Készült: 2020.03.29.15:25:34 Dinamikus lap

A felszólalás szövege:

Ülésnap Felszólalás Felszólalás dátuma Felsz./videó idő Napirendi pont
133 62 2011.11.14. 2:22  61-66

DR. TIBA ISTVÁN (Fidesz): Köszönöm, elnök úr. Tisztelt Államtitkár Úr! A balmazújvárosi kistérség többcélú társulása lehetőséget kapott a hároméves kistérségi szociális felzárkóztató programban való részvételre. A társulási tanács jóváhagyta a társulás által megvalósítandó projektek listáját, amelyet az akkor illetékes Szociális és Munkaügyi Minisztérium is elfogadott.

Balmazújváros önkormányzata "Az idősek otthonának bővítése Balmazújvároson" elnevezésű projekt megvalósítására 2009-ben bruttó 42 millió forint összegű támogatásban részesült a Nemzeti Erőforrás Minisztérium jogelődje, a Szociális és Munkaügyi Minisztérium által, míg a 2010. év tekintetében bruttó 38 millió 800 ezer forint összegű támogatás illeti meg az önkormányzatot az elfogadott szociális felzárkóztató program alapján. A projektre vonatkozó támogatás megítélésére két ütemben kerül sor, de leszámítva az előleg összegét, lehívást nem eszközöltünk.

A projektre vonatkozóan az első támogatási ütemben megítélt összeggel kapcsolatban már tavaly aláírásra került a támogatási szerződés. Azonban a második ütem tekintetében nem került sor támogatási szerződés megkötésére, tekintettel arra, hogy az illetékes minisztérium részéről nem történt semmilyen jelzés részünkre az irányban, hogy a források rendelkezésre állnának. Az önkormányzat a projekt mindkét üteme építési munkálatainak megvalósítására közbeszerzési eljárást folytatott le, amelynek eredményeként a jelen helyzetben csak feltételes hatállyal tudtunk vállalkozási szerződést kötni a közbeszerzési eljárás nyertes ajánlattevőjével. Jelenleg tehát az építési beruházás nem indulhatott meg, és az első támogatási ütem elszámolhatósága is kétségessé vált.

A fentieknek megfelelően többször is kértük az illetékes minisztériumokat, hogy 2011. december 31-éig szíveskedjenek kiadni egy nyilatkozatot arra vonatkozóan, hogy a támogatás rendelkezésre áll, és az önkormányzatunkkal támogatási szerződést kívánnak kötni. Mind ez ideig nem kaptunk megnyugtató választ a kérdéseinkre.

Tisztelt Államtitkár Úr! Számíthatunk-e a támogatási összeg rendelkezésre állásáról szóló nyilatkozat kiállítására, számíthatunk-e a támogatási szerződés megkötésére?

Várom a megtisztelő válaszait. (Taps a Fidesz soraiban.)

Ülésnap Felszólalás Felszólalás dátuma Felsz./videó idő Napirendi pont
133 66 2011.11.14. 0:12  61-66

DR. TIBA ISTVÁN (Fidesz): Köszönöm szépen. Tisztelt Államtitkár Úr! Két igennel szemben egy nem úgyis gyenge lenne, úgyhogy természetesen elfogadom a válaszát. (Hangok az MSZP soraiból: Ó! - Á! - Taps a Fidesz soraiból.)

Ülésnap Felszólalás Felszólalás dátuma Felsz./videó idő Napirendi pont
197 353 2012.06.04. 0:26  350-388

DR. TIBA ISTVÁN, az önkormányzati és területfejlesztési bizottság előadója: Köszönöm a szót, elnök úr. Tisztelt Elnök Úr! Tisztelt Államtitkár Asszony! Kedves Képviselőtársaim! Az önkormányzati és területfejlesztési bizottság a mai ülésén a törvényjavaslatot megtárgyalta. Az államtitkár asszony által ismertetett szempontok figyelembevételével 16 igen, 4 nem szavazattal, 3 tartózkodás mellett általános vitára alkalmasnak találta.

Ülésnap Felszólalás Felszólalás dátuma Felsz./videó idő Napirendi pont
270 221 2013.04.22. 0:14  216-226

DR. TIBA ISTVÁN, az önkormányzati és területfejlesztési bizottság előadója: Köszönöm, elnök úr. Az önkormányzati és területfejlesztési bizottság a mai napon megtárgyalta a törvényjavaslatot, és még maximálisabban támogatja, hiszen egyhangúlag támogatta ezt. (Taps a kormánypártok soraiból.)