Készült: 2020.04.09.17:29:44 Dinamikus lap

Felszólalás adatai

225. ülésnap, 251. felszólalás
Felszólaló Manninger Jenő
Felszólalás oka interpelláció szóban megválaszolva
Beosztás közlekedési és vízügyi minisztériumi politikai államtitkár
Bizottsági előadó  
Felszólalás ideje 4:15

Felszólalások:  <<  251  >>    Ülésnap adatai

A felszólalás szövege:

MANNINGER JENŐ közlekedési és vízügyi minisztériumi államtitkár: Tisztelt Elnök Úr! Tisztelt Ház! Tisztelt Képviselő Úr! Mindenekelőtt hadd mondjam el, hogy a légi koordinációt nem züllesztették le, és teljesen más kérdés a privatizáció és a beruházások, amiről ön beszél. A Ferihegyi repülőtéri koordináció szervezeti átalakítását európai jogharmonizációs kötelezettségünk teljesítése tette szükségessé, a vonatkozó nemzetközi és hazai rendeletek alapján Budapest-Ferihegy nemzetközi repülőtér igénybevétele esetén is érvényesíteni kell az átláthatóság, a semlegesség és az egyenlő elbánás alapelveit. Ennek olyan szervezeti felépítés felel meg, amelyben elkülönül egymástól az operatív kiszolgáló tevékenység és a résidőkiosztást végző repülőtéri koordináció, így a jogharmonizáció során egyúttal rendezettebb lesz a működtetés is.

Korábban a repülőtéri koordináció a hivatkozott rendeletben rögzítettnél lényegesen tágabb feladatkört látott el 29 emberrel. Az egy szervezeten belüli feladatvégzés így a semlegességet nem garantálta maradéktalanul. Ezért a közösségi jogszabályban is elvárt függetlenséget két szervezeti egység, a 6 fős repülőtéri koordinációs központ és a 19 fős repülőtéri operatív szolgálat létrehozásával kellett megteremteni.

A képviselő úr által említett személy felmentésére pedig fegyelmi eljárás keretében, az arra jogosult, a munkáltatói jogkört gyakorló LRI-vezető részéről került sor. Így az eljárást korai lenne minősíteni, tekintettel arra is, hogy munkaügyi per van folyamatban.

A repülőtéri koordináció helyzete pedig sem korábban, sem jelenleg érdemben nem érinti az LRI privatizációját. Az előkészítés alatt álló szervezeti szétválasztásra - mármint az LRI szétválasztására - szigorúan szakmai alapon kerül sor. Létrejön egy új, a légiforgalmi irányításért felelős költségvetési szervezet és egy, a Budapest-Ferihegy nemzetközi repülőteret üzemeltető részvénytársaság, amelyet zártkörűen, egyszemélyes, százszázalékos állami tulajdonú részvénytársaságként alapítunk meg. Nincs veszélyben a nemzeti vagyon sem, hiszen Budapest-Ferihegy nemzetközi repülőtér teljes földterülete és épületei, illetve a 2/B terminál épülete továbbra is a magyar állam tulajdonában, kincstári vagyoni körben marad.

A 2/B terminál beruházása vagyonvesztést nem okozott, abban azonban igaza van a képviselő úrnak, hogy a korábbi ciklusban megkötött koncessziós szerződés a vagyon piaci értékét negatívan befolyásolta. Éppen ezért a jelenlegi átalakítási koncepció lényegesen eltér ettől. A korábbi kormány által kötött szerződés a külföldi befektetőnek ugyanis jelentős hasznot eredményezett, és a repülőtér fejlesztését a koncessziós szerződésben szabályozott kötöttségek miatt jelentősen gátolja. Így a mi koncepciónk egész más: a kettéválasztás során egy állami tulajdonban tartott, zárt körű, egyszemélyes, százszázalékos részvénytársaságot fogunk megalapítani.

Ami pedig a tájékoztatást illeti, a szakszervezetek az átszervezés főbb szakaszairól tájékoztatást kapnak, és lehetőségük van véleményük kifejtésére is.

Természetesen az átalakítás során igyekszünk azt is megvizsgálni, hogy gazdaságosabban működjön a repülőtér. Az átszervezések ezt az célkitűzést szolgálják.

Végezetül hadd hívjam fel még egyszer a figyelmet arra, hogy ne keverjük össze a légi közlekedés koordinációját, a repülőtér helyzetét egy beruházás pénzügyi konstrukciójának megvitatásával. Valóban, az a beruházás vitatható volt, ugyanakkor elmondható, hogy a Ferihegyi repülőtér működése biztonsági szempontból mindig is megfelelő volt, gazdaságilag és szervezetileg pedig a jelenlegi átszervezéseknek köszönhetően csak jobb lesz.

Kérem tehát a képviselő urat és a tisztelt Országgyűlést, válaszomat elfogadni szíveskedjenek. Köszönöm. (Taps a kormánypárti padsorokban.)

 

Felszólalások:  <<  251  >>    Ülésnap adatai