Készült: 2021.02.28.04:49:27 Dinamikus lap

Felszólalások

Paraméterek:
Felszólaló(k): Kránitz László
Szerep csoport: Kérdés/azonnali kérdés, Interpelláció, Napirenden kívül, Napirendi pont, Ügyrendi kérdésben felszólaló


Összes felszólalás szövege
1 - 15
Felszólalások
Ülésnap Felsz. Napirendi pont Önálló indítvány Szerep Videó/Felszólalási idő
2005.11.28.(272)  394 Általános vita folytatása és lezárása T/18199 A közbeszerzésekről szóló 2003. évi CXXIX. törvény módosításáról felszólalás 9:10
 414 Általános vita folytatása és lezárása H/18067 Az Országos Fejlesztéspolitikai Koncepcióról felszólalás 3:12
2005.10.04.(251)  214 Általános vita folytatása és lezárása T/17336 A lakások és helyiségek bérletére, valamint az elidegenítésükre vonatkozó egyes szabályokról szóló 1993. évi LXXVIII. törvény módosításáról felszólalás 6:04
2005.06.14.(237)   87 Általános vita lefolytatása T/16401 Egyes pénzügyi tárgyú törvények módosításáról Bizottság kisebbségi véleményének ismertetése 1:15
2005.04.12.(213)  238 Általános vita folytatása és lezárása T/15267 A felsőoktatásról felszólalás 5:53
2005.02.21.(200)  195 Általános vita lefolytatása T/14220 A Montrealban, 1999. május 28-án kelt, a nemzetközi légifuvarozásra vonatkozó egyes jogszabályok egységesítéséről szóló Egyezmény kihirdetéséről Ismerteti a bizottság véleményét 0:10
2004.10.25.(177)  194 Általános vita lefolytatása H/12233 Az egyének védelméről a személyes adatok gépi feldolgozása során, Strasbourgban, 1981. január 28-án kelt Egyezménynek a felügyelő hatóságokról és a személyes adatok országhatárokat átlépő áramlásáról szóló, Strasbourgban, 2001. november 28-án kelt Kigészítő Jegyzőkönyvének megerősítéséről Ismerteti a bizottság véleményét 0:13
2004.09.06.(161)  213 Általános vita lefolytatása H/10851 Az Egyesült Nemzetek Szervezete Meridában, 2003. december 10-én kelt Korrupció Elleni Egyezményének megerősítéséről Ismerteti a bizottság véleményét 0:10
2004.05.26.(156)   22 politikai vita lefolytatása V/10165 Kormánypropaganda és valóság - a Medgyessy-kormány két éve a számok tükrében! felszólalás 5:07
2004.02.23.(125)  243 Általános vita folytatása és lezárása T/6563 A szőlőtermesztésről és a borgazdálkodásról felszólalás 9:00
2003.10.13.(94)  179 Általános vita lefolytatása T/5370 A felnőttképzésről szóló 2001. évi CI. törvény módosításáról felszólalás 4:31
2003.09.08.(83)  239 Általános vita lefolytatása T/4483 A plasztikus robbanóanyagok megjelöléséről, azok felderítése céljából Montreálban, 1991. március 1. napján létrehozott Egyezmény kihirdetéséről Ismerteti a bizottság véleményét 0:11
2003.05.05.(69)  268 Általános vita folytatása T/3560 A köztisztviselők jogállásáról szóló 1992. évi XXIII. törvény, a fegyveres szervek hivatásos állományú tagjainak szolgálati viszonyáról szóló 1996. évi XLIII. törvény, a Magyar Honvédség hivatásos és szerződéses állományú katonáinak jogállásáról szóló 2001. évi XCV. törvény, valamint egyéb törvények módosításáról felszólalás 4:10
2002.11.19.(35)  414 Általános vita folytatása T/1220 A Magyar Köztársaság 2003. évi költségvetéséről felszólalás 4:08
2002.11.13.(33)   88 politikai vita lefolytatása V/1143 Az Európai Unióhoz történő csatlakozás tárgyában politikai vitanap kezdeményezés felszólalás 4:11
<< 1 >>
Összesen: 15