Készült: 2020.04.03.03:33:02 Dinamikus lap

Felszólalás adatai

222. ülésnap, 82. felszólalás
Felszólaló Dr. Rétvári Bence (KDNP)
Felszólalás oka interpelláció szóban megválaszolva
Beosztás Emberi Erőforrások Minisztériumának államtitkára
Bizottsági előadó  
Felszólalás ideje 3:18

Felszólalások:  <<  82  >>    Ülésnap adatai

A felszólalás szövege:

DR. RÉTVÁRI BENCE, az Emberi Erőforrások Minisztériumának államtitkára: Köszönöm szépen a szót, elnök úr. Tisztelt Képviselő Úr! Tisztelt Ház! Azt kérjük képviselő úrtól, hogy ön se titkolózzon, és majd segítse azt a munkát, amelynek során kiderül, hogy azok a dokumentumok, amelyeket ön felmutatott a sajtótájékoztatóján, hogyan nem lelhetők már fel a Klebelsberg Központban, hogyan kerültek ki a Klebelsberg Központból, és úgy látszik, önnél megvan, de a projekt gazdájánál pedig nincsen. Ez egy nem szokványos dolog. Ezt úgy hívják, hogy adatlopási ügy, amikor olyan adatok kerülnek az ön birtokába, amelyekre felhatalmazást nem adott az adatgazda, nem is közérdekű adatok, és hiányoznak abból a rendszerből, ahol ennek elvileg lennie kellene. Bízunk benne, hogy a KLIK feljelentése nyomán ezekre a kérdésekre is választ kapunk.

Ön pedig, mint arra célzott is, május 24-én saját maga, a saját szemével győződhet meg arról, hogy miként működik az a rendszer, amelyre ön kíváncsi volt a korábbiakban, a sajtótájékoztatóján, a levelezésében és most is.

(15.20)

Ebben a projektben egyébként mind módszertani fejlesztésre sor került, mind intézményfejlesztési részre sor került, partnerségi, szervezetfejlesztési és informatikai feladatokat egyaránt megvalósítottak.

Nincs olyan sajtótájékoztatója vagy inter­pellá­ciója, tisztelt képviselő úr, amelynek során valakibe ön bele ne rúgna, lehetőség szerint több tízezer fős csoportokra kell gondolni. Ebben a projektben is összesen 11 ezer pedagógus vett részt, állami fenn­tartású általános iskolák pedagógusainak közel a ha­to­dát vontuk be ebbe a tevékenységbe, több milliárd forint volt az a díj, amit nekik kifizettünk, és úgy gon­doljuk, hogy ez egy jó beruházás volt, hiszen 15 ezer diák vett részt ezeken az alkalmakon, 800 kü­lön­böző fejlesztő eseményt tartottak ebből az összegből ezek a pedagógusok.

De úgy gondoljuk, hogy abban a 315 állami fenntartású intézményben is jó befektetést tettünk, ahol különböző módszertani innovációt segítő esz­kö­zö­ket vásároltak meg. 48 ezer ilyen eszközt vásá­rol­tak meg. Ezek ott vannak az iskolákban, de a part­ner­ségi és hálózatosodási modulban is úgy gon­dol­juk, hogy jó, hogy 200 iskola kapott 14 ezer külön­böző olyan eszközt, amelyekkel a programot meg tud­ta valósítani.

Ha összességében nézem, hogy kik kaptak fej­lesztő terápiás eszközt, természettudományos esz­közt, könyvet, nyelvkönyvet, játékot, sportszert, hang­szert, laptopot vagy más informatikai eszközt, akkor azt látjuk, hogy összességében 432 ezer ilyen eszköz került ki 171 állami oktatási intézménybe. Ez azt jelenti, hogy ha mindenki csak egyet kapna vagy egy jutna rá, akkor szinte minden második általános iskolás gyermekre jutna egy ilyen eszköz, ami ott van az iskolákban, és segíti az ott dolgozók munkáját.

Ahogy arra ön is célzott, tisztelt képviselő úr, egy régebbi levelezésben van, március 9-én önnek egy nagyon részletes tájékoztatást adtak a Klebels­berg Központ munkatársai. A használatbavétellel kap­csolatos ütemezést is elmondták tájékoz­ta­tás­ként, amelynek a végső dátuma valóban 2017. de­cem­ber 31. A fenntartók számára épített informatikai rendszer pedig nyilván a fenntartóknál fut, és nem fenntartott intézményekben, az iskolákban. Ezt kérem, vegye tudomásul. Köszönöm szépen. (Taps a kormánypártok soraiban.)

Felszólalások:  <<  82  >>    Ülésnap adatai