Készült: 2020.07.08.13:29:17 Dinamikus lap

Felszólalások

Paraméterek:
Felszólaló(k): Dr. Lukács Tamás
Szerep csoport: Kérdés/azonnali kérdés, Interpelláció, Napirenden kívül, Napirendi pont, Ügyrendi kérdésben felszólaló


Összes felszólalás szövege
1 - 79
Felszólalások
Ülésnap Felsz. Napirendi pont Önálló indítvány Szerep Videó/Felszólalási idő
2007.09.10.(87)   64 Interpelláció megtárgyalása I/3315 Tőkésített dübörgés, avagy miért rossz tulajdonos az állam! elhangzik az interpelláció/kérdés/azonnali kérdés 3:01
  68-70 Interpelláció megtárgyalása I/3315 Tőkésített dübörgés, avagy miért rossz tulajdonos az állam! képviselő elutasította a választ 1:14
2007.06.25.(86)   38 Napirend előtti felszólalások "Vesztesek és nyertesek!" napirend előtti felszólalás 5:08
2007.06.14.(83)  154 politikai vita lefolytatása V/3077 Egy éves az őszödi beszéd vezérszónoki felszólalás 7:43
 182 politikai vita lefolytatása V/3077 Egy éves az őszödi beszéd kétperces felszólalás 0:36
 234 politikai vita lefolytatása V/3077 Egy éves az őszödi beszéd kétperces felszólalás 1:20
2007.06.04.(78)  226 Részletes vita lefolytatása T/2909 A műsorterjesztés és a digitális átállás szabályairól felszólalás 3:11
 236 Általános vita lefolytatása H/3120 Az audiovizuális média szabályozásának reformjáról felszólalás 2:29
2007.05.21.(73)  204 Tárgysorozatba vétel T/2878 Egyes törvényeknek a családi jövedelemadózással összefüggő módosításáról felszólalás 2:25
2007.05.15.(71)   62 Általános vita megkezdése T/2909 A műsorterjesztés és a digitális átállás szabályairól Bizottság kisebbségi véleményének ismertetése 1:04
  72 Általános vita megkezdése T/2909 A műsorterjesztés és a digitális átállás szabályairól vezérszónoki felszólalás 14:53
  78 Általános vita lefolytatása T/2908 A rádiózásról és televíziózásról szóló 1996. évi I. törvény jogharmonizációs célú módosításáról Bizottság kisebbségi véleményének ismertetése 1:16
2007.04.03.(62)    6 Napirend előtti felszólalások A szociális igazságosság egy lehetséges válasz a mai kor napirend előtti felszólalás 5:16
2007.04.02.(61)  175 Tárgysorozatba vétel T/2072 A Rendőrségről szóló 1994. évi XXXIV. törvény módosításáról Önálló indítvány indokolása 4:02
 221-223 Általános vita lefolytatása J/1003 A Hungária Televízió Közalapítvány működésének 2005. január 1-től 2005. december 31-ig terjedő időszakáról
H/2568 A Hungária Televízió Közalapítvány működésének 2004. január 1-től 2004. december 31-ig terjedő időszakáról szóló beszámoló elfogadásáról
H/2567 A Hungária Televízió Közalapítvány működésének 2005. január 1-től 2005. december 31-ig terjedő időszakáról szóló beszámoló elfogadásáról
J/43 A Hungária Televízió Közalapítvány működésének 2004. január 1-től 2004. december 31-ig terjedő időszakáról
vezérszónoki felszólalás 11:09
<<  1  2  3  4  5  6 >>
Összesen: 79