Készült: 2020.08.05.10:44:57 Dinamikus lap

Felszólalás adatai

252. ülésnap, 209. felszólalás
Felszólaló Dr. Világosi Gábor (SZDSZ)
Felszólalás oka A záróvita lezárása
Beosztás  
Bizottsági előadó  
Felszólalás ideje 36:07

Felszólalások:  <<  209  >>    Ülésnap adatai

A felszólalás szövege:

ELNÖK: Köszönöm, képviselő asszony. Most megkérdezem, hogy a kormány részéről kíván-e valaki szólni. (Nincs jelzés.) Jelentkezőt nem látok.

Megadom a szót Vidorné Szabó Györgyi képviselő asszonynak, az ifjúsági bizottság előadójának. (Dr. Vidorné dr. Szabó Györgyi: Köszönöm, nem kívánok szólni.) Jelzi, hogy nem kíván szólni. Köszönöm.

Tisztelt Képviselőtársaim! A vita során frakciónként egy képviselő, valamint az elsőként szólásra jelentkező független képviselő 5 perces időkeretben kaphat szót. Megkérdezem, hogy kíván-e valaki élni ezzel a lehetőséggel. (Nincs jelzés.) Jelentkezőt nem látok.

Úgy vélem, hogy Béki Gabriella képviselő asszony sem kíván szólni még egyszer. (Béki Gabriella nemet int.) Köszönöm.

Tisztelt Képviselőtársaim! Az összevont vitát lezárom. Mivel a határozati javaslathoz módosító javaslat érkezett, az elfogadott, Házszabálytól való eltérésnek megfelelően most erről is határozunk, és a zárószavazásra is sor kerül.

Az ifjúsági bizottság módosító javaslatát az előterjesztő támogatja. Kérdezem önöket, elfogadják-e ezeket az ajánlás 1., 2. és 3. pontjai szerint. Kérem, szavazzanak! (Szavazás.)

Az Országgyűlés a módosító javaslatokat 345 igen szavazattal, 1 nem ellenében, tartózkodás nélkül elfogadta.

Az elfogadott, Házszabálytól való eltérésnek megfelelően most a zárószavazás következik. Kérdezem önöket, elfogadják-e a T/11285. számú törvényjavaslatot annak imént módosított szövege szerint. Kérem, szavazzanak! (Szavazás.)

Az Országgyűlés az előterjesztést 346 igen szavazattal, nem szavazat és tartózkodás nélkül elfogadta.

Most soron következik a Magyar Köztársaság területén élő nemzeti és etnikai kisebbségek 2007. február és 2009. február közötti helyzetéről szóló beszámoló elfogadását kezdeményező határozati javaslat határozathozatala. Az emberi jogi, kisebbségi, civil- és vallásügyi bizottság önálló indítványát H/11236. számon megkapták. Az előterjesztéshez módosító javaslat nem érkezett, így részletes vitára nem kerül sor.

Most a határozathozatal következik. Kérdezem önöket, elfogadják-e a H/11236. számú határozati javaslatot. Kérem, szavazzanak! (Szavazás.)

Az Országgyűlés az előterjesztést 186 igen szavazattal, 158 nem ellenében, 5 tartózkodás mellett elfogadta.

Soron következik a közszféra alapvető etikai követelményeiről szóló országgyűlési határozati javaslat határozathozatala. Az előterjesztést H/11027. számon kapták kézhez. Mivel ehhez módosító javaslat nem érkezett, így részletes vitára nem kerül sor.

Most tehát a határozathozatal következik. Kérdezem önöket, elfogadják-e a H/11027. számú határozati javaslatot. Kérem, szavazzanak! (Szavazás.)

Az Országgyűlés az előterjesztést 185 igen szavazattal, 159 nem ellenében, 3 tartózkodás mellett elfogadta.

Most soron következik a mezőgazdasági, agrár-vidékfejlesztési, valamint halászati támogatásokhoz és egyéb intézkedésekhez kapcsolódó eljárás egyes kérdéseiről szóló 2007. évi XVII. törvény módosításáról szóló törvényjavaslat zárószavazása. Herbály Imre és Frankné Kovács Szilvia képviselők, MSZP, önálló indítványát T/11143. számon, az egységes javaslatot pedig T/11143/8. számon kapták kézhez. Az egységes javaslathoz módosító javaslat nem érkezett, záróvitára így tehát nem kerül sor.

Most a zárószavazás következik. Megkérdezem, hogy a kormány álláspontját kívánja-e valaki ismertetni. (Gőgös Zoltán nemet int.) Államtitkár úr jelzi, hogy nem.

Kérdezem önöket, hogy elfogadják-e a T/11143. számú törvényjavaslatot az egységes javaslat szövege szerint. Kérem, szavazzanak! (Szavazás.)

Az Országgyűlés az előterjesztést 196 igen szavazattal, 152 nem ellenében, tartózkodás nélkül elfogadta.

Soron következik a Büntető Törvénykönyvről szóló 1978. évi IV. törvény módosításáról szóló törvényjavaslat zárószavazása. Göndör István képviselő, MSZP, önálló indítványát T/11199. számon, az egységes javaslatot T/11199/9. számon kapták kézhez.

(18.50)

Mivel az egységes javaslathoz módosító javaslat nem érkezett, záróvitára nem kerül sor, zárószavazásra pedig igen. Megkérdezem, hogy a kormány álláspontját kívánja-e valaki ismertetni. (Nincs jelentkező.) Jelzést nem látok.

Kérdezem tehát képviselőtársaimat, hogy elfogadják-e a T/11199. számú törvényjavaslatot az egységes javaslat szövege szerint. Kérem, szavazzanak! (Szavazás.)

Az Országgyűlés az előterjesztést 188 igen szavazattal, 159 nem ellenében, tartózkodás nélkül elfogadta.

Az előterjesztő indítványozta, hogy az Országgyűlés elnöke az imént elfogadott törvény sürgős kihirdetését kérje a köztársasági elnöktől. Kérdezem képviselőtársaimat, hogy hozzájárulnak-e ehhez. Kérem, szavazzanak! (Szavazás.)

Az Országgyűlés a sürgős kihirdetési kérelmet 191 igen szavazattal, 157 nem ellenében, tartózkodás nélkül elfogadta.

Soron következik a kábítószer-probléma kezelése érdekében készített nemzeti stratégiai programról szóló határozati javaslat zárószavazása. Az előterjesztést H/11084. számon, az egységes javaslatot pedig H/11084/35. számon kapták kézhez. Mivel az egységes javaslathoz módosító javaslat nem érkezett, záróvitára nem kerül sor, most tehát a zárószavazás következik.

Kérdezem képviselőtársaimat, hogy elfogadják-e a H/11084. számú határozati javaslatot az egységes javaslat szövege szerint. Kérem, szavazzanak! (Szavazás.)

Az Országgyűlés az előterjesztést 198 igen szavazattal, 146 nem ellenében, 4 tartózkodás mellett elfogadta.

Soron következik a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény módosítását kezdeményező törvényjavaslat záróvitája és zárószavazása. Tatai-Tóth András és más képviselők önálló indítványát T/10979. számon, az egységes javaslatot pedig T/10979/21. számon kapták kézhez. Az alkotmányügyi bizottság a benyújtott módosító javaslatokról ajánlást készített, amely T/10979/26. számon a honlapon elérhető.

Kezdeményezem, hogy a benyújtott indítványokat egy szakaszban tárgyalja meg az Országgyűlés. Aki ezzel a javaslatommal egyetért, kérem, kézfelemeléssel jelezze! (Szavazás.) Köszönöm.

Megállapítom, hogy a többség ezzel a javaslattal egyetért, így az Országgyűlés ezt az indítványt elfogadta.

Megnyitom a záróvitát az ajánlás 1-4. pontjaira. Kérdezem, hogy kíván-e valaki felszólalni hatperces időkeretben. (Nincs jelentkező.) Jelzést nem látok.

Tisztelt Képviselőtársaim! A záróvitát lezárom.

Most a módosító javaslatokról határozunk. Az ajánlás minden pontját az előterjesztő és az alkotmányügyi bizottság egyaránt támogatja. Kérdezem a tisztelt Országgyűlést, hogy elfogadják-e ezeket az ajánlás 1-4. pontjai szerint. Kérem, szavazzanak! (Szavazás.)

Az Országgyűlés a támogatott módosító javaslatokat 206 igen szavazattal, 142 nem ellenében, 1 tartózkodás mellett elfogadta.

Most a zárószavazás következik. Megkérdezem, hogy a kormány álláspontját kívánja-e valaki ismertetni. (Nincs jelentkező.) Jelentkezőt nem látok.

Arra figyelemmel, hogy az egységes javaslat 6. §-ában szereplő rendelkezés elfogadásához a jelen lévő országgyűlési képviselők kétharmadának igen szavazata szükséges, a zárószavazásra két részletben kerül sor.

Kérdezem tisztelt képviselőtársaimat, hogy elfogadják-e a T/10979. számú törvényjavaslat 6. §-át az egységes javaslat szövege szerint.

Kérem, szavazzanak a minősített többség szabályai szerint! (Szavazás.)

Az Országgyűlés a minősített többséget igénylő rendelkezést 201 igen szavazattal, 147 nem ellenében, 2 tartózkodás mellett nem fogadta el.

Most az egyszerű többséget igénylő rendelkezésekről határozunk. Kérdezem a tisztelt Országgyűlést, hogy elfogadja-e ezeket az egységes javaslat szövege szerint. Kérem, szavazzanak! (Szavazás.)

Az Országgyűlés az egyszerű többséget igénylő rendelkezéseket 199 igen szavazattal, 147 nem ellenében, 2 tartózkodás mellett elfogadta.

Soron következik a Centrum Parkoló Kft., valamint a Fővárosi Önkormányzatok Parkolási Társulásának tevékenységét és kapcsolatát vizsgáló bizottság felállításáról szóló határozati javaslat zárószavazása. Herényi Károly független képviselő önálló indítványát H/3184. számon, az egységes javaslatot H/3184/5. számon kapták kézhez. Mivel az egységes javaslathoz módosító javaslat nem érkezett, záróvitára nem kerül sor. Most a zárószavazás következik.

Kérdezem önöket, elfogadják-e a H/3184. számú határozati javaslatot az egységes javaslat szövege szerint. Kérem, szavazzanak! (Szavazás.)

Az Országgyűlés az előterjesztést 343 igen szavazattal, 7 nem ellenében, 1 tartózkodás mellett elfogadta.

Soron következik a Sláger és Danubius rádiók frekvenciájára kiírt ORTT-pályázat elbírálása során felmerült egyes pártkötődések és háttéralkuk szerepét vizsgáló bizottság létrehozásáról szóló országgyűlési határozati javaslat módosító javaslatainak határozathozatala. Kóka János és Pető Iván képviselők, SZDSZ, önálló indítványát H/11060. számon, az alkotmányügyi bizottság ajánlásait pedig H/11060/7. és 9. számokon kapták kézhez.

Emlékeztetem a tisztelt Házat, hogy az előterjesztők nem kívánnak válaszolni az elhangzottakra, s egyben tájékoztatom a tisztelt Országgyűlést, hogy az előterjesztők a benyújtott módosító javaslatokat nem támogatják, de a bizottsági állásfoglalásra figyelemmel ezekről határoznunk kell.

Az ajánlás 1. pontjában Cser-Palkovics András javaslata következik. Kérem, szavazzanak! (Szavazás.)

Az Országgyűlés a módosító javaslatot 332 igen szavazattal, 19 nem ellenében, 1 tartózkodás mellett elfogadta.

Az ajánlás 2. pontjában Répássy Róbert javaslata következik. Kérem, szavazzanak! (Szavazás.)

Az Országgyűlés a módosító javaslatot 145 igen szavazattal, 201 nem ellenében, 1 tartózkodás mellett nem fogadta el.

Az ajánlás 3. pontjában Répássy Róbert javaslata következik. Kérem, szavazzanak! (Szavazás.)

Az Országgyűlés a módosító javaslatot 149 igen szavazattal, 199 nem ellenében, 1 tartózkodás mellett nem fogadta el.

A kiegészítő ajánlás 1. pontjában Cser-Palkovics András képviselő úr javaslata következik. Kérem, szavazzanak! (Szavazás.)

Az Országgyűlés a módosító javaslatot 150 igen szavazattal, 195 nem ellenében, 3 tartózkodás mellett nem fogadta el.

Az ajánlás 4. pontjában Cser-Palkovics András javaslata következik. Kérem, szavazzanak! (Szavazás.)

Az Országgyűlés a módosító javaslatot 148 igen szavazattal, 200 nem ellenében, 1 tartózkodás mellett nem fogadta el.

Az ajánlás 5. pontjában Cser-Palkovics András javaslata következik. Kérem, szavazzanak! (Szavazás.)

Az Országgyűlés a módosító javaslatot 328 igen szavazattal, 21 nem ellenében, 2 tartózkodás mellett elfogadta.

Határozathozatalunk végére értünk. Megkérdezem, hogy van-e valakinek tudomása olyan javaslatról, amelyről kellett volna döntenünk, de ezt nem tettük meg. (Nincs jelentkező.) Jelzést nem látok.

Tájékoztatom a tisztelt Házat, hogy a zárószavazásra a következő ülésünkön kerül sor.

Soron következik a polgári perrendtartásról szóló 1952. évi II. törvény módosításáról szóló törvényjavaslat módosító javaslatainak határozathozatala. Magyar Bálint, SZDSZ, és Csiha Judit, MSZP, képviselők önálló indítványát T/11332. számon, az alkotmányügyi bizottság ajánlását pedig T/11332/4. számon kapták kézhez. Emlékeztetem a tisztelt Országgyűlést, hogy az előterjesztői zárszó már elhangzott. Most a határozathozatalok következnek.

Bejelentem, hogy az ajánlás 8. pontja nem kapta meg a szükséges bizottsági támogatást, de a Fidesz képviselőcsoportja kérte a határozathozatalt.

Tájékoztatom önöket továbbá, hogy az ajánlás 1-7. pontjait az előterjesztők támogatják. Most ezekről szavazunk. Kérdezem a tisztelt Országgyűlést, hogy elfogadja-e a támogatott módosító javaslatokat. Kérem, szavazzanak! (Szavazás.)

Az Országgyűlés a támogatott módosító javaslatokat 198 igen szavazattal, 156 nem ellenében, tartózkodás nélkül elfogadta.

(19.00)

Frakciókérésre figyelemmel még egy javaslatról döntenünk kell. Az ajánlás 8. pontjában Koszorús László javaslata következik. A javaslat nem kapta meg a szükséges bizottsági támogatást, de a Fidesz-frakció kérte a határozathozatalt. Kérem, szavazzanak! (Szavazás.)

Az Országgyűlés a módosító javaslatot 151 igen szavazattal, 201 nem ellenében, 1 tartózkodás mellett nem fogadta el.

Tisztelt Országgyűlés! Határozathozatalunk végére értünk. A zárószavazásra várhatóan következő ülésünkön kerül sor.

Soron következik az anyakönyvi eljárásról szóló törvényjavaslat módosító javaslatainak határozathozatala és lehetőség szerint zárószavazása. Az előterjesztést T/11207. számon, a bizottságok együttes ajánlásait pedig T/11207/30. és 33. számokon kapták kézhez. Emlékeztetem a tisztelt Házat, hogy az előterjesztői zárszó már elhangzott.

Tájékoztatom önöket, hogy az előterjesztő a benyújtott indítványok egyikét sem támogatja, de a bizottsági állásfoglalásokra figyelemmel ezekről döntenünk kell. Tisztelt Országgyűlés! Tájékoztatom képviselőtársaimat, hogy minden módosító indítványt Horváth István képviselő úr terjesztett elő, ezért a szavazás során erre már nem teszek utalást.

Az ajánlás 1. pontjáról és a hozzá kapcsolódó pontokról határozunk. Kérem, szavazzanak! (Szavazás.)

Az Országgyűlés a módosító javaslatot 147 igen szavazattal, 195 nem ellenében, 4 tartózkodás mellett nem fogadta el.

Az ajánlás 3. pontja következik. Kérem, szavazzanak! (Szavazás.)

Az Országgyűlés a módosító javaslatot 150 igen szavazattal, 193 nem ellenében, 2 tartózkodás mellett nem fogadta el.

Az ajánlás 10. pontjáról szavazunk. Kérem, szavazzanak! (Szavazás.)

Az Országgyűlés a módosító javaslatot 144 igen szavazattal, 203 nem ellenében, 2 tartózkodás mellett nem fogadta el.

Most az ajánlás 11. pontjáról döntünk. Kérem, szavazzanak! (Szavazás.)

Az Országgyűlés a módosító javaslatot 149 igen szavazattal, 197 nem ellenében, 3 tartózkodás mellett nem fogadta el.

Az ajánlás 14. pontja következik. Kérem, szavazzanak! (Szavazás.)

Az Országgyűlés a módosító javaslatot 151 igen szavazattal, 193 nem ellenében, 4 tartózkodás mellett nem fogadta el.

Az ajánlás 15. és a kiegészítő ajánlás 1. pontjában alternatív javaslatok szerepelnek.

Először a kiegészítő ajánlás 1. pontjáról határozunk. Kérem, szavazzanak! (Szavazás.)

Az Országgyűlés a módosító javaslatot 150 igen szavazattal, 195 nem ellenében, 4 tartózkodás mellett nem fogadta el.

Az ajánlás 15. pontjáról döntünk. Kérem, szavazzanak! (Szavazás.)

Az Országgyűlés a módosító javaslatot 151 igen szavazattal, 193 nem ellenében, 3 tartózkodás mellett nem fogadta el.

Az ajánlás 24. pontjáról döntünk most. Kérem, szavazzanak! (Szavazás.) Az Országgyűlés a módosító javaslatot 155 igen szavazattal, 194 nem ellenében, 3 tartózkodás mellett nem fogadta el.

Az ajánlás 26. pontjáról döntünk most. Kérem, szavazzanak! (Szavazás.)

Az Országgyűlés a módosító javaslatot 151 igen szavazattal, 196 nem ellenében, 3 tartózkodás mellett nem fogadta el.

Most határozathozatalunk végére értünk. Megkérdezem, van-e valakinek tudomása olyan javaslatról, amelyről kellett volna döntenünk, de ezt elmulasztottuk. (Senki sem jelentkezik.) Jelzést nem látok.

Arra figyelemmel, hogy a benyújtott módosító javaslatok egyikét sem fogadta el az Országgyűlés, a Házszabály rendelkezései alapján most sor kerülhet a zárószavazásra. Így tehát kérdezem tisztelt képviselőtársaimat, hogy elfogadják-e a T/11207. számú törvényjavaslatot. Kérem, szavazzanak! (Szavazás.)

Az Országgyűlés az előterjesztést 200 igen szavazattal, 150 nem ellenében, 2 tartózkodás mellett elfogadta.

Most pedig tekintettel arra, hogy elfogyott a muníció, kétperces szünetet rendelek el. (Zaj.) Megkérem képviselőtársaimat, hogy ne hagyják el helyüket, mert azonnal folytatjuk. Valóban csak egy kis technikai szünetre kerül sor. (Rövid szünet.)

Tisztelt Képviselőtársaim! Folytatjuk a munkát.

Soron következik a Tisza-völgy árvízi biztonságának növelését, valamint az érintett térség terület- és vidékfejlesztését szolgáló program - a Vásárhelyi-terv - továbbfejlesztése közérdekűségéről és megvalósításáról szóló 2004. évi LXVII. törvény módosításáról szóló törvényjavaslat záróvitája és zárószavazása. Szekeres Imre, Herbály Imre, Godó Lajos, Botka Lajosné, MSZP, képviselők önálló indítványát T/11028. számon, az egységes javaslatot pedig T/11028/10. számon kapták kézhez.

Mivel az egységes javaslathoz az előterjesztő módosító javaslatokat nyújtott be, záróvitára is sor kerül. Kezdeményezem, hogy a záróvitában a benyújtott javaslatokat azok jellegére figyelemmel összevontan tárgyaljuk meg. Kérem, hogy aki ezzel egyetért, kézfelemeléssel jelezze. (Szavazás.) Köszönöm.

Megállapítom, hogy az Országgyűlés többsége az összevont tárgyalásra tett javaslatot elfogadta.

Megnyitom tehát a záróvitát a T/11028/12. számú ajánlás 1-3. pontjaira. Megkérdezem, kíván-e valaki szólni hatperces időkeretben. (Senki sem jelentkezik.) Jelentkezőt nem látok.

Megkérdezem, hogy az előterjesztők kívánnak-e szólni. (Jelzésre:) Jelzik, hogy nem kívánnak szólni. Köszönöm.

Most a módosító javaslatokról határozunk. Kérdezem a tisztelt Országgyűlést, hogy elfogadja-e az előterjesztő módosító javaslatait az ajánlás 1-3. pontjai alapján, amelyeket az alkotmányügyi bizottság támogat. (Zaj. - Az elnök csenget.) Kérem, szavazzanak! (Szavazás.)

Kimondom a határozatot: az Országgyűlés 173 igen szavazattal, 145 nem ellenében, tartózkodás nélkül a módosító javaslatokat elfogadta.

Tisztelt Országgyűlés! Most a zárószavazás következik. Kérdezem a tisztelt Országgyűlést, elfogadja-e a T/11028. számú törvényjavaslatot az egységes javaslat imént módosított szövege szerint. Kérem, szavazzanak! (Szavazás.)

Kimondom a határozatot: az Országgyűlés 178 igen szavazattal, 154 nem ellenében, 1 tartózkodás mellett a törvényjavaslatot elfogadta.

(19.10)

Soron következik a bányászatról szóló 1993. évi XLVIII. törvény módosításáról szóló törvényjavaslat záróvitája és zárószavazása. (Zaj. - Az elnök csenget.) A gazdasági bizottság önálló indítványát T/9952. számon, az egységes javaslatot pedig T/9952/24. számon kapták kézhez képviselőtársaim.

Mivel az egységes javaslathoz az előterjesztő módosító javaslatokat nyújtott be, záróvitára is sor kerül. Kezdeményezem, hogy ezt összevontan tárgyalja meg az Országgyűlés. Aki ezzel egyetért, kérem, kézfelemeléssel jelezze! (Szavazás.) Köszönöm.

Megállapítom, hogy az Országgyűlés az összevont tárgyalásra tett javaslatot elfogadta.

Megnyitom tehát a záróvitát a T/9952/26. számú ajánlás 1-4. pontjaira. Megkérdezem, kíván-e valaki szólni hatperces időkeretben. Jelzést nem látok, az előterjesztők így nyilvánvalóan szintén nem kívánnak felszólalni.

A záróvitát lezárom.

Most pedig a módosító javaslatokról határozunk. Kérdezem a tisztelt Országgyűlést, elfogadja-e az előterjesztő módosító javaslatait az ajánlás 1-4. pontjai alapján. A javaslatokat az alkotmányügyi bizottság támogatja. Kérem, szavazzanak! (Szavazás.)

Az Országgyűlés a módosító javaslatokat 194 igen szavazattal, 145 nem ellenében, tartózkodás nélkül elfogadta.

Most a zárószavazás következik. Kérdezem a tisztelt Országgyűlést, elfogadja-e a T/9952. számú törvényjavaslatot az egységes javaslat imént módosított szövege szerint. Kérem, szavazzanak! (Szavazás.)

Kimondom a határozatot: az Országgyűlés 196 igen szavazattal, 146 nem ellenében, tartózkodás nélkül a törvényjavaslatot elfogadta.

Most soron következik a Nemzeti Akkreditáló Testület szervezetéről, feladat- és hatásköréről, valamint eljárásáról szóló 2005. évi LXXVIII. törvény módosításáról szóló törvényjavaslat záróvitája és zárószavazása. Az előterjesztést T/11080. számon, az egységes javaslatot pedig T/11080/8. számon kapták kézhez képviselőtársaim. Mivel az egységes javaslathoz Márfai Péter képviselő úr egy módosító javaslatot nyújtott be, záróvitára is sor kerül.

Megnyitom tehát a záróvitát a T/11080/10. számú ajánlás 1. és 2. pontjaira. Megkérdezem, kíván-e valaki szólni. (Nincs ilyen jelzés.) Megállapítom, hogy nem kíván; így nyilvánvalóan a miniszter úr sem kíván szólni.

Tisztelt Országgyűlés! Most a módosító javaslatokról határozunk. Kérdezem a tisztelt Országgyűlést, elfogadja-e a benyújtott módosító javaslatot az ajánlás 1. és 2. pontjai alapján. Kérem, szavazzanak! (Szavazás.)

Az Országgyűlés a módosító javaslatot 196 igen szavazattal, 145 nem ellenében, 1 tartózkodás mellett elfogadta.

Most a zárószavazás következik. Kérdezem a tisztelt Országgyűlést, elfogadja-e a T/11080. számú törvényjavaslatot az egységes javaslat imént módosított szövege szerint. Kérem, szavazzanak! (Szavazás.)

Kimondom a határozatot: az Országgyűlés 197 igen szavazattal, 1 nem ellenében, 146 tartózkodás mellett a törvényjavaslatot elfogadta.

Soron következik a Közbeszerzési és Közérdekvédelmi Hivatalról szóló törvényjavaslat záróvitája és zárószavazása. A törvényjavaslatot T/11025. számon, az egységes javaslatot pedig T/11025/173. számon kapták kézhez.

Mivel az egységes javaslathoz az alkotmányügyi bizottság is módosító javaslatokat nyújtott be, záróvitára is sor kerül. Kezdeményezem, hogy a záróvitában a benyújtott javaslatokat azok jellegére figyelemmel összevontan tárgyalja meg az Országgyűlés. Aki ezzel egyetért, kérem, kézfelemeléssel jelezze! (Szavazás.) Köszönöm.

Megállapítom, hogy az Országgyűlés az összevont tárgyalásra tett javaslatot elfogadta.

Megnyitom tehát a záróvitát a T/11025/190. számú ajánlás 1-22. pontjaira. Megkérdezem, kíván-e valaki szólni hatperces időkeretben. (Nincs ilyen jelzés.) Jelentkezőt nem látok; nyilvánvalóan az államtitkár úr sem kíván szólni.

Tisztelt Országgyűlés! Most a módosító javaslatokról határozunk. Kérdezem a tisztelt Országgyűlést, elfogadja-e az alkotmányügyi bizottság módosító javaslatait az ajánlás 1-22. pontjai alapján. Kérem, szavazzanak! (Szavazás.)

Az Országgyűlés a módosító javaslatokat 196 igen szavazattal, 4 nem ellenében, 147 tartózkodás mellett elfogadta.

Most a zárószavazás következik. Kérdezem a tisztelt Országgyűlést, elfogadja-e a T/11025. számú törvényjavaslatot az egységes javaslat imént módosított szövege szerint. Kérem, szavazzanak! (Szavazás.)

Kimondom a határozatot: az Országgyűlés 179 igen szavazattal, 163 nem ellenében, 4 tartózkodás mellett a törvényjavaslatot elfogadta.

Soron következik a tisztességes eljárás védelméről, valamint az ezzel összefüggő törvénymódosításokról szóló törvényjavaslat záróvitája és zárószavazása. Az előterjesztést T/11026. számon, az egységes javaslatot pedig T/11026/15. számon kapták kézhez képviselőtársaim.

Mivel az egységes javaslathoz módosító javaslat érkezett, záróvitára is sor kerül. Kezdeményezem, hogy a záróvitában a benyújtott javaslatokat azok jellegére figyelemmel összevontan tárgyalja meg az Országgyűlés. Aki ezzel egyetért, kérem, kézfelemeléssel jelezze! (Szavazás.) Köszönöm.

Megállapítom, hogy az összevont tárgyalásra tett javaslatot az Országgyűlés elfogadta.

Megnyitom tehát a záróvitát a T/11026/20. számú ajánlás 1-3. pontjaira. Megkérdezem, kíván-e valaki szólni hatperces időkeretben. (Nincs ilyen jelzés.) Jelentkezőt nem látok, így a záróvitát lezárom; államtitkár úr nem kíván szólni.

Most tehát a módosító javaslatokról határozunk. Kérdezem a tisztelt Országgyűlést, elfogadja-e a módosító javaslatokat az ajánlás 1-3. pontjai alapján. Kérem, szavazzanak! (Szavazás.)

Az Országgyűlés a módosító javaslatokat 186 igen szavazattal, 15 nem ellenében, 146 tartózkodás mellett elfogadta.

Most a zárószavazás következik. Kérdezem a tisztelt Országgyűlést, elfogadja-e a T/11026. számú törvényjavaslatot az egységes javaslat imént módosított szövege szerint. Kérem, szavazzanak! (Szavazás.)

Kimondom a határozatot: az Országgyűlés 184 igen szavazattal, 160 nem ellenében, 1 tartózkodás mellett a törvényjavaslatot elfogadta.

Soron következik az országgyűlési képviselők választásáról szóló 1989. évi XXXIV. törvény módosításáról szóló törvényjavaslat záróvitája és zárószavazása. Magyar Bálint, SZDSZ, Csapody Miklós, független, Világosi Gábor, SZDSZ, Karsai Péter, független, képviselők önálló indítványát T/9057. számon, az egységes javaslatot pedig T/9057/12. számon kapták kézhez.

Képviselőtársaim! Mivel az egységes javaslathoz az előterjesztő módosító javaslatokat nyújtott be, záróvitára is sor kerül. Kezdeményezem, hogy a záróvitában a benyújtott javaslatokat azok jellegére tekintettel összevontan tárgyalja meg az Országgyűlés. Aki ezzel a javaslatommal egyetért, kérem, kézfelemeléssel jelezze! (Szavazás.) Köszönöm.

Megállapítom, hogy az Országgyűlés az összevont tárgyalásra tett javaslatot elfogadta.

Megnyitom tehát a záróvitát a T/9057/15. számú ajánlás 1. és 2. pontjai szerint. Megkérdezem, kíván-e valaki szólni hatperces időkeretben. (Nincs ilyen jelzés.) Jelzést nem látok. Megkérdezem, az előterjesztők nevében kíván-e valaki szólni. (Nincs ilyen jelzés.) Nem látok jelzést, így tehát a záróvitát lezárom.

Most a módosító javaslatokról határozunk. Az ajánlásban két pont szerepel. Az 1. pont elhagyásra irányul, ezért annak elfogadásához egyszerű többség szükséges; a 2. pont viszont módosítást tartalmaz, ezért ennek elfogadása a jelen lévő képviselők kétharmadának igen szavazatát feltételezi.

Most tehát az előterjesztő által benyújtott, az ajánlás 1. pontjában lévő javaslatot teszem fel szavazásra, amelyet az alkotmányügyi bizottság támogat. Kérem, szavazzanak az egyszerű többség szabályai szerint! Kérem, szavazzanak! (Szavazás.)

Az Országgyűlés a módosító javaslatot 196 igen szavazattal, 1 nem ellenében, 148 tartózkodás mellett elfogadta.

Most tehát az előterjesztő által benyújtott, az ajánlás 2. pontjában lévő javaslatot teszem fel szavazásra, amelyet az alkotmányügyi bizottság támogat. Kérem, szavazzanak a minősített többség szabályai szerint! Kérem, szavazzanak! (Szavazás.)

Az Országgyűlés a módosító javaslatot 198 igen szavazattal, 4 nem ellenében, 146 tartózkodás mellett nem fogadta el.

Most a zárószavazás következik. Kérdezem a tisztelt Országgyűlést, elfogadja-e a T/9057. számú törvényjavaslatot az egységes javaslat imént módosított szövege szerint. Tájékoztatom a tisztelt Házat, hogy az egységes javaslat egészének elfogadásához a jelen lévő képviselők kétharmadának igen szavazata szükséges. Kérem, szavazzanak! (Szavazás.)

Kimondom a határozatot: az Országgyűlés 199 igen szavazattal, 2 nem ellenében, 148 tartózkodás mellett a törvényjavaslatot nem fogadta el.

(19.20)

Most soron következik az egyszerűsített foglalkoztatásról szóló törvényjavaslat záróvitája és zárószavazása. A törvényjavaslatot T/11083. számon, az egységes javaslatot pedig T/11083/5. számon kapták kézhez.

Mivel az egységes javaslathoz az előterjesztő is módosító javaslatokat nyújtott be, záróvitára is sor kerül. Kezdeményezem, hogy összevontan tárgyalja meg az Országgyűlés a módosító javaslatokat. Aki ezzel a javaslatommal egyetért, kérem, kézfelemeléssel jelezze! (Szavazás.) Köszönöm.

Megállapítom, hogy az összevont tárgyalásra tett javaslatot az Országgyűlés elfogadta.

Megnyitom tehát a záróvitát a T/11083/58. számú ajánlás 1-5. pontjaira.

Kérdezem, kíván-e valaki 6 perces időkeretben felszólalni. (Jelzésre:) Igen, megadom a szót Font Sándor képviselő úrnak, Fidesz.

Felszólalások:  <<  209  >>    Ülésnap adatai