Készült: 2021.01.20.08:31:55 Dinamikus lap

Felszólalások

Paraméterek:
Felszólaló(k): Bana Tibor
Szerep csoport: Kérdés/azonnali kérdés, Interpelláció, Napirenden kívül, Napirendi pont, Ügyrendi kérdésben felszólaló


Összes felszólalás szövege
1 - 100 101 - 138
Felszólalások
Ülésnap Felsz. Napirendi pont Önálló indítvány Szerep Videó/Felszólalási idő
2017.12.04.(264)  222 politikai vita lefolytatása V/18483 A 2014-2020 közötti időszakban Magyarországnak járó uniós források felhasználásáról vezérszónoki felszólalás 14:52
2017.11.16.(259)   20 Általános vita lefolytatása T/18306 A Magyarország Kormánya és Mongólia Kormánya között a Magyarország és Mongólia közötti kétoldalú nemzetközi szerződések hatályának rendezéséről szóló Jegyzőkönyv kihirdetéséről vezérszónoki felszólalás 2:07
2017.11.13.(256)  206 Tárgysorozatba-vételi kérelem vitája H/17747 Az Európai Ügyészséghez (EPPO) való csatlakozásról felszólalás 2:08
2017.11.06.(255)   46 Kérdés/azonnali kérdés megtárgyalása K/18105 Kapnak-e végre konkrét válaszokat a szentgotthárdi Opel-gyárban dolgozók? elhangzik az interpelláció/kérdés/azonnali kérdés 2:04
2017.11.02.(253)   10 Általános vita lefolytatása T/18006 A társasági adóról és az osztalékadóról szóló 1996. évi LXXXI. törvény módosításáról vezérszónoki felszólalás 6:12
  20 Általános vita lefolytatása T/17993 Az áruk ideiglenes behozatali eljárás alá vonására vonatkozó A. T. A. igazolványról szóló Vámegyezmény és módosítása kihirdetéséről vezérszónoki felszólalás 2:31
  30 Általános vita lefolytatása T/17991 Az uniós vámjog végrehajtásáról vezérszónoki felszólalás 2:31
2017.10.17.(247)   54 Általános vita lefolytatása T/17779 Az egyrészről az Európai Közösség és tagállamai, másrészről a Libanoni Köztársaság közötti társulás létrehozásáról szóló euro-mediterrán megállapodás, valamint az ahhoz csatolt jegyzőkönyvek kihirdetéséről vezérszónoki felszólalás 1:42
  62 Általános vita lefolytatása T/17780 Az egyrészről az Európai Közösségek és tagállamaik, másrészről Bosznia és Hercegovina közötti stabilizációs és társulási megállapodáshoz a Horvát Köztársaság Európai Unióhoz történő csatlakozásának figyelembevétele céljából készült Jegyzőkönyv kihirdetéséről vezérszónoki felszólalás 1:49
 120 Általános vita lefolytatása T/17781 A Magyarország Kormánya és a Szlovák Köztársaság Kormánya között a közös államhatáron lévő közúti határhidak és határút-szakaszok üzemeltetéséről, fenntartásáról és rekonstrukciójáról szóló Megállapodás kihirdetéséről vezérszónoki felszólalás 2:22
2017.10.09.(245)   58 Kérdés/azonnali kérdés megtárgyalása K/17685 Mire számíthatnak a szentgotthárdi Opel-gyárban dolgozók? elhangzik az interpelláció/kérdés/azonnali kérdés 2:04
2017.09.18.(238)  222 Általános vita lefolytatása T/17299 A Magyarország Kormánya és a Ciprusi Köztársaság Kormánya között a minősített adatok cseréjéről és kölcsönös védelméről szóló egyezmény kihirdetéséről
T/17298 A Magyarország Kormánya és a Bolgár Köztársaság Kormánya között a minősített adatok cseréjéről és kölcsönös védelméről szóló egyezmény kihirdetéséről
T/17303 A Magyarország Kormánya és az Olasz Köztársaság Kormánya között a minősített adatok cseréjéről és kölcsönös védelméről szóló egyezmény kihirdetéséről
vezérszónoki felszólalás 2:43
2017.06.13.(233)  119 Tárgysorozatba vétel T/15760 A tisztességes eljárás európai uniós követelményeknek megfelelő védelméről és a közpénzből nyújtott támogatások átláthatóságáról felszólalás 2:07
2017.05.18.(225)   10 Általános vita megkezdése T/15381 Magyarország 2018. évi központi költségvetéséről felszólalás 17:03
2017.05.15.(222)  227 Bizottsági jelentések és az összegző módosító javaslat vitája T/15069 Az egyes külügyi igazgatási tárgyú törvények, valamint a tartós külszolgálat ellátásához kapcsolódó egyéb törvények módosításáról felszólalás 3:01
<< 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10 >>
Összesen: 138