Készült: 2019.11.21.07:02:55 Dinamikus lap

Felszólalás adatai

172. ülésnap (2000.11.09.), 235. felszólalás
Felszólaló Dr. Kovács Zoltán (Fidesz)
Beosztás  
Bizottsági előadó  
Felszólalás oka felszólalás
Videó/Felszólalás ideje 9:07


Felszólalások:  Előző  235  Következő    Ülésnap adatai

A felszólalás szövege:

DR. KOVÁCS ZOLTÁN (Fidesz): Köszönöm a szót. Tisztelt Elnök Úr! Tisztelt Országgyűlés! Szeretném ott folytatni, ahol Bóka István képviselőtársam abbahagyta, nevezetesen a kistelepülések támogatását elősegítendő módosító indítványaink folytatásával.

Miért tesszük ezt? Azért, mert általában azok a kistelepülések, amelyek miatt módosító indítványunkat a 3. számú melléklet 1. pontjához beadtuk, ezek az 500 fő alatti kistelepülések az ország önkormányzatainak mintegy egynegyedét, közel 700 települést tesznek ki. Nem csak azért teszem ezt, mert a saját választókerületemnek is mintegy felét teszik ki ezek az önkormányzatok, ahol rendkívül rossz a korösszetétel, hiszen sok az idős személy ezekben a községekben; ebből adódóan rendkívül sok a szociális probléma, és általában azon a területen helyezkednek el ezek a kis lélekszámú önkormányzatok, ahol magas a munkanélküliség. Ilyen módon támogatván azt a kormányzati irányt, mely szerint közigazgatási feladataikat körjegyzőségekben látják el, úgy gondoljuk, ehhez a közigazgatási feladathoz segítséget jelent már az is, ha az eddigi legfeljebb 3 millió forintos felső határt 2001-ben 4 millióra, az így kialakult bázist pedig 2002-ben 5 millió forintra emelnék. A közigazgatásban meglévő, így felszabaduló pénz pedig szabadon felhasználhatóvá válik. Ez ezeknél a településeknél komoly segítséget jelenthet véleményünk szerint.

A másik módosító indítványunk, amelyet benyújtottunk, a parlamentben már többször is említett, a tűzoltók délutáni és éjszakai műszakpótlékának önkormányzati megfizetéséhez nyújtana segítséget. Mindannyian tudjuk, s talán lehet, hogy már lerágott csont itt a parlamentben, hogy ez a feladat a tulajdonos önkormányzatok feladata, azonban az előző kormány ideje óta húzódó jogos műszakpótlékok kifizetése a mai napig elmaradt. Úgy gondoljuk, ez egy összegben rendkívüli módon megterhelné azokat az önkormányzatokat, amelyek önkormányzati tűzoltóságot tartanak fenn, hiszen ezek a tűzoltóságok nemcsak az adott települést, hanem adott esetben hetven-nyolcban települést is ellátnak tűzvédelmi szempontból. Ezért a módosító indítvány azt célozza, hogy ezt a mindannyiunk érdekében fennálló közös teherviselést valamilyen formában osszuk meg: a tűzoltóknak járó, ténylegesen kifizetendő pótlékot fizessék ki az önkormányzatok, a járulékok tekintetében pedig álljon helyt az állam. Ez mindkét fél között megosztaná a teherviselést, és nem esne akkora pénzügyi súllyal egy-egy költségvetésben a latba, mint ahogy most ez megjelenik. Reméljük, hogy ez a módosító indítványunk támogatásra talál, és ez a hosszú idő óta húzódó probléma megoldást nyer az elkövetkezendőkben.

A következő módosító indítványunk, amelyet mi, Veszprém megyei képviselők együtt nyújtottunk be a Fidesz-Magyar Polgári Párt részéről, a törvényjavaslat 61. § (1) bekezdéséhez igazodik, amely a legkedvezőtlenebb helyzetben lévő megyék támogatását célozza. Lehet, hogy valakinek furcsának tűnik, hogyan kerül be ebbe a körbe Veszprém megye, de mindannyian tudjuk, hogy vannak teljesen speciális megyék. Ilyen Veszprém megye, amelynek van egy viszonylag gazdag Balaton-partja és megyeszékhelye, de a megye többi része rendkívül elmaradott, nehéz helyzetben lévő, magas, szinte kelet-magyarországi mértékkel mérhető munkanélküliséggel sújtott terület, ahol a gazdaság is az egykori szocialista nagyipar leépülésével teljesen visszaszorult.

Véleményem szerint egyébként nem ez a megoldás, hanem az, hogy kistérségekre bontanánk le a támogatási formát, mert ott igazságosabb mérési módszert lehetne alkalmazni. Ehhez jelenleg nincsenek meg a megfelelő KSH-adatok, hiszen a KSH-nál a legkisebb mérőegység a megye. Részadatok vannak, és én úgy gondolom, a rendszer finomításához az elkövetkezendő években mindenképpen szükséges az, hogy a mérőszámokat megfelelő módon ki lehessen alakítani, és így ezt a támogatási formát, amely a legkedvezőtlenebb helyzetben lévő megyék esetében támogatást jelentene, kistérségi szinten lehetne megoldani. Így nem kerülnének be adott esetben olyan megyék, amelyek egyik része rendkívül gazdag - adott esetben Somogy megye -, míg a másik része rendkívül nehéz helyzetben van. Ehhez a javaslathoz egyébként nem kívánunk máshonnan forrást elvonni, hanem a támogatási összegnek egy arányosabb megosztását szeretnénk elérni. Reméljük, hogy a többi hátrányos helyzetű megyével együtt támogatást fogunk kapni ehhez a módosító indítványhoz.

Végezetül pedig szeretném megerősíteni, hogy amit Bóka István képviselőtársam már elmondott a céltámogatásról, úgy gondolom, az az önkormányzatok számára rendkívül fontos, hiszen képviselőtársam tényszerűen bemutatta, hogy a 63 milliárdból a lekötött összeg 2002-re mindösszesen 30 milliárd forint, és a 30 milliárd forint igénybevételéhez ilyen módon, ha nem lesz a céltámogatásokban induló lehetőségük az önkormányzatoknak, nem igazán fognak tudni elindulni, illetve hozzájutni ehhez az összeghez. Ezt tetézi még az is, hogy 2001-2002-től a korábbi rendszertől eltérően 30 százalék induló forrásnak kell meglennie abban az évben, ami azt jelenti, hogy még nehezebb lesz elindítani a beruházást. Ehhez egyébként az is szükséges, hogy azok a források, amelyek a költségvetésben más alapokban megtalálhatók, rendelkezésre álljanak; így a KAC, a VICE, a területfejlesztési tanács forrása, és még sorolhatnám.

 

 

(15.10)

 

Ezek alapvetően a csatornázási beruházásokhoz szükségeltetnek, hiszen ezek azok a beruházások, amelyek a kialakításuk során a legnagyobb pénzigényt várják el az önkormányzatoktól.

Úgy gondolom, hogy amennyiben támogatásra találunk ebben a céltámogatási, az összvolumenét tekintve jelentős összegben, akkor adott esetben azokon a területeken elindulhatnak a beruházások, amelyek kimaradtak a korábbi céltámogatási rendszerből. Ez pedig nemcsak az ott lévő térségben élők komfortérzetét javítja, ha a beruházás elindulhat, hanem segíti a környezetvédelmi szempontok érvényesülését - elsősorban a csatornázás terén - az európai uniós csatlakozásunk során.

Tisztelt Elnök Úr! Tisztelt Országgyűlés! Úgy gondolom, hogy ezek a módosító javaslatok elfogadhatóak, hiszen forrást részben nem igényelnek, amelyek pedig forrást igényelnek, annak a fedezetét is megtaláltuk hozzá, és az önkormányzati beruházáson keresztül gyarapszik maga az ország. Ezek - összefüggésben a Széchenyi-tervvel és egyéb fejlesztést igénylő vagy előremutató beruházásokkal - a foglalkoztatáspolitikára is kihatással vannak. Ilyen módon szeretnénk ehhez a tisztelt Ház támogatását megnyerni.

Köszönöm a figyelmüket. (Taps a kormánypártok soraiból.)

 
Felszólalások:  Előző  235  Következő    Ülésnap adatai