármely más NATO katonai művelettel, illetve a NATO vagy az ENSZ Biztonsági Tanácsa által vagy más jövőbeni, tanáccsal kapcsolatosan meghozott döntéssel. A bizottság a telepítést és így a szállítást rendkívül sürgősnek minősítette.

Az észak-atlanti szerződésben vállalt nemzetközi jogi kötelezettségeinkkel összhangban, az iraki válság miatt veszélyhelyzetbe került Törökország NATO felé irányuló kérésének teljesítése érdekében - tekintettel arra, hogy a légi és szárazföldi szállítások szempontjából Magyarország földrajzilag kiemelkedő jelentőségű - hazánk részéről is szükséges annak legmagasabb szintű engedélyezése, hogy az észak-atlanti szerződés tagállamai és a NATO prágai csúcstalálkozóján csatlakozási tárgyalásokra meghívott országok fegyveres erői csapatok, katonai eszközök és berendezések Törökország területére történő szállítása céljából Magyarország légterét és kijelölt repülőtereit, vasúti és közúti hálózatának kijelölt részeit 2003. december 31-ig igénybe vehessék. A kormány az Országgyűlés engedélyét azzal a feltétellel kéri, hogy ezen eszközök és fegyveres erők kizárólag Törökország védelmére, a NATO védelmi tervező bizottsága 2003. február 16-ai, teljes terjedelmében mellékelt döntésben foglaltak keretében kerülhessenek felhasználásra.

Tisztelt Képviselők! Tisztelt Ház! A Magyar Köztársaságnak a NATO-szövetségesi vállalásával összhangban vitathatatlan érdeke és kötelezettsége a február 16-án Brüsszelben megszületett döntés végrehajtása, ezért kérem a tisztelt Országgyűlést, hogy támogassa és fogadja el a határozati javaslatot.

Tisztelt Képviselőtársaim! Ez az expozé múlt hét hétfőre készült. Ez az expozé egyetlenegy szavában változott, amely arról szól, hogy “a mellékelt határozatö, azaz a NATO teljes 16-ai határozatának mellékletéről beszélünk, ezzel bővült. Tehát lényegileg a kormány szándékát illetően, az együttműködők akaratát illetően semmiféle változás nem történt.

De akkor mi történt az elmúlt egy hétben? Az elmúlt egy hétben rögzítettük azt, hogy milyen feltétellel engedjük - kizárólag Törökország megsegítésére, kizárólag a 4. cikkely felhatalmazása alapján, NATO-együttműködés keretében, a katonai tervező bizottság határozata értelmében - az egész akciót. Éppen ezért szeretném itt és most kérni és hangsúlyozni, hogy senki se keverje másfajta katonai akcióval, senki se tulajdonítson a kormánynak másfajta ambíciót, mint amit ebben a határozatban megfogalmazott, és senki se gondolja azt, hogy egy négypárti - egyébként hosszas, és sajnos nagyon nehezen eredményt hozó - tárgyalás után győzött.

Tisztelt Hölgyeim és Uraim! A NATO győzött, és az a kötelezettségvállalás, amit mi annak idején megfogalmaztunk.

Ebből a szempontból tisztelettel kérem, a parlament fogadja el azt a módosító javaslatot, amit Németh Zsolt, illetve Keleti György bizottsági elnök urak jegyeznek, és amely a külügyi bizottság teljes támogatását élvezte, sajnos a honvédelmi bizottságban némi kommunikációs probléma miatt a fideszes képviselőtársaim tartózkodtak. Ezzel a közös, együttes módosító javaslattal legyenek kedvesek elfogadni az előterjesztést. Ez biztosítja és garantálja, hogy teljesítjük a kötelezettségeinket, biztosítja és garantálja, hogy Magyarországnak és egyetlen politikusának sem kell tartózkodnia attól, hogy olyan felhatalmazásra mond igent, amelynek a nemzetközi alapja megkérdőjelezhető.

Köszönöm figyelmüket. (Taps a kormánypárti padsorokból.)

 
Felszólalások:  Előző  198  Következő    Ülésnap adatai