Készült: 2020.10.27.09:52:38 Dinamikus lap

Felszólalás adatai

259. ülésnap (2017.11.16.),  73-83. felszólalás
Felszólalás oka Általános vita lefolytatása
Felszólalás ideje 12:26


Felszólalások:   63-72   73-83   83-98      Ülésnap adatai

A felszólalás szövege:

ELNÖK: Köszönöm szépen, államtitkár úr. Tisztelt Országgyűlés! A módosító javaslatok benyújtására ma 16 óráig van lehetőség.

Soron következik a Magyar Népköztársaság Kormánya és a Kubai Köztársaság Kormánya között az egészségügyi együttműködés tárgyában Budapesten 1966. június 15. napján aláírt egyezmény kihirdetéséről szóló 1969. évi 16. törvényerejű rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló törvényjavaslat általános vitája a lezárásig. A kormány-előterjesztés T/18303. számon a Ház informatikai hálózatán elérhető.

Elsőként most is megadom a szót Ónodi-Szűcs Zoltán úrnak, az Emberi Erőforrások Minisztériuma államtitkárának, a napirendi pont előterjesztőjének. Parancsoljon, államtitkár úr! Öné a szó.

DR. ÓNODI-SZŰCS ZOLTÁN GUSZTÁV, az Emberi Erőforrások Minisztériumának államtitkára, a napirendi pont előadója: Tisztelt Elnök Úr! Tisztelt Ház! Ismét nem szeretném sokáig feltartani a Házat a jogszabállyal. Egy ’66-os szerződés végét kell tulajdonképpen a Háznak szentesítenie.

2012. szeptember 21-én a magyar fél jegyzékben jelezte a kubai fél számára, hogy miután a szerződés tartalma nem valósult meg, ezért szeretnénk közös megegyezéssel ezt megszüntetni. Ehhez képest közel 5 hónappal később, 2013 januárjában a kubai fél jelezte szintén szóbeli jegyzékben, hogy úgy értelmezi az előző iratát a magyar kormánynak, hogy egyoldalúan mondja fel a szerződést, és 2015 márciusában pedig a magyar fél szintén szóbeli jegyzékben ezt tudomásul vette, úgyhogy nincs más hátra, mint hogy a tisztelt Ház a törvény erejénél fogva kivezesse ezt az egyezményt az érvényesek köréből.

Kérem a tisztelt Házat, hogy támogassa ezt a kivezetést. Köszönöm szépen. (Taps a kormánypártok soraiban.)

ELNÖK: Köszönöm szépen, államtitkár úr. Tisztelt Ház! Most a vezérszónoki felszólalások következnek. A Fidesz képviselőcsoportjának vezérszónoka Csenger-ZalánZsolt képviselő úr. Parancsoljon, képviselő úr!

CSENGER-ZALÁN ZSOLT, a Fidesz képviselőcsoportja részéről: Köszönöm a szót, elnök úr. Tisztelt Államtitkár Úr! Kedves Képviselőtársaim! Ahogy államtitkár úr is mondta, az 1966-ban Budapesten aláírt magyar-kubai egészségügyi együttműködési egyezmény, amelyet törvényerejű rendelet hirdetett ki, mára gyakorlatilag aktualitását vesztette, hiszen a mai magyar jog a hasonló kérdéseket nem állampolgársági, hanem biztosítási elvre épülő szabályok alapján kezeli, ezért az egyezmény a felek egyetértésével 2014. március 18-án megszűnt. Ugyanakkor ez nem jelenti azt, hogy ne lenne együttműködés az egészségügy területén a két ország között, intézmények közötti együttműködési megállapodások aláírására került sor az elmúlt időszakban.

Kedves Képviselőtársaim! Azért engedjék meg, hogy a Külügyi bizottság alelnökeként néhány gondolatot még a kubai relációhoz hozzátegyek. Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter épp a napokban tett látogatást a Kubai Köztársaságban, ahol hét együttműködési megállapodást írtak alá kubai és magyar vállalatok az üzleti fórum keretében.

A kubai gazdaság a modernizáció irányába halad, ami komoly lehetőségeket nyújt a magyar vállalatok számára. Az egyre nyitottabbá váló piacon megvethetik a lábukat a magyar vállalatok, ha időben cselekszenek. A kubai modernizációban való részvételt illetően Magyarország számára az is előnyt jelent, hogy az Európai Unió nem tart fenn szankciókat Kubával szemben, egyúttal a legnagyobb befektetője és kereskedelmi partnere a közép-amerikai országnak. Magyarország EU-tagként előnyös helyzetben van a hazai vállalatok gazdasági érdekeinek előmozdítása szempontjából.

A magyar vállalatoknak azonban időben kell meg­jelenniük a kubai piacon, hogy a megnyíló és mo­dernizálódó gazdaságban jelentős piaci részesedésekre tehessenek szert. Jelenleg öt olyan terület van, ahol a kubai igények és a magyar kapacitások, képességek találkozhatnak. Az egyik a vízipar, tekintettel arra, hogy a kubai gazdasági teljesítményt nagyban meghatározza a turizmus alakulása, amellyel a mostani infrastruktúra egyelőre kevésbé tud lépést tartani. A magyar vízipari tudásnak, technológiának, infrastruktúra-fejlesztésnek komoly kereslete van Kubában is.

A másik lehetséges együttműködési terület a mezőgazdaság, illetve az élelmiszeripar, ugyanis a kubai termelési technológiák erőteljes fejlesztésre szorulnak.

A következő terület az egészségipari kutatás-fejlesztés, Kuba erre is nagy hangsúlyt fektet, és keresi az európai együttműködési lehetőségeket. A megújuló energiaforrások felhasználásában szintén jelentős lehetőségek vannak Kubában a magyar vállalatok és a magyar technológia iránt. Végezetül, Kubában aláírásra került a módosított gazdasági együttműködési megállapodás, amely szabályozza az együttműködést valamennyi ágazatban.

Nos, képviselőtársaim, ez azt húzza alá, hogy az, hogy most megszűnik egy idejétmúlt, mára aktualitását vesztett törvény, az nem jelenti azt, hogy Magyarország és Kuba között a kapcsolatok ne fejlődnének dinamikusan. Köszönöm megtisztelő figyelmüket, és a Fidesz támogatja értelemszerűen a törvényjavaslatot. Köszönöm. (Taps a kormánypártok soraiban.)

ELNÖK: Köszönöm szépen, képviselő úr. Tisztelt Országgyűlés! Az MSZP képviselőcsoportjának vezérszónoka Legény Zsolt képviselő úr. Parancsoljon, képviselő úr!

DR. LEGÉNY ZSOLT, az MSZP képviselőcsoportja részéről: Köszönöm a szót, elnök úr. Tisztelt Ház! Tisztelt Képviselőtársaim! Akkor ismételten iPadről szeretném a Magyar Szocialista Párt vezérszónoki hozzászólását elmondani.

Az előttünk fekvő törvényjavaslat ‑ amely mindössze két paragrafusból áll ‑ értelmében hatályát veszti a Magyar Népköztársaság Kormánya és a Kubai Köztársaság Kormánya között az egészségügyi együttműködés tárgyában még Budapesten, 1966-ban megkötött egyezmény kihirdetéséről szóló ’69. évi 16. számú törvényerejű rendelet. Államtitkár úr az expozéjában említette, hogy a magyar fél ezt még 2012-ben kezdeményezte, hogy közös megállapodás útján szüntessük meg ezt a megállapodást, indokaként azt hozták fel akkor, hogy az egyezmény alapvető célját képező egyik egészségügyi együttműködés hosszú időn keresztül nem valósult meg.

Ennek az egyébként a Kubai Köztársasággal kötött megállapodásnak több cikke volt, és az 5. cikk értelmében az egyik szerződő félnek az átmenetileg a másik egyezményes államban tartózkodó állampolgárai térítésmentes egészségügyi sürgősségi ellátásban részesültek volna.

Tekintettel arra, hogy a felek között ez az egyez­mény megszüntetésére vonatkozó szándékegyezőség létrejött, az egyezmény hatálya a nemzetközi jog szabályai szerint megszűnt, ezért az egyezményt kihirdető törvényerejű rendelet hatályon kívül helyezése szükséges.

Ezt mi természetesen értjük és el is fogadnánk, azonban kérdés számunkra, hogy ahogyan említettem az előbb, az egyezmény 5. cikke értelmében mindkét fél ingyenes egészségügyi ellátásba részesíti a másik fél heveny megbetegedésben szenvedő vagy halaszthatatlan orvosi beavatkozást igénylő állampolgárait, akik ideiglenesen a területükön tartózkodnak. Tehát kérdésként azért felmerül, hogy ezt követően mi lenne ezekkel a betegekkel, akik értelemszerűen elsősorban is turistaként vagy üzleti úton tartózkodnának a másik államban. Szóval, azért az egy kérdésként merül fel, hogy mi lesz majd ezeknek az embereknek a sorsa. Köszönöm szépen, elnök úr.

ELNÖK: Köszönöm szépen, képviselő úr. A Jobbik képviselőcsoportjának vezérszónoka Rig Lajos képviselő úr. Parancsoljon, képviselő úr! Öné a szó.

RIG LAJOS, a Jobbik képviselőcsoportja részéről: Köszönöm szépen a szót, elnök úr. A felszólalásom nem fog megérni egy havannát, hiszen nem fog addig tartani. Azt gondolom, hogy mivel az elmúlt időszakban és eddig sem tudták tartalommal megtölteni ezt az egyezményt, és mindkét fél kérte a megszüntetését, ezért egy dolga van a parlamentnek, hogy ezt támogassa.

Az meg, hogy az ideiglenesen külföldön tartózkodó magyar állampolgárok sürgősségi ellátása hogyan valósul meg, mindenkinek, aki turistaként érkezik, akár Kubába, akár más államba, azt gondolom, hogy felelősségteljesen utasbiztosítást, felelősségbiztosítást kell kötnie, és akkor bármilyen ellátásra jogosult, és azt a biztosítója téríteni fogja.

Támogatni fogja a Jobbik Magyarországért Mozgalom. (Taps a Jobbik soraiban.)

(11.20)

ELNÖK: Köszönöm szépen, képviselő úr. Tisztelt Képviselőtársaim! A vezérszónoki felszólalások végére értünk. Megkérdezem képviselőtársaimat, hogy kíván‑e valaki felszólalni a vitában. (Jelzésre:) Igen, várok, de be is volt írásban jelentkezve Mesterházy Attila képviselő úr. Ennek megfelelően meg is adom a szót az MSZP képviselőcsoportjából Mesterházy Attila képviselő úrnak. Parancsoljon!

MESTERHÁZY ATTILA (MSZP): Köszönöm szépen, elnök úr. Bocsánat, nem tudtam, hogy le vagyok‑e adva írásbeli hozzászólóként. Azzal egyetértek, ami itt elhangzott, jobbikos képviselőtársamat annyiban kijavítanám, hogy ha minden igaz, a kubai fél nem értett egyet ezzel, legalábbis ha jól értettem az indoklást, akkor ezt egy egyoldalú felmondásként értelmezte a kubai fél, tehát nem kérte mind a két ország ennek az egyezménynek a felmondását, de ez egy részletkérdés. Összességében valóban manapság már megoldják a biztosítók ezt a problémát.

Egy kérdésem lenne. Van még ilyen szerződése Magyarországnak a Szovjetunióval, szintén a hatvanas évekből datálva. Ha jól emlékszem, ez a nyugdíjasokkal kapcsolatos kérdés. Ha ilyen lendületben van a kormány, azt mikor kívánja megoldani, vagy tervezi‑e a megoldását annak, hogy egy 1966-ban vagy ’67-ben vagy ’63-ban aláírt, a Szovjetunióval kötött megállapodás kapcsán a nyugellátásokról szóló együttműködés tekintetében tervez‑e a kormány bármilyen változtatást ebben a nemzetközi szerződésben, vagy csak kimondottan ez egy kubai kérdésre szorítkozó álláspontja a kormánynak, hogy ilyen kétoldalú szerződéseket nem kíván napirendre tűzni? Éppen a napokban hallgattuk meg a Külügyi bizottságban egyébként az új kubai nagykövetet, akkor egészen biztosan ezzel a csomaggal érkezik majd ki a jövő évben Kubába. Köszönöm szépen, ennyit szerettem volna elmondani. Köszönöm. (Taps az MSZP soraiból.)

ELNÖK: Köszönöm szépen, képviselő úr. Kérdezem képviselőtársaimat, hogy kíván‑e még valaki felszólalni a vitában. (Nincs jelentkező.) Jelentkezőt nem látok. Az általános vitát lezárom.

Megkérdezem Ónodi-Szűcs államtitkár urat, kíván‑e válaszolni a vitában elhangzottakra. (Jelzésre:) Nem kíván. Tisztelt Országgyűlés! A módosító javaslatok benyújtására ma 16 óráig van lehetőség.

Tisztelt Országgyűlés! Soron következik az egyes egészségügyi és egészségbiztosítási tárgyú törvények módosításáról szóló törvényjavaslat általános vitája a lezárásig. A kormány-előterjesztés T/18319. számon érhető el mindenki számára a Ház informatikai hálózatán.

Elsőként megadom a szót Ónodi-Szűcs Zoltán államtitkár úrnak, az Emberi Erőforrások Minisztériuma államtitkárának, a napirendi pont előterjesztőjének. Parancsoljon, államtitkár úr, öné a szó.
Felszólalások:   63-72   73-83   83-98      Ülésnap adatai