Készült: 2020.09.21.05:29:17 Dinamikus lap

Felszólalás adatai

210. ülésnap (2001.05.29.), 446. felszólalás
Felszólaló Révész Máriusz (Fidesz)
Beosztás  
Bizottsági előadó  
Felszólalás oka felszólalás
Videó/Felszólalás ideje 7:01


Felszólalások:  Előző  446  Következő    Ülésnap adatai

A felszólalás szövege:

RÉVÉSZ MÁRIUSZ (Fidesz): Köszönöm a szót, elnök úr. Tisztelt Ház! Csatlakoznék Göndör István képviselőtársamhoz, a szülőföldön való maradás szempontjából azt gondolom én is, hogy kulcskérdés az oktatás. Az oktatási bizottság ülésén szakmai vita volt, és az egyetlen komoly problémát az jelentette, hogy a kormány képviselői jelezték, hogy több módosítást támogatni tudnának kisebb módosításokkal, viszont nem sikerült ott a bizottsági ülésen végigbeszélni, hogy ez hogyan is történne, milyen módosításokra lenne szükség a kormánytámogatás érdekében.

Két pontot külön is ki szeretnék emelni, mert azt gondolom, a szülőföldön való megmaradás szempontjából ebben a két pontban, a 71. és a 80. pontban benyújtott javaslatom kiemelt fontosságú. A 71. pontban benyújtott módosítás arra irányul, amikor azt fogalmazta meg a törvényjavaslat, hogy támogatás akkor célozható meg, ha egy háztartásban két kiskorú gyermeket nevelnek, és ezek mindegyike közoktatási intézménybe jár. El tudok képzelni olyan családi helyzetet, amikor az egyik gyermek valóban jár magyar nyelvű óvodába, iskolába, de a másik gyermek még nagyon pici, otthon van vele az édesanyja, vagy esetleg hárman is vannak testvérek, és azért nem íratja be éppen az óvodáskorú gyermekét óvodába, mert a legkisebb gyermekkel otthon van. Azt hiszem, méltánytalan lenne ezeket a kettő vagy több gyermeket nevelő családokat kizárni a támogatás köréből csak azért, mert még nem járnak magyar nyelvű oktatási intézménybe ezek a gyermekek életkoruknál vagy családi helyzetüknél fogva. Azt hiszem, ez mindenképpen fontos javaslat.

A 71. pontban még szükség van egy olyan módosításra is... - azt mondja a törvény szövege, hogy "magyar nyelvű oktatási intézményben gondoskodik". Ez nem pontos megfogalmazás, mert vannak olyan oktatási intézmények, amelyekben magyar nyelven is folyik oktatás, más nyelven is folyik oktatás, így nehéz azt mondani, hogy ez magyar nyelvű oktatási intézmény. Pontosabb az, ami a következő bekezdésben szerepel, hogy "az oktatásáról magyar nyelven gondoskodik" - ez a helyes kifejezés. Azt kell mondanom, örömmel láttam, hogy van ilyen kapcsolódó módosító indítvány, amelyet közösen be tudtunk nyújtani, és az első és a második észrevételemet is tartalmazza.

A 80. pontban egy meglévő támogatási rendszert szeretnék beépíteni a törvénybe. Ez pedig arról szól - az Apáczai Közalapítványnál és máshol is történtek erre kísérletek -, hogy ma is működik a határon túli, a szülőföldön történő ösztöndíjazás rendszere. Azt gondolom, ez megint egy olyan fontos és lényeges kérdés a szülőföldön való maradás szempontjából, hogy itt a helye ebben a törvényben, és azt kell mondanom, örömmel láttam, hogy némi pontosítás után egy kapcsolódó módosító indítványban - ami, úgy tűnik előzetesen, a kormány támogatását is maga mögött tudja - ez szerepel.

Ezenfelül még egyetlen olyan módosító javaslatra hívnám fel a figyelmet, amihez sajnos úgy láttam, hogy nem készült kapcsolódó módosító indítvány, ám az oktatási bizottsági ülésen ezt indokoltnak láttuk. A 49. §-ban Bazsa György képviselőtársam beadott egy javaslatot, délelőtt ez a javaslat már szóba került. Több kormánypárti képviselő a bizottsági ülésen úgy látta, hogy ezt mindenképpen célszerű lenne megfogalmazni, hiszen itt nemcsak a Magyar Tudományos Akadémia tagságáról, hanem az előzetes tudományos fokozatokról is helyes lenne a törvényben rendelkezni, a törvénybe ezt beemelni, úgyhogy nagyon remélem, hogy egy ilyen irányú módosító javaslatot még el fog fogadni a tisztelt parlament és a kormány is.

Ezenkívül két apróbb észrevételem van. Az oktatási bizottsági ülésen teljesen egyértelműen elhangzott, hogy az ajánló szervezet egy olyan szervezet lesz, amely most még nem létezik. Egy szervezet lesz minden országban, és ebbe a szervezetbe pártok, egyházak, különböző társadalmi szervezetek, civil szervezetek fogják a tagokat delegálni. Nehéz ezt pontosan megfogalmazni a törvényben, hiszen minden egyes országban külön-külön kell szabályozni, minden egyes országban más a helyzet, de arról van szó, hogy egy olyan ajánló szervezet fog létrejönni, amely az adott országban lévő szervezeteket, egyházakat, civil szervezeteket, érdekvédelmi egyesületeket összefogja.

Nagyon röviden még a három hónapra, illetve a hat hónapra szeretnék egy gondolatot elmondani. Pontosan azt látjuk, hogy nincs visszaút azoknak a fiatal tanulóknak, akik hosszabb időt eltöltenek Magyarországon, és azt érzem, hogy ez a munkavállalók esetében is igaz lesz. Minél hosszabb időt töltenek itt magasabb életszínvonalon, jobb kereset reményében, jobb keresettel Magyarországon, annál nehezebb lesz a visszaút, és ez a hat hónap már magában hordja ezt a veszélyt. Ha itt valóban stabil munkahelye van, stabil munkahelyet tud magának teremteni, akkor úgy sejtem, igenis nő a migráció veszélye, különösen a magasabban kvalifikált rétegek elindulnak Magyarország irányába, és a törvénytervezet pontosan azt próbálja elérni, hogy a szülőföldön maradjanak meg. Értem a képviselő asszony érvelését, de azt hiszem, ez a veszély mindenképpen növekszik, ahogy emeljük a munkavállalás időtartamát. Pósán képviselő úr elmondta, hogy indokolt esetben viszont van lehetőség arra - ha nem is generálisan, hanem egyéb módon -, hogy ezt a három hónapot növelni lehessen.

Köszönöm szépen. (Taps a Fidesz soraiból.)

 
Felszólalások:  Előző  446  Következő    Ülésnap adatai