Készült: 2020.07.10.18:32:45 Dinamikus lap

Felszólalás adatai

38. ülésnap (2006.11.27.), 212. felszólalás
Felszólaló Dr. Lukács Tamás (KDNP)
Beosztás  
Bizottsági előadó  
Felszólalás oka felszólalás
Videó/Felszólalás ideje 5:31


Felszólalások:  Előző  212  Következő    Ülésnap adatai

A felszólalás szövege:

DR. LUKÁCS TAMÁS (KDNP): Tisztelt Elnök Úr! Tisztelt Ház! Úgy tűnik, hogy kormánypártok és ellenzékiek, mindnyájan üdvözöljük azt a törvényjavaslatot, amitől azt reméljük, hogy Magyarországon a büntetőpolitikának egy hatékony eszköze lehet. Ennek a társadalmi igényét két irányba lehet megfogalmazni. Az egyik, hogy az eddigi büntetőpolitika vagy büntetőjogi gyakorlat nem igazolta azt, hogy a szabadságvesztés büntetés minden esetben hatékony és megfelelő büntetőjogi eszköz volna, nem igazolja vissza sem a visszaesők száma, sem pedig az ország jelenlegi gazdasági helyzete, és börtönviszonyai is kérdésessé teszik, hogy jó-e az a büntető rendszer, amely büntető rendszernek fő eleme a szabadságvesztés.

A másik ugyanilyen súlyú társadalompolitikai cél, hogy igazában a sértettek jogának védelmével a magyar jogrend nagyon keveset törődött. Azt gondolom, hogy ebből a szempontból rendkívül méltányos és üdvözlendő a most beterjesztett törvénytervezet, még akkor is, ha egyetértek azokkal a kritikai megjegyzésekkel, amelyek úgy vélik, hogy egy kissé elkésett a beterjesztés, és egy kissé a január 1-jei hatálybalépéshez igazodóan talán az utolsó pillanatban került a tisztelt Ház elé.

Mindezek ellenére azt gondolom, hogy azokkal a felszólalásokkal teljes mértékben egyetértek, amelyek megkérdőjelezik, hogy vajon a pártfogó felügyeleti rendszer erre a célra jött-e létre, és ezt az új feladatát a törvényben megfogalmazott megfelelő hatásfokkal és megfelelő szakszerűséggel el tudja-e látni. Ezért a módosító indítványom arra irányul, hogy ha ugyanez a cél elérhető ügyvédi ellenjegyzett vagy közjegyzői okiratba foglalt megállapodással, akkor ez az eljárás része, illetőleg az írásbeli megállapodásban foglalt tartalommal azonos okiratnak kellene kezelni. Azt gondolom, hogy a szakszerűség emigyen biztosítható lenne. Lerövidíthetők az eljárások.

Zárójelben jegyzem meg, hogy nem tudom, hogy meddig módosítható a jelen törvény, a pártfogói felügyelethez meglesznek-e azok a pénzügyi feltételek, hogy a szakszerűsége biztosított legyen a pártfogói felügyeletnek, jogász végzettségű vagy szakvizsgával rendelkező jogász végzettségű ember járhasson el. Ugyanakkor a későbbiek során a tisztelt minisztérium számára felvetem azt a kérdést, hogy vajon az eddigi közvetítői eljárási gyakorlattal értelmes volna-e az eddigi közvetítői eljárásokat valamilyen módon összevonni, és egy helyre telepíteni.

Hiszen a jog gyakorlatában miről van szó? A jog gyakorlatában arról van szó, hogy az a két társadalmi igény, ami a sértett igénye, és ami a büntetőpolitikai cél, úgy fog találkozni, hogy annak, aki ebben az eljárásban közvetítőként részt vesz, vagy bármelyik oldalon eljár, elsősorban anyagi polgári jogi igények megtérítéséről kell gondoskodnia. A sértettet ez fogja megnyugtatni, a társadalom számára is egy megnyugtató álláspontot jelent, ehhez pedig rendelkezni kell azokkal a szakismeretekkel, azokkal a jogi ismeretekkel, azokkal a jogág egész területére kiterjedő ismeretekkel, amelyek alapján ezt a munkát el tudja végezni. A pártfogói felügyeletet nem erre a célra hozták létre.

Hogy a pártfogói felügyelethez telepítjük most ezt a közvetítői eljárást, feltehetően jobb megoldás híján történt. Ha viszont ez így történt, akkor azt gondolom, hogy amit Hankó Faragó Miklós kérdésként felvetett, amit a módosító indítványom megfogalmaz, ezzel pillanatnyilag javítható, de távlatosan, a jogrend egészében gondolkozva fel kell tennem azt a kérdést, hogy vajon van-e olyan szervezet, amelyben az eddigi közvetítői eljárások - tudnék rá most éppen tippet mondani, hogy melyik az a szervezet -, az összes közvetítői eljárás összevonható lenne. Így lehetne a gyors, hatékony, a bíróságokat nem terhelő, a büntetőintézményeket nem terhelő olyan intézményrendszert létrehozni, amely a társadalmi megbékélést szolgálja a bűncselekményt elkövetők és sértettjeik között, és egyben a szakszerűséget is biztosítani lehetne.

Azt gondolom, hogy a beterjesztett törvényjavaslatot a Kereszténydemokrata Néppárt képviselőcsoportja támogatni fogja, és a módosító indítványainkkal azokat a közös gondolatokat vagy közös javaslatokat, amelyek a törvény jobbítását szolgálják, elő kívánjuk segíteni.

Köszönöm szépen. (Taps a Fidesz és a KDNP soraiban.)

(19.10)
Felszólalások:  Előző  212  Következő    Ülésnap adatai