Készült: 2020.09.26.07:21:47 Dinamikus lap

Felszólalás adatai

16. ülésnap, 226. felszólalás
Felszólaló Dr. Áder János (Fidesz)
Felszólalás oka A záróvita lezárása
Beosztás  
Bizottsági előadó  
Felszólalás ideje 11:30

Felszólalások:  <<  226  >>    Ülésnap adatai

A felszólalás szövege:

ELNÖK: Megkérdezem, kíván-e még valaki a szólás lehetőségével élni. (Nincs jelzés.) Nem jelentkezett senki sem. Mivel nem jelentkezett senki sem, a záróvitát lezárom.

Megkérdezem Hiller István miniszter urat, kíván-e válaszolni a vitában elhangzottakra. (Dr. Hiller István: Nem.) Nem kíván válaszolni az elhangzottakra.

Tisztelt Országgyűlés! Most a módosító javaslatokról határozunk, ezek mindegyikét támogatja az előterjesztő. Az SZDSZ képviselőcsoportja külön szavazást kért az ajánlás 2. és 3. pontjaiban szereplő indítványokról.

Először tehát a további támogatott indítványokról döntünk az ajánlás 1., 4. és 5. pontjai szerint. Kérdezem a tisztelt Országgyűlést, elfogadja-e ezeket. Kérem, szavazzanak! (Szavazás.)

Az Országgyűlés a támogatott módosító javaslatokat 206 igen szavazattal, 145 nem szavazat ellenében, tartózkodás nélkül elfogadta.

Most az SZDSZ képviselőcsoportja által külön szavazásra kért támogatott módosító javaslatokról határozunk.

Az ajánlás 2. pontjában az előterjesztő az egységes javaslat 2. § (1) bekezdésében a törvény 25. § (1) bekezdésének módosításával a gazdasági tanács jogkörét változtatja meg. Az alkotmányügyi bizottság támogatja. Kérem, szavazzanak! (Szavazás.)

Az Országgyűlés a módosító javaslatot 14 igen szavazattal, 337 nem szavazat ellenében és 2 tartózkodás mellett nem fogadta el.

Az ajánlás 3. pontjában az előterjesztő az egységes javaslat 9. § (1) bekezdésében a törvény 55. § (1) és (2) bekezdése helyébe új rendelkezés felvételét javasolja. Az alaprendelkezés a hallgatói átsorolás szabályait tartalmazza. Az alkotmányügyi bizottság támogatja. Kérem, szavazzanak! (Szavazás.)

Az Országgyűlés 179 igen szavazattal, 172 nem szavazat ellenében, tartózkodó szavazat nélkül a javaslatot elfogadta.

Most a zárószavazás következik. Kérdezem az Országgyűlést, elfogadja-e a T/437. számú törvényjavaslatot az egységes javaslat imént módosított szövege szerint. Kérem, szavazzanak! (Szavazás.)

Kimondom a határozatot: az Országgyűlés 194 igen szavazattal, 156 nem szavazat ellenében, tartózkodó szavazat nélkül a törvényjavaslatot elfogadta.

Az előterjesztő indítványozta az imént elfogadott két törvény sürgős kihirdetését. Kérdezem tehát, hogy a tisztelt Országgyűlés egyetért-e a két törvény sürgős kihirdetésével. Kérem, szavazzanak! (Szavazás.)

Az Országgyűlés 198 igen szavazattal, 154 nem szavazat ellenében, tartózkodó szavazat nélkül úgy határozott, hogy az Országgyűlés elnöke kéri a törvények sürgős kihirdetését a köztársasági elnöktől.

Most soron következik az országgyűlési képviselők és az európai parlamenti képviselők összeférhetetlenségére vonatkozó törvényi rendelkezések módosításáról szóló törvényjavaslat zárószavazásra. Az előterjesztést T/238. számon, az egységes javaslatot pedig T/238/16. számon kapták kézhez a képviselők.

Mivel az egységes javaslathoz módosító javaslat nem érkezett, a határozathozatal következik. Az előterjesztő tájékoztató nyilatkozata és az alkotmányügyi bizottság állásfoglalása alapján a törvényjavaslat egészének elfogadásához a jelen lévő országgyűlési képviselők kétharmadának igen szavazata szükséges.

Kérdezem a tisztelt Országgyűlést, elfogadja-e a T/238. számú törvényjavaslatot az egységes javaslat szerint. Kérem, szavazzanak! (Szavazás.)

Az Országgyűlés 206 igen szavazattal, 147 nem szavazat ellenében, tartózkodó szavazat nélkül a törvényjavaslatot nem fogadta el.

Soron következik az egyes törvények mentelmi jogra vonatkozó rendelkezéseinek módosításáról szóló törvényjavaslat zárószavazása. Az előterjesztést T/239. számon, az egységes javaslatot pedig T/239/10. számon kapták kézhez a képviselők.

Mivel az egységes javaslathoz módosító javaslat nem érkezett, a határozathozatal következik. Az előterjesztő tájékoztató nyilatkozata és az alkotmányügyi bizottság állásfoglalása alapján a törvényjavaslat 2-6. §-ainak, valamint a 9., 10. és 11. §-ainak elfogadásához a jelen lévő országgyűlési képviselők kétharmadának igen szavazata szükséges. Erre figyelemmel a zárószavazásra két részben kerül sor.

Kérdezem először az Országgyűlést, hogy elfogadja-e a T/239. számú törvényjavaslat minősített többséget igénylő rendelkezését az egységes javaslat szövege szerint. Kérem, a minősített többség szabályait figyelembe véve szavazzanak! (Szavazás.)

Kimondom a határozatot: az Országgyűlés 195 igen szavazattal, 156 nem szavazat ellenében, tartózkodó szavazat nélkül a törvényjavaslat minősített többséget igénylő rendelkezését nem fogadta el.

(18.30)

Most az egyszerű többséget igénylő rendelkezésekről döntünk. Kérdezem a tisztelt Országgyűlést, elfogadja-e a T/239. számú törvényjavaslat egyszerű többséget igénylő rendelkezéseit az egységes javaslat szövege szerint. Kérem, szavazzanak! (Szavazás.)

Az Országgyűlés 194 igen szavazattal, 157 nem ellenében, tartózkodás nélkül az egyszerű többséget igénylő rendelkezéseket elfogadta.

Soron következik az országgyűlési képviselők választásáról szóló törvényjavaslat zárószavazása. Az előterjesztést T/235. számon kapták kézhez a képviselők. Mivel a törvényjavaslathoz benyújtott indítványokat az Országgyűlés nem fogadta el, most a törvényjavaslat egészéről kell döntenünk. A törvényjavaslat elfogadásához az alkotmány 71. § (3) bekezdése alapján a jelen lévő országgyűlési képviselők kétharmadának igen szavazata szükséges.

Kérdezem a tisztelt Országgyűlést, elfogadja-e a T/235. számú törvényjavaslatot. Kérem, a minősített többség szabályait figyelembe véve szavazzanak! (Szavazás.)

Az Országgyűlés 193 igen szavazattal, 154 nem ellenében, 2 tartózkodás mellett a törvényjavaslatot nem fogadta el.

Soron következik az európai szövetkezetről szóló törvényjavaslat zárószavazása. Az előterjesztést T/316. számon, az egységes javaslatot pedig T/316/9. számon kapták kézhez. Mivel az egységes javaslathoz módosító javaslat nem érkezett, a határozathozatal következik.

Kérdezem a tisztelt Országgyűlést, elfogadja-e a T/316. számú törvényjavaslatot az egységes javaslat szerint. Kérem, szavazzanak! (Szavazás.)

Kimondom a határozatot: az Országgyűlés 332 igen szavazattal, 5 nem ellenében, 11 tartózkodás mellett a törvényjavaslatot elfogadta.

Az előterjesztő indítványozta a törvény sürgős kihirdetését. Kérdezem tehát a tisztelt Országgyűlést, egyetért-e a sürgős kihirdetéssel. Kérem, szavazzanak! (Szavazás.)

Az Országgyűlés 334 igen szavazattal, 10 nem ellenében, 3 tartózkodás mellett úgy határozott, hogy az Országgyűlés elnöke kérje a törvény sürgős kihirdetését a köztársasági elnöktől.

Soron következik a közszférában foglalkoztatottak jogviszonyáról szóló törvények módosításáról szóló törvényjavaslat záróvitája és zárószavazása. Az előterjesztést T/366. számon, az egységes javaslatot pedig T/366/32. számon kapták kézhez a képviselők.

Mivel az egységes javaslathoz módosító javaslatok érkeztek, záróvitára is sor kerül. Kezdeményezem, hogy a záróvitában a benyújtott javaslatokat azok számára figyelemmel összevontan tárgyalja meg az Országgyűlés. Aki ezzel egyetért, kérem, kézfelemeléssel jelezze! (Szavazás.)

Megállapítom, hogy az Országgyűlés a javaslatot elfogadta.

Megnyitom tehát a záróvitát a T/366/35. számú ajánlás 1. és 2. pontjaira. Megkérdezem, kíván-e valaki élni az ötperces időkeretben biztosított szólás lehetőségével. (Nincs ilyen jelzés.) Nem jelentkezett senki sem.

Most a módosító javaslatokról határozunk, ezeket az előterjesztő támogatja. Kérdezem a tisztelt Országgyűlést, elfogadja-e a módosító javaslatokat az ajánlás 1. és 2. pontjai alapján? Kérem, szavazzanak! (Szavazás.)

Az Országgyűlés a módosító javaslatokat 350 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül, 1 tartózkodás mellett elfogadta.

Most a zárószavazás következik. Kérdezem a tisztelt Országgyűlést, elfogadja-e a T/366. számú törvényjavaslatot az egységes javaslat imént módosított szövege szerint.

Kérem, szavazzanak! (Szavazás.)

Kimondom a határozatot: az Országgyűlés 198 igen szavazattal, 154 nem ellenében, tartózkodás nélkül a törvényjavaslatot elfogadta.

Az előterjesztő indítványozta az imént elfogadott törvény sürgős kihirdetését. Kérdezem tehát a tisztelt Országgyűlést, egyetért-e ezzel. Kérem, szavazzanak! (Szavazás.)

Az Országgyűlés 194 igen szavazattal, 152 nem ellenében, 2 tartózkodás mellett úgy határozott, hogy az Országgyűlés elnöke kérje a törvény sürgős kihirdetését a köztársasági elnöktől.

Most soron következik az életüktől és szabadságuktól politikai okból jogtalanul megfosztottak kárpótlásáról szóló törvényben meghatározott határidők ismételt megnyitásáról és a kárpótlás lezárásáról szóló 2006. évi XLVII. törvény módosításáról szóló törvényjavaslat együttes, összevont általános és részletes vitája és a határozathozatalok. Göndör István, Répássy Róbert, Rubovszky György, Pető Iván és Herényi Károly képviselők önálló indítványát T/779. számon kapták kézhez. Az előterjesztéshez módosító javaslatok is érkeztek, ezekről az emberi jogi bizottság T/779/5. számon ajánlást készített.

Megadom a szót Göndör István képviselő úrnak, a napirendi pont előadójának, 8 perces időkeretben.

Felszólalások:  <<  226  >>    Ülésnap adatai