Készült: 2021.05.12.09:48:53 Dinamikus lap

Felszólalás adatai

151. ülésnap (2020.09.22.),  73-87. felszólalás
Felszólalás oka Általános vita lefolytatása
Felszólalás ideje 20:59


Felszólalások:   33-72   73-87   87-98      Ülésnap adatai

A felszólalás szövege:

ELNÖK: Köszönöm szépen, Vejkey Imre képviselő úr. Tisztelt Országgyűlés! A módosító javaslatok benyújtására csütörtökön 16 óráig van lehetőségünk.Tisztelt Országgyűlés! Soron következik „A Magyar Köztársaság és a Lett Köztársaság között a kettős adóztatás elkerüléséről és az adóztatás kijátszásának megakadályozásáról a jövedelem- és a vagyonadók területén, Rigában, 2004. május 14-én aláírt Egyezmény módosításáról szóló jegyzékváltás kihirdetéséről” szóló törvényjavaslat általános vitája a lezárásig. A kormány-előterjesztés T/12876. számon a parlamenti informatikai hálózaton elérhető.

Elsőként megadom a szót Tállai András úrnak, a Pénzügyminisztérium államtitkárának, a napirendi pont előterjesztőjének, 30 perces időkeretben.

TÁLLAI ANDRÁS pénzügyminisztériumi államtitkár, a napirendi pont előadója: Tisztelt Elnök Úr! Tisztelt Országgyűlés! A Lett Köztárasággal 2004-ben kötött adóegyezmény a jogdíjak adózása tekintetében a legkedvezőbb elbánásra vonatkozó rendelkezést tartalmazott, amely szerint amint a Lett Köztársaság bármely OECD-tagállammal kedvezőbb szabályokban állapodik meg, az automatikusan alkalmazandó a magyar-lett egyezményben is.A T/12876. számon benyújtott törvényjavaslatban foglalt jegyzékváltás szerint Lettország a jogdíjakra vonatkozóan kedvezőbb adóegyezményt kötött Japánnal, mint amely szabályt a magyar-lett adóegyezmény tartalmazott, így az említett egyezmény alapján automatikusan módosult a jogdíj szabályozása a magyar-lett adóegyezményben. A módosulás szerint a jogdíj kizárólag a haszonhúzó illetősége szerinti államban adóztatható, illetve a jogdíj fogalma is szűkebbé vált. A jogdíj adózása így közeledett a nemzetközileg elfogadott sztenderdekhez, jobban igazodik a hazai adórendszerhez, és jobban szolgálja a befektetők érdekeit.

Ahhoz, hogy a napirenden szereplő nemzetközi szerződésnek minősülő jegyzékváltás a belső jog részévé váljon, szükséges a kötelező hatály elismerése és jogszabályban való kihirdetése. Tekintettel arra, hogy az egyezmény kizárólagos törvényhozási tárgyat érint, kihirdetésére csak törvényben kerülhet sor.

Tisztelt Országgyűlés! Az elmondottak alapján kérem, hogy a Magyar Köztársaság és a Lett Köztársaság között a kettős adóztatás elkerüléséről és az adóztatás kijátszásának megakadályozásáról a jövedelem- és a vagyonadók területén aláírt egyezmény módosításáról szóló jegyzékváltás kihirdetéséről szóló törvényjavaslatot támogatni és elfogadni szíveskedjenek. Köszönöm szépen. (Taps a kormánypártok soraiból.)

ELNÖK: Köszönöm szépen, államtitkár úr. Tisztelt Országgyűlés! Most a vezérszónoki felszólalásokra kerül sor. Elsőként megadom a szót Zsigmond Barna Pál képviselő úrnak, a Fidesz képviselőcsoportja vezérszónokának.

DR. ZSIGMOND BARNA PÁL, a Fidesz képviselőcsoportja részéről: Köszönöm a szót, elnök úr. Tisztelt Államtitkár Úr! Tisztelt Ház! A Magyarország és Lettország között a kettős adóztatás elkerüléséről szóló, 2004-ben kötött egyezmény, vagyis a magyar-lett adóegyezmény módosításának lényege az, hogy a kettős adóztatás elkerülése 2018. január 1-je óta már a jogdíjakra is kiterjed. Egészen pontosan arról van szó, hogyha a jogdíj az egyik államban keletkezik, de haszonhúzója a másik államhoz tartozik, akkor csak ebben az utóbbi államban kell adót fizetni. Magyarország és Lettország együttműködése természetesen nem korlátozódik a gazdasági kérdésekre, védelmi és politikai területre is kiterjed. Magyarország 2019 közepén már második alkalommal vett részt a balti országok, köztük Lettország légterének védelmében, és 2022 utolsó negyedévében szintén vezető nemzetként immár harmadik alkalommal fogunk hozzájárulni a Baltikum légtérrendészeti feladatainak ellátásához. Támogatjuk Lettország jelöltségét az ENSZ Biztonsági Tanácsában a 2026-27-es időszakra, mert helyesnek és fontosnak tartjuk, hogy a közép-európai régió közepes méretű országainak szempontjai is megjelenjenek a testületben.

Sok kérdésben hasonló álláspontot képviselünk az Európai Unió jövőjéről folytatott viták során is. Mindketten elkötelezett támogatói vagyunk a bővítésnek, amit stratégiai kérdésnek tekintünk. Mindketten fontosnak tartjuk, hogy a kohéziós források jelentősége ne csökkenjen az uniós költségvetésben, ezért sikernek tartjuk a miniszterelnökök nyári megállapodását, amit most az Európai Parlament meg akar fúrni. Mindketten elutasítjuk a többségi döntéshozatalt külpolitikai kérdésekben és a jogállamisági kérdések politikai eszközként való felhasználását.

Végül, de nem utolsósorban: hasonló az álláspontunk a migráció kérdésében, és elutasítjuk az illegális migránsok kötelező kvóták szerinti elosztását és az ENSZ migrációs csomagját is. Köszönöm, hogy meghallgattak. Támogatjuk a jogszabályt.

ELNÖK: Köszönöm szépen, képviselő úr. Most megadom a szót Z. Kárpát Dániel képviselő úrnak, a Jobbik képviselőcsoportja vezérszónokának.

Z. KÁRPÁT DÁNIEL, a Jobbik képviselőcsoportja részéről: Tisztelt Elnök Úr! Tisztelt Ház! Köszönöm a szót, köszönöm a lehetőséget. Vélhetően fékezett habzású érdeklődés mellett fog ma különböző nemzetközi egyezmények kapcsán tanácskozni a Ház, ahol egy-egy vezérszónok, kormánypárti képviselőtársaim nyilván el fogják mondani, nem azt akarom mondani, hogy a termelési jelentések félóráján, hanem azt, hogy az adott régióval, országgal kapcsolatban milyen prioritásokat tudunk kiemelni, milyen a magyar álláspont. Ez egyébként nagyon helyes, ezzel semmiféle problémám nincsen, aztán pedig a különböző, kettős adóztatást elkerülő törekvések tekintetében vagy implementálunk jogszabályokat, vagy ki kell hirdetnünk, vagy meg kell erősítenünk valamely nemzetközi egyezményt; önmagában ezzel sincs probléma. Viszont sokat segített kormánypárti vezérszónoktársam, hiszen kitágította ennek a vitának a lehetséges kereteit, a légtérrendészettől kezdve a migrációig nagyon sok minden felmerült a Lettországot érintő és amúgy a kettős adóztatás elkerülését célzó csomag kapcsán. Én egyébként nem vetem el a dimenziók ilyen stílusú és szintű nyitogatását.

Azt szeretném ugyanakkor kiemelni, hogy bárcsak Lettország tekintetében is a pozitív migrációs folyamatokat Magyarország teljes egészében át tudná venni. Tökéletesen egyetértek abban, hogy semmifajta bevándorlásra, bevándoroltatásra ennek az országnak nincsen szüksége, de álláspontom szerint a százezres nagyságrendű idetelepített vendégmunkástömeg is a zéró tolerancia tárgyát kellene hogy képezze  Magyarországon valamiért nem. Ha a Baltikum országainak a gazdasági szerkezetét megvizsgálják, akkor ezekből a régiókból és ilyen mennyiségben szervezetten telepített vendégmunkások tömegeire nem fognak bukkanni. Tehát ezért javaslom önöknek, ha ekkora az egyetértés az érintett országokkal vagy ezzel az országgal, akkor egyeztessék a migrációs politika ezen fejezetét is.

Egyetértek: zéró tolerancia, nem kell letelepedési kötvényt sem árusítani gazdag bevándorlóknak, és nem kell szervezetten idegen munkásokat se betelepíteni.

(12.50)

Egyetértünk a célokban, de emlékeztetném képviselőtársaimat arra, hogy a csalárd letelepedésikötvény-konstrukció miatt idén mennyit fizet a magyar költségvetés, mennyit fizetnek a magyar adófizetők. Önök egy nagyon súlyosan ráfizetéses konstrukciót hoztak be a nemzetgazdaságba. Ezt a számok alapján sajnos nem tudják megcáfolni  bárcsak ne lenne igazunk!

Szeretném, ha még egy területen egyeztetnének a lett kollégákkal, hiszen ha megvizsgálják a különböző népesedési mutatókat, és mondjuk, a termékenységi arányszámot Európán belül, akkor azt látják, hogy Magyarország a kétségtelen visszapótlódás, tehát egy nagyon negatív szintről a középmezőny felé történő elmozdulás után sem éri el sem az európai átlagot sajnos ebben a mutatóban, ugyanakkor Lettország mutatóját nagyon-nagyon messziről nem. Tehát óriási különbség lelhető fel. Nem azt mondom, hogy önmagában a családtámogatási rendszer milyenségét lehet felelőssé tenni, hiszen a népesedés egy ezertényezős problémakör, közös felelősségünk lenne az összes tényezőjét kitárgyalni a maga szintjén. És azt kell mondjam, hogy valamit bizonyára az érintett országban nagyon jól csinálnak, ha a magyar mutatónál ennyivel jobbat tudnak produkálni. Engem egyébként  ennyi személyes megjegyzést engedjenek meg  megdermeszt az, amikor mondjuk, Bencsik András a Demokrata vezércikkében belehazudja a világba azt, hogy őszerinte Magyarország már a népesedésügyi szempontból gyarapodó országok közé tartozik, miközben továbbra is évente egy közepes városnyi embert veszítünk el honfitársaink létszáma tekintetében.

És azt látjuk, hogy két, illetve három évvel ezelőtt volt egy nagyon kemény demográfiai visszaesés az alapvetően rossz folyamatokhoz képest is, a visszaesésből most a nulla szint felé szerencsére elkezdünk visszajönni. És Novák  most már  miniszter asszony és számos szakértő pedig ezt olyan győzelemként állítja be, mint ha a mi zuhanásunk érdemben lassult volna. Nem lassult a zuhanásunk, az utolsó esélyünk van a következő két-három év tekintetében, hogy a Ratkó-gyermekek, majd Ratkó-unokák kifutó korosztályai még valamit hozzá tudjanak tenni a korfa visszaépítéséhez, meg kell adni minden lehetőséget ehhez. Éppen ezért arra kapacitálom Magyarország Kormányát, hogy amikor egy ilyen egyezményt tárgyalunk, és nem a szorosan vett témánál maradnak, hanem egy sokkal szélesebb dimenzióba tekintenek ki, tekintsenek ki ezen nagyon hasznos szférákba is, tanuljuk el ezektől az országoktól azt, amit lehet, ami hasznos, és ami a nemzeti önazonosságunk megőrzése mellett adott esetben még meg is honosítható Magyarországon. Köszönöm a figyelmet.

ELNÖK: Köszönöm szépen, képviselő úr. Megadom a szót Juhász Hajnalka képviselő asszonynak, a KDNP képviselőcsoportja vezérszónokának.

JUHÁSZ HAJNALKA, a KDNP képviselőcsoportja részéről: Köszönöm a szót, elnök úr. Tisztelt Ház! Tisztelt Képviselőtársaim! Tisztelt Államtitkár Úr! Magyarország és a Lett Köztársaság között a kettős adóztatás elkerüléséről és az adóztatás kijátszásának megakadályozásáról a jövedelem- és a vagyonadók területén 2004. május 14-én aláírt egyezmény 12. cikkelye a jogdíjak adóztatása vonatkozásában az úgynevezett legkedvezőbb elbánásra vonatkozó klauzulát tartalmaz. A klauzula alapján, amennyiben Lettország bármely OECD-tagállammal kedvezőbb tartalmú megállapodást köt a jogdíjakra vonatkozóan a jogdíj fogalmának meghatározására vagy a forrásadó mértékét tekintve, akkor a kedvezőbb rendelkezés a magyar-lett adóegyezményekben is automatikusan alkalmazhatóvá válik. Lettország 2018. január 1-jétől alkalmazhatóan kedvezőbb adóegyezményt kötött Japánnal, mint amely szabályt a magyar-lett adóegyezmény tartalmaz, így az említett jegyzőkönyvi klauzula alapján ezen időponttól módosult az egyezmény.

A Külgazdasági és Külügyminisztérium 2020 márciusában továbbította a lett partner jegyzékét, amely tájékoztatást tartalmaz a legkedvezőbb elbánásra vonatkozó klauzula aktiválódásáról, amely az egyezmény jogdíjcikkének 2018. január 1-jével történő automatikus módosítását eredményezte. A Lett Köztársaság pénzügyminisztériuma válaszában arról tájékoztatta a Külgazdasági és Külügyminisztériumot, hogy teljesülnek a Lett Köztársaság és Magyarország között a kettős adóztatás elkerüléséről és az adóztatás kijátszásának megakadályozásáról a jövedelem- és a vagyonadók területén kötött egyezmény jegyzőkönyvének legkedvezőbb elbánásra vonatkozó rendelkezés alkalmazásának a feltételei. Ebből következően 2018. január 1-jétől alkalmazhatóan a jogdíj, amely az egyik szerződő államban keletkezik, és amelynek haszonhúzója a másik szerződő államban belföldi illetőségű személy, csak ebben a másik szerződő államban adóztatható. Kifejezésre juttatja azt is, hogy a „jogdíj” kifejezés bármely olyan jellegű kifizetést jelent, amelyet irodalmi, művészeti vagy tudományos művek  ideértve a filmalkotást is  szerzői jogának, bármilyen szabadalomnak, védjegynek, formatervezési vagy más mintának, tervnek vagy titkos formulának vagy eljárásnak a hasznosításáért vagy a hasznosítási jogáért, valamint ipari, kereskedelmi vagy tudományos tapasztalatokra vonatkozó információért ellenértékként kapnak.

Tisztelt Képviselőtársaim! Az egyezményt módosító jegyzékváltás tartalmát tekintve törvényhozási tárgyat érint, a nemzetközi szerződések megkötésének alkotmányos szabályai és a jogalkotás rendjének törvényi előírásai szerint kihirdetésre tehát törvényben van mód.

A Magyarország számára kedvező módosítás eredményeképpen a magyar-lett adóegyezmény szerint forrásadó a jogdíjkifizetések esetén nem alkalmazható, a jogdíj kizárólag a haszonhúzó illetősége államában adóztatható, illetve a jogdíj fogalma is szűkebb körű lett. Az egyezmény szövege ezáltal közeledett a nemzetközileg elfogadott sztenderdekhez is.

A KDNP támogatja a törvényjavaslatot. Kérem a támogatásukat. Köszönöm szépen. (Taps a Fidesz soraiból.)

ELNÖK: Köszönöm szépen, Juhász Hajnalka képviselő asszony. Most megadom a szót Mesterházy Attila képviselő úrnak, az MSZP képviselőcsoportja vezérszónokának.

MESTERHÁZY ATTILA, az MSZP képviselőcsoportja részéről: Nagyon szépen köszönöm. Tisztelt Elnök Úr! Tisztelt Ház! Tisztelt Képviselőtársaim! A Magyar Szocialista Párt frakciója támogatja az előterjesztést. Köszönöm. (Taps.)

ELNÖK: Köszönöm szépen, képviselő úr. Tisztelt Országgyűlés! A vezérszónoki felszólalások végére értünk. Kettő percre szót kér Zsigmond Barna Pál képviselő úr, Fidesz.

DR. ZSIGMOND BARNA PÁL (Fidesz): Csak nagyon röviden. Tisztelt Elnök Úr! Köszönöm szépen. Örvendek, hogy ennyire inspiráltam Z. Kárpát Dániel képviselőtársamat, és így csípőből vágja, felkészülés és előkészület nélkül, hiszen adókérdésekből készült, gondolom, a mindenféle demográfiai számokat is. Én megnéztem a lettországi demográfiai számokat, sajnos szomorú trend mutatkozik: 30 év alatt 2,6 millióról 1,9 millióra csökkent az ország lakossága. Tehát nem tudom, milyen értelemben számít ez pozitív demográfiai példának. Köszönöm szépen.

ELNÖK: Köszönöm szépen. Tisztelt Országgyűlés! Megkérdezem, hogy kíváne még valaki élni a felszólalás lehetőségével. (Jelzésre:) Igen. Megadom a szót Z. Kárpát Dániel képviselő úrnak, Jobbik.

Z. KÁRPÁT DÁNIEL (Jobbik): Tisztelt Elnök Úr! Tisztelt Ház! Nagyon röviden. Nem kívánok kioktató lenni képviselőtársammal szemben. Tudja, mi, jobbikosok, amikor a közélettel való foglalkozásra adtuk a fejünket  én egyébként viszonylag korábban, még a MIÉP ifjúsági tagozata időszakában, a kilencvenes évek második felében , akkor rájöttünk valamire, amire önök még 2010-ben sem, rájöttünk arra, hogy ennek az országnak az egyik legnagyobb problémája az a népességfogyás és az a nagyon kedvezőtlen demográfiai trend, amelyből kifolyólag fenntarthatatlanná válik a nyugdíjrendszer, amelyből kifolyólag az egészségügy összeomlása gyakorlatilag küszöbön áll. Nézze csak meg, képviselőtársam, a betöltetlen háziorvosi praxisok számát, ez mind az önök regnálása alatt durvult el ennyire. De a folyamatok eredőjét nyilván nem 2010-ben kell keresni, sokkal korábban, nagyjából velem egyidős, a hetvenes évek végén, nyolcvanas évek elején kezdődött el az a fogyatkozás, amelynek az eredményeit ezen ellátórendszerek rogyadozása tekintetében önöknek is fel kellene ismernie. Lehet, hogy ön nagyon frappáns szeretne lenni, kinyitja a kis notebookját, és valamit talál, amivel le akarja oltani az ellenzéki képviselőt, de ettől önök még nem tudnak pozitívan megnyilvánulni ezen a területen. A helyzet az, hogy az említett ország, és még egyszer mondom, ön nyitotta ki ezt a vitát, nem én, teljes termékenységi arányszáma jelen pillanatban  és egyébként egy nagyon gyors internetes ellenőrzéssel felfedezhető módon  lényegesen jobb, mint a magyar adat. (Dr. Zsigmond Barna Pál: Mennyi?) Lényegesen jobb. Kedves Képviselőtársam! Önök teljes termékenységi arányszám tekintetében még az uniós átlagot sem tudták elérni. Közbeszólhat, nem fogom érteni, hogy a maszk mögött mit mond. Nyomjon gombot, ha bátrabb egy kicsit!

A helyzet az, hogy én nem önök ellen vagyok, én a hazámnak szeretnék jót, csak azt látom, hogy amikor bárki egy jobbító, pozitív javaslatot megfogalmaz, önök átmennek flegmába, arrogánsba, ekkora (Széttárt karjaival mutatja.) lesz a mellény. És mire föl, képviselőtársam? A számok nem önöket igazolják. Én az ön határon túli szerepvállalását maximálisan tisztelem, le a kalappal előtte. Tehát látja, megtalálom önben azt, ami közös lehet közöttünk, mert csak ilyen alapon lehetne építeni ezt a hazát. De önök nem így viselkednek, ha kapnak pozitív, pluszos jobbító javaslatokat, flegmán és zsigerből hárítanak mindent. Egészen elképesztő!

(13.00)

Amikor arról beszélünk, hogy igen, a népesedési helyzeten nagyon-nagyon fontos lenne javítani, és a számok nem önöket igazolják, mert sajnos a mutatók tekintetében zuhanunk, akkor megint csak nem fogadják el, mondjuk, egy állami hátterű bérlakásépítési koncepciónak az ötletét.

Gondoljon bele, hogy 150-160 ezer forintos albérleti díj a fővárosban az ön családjának vélhetően nem okozna gondot  lehet, hogy az enyémnek sem. (Dr. Zsigmond Barna Pál: Ne személyeskedjünk!) De a tipikus magyar élethelyzetben ezek igenis a rögvalóságot érintő, nagyon brutális gondok. Vagy az, hogy önök asszisztáltak több mint tízezer ember kilakoltatásához tíz év alatt. Én nem tudnék nyugodtan aludni, hogyha az én kormányom vezényelte volna le ezt a folyamatot. Ezeknek az embereknek mind vannak családpolitikai céljaik, gyermekvállalási terveik, amiket nem tudnak megvalósítani ebben a brutális helyzetben.

Ezért javasoltam én azt, hogy állítsunk fel ezekben az ügyekben egy közös nemzeti minimumot, fogadjuk el ezeket, akár keresztényszociális, humanitárius megközelítésből. A mai napon például a kilakoltatási moratórium azonnali elrendelésére szólítottam fel önöket. És igen, ha van egy ilyen ország, ha ön behoz ebbe a vitába más dimenziókat, és találunk olyan mutatószámot, amely tekintetében most még jobban állnak, mint Magyarország, akkor ne szégyelljenek nyitni a világ felé, ne szégyelljék legalább megvizsgálni azt, hogy mitől áll ez az ország jobban, hogyan lehetne Magyarország helyzetén javítani!

Ön egy komolyan felkészült képviselő, aki ráadásul az előéletére is büszke lehet. Kérem, hogy ne vegye át azt az egészen elképesztően alja fideszes stílust, amely flegma módon leolt minden egyes ellenzéki felvetést. Legalább nézzenek utána annak, amiről beszéltünk! Nekem nemcsak szakterületem, de egyfajta hobbim is az ezzel a területtel való foglalatoskodás. Higgye el, hogy nem felkészületlenül jövök ide, viszont ugyanezt elvárom öntől is. Köszönöm.

ELNÖK: Köszönöm szépen. Tisztelt Országgyűlés! További felszólalásra senki nem jelentkezett. Az általános vitát lezárom. Megadom a szót az előterjesztőnek, amennyiben válaszolni kíván a vitában elhangzottakra. (Tállai András jelzésére:) Jelzi, hogy nem. Tisztelt Országgyűlés! A módosító javaslatok benyújtására csütörtökön 16 óráig van lehetőségünk.

Tisztelt Országgyűlés! Soron következik „A Magyar Köztársaság és a Pakisztáni Iszlám Köztársaság között a kettős adóztatás elkerülésére a jövedelemadók területén Islamabadban, 1992. február 24. napján aláírt Egyezmény módosításáról szóló Jegyzőkönyv kihirdetéséről” szóló törvényjavaslat általános vitája a lezárásig. A kormány-előterjesztés T/12877. számon a parlamenti informatikai hálózaton elérhető.

Elsőként megadom a szót Tállai András úrnak, a Pénzügyminisztérium államtitkárának, a napirendi pont előterjesztőjének.
Felszólalások:   33-72   73-87   87-98      Ülésnap adatai