Készült: 2020.09.18.23:25:45 Dinamikus lap

Felszólalás adatai

215. ülésnap (2001.06.12.),  197-202. felszólalás
Felszólalás oka Interpelláció megtárgyalása
Felszólalás ideje 9:01


Felszólalások:   191-197   197-202   203-208      Ülésnap adatai

A felszólalás szövege:

ELNÖK: Köszönöm szépen. Képviselő úr nem fogadta el az államtitkár úr válaszát. Kérdezem önöket, hogy elfogadják-e azt. Kérem, szavazzanak! (Szavazás.)

Megállapítom, hogy az Országgyűlés 151 igen szavazattal, 97 nem ellenében, 9 tartózkodás mellett elfogadta az államtitkári választ.

 

Tisztelt Képviselőtársaim! Tisztelt Országgyűlés! Révész Máriusz, a Fidesz képviselője, interpellációt nyújtott be a közlekedési és vízügyi miniszterhez, "Mit kíván tenni a kerékpáros közlekedés fejlesztése érdekében?" címmel. Képviselő urat illeti a szó.

 

RÉVÉSZ MÁRIUSZ (Fidesz): Köszönöm a szót, elnök asszony. Tisztelt Miniszter Úr! A kerékpáros közlekedés nálunk, Magyarországon nem tudja betölteni ugyanazt a szerepet, mint amit betölt az Európai Unió országainak többségében. Ez pedig környezetvédelmi, egészségügyi, gazdasági szempontból egyaránt fontos lenne. Ennek alapvetően három fő oka van: 1. kevés a bicikliút, 2. a meglévő kerékpárutak egy része használhatatlan, 3. nincsenek megfelelő színvonalú kerékpártárolók.

Az első probléma nyilvánvaló, sokkal több kerékpárútra lenne szükség. Másodszor: a kerékpárút-építés nem kipipálandó feladat, hanem valóban használható bicikliutakra van szükség. Ma a kerékpárutak egy része használhatatlan és veszélyes. Kőbányáról ma kerékpárral jöttem be, és meg kell mondanom, hogy a helyzet elszomorító. Az utak nincsenek karbantartva, benőtte őket a gaz, a növényzet, és sok eleve rosszul is lett megtervezve.

Hadd mondjak néhány példát! Gödöllő felé az utat telerakták egy méter magas oszlopokkal, ezek mára elferdültek, kidőltek, így hihetetlenül balesetveszélyesek. Az Óhegy utcát egy jól tervezett kerékpárút négyszáz méter alatt háromszor keresztezi, a gyerekek számára ez veszélyesebb, mintha az út szélén kerékpároznának. A Kőbányai úton a kerékpárút több helyen átvezet a buszmegállón, a buszra várakozók között kell elhaladni. Később ez a kerékpárút a lengyel-kínai piac miatt válik teljesen használhatatlanná.

A példákat lehetne még folytatni. Bevallom, néha csak azt kívánom, hogy az kerékpározzon ezeken az utakon, aki ezeket tervezte. Fontosnak tartanám, hogy a kerékpárutak megvalósítása előtt kérjék ki a témával foglalkozó civil szervezetek véleményét, és javaslataikat a kerékpárutak építésénél vegyék figyelembe.

 

(16.10)

 

A harmadik probléma az, hogy a vasútállomások, buszpályaudvarok, metrómegállók, bevásárlóközpontok mellett nincs megoldva a kerékpáros parkolás. Lényeges, hogy ezek megközelíthetőek legyenek kerékpárral. Véleményem szerint jogszabályban kellene előírni, hogy a bevásárlóközpontok legyenek megközelíthetőek, és legyen megfelelő számú esővédett, biztonságos biciklitároló.

Tapasztalatból mondom, hogy ezek a felvetések nem irreálisak, megfordultam már kerékpárral igen sok országban, Angliától Hollandiáig, Olaszországtól Svájcig. Ha nem lépünk előre, nem tud normális kerékpáros kultúra kialakulni Magyarországon.

Kérdezem ezért miniszter urat:

1. Kívánják-e támogatni új kerékpárutak építését?

2. Lát-e lehetőséget arra, hogy a megfelelő színvonal érdekében a támogatás odaítélésénél figyelembe vegyék a kerékpáros civil szervezetek véleményét?

3. Létezik-e bármilyen elképzelés arra, hogy hogyan lehetne elérni azt, hogy a városokban, bevásárlóközpontoknál, fontos tömegközlekedési csomópontoknál legyen megfelelő számú, biztonságos kerékpártároló?

Várom miniszter úr megtisztelő válaszát. (Taps a kormánypártok soraiban.)

 

ELNÖK: Köszönöm szépen, képviselő úr. Képviselő úr interpellációjára dr. Fónagy János közlekedési és vízügyi miniszter úr válaszol. Miniszter úr!

 

DR. FÓNAGY JÁNOS közlekedési és vízügyi miniszter: Köszönöm a szót, elnök asszony. Tisztelt Ház! Tisztelt Képviselő Úr! A kerékpáros közlekedés fejlesztését - úgy gondolom, sokunkhoz hasonlóan - jómagam is fontosnak tartom. Ugyanakkor azt látni kell, hogy az Unió egyes országaiban tapasztalható, valóban e szempontból paradicsomi körülmények még hosszú, következetes munkát és nem kevés pénzt igényelnek.

A hosszú távú fejlesztési program elkészítésén az ön által is említett kerékpáros civil szervezetek bevonásával dolgozunk, és reményeink szerint rövidesen elkészül a kerékpározás fejlesztésének nemzeti stratégiája. Ugyanakkor azt látni kell, hogy a kerékpáros forgalom jelentős része úgynevezett hivatásforgalom, amely általában rövidebb, 2-4 kilométeres távolságok megtételére irányul. Mivel ez helyi közlekedésnek minősül, feltételeinek kialakítása a települési önkormányzatok feladata.

A kerékpárút-hálózatot a helyi közúthálózat részeként a településrendezési tervekben kell megtervezni, megvalósításáról pedig a helyi igényekhez igazodva a képviselő-testületeknek kell dönteniük. Ugyanakkor az ő feladatuk ezen kerékpárutak működtetése, fenntartása is.

A Közlekedési és Vízügyi Minisztérium a kerékpárút-építéseket pályázati rendszer révén támogatja, a helyi önkormányzatok által készített tervek, kezdeményezések alapján. Ilyen címen a fővárost az elmúlt években is támogatásban részesítettük, példaként a kelenföldi, gazdagréti kerékpárutakat említhetem. Itt kell megjegyeznem, hogy sajnos a Főpolgármesteri Hivatal vezette Fővárosi Önkormányzat nem vett részt e közös munkák, feladatok megvalósításában.

A szabadidő-forgalommal kapcsolatos kerékpározás feltételeinek megteremtése, az országos hálózat és a nemzetközi kapcsolatok kialakítása már központi koordinációt igényel, ennek tervezési feladatait és programszerű összefogását a tárca folyamatosan végzi. '93 óta működő pályázati rendszer segítségével mintegy 700 kilométer új kerékpárút épült meg, ezt folytatva, erre a célra ebben az évben mintegy egymilliárd forintot kívánunk fordítani. Ebből a városi hálózatok mellett a Balaton térségében, valamint a Duna és a Tisza árvízvédelmi töltésein épülnek új kerékpárutak.

Itt emelem ki a balatoni kerékpárútprogramot, melynek révén jövőre el kívánjuk érni, hogy a tó a teljes 193 kilométeres hosszon körülkerékpározható legyen.

A civil szervezetek véleményét '93 óta vesszük figyelembe, azóta e szervezetek részt vesznek a pályázatok véleményezésében, rangsorolásában és hozzá kell tennem, hogy a döntésben is.

Ami a bevásárlóközpontok kerékpártárolóit illeti, magam is fontosnak tartom, hogy az építési normáknál ne csak a személygépkocsi-parkolókat írjuk elő beruházási, fejlesztési kötelező normatívaként, hanem a kerékpártárolók létesítését is. Tekintettel arra, hogy ez nem a mi tárcánk kompetenciája, mi magunk is kezdeményezni fogjuk az erre illetékes tárcánál, itt is kérve előre a segítségüket, az ehhez szükséges jogszabályok módosítását.

Összegzésként tehát, úgy gondolom, a tárca eddig is, most is és a jövőben is sokat tett és kíván tenni a kerékpárutak fejlesztéséért.

Köszönöm, és kérem az Országgyűlést és képviselő urat, hogy válaszomat elfogadni szíveskedjék. (Taps a kormánypártok soraiban.)

ELNÖK: Megköszönöm miniszter úr válaszát, és megkérdezem képviselő urat, hogy elfogadja-e a miniszter úr válaszát.

 

RÉVÉSZ MÁRIUSZ (Fidesz): Köszönöm a szót, elnök asszony. Tisztelt Miniszter Úr! A válaszát elfogadom, de azt hiszem, a pályázatok odaítélésénél figyelembe kell venni, hogy az előzőleg támogatott bicikliutakat milyen módon, milyen mértékben tartják karban a támogatottak, hiszen az az egyik fő probléma, hogy ezek a bicikliutak nagyon gyorsan lepusztulnak.

Nagyon támogatom miniszter úrnak azt a felvetését - és szerencsés lenne ezt még ebben a ciklusban elfogadni -, hogy jogszabályban szabályozzuk, hogy milyen négyzetméterhez mekkora számú, mekkora mennyiségű kerékpártárolóra lesz szükség. Azt hiszem, hogy ez a környezetvédő szervezetek egyetértésével maximálisan találkozni fog.

Köszönöm szépen. (Taps a kormánypártok soraiban.)

 
Felszólalások:   191-197   197-202   203-208      Ülésnap adatai