Készült: 2020.09.18.22:49:45 Dinamikus lap

Felszólalás adatai

225. ülésnap (2001.09.25.),  339-345. felszólalás
Felszólalás oka Tárgysorozatba vétel
Felszólalás ideje 11:35


Felszólalások:   327-339   339-345   345-367      Ülésnap adatai

A felszólalás szövege:

ELNÖK: Köszönöm szépen. Tisztelt Országgyűlés! Tisztelt Képviselőtársaim! Most a határozathozatal következik. Kérdezem a tisztelt Országgyűlést, tárgysorozatba veszi-e Kis Zoltán és Magyar Bálint képviselők T/4964. számú törvényjavaslatát. Kérem képviselőtársaimat, most szavazzanak! (Szavazás.)

Kimondom a határozatot: az Országgyűlés 124 igen szavazattal, 193 nem ellenében és 4 tartózkodás mellett nem vette tárgysorozatába a törvényjavaslatot.

 

Tisztelt Országgyűlés! A Házszabály 98. § (5) bekezdése alapján a Magyar Szocialista Párt képviselőcsoportja kérte az Országgyűlés döntését a Bazsa György és Szekeres Imre képviselők által új változatban, H/4878. számon előterjesztett, a tanévkezdési támogatásról szóló országgyűlési határozati javaslat tárgysorozatba-vételéről. Megkérdezem az előterjesztőket, ki kíván szólni. (Dr. Bazsa György jelentkezik.) Bazsa képviselő úr. Öné a szó, képviselő úr.

 

DR. BAZSA GYÖRGY (MSZP): Köszönöm a szót, elnök asszony. Tisztelt Ház! Ez év június 19-én a TV2 amúgy is nagy nézettségnek örvendő "Tények" című műsorát egyre többen nézték, mert gyors telefonokon arról értesítették egymást ismerősök, barátok, hogy egy rendkívül érdekes és nagyon tanulságosnak ígérkező tényfeltáró riportot nézhetnek az Agrárinnovációs Kht. tevékenységéről, amelyik a Földművelésügyi és Vidékfejlesztési Minisztérium jóvoltából meglehetősen nagy összegek fölött meglehetősen pazarló módon, felelőtlenül, sőt azt lehet mondani nyugodt lélekkel, hogy büntetendő módon járt el.

A riport azóta is levehető a TV2 honlapjáról; elég világos és egyértelmű adatok szólnak arról, hogy ez a kht. az első évben 300 millió forinttal, a következő évben több mint 1 milliárd forinttal, és a tervek szerint - ahogy a dokumentum, a grafikon is mutatja - 2001-ben 4 milliárd, majd 2002-ben több mint 4 milliárd forinttal gazdálkodhatott volna. Ez azt jelenti, hogy a minisztérium betervezte a saját költségvetésébe ezeket az összegeket azokra a célokra, amelyekre az első években már láthatóan teljesen indokolatlanul, minden eredmény nélkül, nyilvánvalóan objektív háttér nélkül fordítottak.

Úgy gondoltuk, hogy erre valamilyen reagálás hangzik el vagy a minisztérium - de abban nem igazán voltunk már optimisták, hogy ezt az FVM-től el lehet várni -, vagy legalább a kormány részéről, hogy ezek a tények mégsem tények, itt valami másról lehet szó. Ez nem hangzott el, úgyhogy úgy gondoltuk, akkor valóban rendelkezésre áll a minisztériumnál egy olyan jelentős pénzösszeg, amelyet a bemutatottaknál lényegesen jobb, igazi közcélra lehetne fordítani.

Ezért nyújtottuk be azt az országgyűlési határozati javaslatot, amelyik világosan azt mondja, hogy az Országgyűlés a kormányt kérje fel arra, tekintse át, hogy az Agrárinnovációs Kht. részére az FVM költségvetéséből juttatott pénzösszegek - és ez most már nagy összegeket jelentett, mert további felhasználásra nincs lehetősége - milyen formában kerültek felhasználásra, és azt javasoltuk, hogy a fel nem használt összegeket a szociálisan rászoruló tanulók részére, azok részére, akik rendszeres gyermekvédelmi támogatást kapnak, próbálja átcsoportosítani.

Nyilvánvalóan nem költségvetési törvénymódosítást javasoltunk, mert a költségvetési törvényben ilyen tétel nem szerepel, ezt világosan láttuk. Az országgyűlési határozat alkalmas arra, hogy a kormány, ha akarja, ha érzi azt a felelősséget, amivel a közpénzek elköltése iránt nyilvánvalóan viseltetnie kell, akkor meg tudja tenni ezt az átcsoportosítást. Ezért gondoltuk és ezért fogalmaztuk meg, hogy a kormány kerítsen erre sort.

Sejtettük természetesen, hogy ez arra az időpontra, amikor leginkább szükség volna rá, nem valósul majd meg, de hát azt gondoljuk, a mellett a 4 ezer forintos támogatás mellett, amelyet pár nappal javaslatunk után a kormány bejelentett, mégiscsak jelentősebb összeggel kell azokat a családokat támogatni, akiknek a gyermekei most kezdik az iskolát, és akiknek egy ilyen iskolakezdés bizony 20-25 ezer forintba is kerülhet. Tehát egyrészt formálisan késő, de természetesen nem lenne késő egy ilyen támogatás. Most is úgy véljük, a kormánynak erkölcsi kötelessége lenne ezt megtenni, annál is inkább, mert a pénzfelhasználás nagyon is vitatható, indokolt lett volna ennek a kormányzati ellenőrzése is, és a szükség ezekben a családokban ugyanúgy változatlanul fennáll.

Mindezek alapján továbbra is azt javasoljuk és ehhez kérjük az Országgyűlés támogatását, hogy a kormány kapjon egy ilyen felkérést, és ezt az emberi, szociális tisztességből adódó kötelességét teljesítse.

Köszönöm. (Taps az MSZP és az SZDSZ padsoraiban.)

 

ELNÖK: Köszönöm szépen, képviselő úr. Kérdezem képviselőtársaimat, hogy képviselőcsoportonként kíván-e valaki felszólalni. (Pillanatnyi szünet.) Remélem, kellő hatásszünet volt... Igen, Révész Máriusz képviselő úr, a Fidesz képviselőcsoportjából. Öné a szó, képviselő úr, kétperces időkeretben.

 

RÉVÉSZ MÁRIUSZ (Fidesz): Köszönöm a szót, elnök asszony. Tisztelt Országgyűlés! Egy teljesen értelmetlen píárjavaslat fekszik előttünk. A javaslat azt mondja, a kormány tekintse át, hogy a költségvetés milyen pénzeszközöket biztosított az Agrárinnovációs Kht.-nek. A költségvetési bizottság elnöke, aki az egyik előterjesztő, nem vette észre, hogy ilyen pénz nem szerepel a költségvetésben. Ebből kifolyólag, ha nem szerepel, akkor a maradékot sem lehet elvonni. Ez az elsődleges probléma.

A másodlagos probléma a következő: ha lenne ilyen pénz a költségvetésben, a költségvetési bizottság elnökének tudnia kellene, hogy határozattal nem lehet a költségvetést módosítani. (Felzúduás, derültség és taps az MSZP soraiban.) Ha egy képviselő egy tévéműsor alapján tesz egy ilyen javaslatot, az elmegy; de ha ezt Szekeres Imre, a költségvetési bizottság elnöke teszi, és egy ilyen határozati javaslatot aláír, azt gondolom, ez több mint kínos. Itt nem másról van szó, mint hogy ez egy népszerűség-hajhászó píárjavaslat.

Az idei évben első ízben a kormány elérte, hogy tanévkezdés alkalmából plusz egy havi kiegészítő családi pótlékot kapnak a rászorultak. Az ellenzék vagy MSZP-s képviselőtársaim úgy érzik, hogy mindenképpen felül kell licitálniuk ezt a plusz egy havi családi pótlékot. Ezért terjesztették elő, azt hiszem, minden megfontolás nélkül ezt a módosító határozati javaslatot, aminek az égvilágon semmi realitása és semmi értelme nincsen.

Köszönöm szépen. (Taps a kormánypártok padsoraiban.)

 

 

(19.00)

 

ELNÖK: Köszönöm szépen, képviselő úr. Kérdezem, hogy kíván-e még valaki felszólalni. Van még valaki, aki szólni kíván? (Senki sem jelentkezik.) Nincs.

Tekintettel arra, hogy több képviselőtársam nem kíván felszólalni, válaszadásra megadom a szót előterjesztőként Szekeres Imrének, a Szocialista Párt képviselőcsoportjából, kétperces időkeretben. Öné a szó, képviselő úr.

 

DR. SZEKERES IMRE (MSZP): Köszönöm, elnök asszony. Tisztelt Képviselőtársaim! Bazsa György világosan beszélt: mivel nincs a költségvetésben, nem a költségvetési törvényt kell módosítani. Örülök, hogy a fideszes képviselők tegnapról mára megtanulták ezt a szabályt.

Másodszor: volt vagy nem volt 4 milliárd forint. Volt, hiszen szerepelt a Földművelésügyi Minisztérium pénzei között, tehát meg kell nézni, hogy mennyi maradt belőle, és el kell dönteni, hogy a maradék pénzt mire fordítsák, ez a kormány hatásköre. Az országgyűlési határozati javaslat arról szól, hogy a kormány döntse el, és jó célra fordítsa ezt a pénzt. Ha egy kormánynak módja van elvenni az állampolgároktól a pénzt, akkor módja van nekik adni is, módja van tehát a kormánynak arra, hogy annak a 80 ezer kisdiáknak, aki az idén kezdi az általános iskolai tanulmányait, egyszeri alkalommal, most és azonnal segítséget nyújtson. Örülök, hogy a javaslatunkat részben elfogadták, hiszen a határozati javaslatunk benyújtása után két héttel a kormány előállt azzal az úgynevezett 13. havi családi pótlékkal, ami 4 ezer forintot jelent. Már ennek is örülünk, csak azt szeretnénk mondani, hogy ez nem elég.

Kérem, a kormányt hatalmazza fel az Országgyűlés arra, hogy a durván 2 milliárd forintot hasznos és nemes célra fordítsa. Nem kell hozzá költségvetési törvénymódosítás, csak kormányozni kell tudni.

Köszönöm szépen. (Taps az MSZP és az SZDSZ soraiban.)

 

ELNÖK: Köszönöm szépen. Tisztelt Országgyűlés! Tisztelt Képviselőtársaim! Most a határozathozatal következik. Kérdezem önöket, tárgysorozatba veszik-e Bazsa György és Szekeres Imre képviselők H/4878. számú előterjesztését. Kérem, szavazzanak! (Szavazás.)

Megállapítom, hogy az Országgyűlés 122 igen szavazattal, 187 nem ellenében, 5 tartózkodás mellett a határozati javaslatot nem vette tárgysorozatba.

 

Tisztelt Országgyűlés! Soron következik a Magyar Köztársaságnak az Amerikai Egyesült Államokat ért terrortámadást követő kül- és biztonságpolitikai lépéseiről szóló országgyűlési határozati javaslat részletes vitája. Az előterjesztést új változatban H/5155. számon, a bizottságok együttes ajánlását pedig H/5155/21. számon kapták kézhez.

Megkérdezem a hatáskörrel rendelkező bizottságokat, kívánnak-e előadót állítani. (Dr. Szent-Iványi István: Nem!) Nem kívánnak előadót állítani.

Indítványozom, hogy a részletes vitában a beérkezett módosító javaslatokat összevontan tárgyaljuk meg. Kérem, aki ezzel az indítványommal egyetért, kézfelemeléssel szavazzon! (Szavazás.) Köszönöm.

Megállapítom, hogy az Országgyűlés jól látható többsége az egy szakaszban történő tárgyalást elfogadta.

Mielőtt megnyitnám a részletes vitát, emlékeztetem önöket, hogy a korábbi megállapodásnak megfelelően frakciónként 10-10 perces időkeret áll rendelkezésre, további kétperces felszólalásokra nem kerül sor.

Megnyitom a vitát. Elsőként megadom a szót Horn Gyula képviselő úrnak (Közbeszólás a Fidesz soraiból: Nana, mi van!?), a Magyar Szocialista Párt képviselőcsoportjából, aki előzetesen írásban jelezte felszólalási szándékát. Öné a szó, képviselő úr.

 
Felszólalások:   327-339   339-345   345-367      Ülésnap adatai