Készült: 2020.09.26.02:32:49 Dinamikus lap

Felszólalás adatai

205. ülésnap (2001.05.08.),  56-58. felszólalás
Felszólalás oka Határozathozatal módosítókról
Felszólalás ideje 9:29


Felszólalások:   56   56-58   58-60      Ülésnap adatai

A felszólalás szövege:

ELNÖK: Tisztelt Országgyűlés! Bejelentem, hogy az ajánlás 5., 10. és 14., valamint a kiegészítő ajánlás 3. és 5. pontjait az előterjesztője visszavonta.

Az előterjesztő előzetesen írásban minden frakció részére eljuttatta a támogatott módosító javaslatok körét. Ezek szerint a T/3709/21. számú ajánlás 1., 2., 3., 4., 6., 7., 8., 9., 11., 12., 15., 16., 17. és 18. pontjait, továbbá a T/3709/27. számú kiegészítő ajánlás 1., 2., 4., 6., 7., 8. és 9. pontjait az előterjesztő támogatja. Ezek elfogadása kizárja az alapajánlás 13. pontját.

Tisztelt Országgyűlés! Felhívom a figyelmüket, hogy a módosító javaslatok elfogadásához az alkotmány 40/A. § (1) bekezdése szerint a jelen lévő országgyűlési képviselők kétharmadának igen szavazata szükséges.

Most a támogatott módosító javaslatokról határoz az Országgyűlés. Kérdezem a tisztelt Országgyűlést, elfogadja-e ezeket. Kérem, szavazzanak a minősített többség szabályai szerint! (Szavazás.)

Tisztelt Országgyűlés! Megállapítom, hogy 271 igen, 15 nem, 2 tartózkodás mellett az Országgyűlés elfogadta a javaslatot.

Tisztelt Országgyűlés! A zárószavazásra a következő ülésünkön kerül sor.

 

Soron következik a magyar állampolgárságról szóló 1993. évi LV. törvény módosítását kezdeményező törvényjavaslat módosító javaslatainak határozathozatala. Az előterjesztést T/3710. számon, a bizottságok együttes ajánlását pedig T/3710/22. és 26. számon kapták kézhez.

A miniszteri zárszó már elhangzott, így most határozathozatalok következnek.

Bejelentem, hogy az alapajánlás 1., 2., 7., 10., 14., 15. számú pontjai nem kapták meg a szükséges bizottsági támogatást, ezért ezekről nem határoz az Országgyűlés. Bejelentem, hogy az ajánlás 8. pontját előterjesztője visszavonta.

Az előterjesztő előzetesen írásban minden frakció részére eljuttatta a támogatott módosító javaslatok körét. Ezek szerint a T/3710/22. számú ajánlás 5., 6. és 13. pontjait, továbbá a T/3710/26. számú kiegészítő ajánlás 1., 2., 5., 6., 7., 8., 9. és 10. pontjait az előterjesztő támogatja.

Tisztelt Országgyűlés! Felhívom figyelmüket, hogy a támogatott javaslatok elfogadása kizárja az ajánlás 3., 4., 9., 16. pontjaiban, valamint a kiegészítő ajánlás 3. és 4. pontjaiban lévő javaslatok elfogadását.

Felhívom a figyelmüket, hogy a módosító javaslatok elfogadásához az alkotmány 69. § (4) bekezdése szerint a jelen lévő országgyűlési képviselők kétharmadának igen szavazata szükséges.

Most a támogatott módosító javaslatokról határoz az Országgyűlés. Kérdezem a tisztelt Országgyűlést, elfogadja-e ezeket. Kérem, szavazzanak! (Szavazás.)

Megállapítom, hogy az Országgyűlés 267 igen, 22 nem, 3 tartózkodással a javaslatokat elfogadta.

Most azokról a módosító javaslatokról határozunk, amelyekről a Házszabály értelmében még szavazni lehet.

Az ajánlás 11. pontjában Világosi Gábor a 7. §-ban az állampolgársági törvény 13. § (1) bekezdésének módosítását javasolja azzal, hogy az állampolgárság megszerzésére irányuló nyilatkozatot ne legyen szükséges magyar nyelven benyújtani. A bizottságok nem támogatják. Kérem, szavazzanak! (Szavazás.)

Az Országgyűlés 104 igen, 186 nem, 2 tartózkodás mellett a javaslatot elutasította.

Az ajánlás 12. pontjában Világosi Gábor a 9. § (1) bekezdésében a törvény 17. § (1) bekezdésének módosításával határidő megváltoztatására tesz javaslatot. A bizottságok nem támogatják. Kérem, szavazzanak! (Szavazás.)

Az Országgyűlés 105 igen, 183 nem, 1 tartózkodás mellett a javaslatot elutasította.

Tisztelt Országgyűlés! Határozathozatalunk végére értünk. Megkérdezem, van-e valakinek tudomása olyan javaslatról, amelyről kellett volna, de az Országgyűlés nem szavazott. (Senki sem jelentkezik.) Jelentkezőt nem látok.

A zárószavazásra következő ülésünkön kerül sor.

 

Tisztelt Országgyűlés! Soron következik a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény módosításáról szóló törvényjavaslat módosító javaslatainak határozathozatala. Révész Máriusz képviselő önálló indítványát T/3550. számon, a bizottság ajánlásait pedig T/3550/7. és 11. számokon kapták kézhez.

Megadom a szót Révész Máriusznak, aki válaszolni kíván a vitában elhangzottakra.

 

RÉVÉSZ MÁRIUSZ (Fidesz): Köszönöm a szót. Tisztelt Országgyűlés! A vita alapján kikértem a kerületi polgármesterek véleményét. Mintegy tizenegynéhány vélemény érkezett vissza hozzám. Azt kell mondjam, a kerületi polgármesterek többsége a javaslatot támogatja. Akik ellene voltak, azzal indokolták az ellenkezésüket, hogy az önkormányzati törvényt nem ezen az egy ponton, hanem több ponton kellene módosítani, és nem látják értelmét, hogy mindössze egy ponton változtassunk.

El kell mondjam, a törvényjavaslat továbbra is arról szól, hogy álljon vissza a '94 előtti állapot, azaz a kerületeknek is legyen beleszólása a kerületeket és a fővárost közösen megillető bevételek elosztásába.

Sokan emlegetik a parlamentben a szubszidiaritás elvét. A szavazásnál most kiderül, hogy a parlament igazságosan megadja-e a jogot a kerületeknek az őket megillető pénzeszközök elosztásra, az ebbe való beleszólásra, vagy a parlamenti többség továbbra is a főváros túlhatalmát tartja fent.

Köszönöm szépen. (Taps a kormánypárti képviselők padsoraiban.)

 

ELNÖK: Tisztelt Országgyűlés! Most a határozathozatalok következnek. Ennek során nem döntünk az ajánlás 1. pontjáról, mert az nem kapta meg a szükséges bizottsági támogatást.

Felhívom figyelmüket, hogy a törvényjavaslat, valamint a módosító javaslatok elfogadásához is az alkotmány 44/C. § értelmében a jelen lévő országgyűlési képviselők kétharmadának igen szavazata szükséges.

Az előterjesztő a T/3550/7. számú ajánlás 2., valamint a T/3550/11. számú kiegészítő ajánlás 2. pontját támogatja. Az SZDSZ képviselőcsoportja külön szavazást kért az ajánlás 2. pontjáról, így erről később határozunk.

Most tehát a támogatott, a kiegészítő ajánlás 2. pontjában szereplő indítványról határozunk a minősített többség szabályai szerint.

Kérem, szavazzanak! (Szavazás.)

Az Országgyűlés 177 igen, 106 nem, 3 tartózkodás mellett a javaslatot elutasította.

Most az ajánlás 3. pontját teszem fel szavazásra, melyben Bauer Tamás a hatályba léptető rendelkezést kívánja módosítani. Ez kizárja az alapajánlás 2. pontját, amelyben Hajdú László más időpontban történő hatálybalépést javasol. A bizottságok nem támogatják. Kérem, szavazzanak! (Szavazás.)

Az Országgyűlés 14 igen, 270 nem, 4 tartózkodás mellett a javaslatot elutasította.

Most az SZDSZ képviselőcsoportja kérésére az ajánlás 2. pontjáról szavazunk, amelyet az előterjesztő és az önkormányzati bizottság támogat, a költségvetési bizottság nem támogat. Kérem, szavazzanak! (Szavazás.)

Az Országgyűlés 255 igen, 30 nem, 1 tartózkodás mellett a javaslatot elfogadta.

Tisztelt Országgyűlés! A zárószavazásra következő ülésünkön kerül sor.

 

 

(10.30)

 

 

Tisztelt Országgyűlés! Soron következik a polgári törvénykönyvről szóló 1959. évi IV. törvényben szabályozott elbirtoklási határidő módosításáról szóló törvényjavaslat módosító javaslatainak határozathozatala és lehetőség szerint a zárószavazás. Az előterjesztést T/3845. számon, a bizottságok együttes ajánlását pedig T/3845/6. számon kapták kézhez.

Megadom a szót Hende Csaba államtitkár úrnak, aki válaszolni kíván a vitában elhangzottakra.

 
Felszólalások:   56   56-58   58-60      Ülésnap adatai